Kolofon

Grith Skovgaard Ølykke & Ruth Nielsen

EU’s udbudsregler – i dansk kontekst

2. udgave, 1. oplag

© 2017 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Ida Skovgaard Kortsen

Tryk: Toptryk, Gråsten

Printed in Denmark 2017

ISBN 978-87-574-3767-6

ebog ISBN 978-87-7198-029-5

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk