Litteratur

Adlercreutz, Axel: »Rättsverkan av brutna avtalsförhandlingar och andre fall av ofullständiga avtal (om ‘letters of intent’, principöverenskommelser mm)«, Svensk Juristtidning 1987, 493

Adrian, Lin, m.fl: Ret & Privatisering, GadJura, København 1995

Ahlberg, Kerstin og Niklas Bruun: Upphandling och arbete i EU, SIEPS rapport 2010:3

Ahlberg, Kerstin: »Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt?«, Upphandlingsrättsligt Tidskrift, 2017, 65

Albano, Gian L., Giancarlo Spagnolo and Matteo Zanza: »Regulating Joint Bidding in Public Procurement«, Journal of Competition Law and Economics, 2009 vol. 5, no. 2, 335-360

Albano, Gian Luigi, Milo Bianchi and Giancarlo Spagnolo: »Bid Average Methods in Procurement« in Gustavo Piga and Khi V. Thai (eds): The Economics of Public Procurement, Palgrave Macmillan, Hampshire 2007

Al-Tabbaa, Ammar: »The Ex Ante and Ex Post Application of the Teckal Criteria for In-house Awards«, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 2016 11(3), 166-178

Andersen, Agnete L., Ruth Nielsen, Kirsten Precht og Christina D. Tvarnø: Ligestillingslovene med kommentarer, bind I, Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2015

Andersen, Lennart Lynge og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 7. udg., Karnov Group, København 2017

Andersen, Mads Bryde: Grundlæggende aftaleret, 4. udg., Gjellerup, København 2013

Andersen, Poul: Ugyldige forvaltningsakter, A. Busck, København 1924

Andersen-Mølgaard, Christian: »Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Om forholdet mellem ILO 94, EU-retten og praksis hos danske myndigheder«, Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2012/Specialeafhandling 11

Andersson, Torbjörn: Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler, Iustus, Uppsala 1999

Andrecka, Marta: »Framework agreements, EU procurement law and the practice«, Upphandlingsrättslig Tidskrifts 2015 no. 2, 127-149

Andrecka, Marta: »Innovation partnership in the new public procurement regime – a shift of focus from procedural to contractual issues?«, Public Procurement Law Review 2015 no. 2, 48-62

Andrecka, Marta: »Clarification or missed opportunity? The provision on framework agreements in the 2014 Directive« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 215-234

Side 927

Andrecka, Marta: »Framework Agreements: Transparency in the Call-off Award Process«, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 2015 10(4), 231-242

Andrecka, Marta and Martin Trybus: »SME and public procurement: Towards a sustainable goal?«, forthcoming in European Procurement & Public Private Partnership Law Review, September 2017

Apostol, Anca Ramona: »Pre-commercial procurement in support of innovation: regulatory effectiveness?«, Public Procurement Law Review 2012 No. 6, 213-225

Arden, Peter: » Legal regulation of multi-provider framework agreements and the potential for bid rigging: a perspective from the UK local government construction sector«, Public Procurement Law Review 2013 no. 5, 165-182

Arrowsmith, Sue: »Public Procurement as an instrument of Policy and the Impact of Market Liberalisation«, The Law Quarterly Review, 1995 vol. 111, April, 235-284

Arrowsmith, Sue: »The EC procurement directives, national procurement policies and better governance: the case for a new approach«, European Law Review 2002 vol. 27, no. 1, 3-24

Arrowsmith, Sue: »An Assessment of the New legislative Package on Public Procurement«, Common Market Law Review 2004 vol. 41, no.5, 1277-1325

Arrowsmith, Sue: Public and Utilities Procurement, 2. udg., Sweet & Maxwell, London 2005

Arrowsmith, Sue: »Electronic reverse auctions under the new EC Procurement Directives«, Public procurement Law Review 2005 no. 4, 203-226

Arrowsmith, Sue and Peter Kunzlik (eds): Social and Environmental Policies in EC Procurement Law. New Directives and New Directions, Cambridge University Press, Cambridge 2009

Arrowsmith, Sue: »The Purpose of the EU Procurement Directives: Ends, Means and the Implications for National Regulatory Space for Commercial and Horizontal Procurement Policies« in Barnard, Cathrine, Markus Gehring and Iyiola Solanke: Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 2011-2012, 1-47

Arrowsmith, Sue and Steen Treumer (eds): Competitive Dialogue in EU Procurement, Cambridge University Press, Cambridge 2012

Arrowsmith, Sue: The Law of Public and Utilities Procurement, vol. 1, 3rd ed., Sweet & Maxwell, London 2014

Avarkioti, Fotini: »The application of EU public procurement rules to ‘in-house’ arrangements«, Public Procurement Law Review 2007 No. 1, 22-35

Baciu, Ioan and Dacian C. Dragoş: »Horizontal In-House Transactions vs. Vertical In-House Transactions and Public-Public Cooperation Annotation of the Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 8 May 2014 in Case C-15/13, Technische Universität Hamburg-Harburg and Hochschul-Informations-System GmbH v Datenlotsen Informationssysteme GmbH«, European Procurement & Public Private Partnership Law Review 2015 10(4), 254-272

Bajari, Patrick, Robert McMillan and Steven Tadelis: »Auctions Versus Negotiations in Procurement: An Empirical Analysis«, The Journal of Law, Economics, & Organization 2008 vol. 25, no. 2, 1-28

Baquero Cruz, Julio: Between Competition and Free Movement – The Economic Constitutional Law of the European Community, Hart Publishing, Oxford 2002

Side 928

Barnard, Catherine: »‘British Jobs for British Workers’: The Lindsey Oil Refinery Dispute and the Future of Local Labour Clauses in an Integrated EU Market«, Industrial Law Journal 2009 vol. 38, 245-277

Bartosch, Andreas: »The relationship between public procurement and state aid surveillance – the toughest standard applies?«, Common Market Law Review 2002 vol. 39, no. 3, 551-576

Basse, Ellen Margrethe: Affaldslovgivningen – et samspil mellem miljø- og konkurrenceret, GadJura, København 1995

Berg, Bendt: Almindelig forvaltningsret, 3. udg., Forlaget Thomson, København 2007

Bergman, Mats A. and Sofia Lundberg, »Tender evaluation and supplier selection methods in public procurement«, Journal of Purchasing & Supply Management 2013 19(2), 73-83

Bernt, Jan Fridthjof: Avtaler med stat og kommune, Universitetsforlaget, Bergen 1981

Bernt, Jan Fridthjof og Kai Krüger: »Ugyldighedsbegrepet i kontraktsretten og forvaltningsretten«, i Bratholm, Anders, Torkel Opsahl og Magnus Aarbakke (red.): Samfunn, Rett og Rettferdighet – Festskrift til Torstein Eckhoff’s 70-årsdag, Tano, Oslo 1986, 86

Bickerstaff, Roger: »E-procurement under the new EU procurement Directives«, Public Procurement Law Review 2014 no. 3, 134-147

Blok, Peter: »Ugyldighedssanktionen i Fællesmarkedets konkurrenceret«, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1974, 489-581

Bovis, Christopher: »Financing Services of General Interest in the EU: How do Public Procurement and State Aids Interact to Demarcate between Market Forces and Protection?«, European Law Journal 2005 vol. 11, no. 1, 79-109

Bovis, Christopher: »Public Service Obligations in the Transport Sector: The Demarcation between State Aids and Services of General Interest under EU Law«, European Business Law Review 2005, 1329-1347

Braad, Tina og Anders Birkelund Nielsen: »Pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden – hvad nu?« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 369-395

Brown, Adrian: »The Court of Justice rules that a contracting authority may accept the late submission of a bidder's balance sheet, subject to certain conditions: Case C-336/12 Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education v Manova A/S«, Public Procurement Law Review 2014 no. 1, NA1-NA3

Brown, Adrian: »Clarification of the exemption for ‘in-house’ awards of public contracts: the EU Court of Justice ruling in case C-553/15 Undis Servizi Srl v Comune di Sulmona«, Public Procurement Law Review 2017 no. 3, NA97-NA101

Bruun, Niklas and Jari Hellsten (eds): Collective Agreements and Competition Law in the EU, DJØF, Copenhagen 2001

Bruun, Niklas, Antoine Jacobs, and Marlene Schmidt: »ILO Convention No. 94 in the aftermath of the Rüffert case«, Transfer: European Review of Labour and Research 2010 vol. 16 issue 4, 473-488

Bruyninckx, Tim: »Modification of contracts during their term: principle or exception? – a view from the perspective of negative externalities« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 274-292

Burgi, Martin: »Awarding of Contracts in German Procurement Law« in Mario Comba and Steen Treumer (eds): Award of Contracts in EU Procurements, DJØF Publishing, Copenhagen 2013, 91-125

Side 929

Burnett, Michael and Martin Oder: Competitive Dialogue: A Practical Guide, European Institute of Public Administration, 2009

Bødtcher-Hansen, Jens, og Rasmus Holm Hansen: »Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 201-246

Bønsing, Sten: Almindelig Forvaltningsret, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2013

Carlton, Dennis W and Jeffrey M Perloff: Modern Industrial Organization, 3rd ed., Pearson – Addison Wesley, 2005

Casse, H.: »Om lovligheden af aftaler mellem licitationsbydende efter dansk ret«, Tidsskrift for Retsvidenskab 1912

Chalmers, Damian, Gareth Davies and Giorgio Monti: European Union Law, 3rd ed., Cambridge University Press, Cambridge 2014

Christensen, Andreas: »Udbud af rammeaftaler med særlig fokus på SKIs aftaler«, 27.4.2010, på Udbudsportalen www.udbudsportalen.dk

Clarke, Charles M: »The CJEU's Evolving Interpretation of ‘In-House’ Arrangements under the EU Public Procurement Rules: A Functional or Formal Approach?«, European Procurement & Public Private Partnership Law Review 2015 10(2), 111-125

Comba, Mario and Steen Treumer (eds): The In-house Providing in European Law, DJØF Publishing, Copenhagen 2010

Craven, Richard: »The role of public procurement in the fight to eradicate modern slavery in the UK construction industry« in Piga, Gustavo and Tünde Tatrai (eds): Public procurement policy, Taylor & Francis, London 2015

Damjanovic, Dragana and Bruno De Witte: »Welfare Integration Through EU Law: The Overall Picture in the Light of the Lisbon Treaty« in Neergaard, Ulla, Ruth Nielsen and Lynn Roseberry (eds): Integrating Welfare Functions into EU Law – from Rome to Lisbon, DJØF Publishing, Copenhagen 2009, 53-94

Davey, Jonathan: »Procedures involving negotiation in the new Public Procurement Directive: key reforms to the grounds for use and the procedural rules«, Public Procurement Law Review 2014 no. 3, 103-111

Davies, Paul: »Posted Workers: Single Market or Protection of National Labour Law Systems?«, Common Market Law Review 1997 vol. 34, no. 3, 571-602

De Boer, L, Van Dijkhuizen, G and Telgen, J, »A basis for modelling the costs of supplier selection: the economic tender quality«, Journal of the Operational Research Society 2000 51(10), 1128-1135

Denta, Sarah Maria: Kommunale offentlige private partnerskaber – Regulering i skyggen af Farumsagen, Ph.d.-afhandling 2017

Dethlefsen, Peter: »Public services in EU – between state aid and public procurement rules«, Public Procurement Law Review 2007 No. 3, NA53-NA64

Didier, Pierre: »Le code sur les marchés publics du cycle de l’Uruguay et sa transposition dans la Communauté«, Cahiers de Droit Européen 1996 vol. 2, no. 3-4, 257-328

Doni, Nicola: »Optimal Information Releasing in Multidimensional Public Procurement« in Piga, Gustavo and Khi V. Thai (eds): The Economics of Public Procurement, Palgrave Macmillan, Hampshire 2007, 233-267

Drijber, Jan Berend og Hélène Stergiou: »Public Procurement Law and Internal Market Law«, Common Market Law Review 2009 vol. 46, no. 3, 805-846

Dyrbye, Ernst: »Hvorvidt interessentskabet er en ’juridisk person’«, U.1984B.160

Side 930

Eeckhout, Piet: The European Internal Market and International Trade. A Legal Analysis, Oxford University Press, Oxford 1994

Ellehauge, Michael: »Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsregler« U.2013B.241

Ellis, Evelyn (ed.): The principle of proportionality in the laws of Europe, Hart Publishing, Oxford 1999

Emiliou, Nicholas: The Principle of Proportionality in European Law, Kluwer Academic Publishers, London 1996

Engsig Sørensen, Karsten: »Servicedirektivet – 10 år efter«, Juristen 2016 nummer 5, 197-212

Esping-Andersen, Gøsta: The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, New Jersy 1990

Estevan de Quesada, Carmen: »Competition and transparency in public procurement markets«, Public Procurement Law Review 2014 no. 5, 229-244

Fabricius, Jesper: Offentlige indkøb i praksis, 3. udg., Karnov Group, København 2014

Faull, Jonathan og Ali Nikpay (eds): The EU Law of Competition, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford 2014

Faustino, Paula Bordalo: »Evaluation models in public procurement: A comparative law perspective« in Mario Comba and Steen Treumer (red.): Award of Contracts in EU Procurements, DJØF Publishing, Copenhagen 2013, 339-358

Faustino, Paula Bordalo: »Award criteria in the new EU Directive on public procurement«, Public Procurement Law Review 2014 no. 3, 124-133

Federspiel, Jacob og Ulf Lund: »Klagenævnet for udbud som værn mod overtrædelser af EU’s udbudsregler«, U.1996B.415

Fejø, Jens og Grith Skovgaard Ølykke: EU-konkurrenceret, almindelig del, 5. udg., DJØF, København 2014

Fenger, Niels: Forvaltning og fællesskab – EU-rettens påvirkning af forvaltningsretten, 2. udg., Djøf Forlag, København 2013

Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2013

Ferk, Petra: »E-procurement between EU objectives and the implementation procedures in the Member States – Article 22(1) of the 2014 Directive« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 101-124

Footer, Mary: »Public Procurement and EC External Relations: A Legal Framework«, in Emiliou, Nicholas and David O’Keeffe (eds): The European Union and World Trade Law, John Wiley & Sons Inc., Chichester 1996

Friis Hansen, Søren og Jens Valdemar Krenchel: Dansk selskabsret 3: Interessentskaber, 3. udg., Karnov Group, København 2015

Gammeltoft-Hansen, Hans: Forvaltningsret, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2002

García-Andrade, Xavier Codina: »Why Manova is not Slovensko: a new balance between equal treatment of tenderers and competition?«, Public Procurement Law Review 2015 no. 4, NA109-NA117

Garde, Jens og Karsten Revsbech: Kommunalret, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2011

Geradin, Damien, Anne Layne-Farrar and Nicolas Petit: EU Competition Law and Economics, Oxford University Press, Oxford 2012

Side 931

Godin, Benoit and Joseph P. Lane: »Pushes and Pulls: Hi(S)tory of the Demand Pull Model of Innovation«, Science, Technology, & Human Values 2013 vol. 38, no. 5, 621-654

Gomard, Bernhard: Introduktion til obligationsretten, Juristforbundets Forlag, København 1979

Gomard, Bernhard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundets forlag, København 2015

Gomes, Pedro Cerqueira: »The innovative innovation partnerships under the 2014 Public Procurement Directive«, Public Procurement Law Review 2014 no. 4, 211-218

Grimm, Veronika, Riccardo Pacini, Giancarlo Spagnolo and Matteo Zanza: »Division in Lots and Competition in Procurement« in Dimitri, Nicola, Gustavo Piga and Giancarlo Spagnolo: Handbook of Procurement, Cambridge University Press, Cambridge 2006, 168-192

Groesmeyer, Lise og Henriette Søltoft: »Mere om EU’s udbudsregler i dansk ret«, U.1997B.195

Gromnicka, Ewa: »Services of General Economic Interest in the State Aids Regime: Proceduralisation of Political Choices?«, European Public Law 2005 vol. 11, no. 3, 429-461

Groussot, Xavier: General Principles of Community Law, Europa Law Publishing, Amsterdam 2006

Guccio, Calogero, Giacomo Pignataro and Ilde Rizzo: »Efficiency of Procurement Procedures for Medical Devices« in Piga, Gustavo and Khi V. Thai (eds): The Economics of Public Procurement, Palgrave Macmillan, Hampshire 2007, 133-154

Halonen, Kirsi-Maria: »Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law«, Uppdragsforskningsrapport 2017:1

Halonen, Kirsi-Maria: »Termination of a public contract – lifting the veil on art. 73 of 2014/24 Directive«, Public Procurement Law Review 2017 no. 4, 187-199

Hamer, Carina Risvig: »Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and central purchasing bodies«, Public Procurement Law Review 2014 no. 4, 201-210

Harmer, Carina Risvig: »Lov om håndhævelse af udbudsreglerne«, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2015

Hamer, Carina Risvig: »Kravet om ’klar grænseoverskridende interesse’ i udbudssager – er kravet egentlig klart?«, U.2015B.200

Hamer, Carina Risvig: Grundlæggende udbudsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2016

Hancher, Leigh, Tom Ottervanger og Piet Jan Slot: EU State Aids, 4. udg., Sweet & Maxwell, London 2012

Hansen, Carina Risvig: »Defining a Service Concession Contract. Will the Proposed New Definition of Service Concession Contracts Increase Legal Certainty in the Field of Concessions?« i Ølykke, Grith Skovgaard, Carina Risvig Hansen og Christina D. Tvarnø (red.): EU Public Procurement Directives – Modernisation, Growth & Innovation – Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives, Djøf Publishing, København 2012, 237-258

Hansen, Mette Frimodt og Kirsten Thorup: »Standstill og opsættende virkning i udbudsretten«, U.2010B.303

Side 932

Hartlev, Kristian og Morten Wahl Liljenbøl: »Changes to Existing Contracts Under the EU Public Procurement Rules and the Drafting of Review Clauses to Avoid the Need for a New Tender«, Public Procurement Law Review 2013 no. 2, 51-73

Hebly, Jan M.: European Public Procurement – Legislative History of the ’Classical’ Directive 2004/18/EC, Kluwer Law International, Holland 2007

Heide-Jørgensen, Caroline: »Nye regler i Konkurrenceloven om konkurrenceforvridende offentlig støtte«, U.2000B.490

Heide-Jørgensen, Caroline, m.fl.: Konkurrenceretten i EU, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2009

Heide-Jørgensen, Mogens: Den kommunale interesse. Studier over kommunalrettens udvikling, Gad, København 1993

Heimler, Alberto: »Cartels in public procurement«, Journal of Competition Law and Economics 2012 vol. 8, no. 4, 849-862

Herrera Anchustegui, Ignacio: »Division into Lots and Demand Aggregation – Extremes Looking for the Correct Balance?« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 125-145

Hesselink, Martijn: »A European Legal Method? On European Private Law and Scientific Method«, European Law Journal 2009 vol. 15, no. 1, 20-45

Heuninckx, Baudouin: »The European Defence Agency Electronic Bulletin Board: a survey after two years«, Public Procurement Law Review 2009 no. 2, 43-66

Heuninckx, Baudouin: »Applicable law to the procurement of international organisations in the European Union«, Public Procurement Law Review 2011 no. 4, 103-122

Hjelmeng, Erling: Privat håndhevelse av EØS-avtalens konkurransregler, Fagbokforlaget, Oslo 2003

Holle, Marie-Louise og Ruth Nielsen: Kædeansvar, Ex Tuto, København 2017

Honoré, Michael og Morten Qvist Fog: »Tilbagesøgning af ulovlig og forenelig statsstøtte ved de nationale domstole – EF-domstolens dom af 12. februar 2008 i sag C-199/06 (CELF)«, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2008.306

Hummelshøj, Lotte: »Ordregivers opsigelse af kontrakt« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 691-709

Høegh, Katja: »Anvendelse af udbudsdirektiverne i praksis«, U.1997B.151.

Høegh, Katja og Kirsten Thorup: »Standstill og opsættende virkning indenfor udbudsretten – endnu engang«, U.2016B.403

Høg, Torkil: Udbudsretlige erstatningspørgsmål, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2005

Høg, Torkil og Amanda Elizabeth Riberholt-Rischel: »Udbudsloven og håndhævelsessystemet« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 711-732

Hørlyck, Erik: Entreprise, Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med kommentarer, 2. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2014

Iversen, Torsten (red.): Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret, Thomson Reuters, København 2009

Iversen, Torsten: Entrepriseret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2016

Jakobsen, Peter Stig, Sune Troels Poulsen og Simon Evers Hjelmborg: EU Udbudsretten – Udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Koncessionsdirektivet, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2016

Side 933

Jans, Jan H: »Proportionality Revisited«, Legal Issues of Economic Integration 2000 vol. 27, no. 3, 239-265

Jessen, Pernille Wegener, m.fl.: Reguleringen af konkurrence i EU, 4. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2016

Jones, Alison and Brenda Sufrin: EU Competition Law – Text, cases, and Materials, 5th ed., Oxford University Press, Oxford 2014

Kaarresalo, Toni: »Procuring in-house: the impact of the EC procurement regime«, Public Procurement Law Review 2008 no. 6, 242-254

Kennedy-Loest, Ciara: »What can be done at the preferred bidder stage in competitive dialogue?«, Public Procurement Law Review 2006 no. 6, 316-326

Klemperer, Paul (ed.): The Economic Theory Of Auctions – Vol 1 and 2, Edgar Elgar, Cheltenham 2000

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Vejledning om udbudsdirektiverne«, 31.12.2006. Vejledningen er tilgængelig på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside, kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04«, oktober 2012. rapporten er tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven – Vejledning«, 7.6.2014. Vejledningen er tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Vejledning i konsortiedannelse – for små og mellemstore virksomheder«, 7.6.2014. Vejledningen er tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Udbud med deltagelse af konsortier«, 7.6.2014. Vejledningen er tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.kfst.dk

Side 934

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konsortier og udbud – kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier, 15.12.2016. Undersøgelsen er tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2016/20161216-Konsortier-og-udbud?tc=4D396CFE79764B55A37540898C91C04A (besøgt i juni 2017)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: »Evalueringsmetoder – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere«. Vejledningen er tilgængelig på: https://bedreudbud.dk/evalueringsmetoder-praktisk-vejledning-til-offentlige-indkoebere (besøgt i juni 2017)

Krajewski, Markus and Martin Farley: »Non-economic activities in upstream and downstream markets and the scope of competition law after FENIN«, European Law Review vol. 32, no. 1, 111-124

Kreisberger, Ronit: »FENIN: Immunity from Competition Law Attack for Public Buyers«, Public Procurement Law Review 2006 no. 6, NA214-NA216

Kristiansen, Jens: »Grænser for EU-rettens umiddelbare anvendelighed i dansk ret – Om Højesterets dom i Ajos-sagen«, U.2017B.75

Krüger, Kai: Norsk Kontraktsrett, Alma Mater, Bergen 1989

Krüger, Kai: Norsk Kjøpsrett, 4. udg., Alma Mater, Bergen 1999

Krüger, Kai, Ruth Nielsen and Niklas Bruun: European Public Contracts in a Labour Law Perspective, DJØF Publishing, Copenhagen 1998

La Cour, Lisbeth, Anders Milhøj and Grith Skovgaard Ølykke: »Transparency Notices in the EU Public Procurement Regime: An Empirical Study of the use of Transparency Notices in Denmark, Sweden and the United Kingdom«, Public Procurement Law Review 2015 no. 5, 164-192

Lando, Ole and Hugh Beale (eds): Principles of European Contract Law. Parts I and II, Prepared by the Commmission on European Contract Law, Kluwer Law International 2000

Larsen, Marianne K.: »The new EU Public Procurement Directives« i Ruth Nielsen og Steen Treumer (red.): The new EU Public Procurement Directives, DJØF Publishing, København 2005

Lichére, Francois, Roberto Caranta and Steen Treumer (eds): Modernising Public Procurement: The New Directive, DJØF Publishing, Copenhagen 2014

Lunander, Anders and Jan-Eric Nilsson: »Combinatorial Procurement Auctions: A Collusion Remedy« in Piga, Gustavo and Khi V. Thai (eds): The Economics of Public Procurement, Palgrave Macmillan, Hampshire 2007, 63-88

Lunander, Anders and Sofia Lundberg: »Combinatorial Auctions in Public Procurement: Experiences from Sweden«, Journal of Public Procurement 2012, 12(1), 81-108

Lunander, Anders and Sofia Lundberg: »Different Design – Different Cost: An Empirical Analysis of Combinatorial Public Procurement Bidding of Road Maintenance«, Journal of Public Procurement 2012, 12(3), 407-422

Lunander, Anders and Sofia Lundberg: »Bids And Costs In Combinatorial And Noncombinatorial Procurement Auctions: Evidence From Procurement Of Public Cleaning Contracts«, Contemporary Economic Policy 2013, 31(4), 733-745

Lundberg, Sofia and Mats Bergman, »Tender Evaluation and Award Methodologies in Public Procurement«, 2011, tilgængelig på SSRN: http://ssrn.com/abstract=1831143 eller http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1831143 (besøgt i juni 2017)

Lynge Andersen, Lennart og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6.udg., Karnov Group, København 2012

Marshall, Robert C. and Leslie M. Marx: »The Vulnerability of Auctions to Bidder Collusion«, The Quarterly Journal of Economics, 2009 vol. 124, no. 2, 883-910

Martín, José M. Fernández: The EC Public Procurement Rules. A Critical Analysis, Clarendon Press, Oxford 1996

Mathiassen, Jørgen: Aftaler i forvaltningsretten med særligt henblik på aftaler imellem forvaltningsmyndigheder og private, Juristforbundets Forlag, København 1974

McCrudden, Christopher: Buying Social Justice – Equality, Government Procurement, and Legal Change, Oxford University Press, Oxford 2007

McCullough, James J. og Abram J. Pafford: »Government contract suspension and debarment: what every contractor needs to know«, Public Procurement Law Review 2004 no. 5, 240-246

McGowan, David: »Can horizontal in-house transactions fall within Teckal? A note on case C-15/13, Technische Universitat Hamburg-Harburg, Hochschul-Informations-System GmbH v Datenlotsen Informationssyteme GmbH«, Public Procurement Law Review 2014 no. 5, NA120-122

McGowan, David: »The concept of a public contract: Dr. Falk Pharma Gmbh v DAK-Gesundheit (Case C-410/14)«, Public Procurement Law Review 2016 no. 5, NA156-NA159

Side 935

McGowan, David: »Does the reservation of ambulance services to voluntary organisations on a cost reimbursement basis give rise to a public service contract? Case C-113/13, Azienda Sanitaria Locale No. 5 ‘Spezzino’ v San Lorenzo Societa Cooperativa Sociale«, Public Procurement Law Review 2015 no. 3, NA61-NA66

Milgrom, Paul and John Roberts: Economics, Organisation & Management, Prentice Hall, New Jersey 1992

Motta, Massimo: Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2004

Munro, Catriona, »Competition Law and Public Procurement: Two Sides of the Same Coin?«, Public Procurement Law Review 2006 no. 6, 352-361

Neergaard, Ulla: Competition & Competences. The Tensions between European Competition Law and Anti-Competitive Measures by the Member States, DJØF-Publishing, København 1998

Neergaard, Ulla: »The Concept of Concession in EU Public Procurement Law Versus EU Competition Law and National Law« in Nielsen, Ruth and Steen Treumer (eds): The New Public Procurement Directives, DJØF Publishing, Copenhagen 2005, 149-181

Neergaard, Ulla: Pligt til udbud af »koncessionskontrakter om tjenesteydelser« i henhold til EU-retten?, U.2006B.299

Neergaard, Ulla: »Services of General Economic Interest: The Nature of The Beast« in Krajewski, Markus, Ulla Neergaard and Johan van de Gronden (eds): The Changing Legal Framework for Services of General Interest in Europe – Between Competition and Solidarity, TMC Asser Press, the Netherlands 2009, 17-50

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen: EU-ret, 7. udg., Karnov Group, København 2016

Neergaard, Ulla og Ruth Nielsen: »Blurring Boundaries: From the Danish Welfare State to the European Social Model?«, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1618758

Nicolaides, Phedon: »Compensation for Public Service Obligations: The Floodgates of State Aid?«, European Competition Law Review 2003 vol. 24, no. 11, 561-573

Nicolaides, Phedon og Ioana Eleonora Rusu: »Competitive Selection of Undertakings and State Aid: Why and When Does it Not Eliminate Advantage?«, European Procurement and Public Private Partnership Review 2012 7(1), 5-29

Nielsen, Henrik Karl: »Public Procurement and International Labour Standards«, Public Procurement Law Review 1995 no. 2, 94-101

Nielsen, Henrik Karl: »Offentlige kontrakter og den internationale arbejdsret«, Juristen 1995 vol. 77, no. 5, 202-211

Nielsen, Henrik Karl: »Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter efter Regio Post GmbH & Co. KG«, U.2016B.80

Nielsen, Rasmus Horskjær: »In-house og samarbejdsaftaler«, i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 95-120

Nielsen, Ruth: »GPA og EU-reglerne om offentlige udbud«, i Juridisk Instituts Julebog 1997, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 1997

Nielsen, Ruth: »Præ-kontraktuel annullation af beslutninger om tildeling af offentlige kontrakter«, U.2000B.27

Nielsen, Ruth: »Kollektive overenskomster og konkurrenceretten«, U.2001B. 27

Nielsen, Ruth: »Framework Agreements« in Ruth Nielsen and Steen Treumer (eds): The new EU Public Procurement Directives, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Copenhagen 2005

Side 936

Nielsen, Ruth: »Standstill og ugyldighed/uvirksomhed af offentlige kontrakter«, U.2007B.120

Nielsen, Ruth: »Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser – Viking-, Laval- og Rüffert-sagerne«, Arbeidsrett 2/2008, 61-78

Nielsen, Ruth: Civilretlige diskriminationsforbud, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2010

Nielsen, Ruth: Nielsen, Ruth: Dansk Arbejdsret, 3. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2016

Nielsen, Ruth: EU Labour Law, 2nd ed., DJØF Publishing, Copenhagen 2013

Nielsen, Ruth: »EU-retten og den danske arbejdsmarkedsmodel«, Samfundsøkonomen 2015 nr. 1, 18-23

Nielsen, Ruth: »Udvælgelse« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 303-329

Nielsen, Ruth og Christina Tvarnø: »Danish Supreme Court infringes the EU Treaties by its ruling in the Ajos case«, Europarättsigt Tidskrift, 2017 No 2

Nielsen, Ruth og Christina D. Tvarnø: »Præjudikat eller Ikke-præjudikat – om Chartrets Retsvirkning i Dansk ret efter EU-Domstolens og Højesterets Afgørelser i Ajos-sagen«, Tidskrift for Rettsvitenskap, 2017 Nr. 2-3

Norberg, Per: Arbetsrätt och konkurrensrätt. En normativ studie av motsättningen mellan marknadsrättsliga värden och sociala värden, Det Juridiske Fakultet, Lund 2002

Olesen, Karsten Naundrup: ABService 2003 med kommentarer, Forlaget Thomson A/S, København 2004

Pagh, Peter: »Hæfter borgerne for øvrighedsmyndigheden? – mere om forvaltningssager i civilprocessen«, U.2001B.21

Pedersen, Axel H.: Licitation, Gad, København 1955

Petersen, Cecilie Fanøe and Grith Skovgaard Ølykke: »The provision on Services of General Economic Interest in the 2014 Directive – pure reiteration of the obvious?« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 193-214

Perin, Roberto Cavallo and Dario Casalini: »Control over in-house providing organisations«, Public Procurement Law Review 2009 No. 5, 227-240

Petersmann, Ernst-Ulrich: The GATT/WTO Dispute Settlement System, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1997

Piening, Anja: »Rammeaftaler under den nye udbudslov« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 397-420

Poulsen, Sune Troels: Statsstøtteret i EU: mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen, DJØF Forlag, København 2015

Poulsen, Sune Troels: »Miljø- og Sociale hensyn ved offentlige anskaffelser« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 449-479

Priess, Hans-Joachim: »The rules on exclusion and self-cleaning under the 2014 Public Procurement Directive«, Public Procurement Law Review 2014 no. 3, 112-123

Quigley, Connor: European State Aid Law and Policy, 2. udg., Hart Publishing, Oxford 2009

Quinn, Mary og Nicholas MacGowan: »Could Article 30 impose Obligations on Individuals«, European Law Review 1987 vol. 12, no. 3,163-178

Racca, Gabrielle M.: »The electronic award of public procurement« in Comba, Mario and Steen Treumer (eds): Award of Contracts in EU Procurements, DJØF Publishing, Copenhagen 2013, 309-337

Side 937

Reich, Norbert: »Free Movement v. Social Rights in an Enlarged Union – the Laval and Viking Cases before the ECJ«, The German Law Journal 2008 vol. 9, 125-160

Ross, Alf: Ret og Retfærdighed, Nyt Nordisk Forlag, København 1953

Roth, Wulf-Henning: »Case C-205/03 P Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) v. Commission« Common Market Law Review vol. 44, no. 4, 1131-1142

Rusche, Tim Maxian and Silvia Schmidt: »The post-Altmark Era Has Started: 15 Months of Application of Regulation (EC) No. 1370/2007 to Public Transport Services«, European State Aid Law Quarterly 2/2011, 249-263

Sanchez Graells, Albert: Public Procurement and the EU Competition Rules, Hart Publishing, 2nd ed., Oxford 2015

Sanchez Graells, Albert: »Public procurement and state aid: reopening the debate?«, Public Procurement Law Review 2012 no. 6, 208-212

Sanchez Graells, Albert, »What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly Regarding the Issue of Their Economic Balance?«, European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 2012 7(2), 94-1024

Sanchez Graells, Albert: »Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement: A comparative view on selected jurisdictions« in Comba, Mario and Steen Treumer (eds): Award of Contracts in EU Procurements, DJØF Publishing, Copenhagen 2013, 273-308

Sanchez Graells, Albert and Andrea K Gideon: »When are Universities Bound by EU Public Procurement Rules as Buyers and Providers? English Universities as a Case Study«, Ius Publicum Network Review 2016 no. 1, 1

Sanchez Graells, Albert and Ignacio Herrera Anchustegui: »Revisiting the concept of undertaking from a public procurement law perspective: a discussion on EasyPay and finance engineering«, European Competition Law Review, 2016 vol. 37, 93-98

Schoenmaekers, Sarah: »The EU debarment rules: legal and economic rationale«, Public Procurement Law Review 2016 no. 3, 91-104

Schooner, Steven L.: »The paper tiger stirs: rethinking suspension and debarment«, Public Procurement Law Review 2004 no. 5, 211-217

Senden, Linda A. J.: Soft law in European Community law, Hart Legal Publishing, Oxford 2004

Sierra, José-Louis Buendia: Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law – Article 86 (formerly Article 90) of the EC Treaty, Oxford University Press, Oxford 1999

Simonsen, Lasse: Prekontraktuelt ansvar. Det alminnelige prekontraktuelle ansvar. Ansvar ved gjennomføring av anbudskonkurranser, Universitetsforlaget, Oslo 1997

Sinnaeve, Adinda: »State Financing of Public Services: The Court's Dilemma in the Altmark Case«, European State Aid Law Quarterly 3/2003, 351-363

Smith, Susie: » Is a transfer of competences between contracting authorities a public contract? Case C-51/15 Remondis«, Public Procurement Law Review 2017 no. 3, NA91-NA96

Snell, Jukka: Goods and Services in EC Law. A Study of the relationship Between the Freedoms, Oxford University Press, Oxford 2002

Steinicke, Michael: »Aftaleretten og offentlige udbud – samspil og konflikter«, Juristen 2000, 302-313

Steinicke, Michael: »Aftalelovens ugyldighedsregler anvendt på aftaler indgået gennem offentlige udbud«, i Iversen, B. (red.): Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2001, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2001,167-180

Side 938

Steinicke, Michael: »The Public Procurement Rules and Innovation« in Ølykke, Grith Skovgaard, Carina Risvig Hansen and Christina D. Tvarnø (eds): EU Public Procurement Directives – Modernisation, Growth & Innovation – Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives, DJØF Publishing, Copenhagen 2012, 259-274

Steinicke, Michael: »Offentlig-offentligt kontraktuelt samarbejde: har Domstolen foretaget den nødvendige afgrænsning med C-159/11 ASL Lecce?« i Fejø, Jens, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø og Grith Skovgaard Ølykke (red.): Festskrift, Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen, jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2013, 343-356

Sylvan, Mathias: »Do EU rules on public procurement apply to tax-funded welfare services?«, Public Procurement Law Review 2016 no. 6, 253-272

Szydlo, Marek: »Contracts beyond the Scope of the EC Procurement Directives – Who is Bound by the Requirement for Transparency?«, European Law Review 2009 vol. 34, no. 5, 720-737

Szyszczak, Erika: »Public Services in Competitive Markets«, Yearbook of European Law 2001, 35-77

Szyszczak, Erika: The Regulation of the State in Competitive Markets in the EU, Hart Publishing, Oxford 2007

Szyszczak, Erika: »Altmark Assessed« in Erika Szyszczak (ed.): Research Handbook on European State Aid Law, Edgar Elgar, Cheltenham 2011, 293-326

Sørensen, Karsten Engsig, Poul Runge Nielsen og Jens Hartig Danielsen: EU retten, 6. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2014

Telles, Pedro: »Competitive dialogue in Portugal«, Public Procurement Law Review 2010 no. 1, 1-32

Terkelsen, Ole: Folkeret og dansk ret, KarnovGroup, København 2017

Thorup, Kirsten: »Udbudsloven og Klagenævnet for Udbud«, i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 669-690

Trepte, Peter: Regulating Procurement – Understanding the Ends and Means of Public Procurement Regulation, Oxford University Press, Oxford 2004

Trepte, Peter: Public Procurement in the EU: A Practitioner’s Guide, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2007

Treumer, Steen: Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2000

Treumer, Steen and Erik Werlauff: »The leverage principle: secondary Community law as a lever for the development of primary Community law«, European Law Review 2003 vol. 28, no. 1, 124-133

Treumer, Steen: »National håndhævelse af EU’s udbudsregler – er håndhævelsessystemet effektivt på EU-udbudsområdet« i Fejø, Jens og Steen Treumer (red.): EU’s udbudsregler – implementering og håndhævelse i Norden, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2006, 99-120

Treumer, Steen: »The field of application of competitive dialogue«, Public Procurement Law Review 2006 no. 6, 307-315

Treumer, Steen: »Technical dialogue and the principle of equal treatment – dealing with conflicts of interest after Fabricom«, Public Procurement Law Review 2007 no. 2, 99-115

Treumer, Steen: »Flexible procedures or ban on negotiations? Will more negotiation limit the access to the procurement market?« in Ølykke, Grith Skovgaard, Carina Risvig Side 939 Hansen og Christina D. Tvarnø (eds): EU Public Procurement Directives – Modernisation, Growth & Innovation – Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives, DJØF Publishing, Copenhagen 2012,135-150

Treumer, Steen: »Transfer of Contracts Covered by the EU Public Procurement Rules After Insolvency«, Public Procurement Law Review 2014 no. 1, 21-31

Tridimas, Takis: The General Principles of EU Law, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2006

Trolle, J.: » Kommentarer til danske højesteretsdomme afsagt i tiden januar-juni 1975«, U.1975B.391

Tuori, Kaarlo: Critical Legal Positivism, Aldershot, Farnham 2002

Tuori, Kaarlo: The European Financial Crisis – Constitutional Aspects and Implications, EUI Working Paper LAW 2012/28

Tuori, Kaarlo: Ratio and Voluntas: The Tension between Reason and Will in Law, Aldershot: Ashgate, Farnham 2011

Tuori, Kaarlo and Suvi Sankari: The Many Constitutions of Europe, Ashgate, Oxford 2010

Tvarnø, Christina: »Partnering. En aftaleretlig udfordring«, Retsvidenskabeligt Tidsskrift 2002, 74

Tvarnø, Christina: Offentlig-Private Partnerskaber, i Juridisk Instituts Julebog 2004, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2004, 297

Tvarnø, Christina: »Public Private Partnership in the European Union«, in Nielsen, Ruth and Steen Treumer (eds): The new EU Public Procurement Directives, DJØF Publishing, Copenhagen 2005, 183

Tvarnø, Christina D.: »A critique of the Commission's interpretative communication on Institutionalised Public-Private Partnerships«, Public Procurmeent Law Review 2009 no. 1, NA11-NA23

Tvarnø, Christina: »Does the Danish interpretation of EC public procurement law prevent PPP?«, Public Procurement Law Review 2010 no. 2, 73-89

Tvarnø, Christina D.: »Law and Regulatory Aspects of Public-Private Partnerships« in Greve, Carsten, Graeme Hodge and Anthony Boardman (eds): International Handbook on Public-Private Partnerships, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2010, 216-235

Tvarnø, Christina: »Offentligt-Privat Partnerskab (OPP). Behov for en ny vejledning?«, U.2010B.190

Tvarnø, Christina D.: »Presentation of the PPP concept« in Andersen, Henrik, Fuguo Cao, Christina D. Tvarnø, and Ping Wang (eds): Public-Private Partnerships – An international analysis – from a legal and economic perspective, 2010, 23-44, tilgængelig på http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/8422 (besøgt i juni 2017)

Tvarnø, Christina D.: »Offentlig-privat partnerskab: lovregler eller politisk strategi?«, U.2011B.129

Tvarnø, Christina D.: »Innovationspartnerskaber« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 143-172

Tvarnø, Christina D. & Ruth Nielsen: Retskilder og Retsteorier, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2017

Udbudslovsudvalget: »Rapport fra udvalg om dansk udbudslovgivning«, 2014. Rapporten er tilgængelig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: https://www.kfst.dk/~/media/KFST/Offentlig%20konkurrence/Udbudslovsudvalg%20Offentlig/Rapport%20fra%20udvalg%20om%20dansk%20udbudslovgivning%20 % 20december%202014.pdf (besøgt i juni 2017).

Side 940

Udbudsrådet: »Rapport om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud«, december 2012. Udbudsrådet blev nedlagt ultimo 2012 og dets rapporter mv. er tilsyneladende ikke længere tilgængelige online

Ulfbeck, Vibe: Kontrakters relativitet, Thomson – Gad Jura, København 2000

Ulfbeck, Vibe: »Den nye Formueret«, Juristen 2006(1), 2-8

Ussing, Henry: Aftaler, 3. udg., GadJura, København 1950

Ussing, Henry: Obligationsretten. Almindelig del, Juristforbundets Forlag, København 1961

van de Gronden, Johan, Erika Szyszczak, Ulla Neergaard, and Markus Krajewski (eds): Health Care and EU Law, TMC Asser Press, Haag 2012

van Gestel, Rob and Hans-W. Micklitz: »Revitalizing doctrinal legal research in Europe: what about methodology?« in Neergaard, Ulla, Ruth Nielsen og Lynn M. Roseberry (eds), European Legal Method – Paradoxes and Revitalisation, DJØF Publishing, Copenhagen 2011, 25-73

Verschuur, Steven: »Competitive dialogue and the scope for discussion after tenders and before selecting the preferred bidder – what is fine-tuning etc?«, Public Procurement Law Review 2006 no. 6, 327-331

Wambach, Achim and Gero von Grawert-May: »On the Economics of Subcontracting« in Piga, Gustavo and Khi V. Thai (eds): The Economics of Public Procurement, Palgrave Macmillan, Hampshire 2007, 115-132

Wang, Ping: »Public-Private Partnerships under the EU Public Procurement Rules« in Andersen, Henrik, Fuguo Cao, Christina D. Tvarnø, and Ping Wang (eds): Public-Private Partnerships – An international analysis – from a legal and economic perspective, 2010, 124-179, tilgængelig på: http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/8422 (besøgt i juni 2017)

Weltzien, Kurt: »Avoiding the procurement rules by awarding contracts to an in-house entity – scope of the procurement directives in the classical sector«, Public Procurement Law Review 2005 no.5, 237-255

Wernicke, Stephan: »Taking Stock: The EU Institutions and Services of General Economic Interest« in Krajewski, Markus, Ulla Neergaard and Johan van de Gronden (eds): The Changing Legal Framework for Services of General Interest in Europe – Between Competition and Solidarity, TMC Asser Press, the Netherlands 2009, 69-79

Wiggen, Janicke: »Public procurement rules and cooperation between public sector entities: the limits of the in-house doctrine under EU procurement law«, Public Procurement Law Review 2011 no. 5, 157-172

Wiggen, Janicke: »Directive 2014/24/EU: the new provision on co-operation in the public sector«, Public Procurement Law Review 2014 no. 3, 83-93

Wolswinkel, Johan: »The magic of five in the duration of concessions: refining corollaries in the Concessions Directive« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 318-342

Woxholth, Geir: Avtaleinngåelse, ugyldighet og tolkning, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1997

Yukins, Christopher R.: »Suspension and debarment: re examining the process«, Public Procurement Law Review 2004 no. 5, 255-259

Ølykke, Grith Skovgaard: Abnormally Low Tenders – With an Emphasis on Public Tenderers, DJØF Publishing, Copenhagen 2010

Side 941

Ølykke, Grith Skovgaard: »The Definition of a ’Contract’ Under Article 106 TFEU« in Erika Szyszczak, Jim Davies, Mads Andenæs and Tarjei Bekkedal (eds): Developments in Services of General Interest, TMC Asser Press, Holland 2011, 103-120

Ølykke, Grith Skovgaard: »The Legal Basis Which Will (Probably) Never Be Used: Enforcement of State Aid Law in a Public Procurement Context«, European State Aid Law Quarterly, 3/2011, 457-466

Ølykke, Grith Skovgaard: »How Does the European Court of Justice Pursue Competition Concerns in a Public Procurement Context?«, Public Procurement Law Review 2011 no. 6, 176-192

Ølykke, Grith Skovgaard, Carina Risvig Hansen and Christina D. Tvarnø (eds): EU Public Procurement Directives – Modernisation, Growth & Innovation – Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives, DJØF Publishing, Copenhagen 2012

Ølykke, Grith Skovgaard: »How Should the Relation between Public Procurement Law and Competition Law Be Addressed in the New Directive?« in Ølykke, Grith Skovgaard, Carina Risvig Hansen and Christina D. Tvarnø (eds): EU Public Procurement Directives – Modernisation, Growth & Innovation – Discussions on the 2011 Proposals for Public Procurement Directives, DJØF Publishing, Copenhagen 2012, 57-84

Ølykke, Grith Skovgaard og Christina D. Tvarnø: »Pligten til EU-konform fortolkning – EU-Domstolens afgørelse i Dominguez-dommen«, i Fejø, Jens, Ulla Neergaard, Christina D. Tvarnø and Grith Skovgaard Ølykke (red.): Festskrift, Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen, DJØF Publishing, København 2013, 411-430

Ølykke, Grith Skovgaard: »Public Undertakings and Imputability – the Case of DSBFirst«, European State Aid Law Quarterly, 2/2013, 341-361

Ølykke, Grith Skovgaard: »De offentligretlige begrænsninger for kontraktrummet: Statsstøtte-, udbuds-, og konkurrenceregler« i Tvarnø, Christina D., Grith Skovgaard Ølykke og Kim Østergaard (red.): Vækst og værdiskabelse via nye former for innovationssamarbejder og partnerskaber, Juridisk Institut Handelshøjskolen København/CBS, 2013, s. 150-185

Ølykke, Grith Skovgaard: »Is the Granting of Special and Exclusive Rights Subject to the Principles applicable to the Award of Concessions? Recent Developments in Case Law and Their Implications for One of the Last Sanctuaries for Protectionism«, Public Procurement Law Review 2014 no. 1, 1-20

Ølykke, Grith Skovgaard and Cecilie Fanøe Andersen: »A State Aid Perspective on Certain Elements of Article 12 of the New Public Sector Directive on In-house Provision«, Public Procurement Law Review 2015 No. 1, 1-15

Ølykke, Grith Skovgaard and Peter Møllgaard: »What is a Service of General Economic Interest?«, European Journal of Law and Economics 2016, vol. 41, issue 1, 205-241

Ølykke, Grith Skovgaard og Morten Qvist Fog, »Med pisk og gulerod – reglerne om udelukkelse og self-cleaning« i Treumer, Steen (red.): Udbudsloven, Ex Tuxo, København 2016, 247-302

Ølykke, Grith Skovgaard: »The provision on abnormally low tenders: a safeguard for fair competition?« in Ølykke, Grith Skovgaard and Albert Sanchez-Graells (eds), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules, Edward Elgar, Cheltenham 2016, 146-169

Ølykke, Grith Skovgaard: »Commission Notice on the Notion of State Aid as Referred to in art. 107(1) TFEU – is the Conduct of a Public Procurement Procedure Sufficient to Side 942 Eliminate the Risk of Granting State Aid?«, Public Procurement Law Review 2016 no. 5, 197-212

Ølykke, Grith Skovgaard: »The Notice on the Notion of State Aid and Public Procurement Law«, European State Aid Law Quarterly, 4/2016, 508-526

Ølykke, Grith Skovgaard, »Exclusive Rigths and State Aid«, European State Aid Law Quarterly, 2/2017, 1-17

Ølykke, Grith Skovgaard and Johan Nyström: »Defining abnormally low tenders – a comparison between Sweden and Denmark« optaget til udgivelse i Journal of Competition Law & Economics, 2017

Side 943