Lovregister

i Obligationsret (5. udg.)
Free access

Lovregister

AB 92

§ 195

§ 5229, 231

§ 619

§ 7 19

§ 858, 61, 96

§ 1022, 54, 95 f, 106, 156, 186 f., 191, 206, 211, 229, 231, 234, 273

§ 11237

§ 1255 f, 58, 61, 95 f, 107, 175, 234

§ 1469,

§ 1535, 197

§ 2219, 69, 119

§ 24120

§ 2856, 58, 95 f., 107, 175, 234

§ 2956, 260

§ 3054, 57, 80, 95, 106, 156, 191, 237

§ 3196

§ 3296

§ 3354, 107 f., 266

§ 3554, 161, 225, 237

§ 3654, 96

§ 4095 f., 136

§ 4196

§ 4754

Aftaleloven

§ 134

§ 468

§ 668

§ 733, 148, 264

§ 9 a52

§ 25200, 265, 278 f.

§ 2868

§ 30244, 251

§ 31127, 193

§ 3268, 180

§ 33244, 253, 257 f.

§ 34277

§ 3632, 45, 56, 66, 127, 129, 165, 168, 178, 182, 193, 222, 244, 248, 257 f., 282

§ 38 a37

§ 38 b68

§ 3934 f.

§ 4033 f., 135, 148

Arbejdsmiljøloven

§ 31171

§ 42170

Arbejdsskadesikringsloven

§ 294

§ 1165, 94

§ 26115

§ 4894

Barselsloven

§ 399

Bogføringsloven

§ 746

§ 1546

Checkloven

§ 2150

§ 7121

§ 18200

§ 3646 f., 143

§ 45121

CMR-loven

§ 7178

§ 8178

§ 9178

§ 10178

§ 11178

§ 1583

§ 1683

§ 1783

Side 301

§ 18141

§ 22142

§ 2457, 81, 178

§ 2581, 178

§ 26178

§ 38260

Danske lov

3-19-261, 86, 96, 101, 163, 203

5-1-115, 34

5-1-215, 34

5-5-4122

5-3-12267

5-8-160f, 101 f.

5-8-14101 f.

5-14-5522

Deponeringsloven

§ 1128

Ejerlejlighedsloven

§ 9269

Ejendomsformidlingsloven

§ 1756

§ 25167

§ 3298, 234

§ 34233, 236

§ 37167, 203, 269

§ 38203

§ 39167, 203, 269

§ 40203

§ 41203

§ 44210

§ 4716, 240 f.

Erhvervsfondsloven

§ 30278

Erhvervslejeloven

§ 1134

§ 6271

§ 16178, 191

§ 1826, 191, 232

§ 19233

§ 22191

§ 4270

§ 4370, 118

§ 4470

§ 6332

§ 6970, 135

§ 70137

§ 7426

Erstatningsansvarsloven

§ 299

§ 16114 f., 121

§ 1799

§ 1961, 96

§ 2296

§ 23238

§ 24222

Forbrugeraftaleloven

§ 337

§ 530, 36

§ 1434

§ 1830, 36

§ 2036

§ 2236

§ 2436

§ 2536

§ 2830, 32 ff.

§ 3332

Forsikringsaftaleloven

§ 2115

§ 12135

§ 1371, 135

§ 14135

§ 15150

§ 1628, 39, 94

§ 18103

§ 20103

§ 21116

§ 2269, 116

§ 23116

§ 24114 f., 121, 125

§ 29115

§ 30188

§ 3130

§ 3333

§ 3437

§ 3780

§ 3880

§ 45180

Side 302

§ 5235

§ 5445, 61, 78, 85, 93 f., 96, 101

§ 5585

§ 5685

§ 5785

§ 5885

§ 75 93

§ 8693

§ 8793

§ 95220

§ 96220

§ 9837

§ 11826

Forældelsesloven af 2007

§ 1115

§ 2111

§ 3115 f.

§ 2654

§ 30 169

Funktionærloven

§ 230, 32, 186, 237 f.

§ 2 a64

§ 329, 31, 238

§ 438 f., 133 f., 151, 186, 237 f.

§ 559, 99 f., 238

§ 659, 99 f.

§ 759, 99 f.

§ 8100

§ 956, 99

§ 15186

§ 1634

§ 1734

§ 17 a38, 99, 238

§ 2132

Færdselsloven

§ 72197

§ 10181, 86

§ 10281

§ 10581

§ 11681

Fødevareloven

§ 1168

§ 7170

Gældsbrevsloven

§ 345, 143 ff., 148

§ 4150

§ 520, 112, 116 ff., 124, 138

§ 744, 46 f., 51, 120, 128, 143

§ 9184, 199 f., 233, 266, 275 ff., 281

§ 10184, 199 ff., 234

§ 11201

§ 1322, 268

§ 14272

§ 15277

§ 21110

§ 3115, 85

§ 32150

§ 62126, 128 f.

Handelsagentloven

§ 564

§ 761

§ 1455, 98

§ 15133

§ 2230 f.

§ 2329

§ 2530, 34

§ 3025

§ 3355, 98

Internationale Købelov

§ 252, 91

Kildeskatteloven

§ 41117

§ 58112

§ 63123, 125 f.

Kommissionsloven

§ 1061

§ 2755, 97, 233

§ 28233

§ 2961

§ 4733

§ 4865

§ 5033

§ 56220 f.

Konkurrenceloven

§ 323

Side 303

Konkursloven

§ 28278

§ 38109, 116

§ 4046

§ 41142

§ 42113

§ 5333

§ 5483

§ 6132 f.

§ 75122

§ 8284

§ 84142

§ 9523

§ 98129

§ 147138, 112, 116, 142

§ 153142

Kreditaftaleloven

§ 137

§ 577, 131

§ 793, 131

§ 8121 f.

§ 993, 117, 131

§ 1093, 117, 121 f., 131

§ 12126, 131

§ 15126

§ 2367, 93, 121 f.

§ 24122

§ 25149, 167

§ 26138 ff.

§ 27138 ff.

§ 29130 f.

§ 3377

§ 3415

§ 37137, 167

§ 39167

§ 4184 f.

§ 4284 f.

§ 49131, 139

§ 5015, 131

§ 5184, 131

§ 56122

Købeloven

§ 136, 43, 45, 53 f., 80, 90, 97, 116, 126, 184, 187 f., 190, 201, 208, 247, 257, 274

§ 1 a23, 41, 52, 54, 97, 190, 274, 202, 234, 252

§ 223, 53 f., 95, 97, 106, 234

§ 348, 274

§ 417, 73

§ 4a17, 37, 208

§ 541, 80

§ 669, 126

§ 757

§ 956 f., 80, 85, 90, 109, 143

§ 1056 f., 80, 82 f., 85 ff., 90, 92, 109, 143, 177, 264

§ 1145, 56 f., 85 ff., 90, 109, 143 f.

§ 1243, 70, 109 f., 116, 124, 136, 141

§ 1343 f., 109, 117

§ 1420, 37, 42, 55, 77, 80, 83, 110, 116, 259

§ 1542, 77, 80, 116

§ 1642, 77, 80, 83, 116, 259

§ 1725, 54 ff., 77, 79, 85, 90, 104 f., 107, 177

§ 1889, 111

§ 1989, 259

§ 2089, 111, 201, 277

§ 2120, 29 f., 37 f., 66, 82, 120, 132 f.

§ 2227, 63, 111, 131

§ 2338, 49, 51, 58

§ 2432, 38, 49, 51, 58, 105, 128

§ 25111

§ 2629 f., 73, 78, 111, 158, 286

§ 2773, 78, 137, 286

§ 2830, 111, 120, 132 f., 165

§ 2927, 111, 131

§ 30128

§ 3130, 111

§ 3365, 67, 82

§ 3754, 67, 86, 88, 90, 104 f., 177

§ 3983, 111

§ 4226, 38, 58, 69, 86, 157, 176, 188 ff., 201, 211, 229, 240, 244, 246, 251

§ 4326, 38, 49, 51, 54, 58, 69, 105, 107, 190, 201

§ 4457, 79, 81, 159, 175 f., 177, 186, 211, 248, 260

§ 4627, 131

§ 47183, 191, 195 f., 207, 219, 227, 251 f., 255, 257 f.

Side 304

§ 48199, 251

§ 4983, 133, 188, 272

§ 50158, 189

§ 5127, 66, 78, 80, 159, 163, 184, 218, 260 f.

§ 5266, 68, 73, 78, 80, 158 f., 184, 218, 260 f.

§ 5378, 184, 218

§ 5427, 54, 78, 96, 157, 163 ff., 184 f., 189, 208, 218, 223, 230 f., 237, 240, 249, 261, 286

§ 5565, 67, 73, 78, 82, 159, 164, 186

§ 5673, 78, 82, 159, 164, 177, 186

§ 5715, 17, 82, 92, 131, 164 f.

§ 5882, 92, 164 f.

§ 5938, 198, 200, 264 ff., 269, 274 ff., 281, 283, 286

§ 6036, 82, 193

§ 6133, 148

§ 6244, 56, 90 f., 144

§ 6390 f., 144

§ 6490 f., 94, 144

§ 6590, 144

§ 6643 f., 117, 252

§ 68117

§ 70259

§ 7156, 80, 84, 259,

§ 7241

§ 7336, 80, 85 ff., 109, 143 f.

§ 7420, 29 f., 37 f., 43

§ 7543, 190, 153 ff., 160 f., 167, 172 f., 177 f., 183, 186 ff., 189 f., 193, 201 f., 206 ff., 211, 214 f., 239, 242, 254

§ 7669, 190, 81, 153 ff., 159 f., 167 ff., 172 f., 177 f., 180, 183 f., 188 ff., 199, 201 f., 206 ff., 211 ff., 230, 237, 239 f., 242 ff., 246, 250 f., 254, 258

§ 7761, 175 ff., 187, 189 f., 196, 199, 217, 246, 248, 251, 253, 257 f., 260

§ 7849, 69, 80, 158, 166, 188, 190, 240, 247 f., 266

§ 7969, 83, 190

§ 8069, 81, 86, 168, 188 ff., 199, 201, 215, 240, 243 f., 246

§ 8166, 68, 80, 158, 163, 218, 260 f.

§ 82158, 218

§ 8327, 54, 96, 157 f., 163, 165, 184, 189, 208, 231, 237, 240, 249, 261, 286

§ 84158, 218, 226, 230, 249 f.

§ 8580, 158, 218, 226, 230

§ 86163

Købelovskonventionen (CISG)

art 154, 91

art 217, 37, 51, 54, 77

art 323, 53, 106, 235

art 4159, 164

art 5166

art 6 188

art 8 239, 254

art 9 254

art 1441

art 25132

art 2678

art 30109

art 31144

art 3252

art 3321, 43

art 35154 f., 183, 190 f., 193, 196 f., 211, 239, 244, 253, 257

art 36175

art 3884, 260, 285

art 39218, 249, 285

art 41158, 268, 273, 276

art 42158, 276

art 43286

art 4468, 275, 285

art 4773, 136

art 49 73, 136, 218

art 50158

art 51 158

art 52158

art 5541

art 57143, 145

art 5877, 259

art 6643, 56, 79, 81

art 6748, 52, 56, 80, 84, 87 f.

art 7183

art 72111

art 7328

art 7740

art 78121

Side 305

art 7952, 79, 247, 276

art 8292

art 8483, 121

Lejeloven

§ 126, 100, 134

§ 226, 100

§ 568

§ 7268, 270 f.

§ 8188

§ 926, 28, 156, 191

§ 1126, 100, 188, 191, 232

§ 12100, 232 f.

§ 1358, 232

§ 14232

§ 1528, 55, 180, 191, 232, 266 f., 271 f., 281

§ 1628, 266 f., 271

§ 1728, 55, 58, 100

§ 18188

§ 24188

§ 2561, 69, 100

§ 2934, 101

§ 3069

§ 3270, 149 f.

§ 3328, 38, 70, 117 f., 128

§ 3428, 70, 103, 118

§ 3570, 118

§ 3639, 63, 66

§ 55232

§ 56232

§ 57232

§ 6334

§ 71101

§ 72279

§ 79 a39

§ 8029 f.

§ 8129, 279

§ 8330, 39, 100

§ 85100

§ 8631

§ 8834

§ 8932, 34

§ 9034

§ 9134

§ 9339, 63, 66, 70, 110, 120, 133 ff.

§ 9433, 39, 71, 133, 137

§ 9529, 35, 38

§ 9639

§ 9734

§ 9826, 34, 260

§ 9926, 34

§ 99a26

Lov om arbejdstageres opfindelser

§ 5277

§ 8277

§ 10277

Lov om borteblevne

§ 1816, 122

Lov om finansiel virksomhed

§ 6093, 269

Lov om erhvervsdrivende virksomheder

§ 9278

Lov om foderstoffer

§ 2285

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

§ 1203, 210

§ 2195, 203, 205 f., 210 f., 227, 230, 239

§ 3210, 212, 258

§ 4203, 210

§ 5203, 210

§ 637

§ 1036

§ 11208

§ 1437

§ 21211

Lov om Indskydergarantifonden

§ 9103

Lov om pakkerejser

§ 937

§ 1037

§ 1135

§ 22232

Side 306

Lov om planlægning

§ 40212, 284

Lov om skifte af dødsboer

§ 57138, 142

§ 70138, 142

§ 87138, 142

Markedsføringsloven

§ 165, 69, 167 ff.,

§ 265, 168

§ 3167

§ 770, 81, 153, 155, 160, 167, 169, 173, 184, 195, 197 f., 242, 257

§ 1067

§ 12188 f., 240, 247 f., 257

§ 13167

§ 18167

§ 1925, 63, 65, 69

§ 20168, 248

§ 22167

§ 27169

§ 28168

§ 29168, 248

§ 3025, 81, 168

Møntloven

§ 447

Nationalbankloven

§ 847

NSAB

§ 292

§ 5104

§ 1592

Ophavsretsloven

§ 53267

§ 54267

§ 55267

§ 56267

§ 8316

Produktansvarsloven

§ 2165 f.

§ 4231

§ 570, 81, 165 f., 172, 198

§ 662, 172, 198

§ 7165, 212

§ 1062, 165 f., 231

§ 12165

§ 14261

Renteloven

§ 120, 121, 124 ff.

§ 220, 114, 121, 123

§ 342, 64, 70, 72, 113 ff., 117, 119, 122 ff., 128 f., 133, 136

§ 416, 67, 72, 128, 141, 146

§ 5119, 126, 128

§ 7119, 123, 126 f.

§ 8125, 128

§ 970, 110, 125, 128

Retsplejeloven

§ 126236

§ 242143

§ 250221

§ 480125

§ 505278

§ 525119

§ 538 a71

§ 561119

§ 562269

§ 569269

§ 639278

§ 648278

Selskabsloven

§ 41278

§ 65272

§ 66272

§ 13899

§ 194123

Skattekontrolloven

§ 346

Straffeloven

§ 82170

§ 26425, 69

§ 279162, 174

§ 283162

§ 29819, 174

Side 307

§ 299 a25

§ 300174

Søforsikringskonventionen

§ 17693

§ 17893

§ 18379

Søloven

§ 25152, 178

§ 26024, 41, 55 ff., 60

§ 26152

§ 26267

§ 26379

§ 26822

§ 269118

§ 270141

§ 271141

§ 272141

§ 27481, 87

§ 27538, 52, 57, 60, 81, 178

§ 28387

§ 286220

§ 288260

§ 291174

§ 296178

§ 298178

§ 299178

§ 300178

§ 301 178

§ 30222, 84

§ 30784

§ 32152, 101

§ 32522, 141

§ 32657

§ 33679, 87

§ 34322

§ 34424, 55 ff., 97, 101

§ 34752, 81, 87, 101, 260

§ 348137

§ 35054

§ 35240, 52, 63

§ 378102

§ 390118

§ 392102

§ 44197, 234

§ 44397

§ 44524, 234

§ 44924, 97, 234

Tinglysningsloven

§ 115, 85, 271 f.

§ 3268, 270 f.

§ 4269 f.

§ 1047

§ 15267

§ 17268

§ 2366

§ 27272

§ 3741

§ 38273

§ 4048, 119

§ 4227, 71, 85, 110, 119, 130, 135, 138, 149, 274

§ 4715, 71, 119, 130, 135, 149

Vekselloven

§ 2150

§ 15200

§ 36112

§ 4146 f., 143

§ 48121

§ 72117

Værdipapirhandelsloven

§ 36259

§ 6685, 268, 272

Værgemålsloven

§ 44280

§ 4516, 280

§ 46280

Våbenloven

§ 2284

Retsvirkningsloven

§ 18279

§ 19279

Årsregnskabsloven

§ 1646 f.

Side 308