Litteraturfortegnelse

i Obligationsret (5. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Mads Bryde Andersen: Advokatretten, 2005

Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, 4. udg. 2013

Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4. udg. 2015

Ernst Andersen: Ægteskabsret II, 1956

Paul Krüger Andersen: Markedsføringsret, 1978

Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen: Børsretten, 5. udg. 2014

Lars Svenning Andersen, Mette Klingsten, Mads Krarup, Lars Lindencrone Petersen og Bjarke Vejby: Funktionærret, 4. udg. 2011

Eigil Lego Andersen: Gavebegrebet, 1988

Eigil Lego Andersen: Kontrakter om virksomhedskøb, 1991

Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, 6. udg. 2014

Lennart Lynge Andersen: Kreditaftaleloven 2010, 2011

Lennart Lynge Andersen: Lov om kreditaftaler, 3. udg. 2001

Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 6. udg. 2012

Lennart Lynge Andersen, Peter Møgelvang-Hansen og Anders Ørgaard: Gældsbrevsloven, 2. udg. 2007

Lennart Lynge Andersen og Erik Werlauff: Kreditretten, 6. udg. 2014

Bertil Bengtsson: Hävningsrätt och uppsägningsratt vid kontraktsbrott, 1967

Jochen Bauerreis:Das französische Rectsinstitut der action directe und seine Bedeutung in internationalen Vertragsketten, 2001

Martin Birk, Claus Rohde og Marianne Kjær Stolt: Lejeloven, 2015

Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg. 1995

Jørgen Blomqvist: Overdragelse af ophavsrettigheder, 1987

Erling Borcher og Frank Bøggild: Markedsføringsloven, 3. udg. 2013

Jørgen Bredholt, Jesper Martens, Jens V. Mathiasen og Allan Philip: Søloven, 4. udg. ved Jesper Martens og Jens V. Mathiasen 2012

Per Brunsvig: Konstruksjonsansvar ved byggning af skip (også trykt i AfS bind 13 (1973)), 1973

Sjur Brækhus: Juridiske arbeider fra sjø og land, 1968

Ernst v. Caemmerer: Gesammelte Schriften, Band III, 1968

Jean Carbonnier: Droit civil, vol. 2. Les biens. Les obligations, 1re édition »Quadrige« 2004

Vagn Carstensen og Thomas Rørdam: Pant, 7. udg. 2002

Vagn Carstensen: Ting og sager 1, 1982

Geoffrey Cheshire, C.H.S. Fifoot and Michael Furmston: Law of Contract, 15th ed. 2007

Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund og Anders Ørgaard: Købsretten, 6. udg. 2015

Børge Dahl og Peter Møgelvang-Hansen: Garantier i forbrugerbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse i de nordiske lande, 1984

Side 287

Hans Henrik Edlund: Kommentar til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., 1996

Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe: Boliglejeret, 2. udg. 2015

Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl: Erhvervsmæglerens opgaver og ansvar, 2014

Per Ekelund. NSAB, 1991

Per Ekelund: NSAB 2000, 1998

Per Ekelund: Transportaftaler, 2. udg. 1997

W.E. von Eyben: Formuerettigheder, 7. udgave, 1983

W.E. von Eyben: Panterettigheder, 8. udgave ved Henning Skovgaard, 1987

Bo von Eyben og Helle Isager: Erstatningsret, 8. udg. 2015

Thor Falkanger og H.J. Bull: Sjørett, 8. utg. 2016.

Thor Falkanger, H.J. Bull og Lars Rosenberg Overby: Søret, 6. udg. 2013

Murad Ferid und Hans Jürgen Sonnenberger: Das französische Zivilrecht, Band II. Einzelne Schuldverhältnisse. Sachenrecht, 2. Auflage 1986

Jep Lauesen Frost: Ejendomsmæglerens og Ejendomshandlerens Retlige Stilling, 1964

Poul Gade: Finansiel leasing, 1997

Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen: ABR 89, 3. udg. 2013

Bernhard Gomard, H.V. Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, 5. udg. 2015

Bernhard Gomard: Erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold, 1958

Bernhard Gomard: Fogedret, 4. udg. under medvirken af Michael Kistrup, Lars Lindencrone Petersen og John Lundum, 1997

Bernhard Gomard: Obligationsret, 2. del, 4. udg. ved Torsten Iversen, 2011

Bernhard Gomard: Obligationsret, 3. del, 2. udg. ved Torsten Iversen, 2009

Bernhard Gomard: Obligationsret, 4. del, 1994

Bernhard Gomard: Naturalopfyldelse, 1973

Bernhard Gomard: Introduktion til Obligationsretten, 1979

Bernhard Gomard: Fogedret, 4. udgave, 1997

Bernhard Gomard og René Franz Henschel: International købelov (CISG), 2015

Bernhard Gomard og Michael Kistrup: Civilprocessen, 7. udgave, 2013

Gert Bo Gram og Bent Mebus: Værdipapircentralen, 1984

Kurt Grönfors: Sjölagens bestämmelser om godsbefordran, 1982

Viggo Hagstrøm: Kjøpsrett, 2. utg. ved Herman Bruserud, 2015

Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrett, 2. utg. 2011

Y.J. Hakulinen: Obligationsrätt, 1962

Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren: Køb og salg af virksomheder, 5. udg. 2014

Jørgen Hansen: Teknikeraftalen. Almindelig del, 1984

Ole Hasselbalch: Arbejdsret, 11. udg. 2013

Ole Hasselbalch: Lærebog i ansættelsesret og personalejura, 4. udg. 2012

Jan Hellner og Jan Ramberg: Speciell Avtalsrätt I. Köpsrätt, 2. uppl. 1991

Jan Hellner, Richard Hager og Annina H. Persson: Speciel Avtalsrätt II. Kontraktsrätt. 2 häftet, 5. uppl. 2011

René Franz Henschel: The Conformity of Goods in International Sales, 2005

Johnny Herre: Konsumentköplagen, 1999

Lars Hjortnæs: Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., 1997

John O. Honnold: Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 4th ed. by Harry M. Flechtner, 2009

Side 288

Erik Hørlyck: Entreprise, 7. udgave, 2014

Erik Hørlyck: Interessentskaber og konsortier, 2. udg. 1996

Erik Hørlyck: Tilvirkningskøbet, 1996

Torgny Håstad: Köprätten, 6. uppl. 2009

Knud Illum: Modregning i Konkurs, 1934

Knud Illum: Dansk Tingsret, 3. udg. ved Vagn Carstensen, 1976

Knud Illum: Tinglysning, 7. udgave, 1994

Stig Iuul: Grundrids af den romerske Formueret, 1944

Bent Iversen: Handelsagenten og eneforhandleren, 5. udg. (2013)

Torsten Iversen: Entrepriseretten, 2016

Torsten Iversen: Erstatningsberegning i kontraktsforhold, 2000

Halfdan Krag Jespersen: Lejeret 1, 1989

Kim Jybæk og Palle Rohrsted: Refusion, 2. udg. 2003

Stig Jørgensen: Kontrakstret, 1. bind, 1971

Stig Jørgensen: Kontraktsret, 2. bind, 1972

Kallehauge og Blom: Kommentar til Lejelovene I, 1980

Hjalmar Karlgren: Prestation och fara i köprätten, 1976

Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen og Torsten Iversen: Lærebog i dansk og international køberet, 4. udg. 2011

A. Vinding Kruse: Ejendomskøb, 6. udg. under medvirken af Jens Møller og Peter Otken, 1992

A. Vinding Kruse: Erstatningsretten, 5. udg. under medvirken fa Jens Møller, 1989

Kaj Krüger: Norsk kontraktsrett, 1989

Kaj Krüger: Norsk kjøpsrett, 4. utgave, 1999

Kai Krüger: Pengekrav, 2. utg. 1984

Knut Kaasen: Kommentar til NF 92, Oslo 1994

Ole Lando. Elisabeth Thuesen, Christina D. Tvarnø og Kim Østergaard: Udenrigshandelens Kontrakter, 5. udg. 2006

Jul. Lassen og Henry Ussing: Speciel del I, 1923

Lars Bo Langsted: Rådgivning I, 2004

Karl Larenz: Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Halbband 1, Besonderer Teil 13. Auflage 1986

Seve Ljungman: Om prestation in natura, 1948

Joseph Lookofsky: Understanding the CISG in Scandinavia, 2nd ed. 2002

Joseph Lookofsky: Understanding the CISG, 4th ed. 2012

Joseph Lookofsky og Vibe Ulfbeck: Køb, 4. udg. 2015

Preben Lyngsø: Afbestillingsret, 1971

Preben Lyngsø, H. Jønsson og L. Kjærgaard: Dansk Forsikringsret, 9. udg. 2012

Preben Lyngsø: Kommentar til FAL, 4. udg. 1992

Palle Bo Madsen: Markedsret 2, 6. udg. 2015

Ulrich Magnus: Staudinger BGB. Wiener Kaufrecht. CISG, 2013

Philippe Malaurie, Laurent Aynés et Philippe Stoffel-Munck: Les obligations, 4e édition 2009

Øystein Meland: Skipsbygging, 2006

Ola Mestad: Om force majeure og risikofordeling i kontrakt, 1991

Carsten Munk-Hansen: Fast ejendom I. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse, 2. udg. 2015

Side 289

Jacob Nørager-Nielsen, Søren Theilgaard, Michael Bjerg Hansen og Martin Hørmann Pallesen: Købeloven, 3. udg. 2008

Jacob Nørager-Nielsen: EDB-kontrakter, 1987

Olli Norros: Inledning till obligationsrätten, 2012

Karl Olivecrona: Penningenhetens problem, 1953

Axel H. Pedersen: Entreprise, 1952

Per Vestergaard Pedersen: Transportret, 2008

Lars Lindencrone Petersen: Renteloven, 4. udg. 2013

Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard: Konkursloven, 12. udg. 2013

Sune Troels Poulsen: Loyalitetspligt og erhvervsforbud, 1991

Ernst Rabel: Das Recht des Warenkauf, bind I, 1964

Jan Ramberg: Konsumentskyddslagstiftningen, 2. uppl. 1991

Jan Ramberg og Johnny Herre: Köplagen, 2. uppl. 2013

Jan Ramberg og Johnny Herre: Internationella köplagen (CISG), 3. uppl. 2009

Knut Rodhe: Obligationsrätt, 1956

H.P. Rosenmeier: Mangler ved fast ejendom, 6. udg. 2013

Alf Ross: Ret og Retfærdighed, 1953

Peter Schlechtriem and Ingeborg Schwenzer (eds.): Commentary on the UN Convention on the International Sales of Goods (CISG), 3rd ed. 2010

Torben Svenné Schmidt: International formueret, 2. udg. 2000

Ulla Brøns Schnohr og Lars Økjær Jørgensen: Produktsikkerhedsloven, 1996

Erling Selvig: Fra kjøpsrettens og transportrettens grenseland, 1975

Erling Selvig: The Freight Risk (også trykt i AfS bind 7 (1965-1978)), 1978

Henning Skovgaard: Offentlige myndighedes erstatningsansvar, 1983

Marianne Kjær Stolt: Lov om omsætning af fast ejendom, 2001

Andreas Tamasauskas: Erhvervslivets lånoptagelse, 2006

Ditlev Tamm: Fra Lovkyndighed til retsvidenskab, 1976

Ditlev Tamm: Romerret, 2. udg. 2009

Hans Henrik Tausen: Erstatningsansvar i forbrugerforhold ved handel med fast ejendom, 2. udg. 2006

Lars Erik Taxell: Avtal och Rättsskydd, 1972

François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette: Droit civil. Les obligations, 10e édition 2009

Søren Theilgaard, Forbrugerbeskyttelse ved køb og salg af fast ejendom, 1996

Søren Theilgaard: Incoterms 2000, under medvirken af Alex Laudrup, 2003

Hans Helge Beck Thomsen: Det private pantebrev, 2007

Hans Helge Beck Thomsen: Kreditaftaler og ejendomsforbehold, 2012

Hans Helge Beck Thomsen: Mangler ved pantebreve, 1996

G.H. Treitel: The Law of Contract, 12th ed. 2007

G.H. Treitel: Remedies for breach of contract, 1988

Finn Träff: Køb og salg af fast ejendom, 1996

Finn Träff: Køb og salg af fast ejendom, 3. udg. 2005

Amund Bjøranger Tørum: Direktekrav, 2007

Vibe Ulfbeck: Kontrakters relativitet, 2000

Henry Ussing: Enkelte Kontrakter, 2. udgave, 1946

Henry Ussing: Aftaler, 3. udgave, 1950

Henry Ussing: Obligationsretten, Almindelig del, 1961

Henry Ussing: Køb, 4 udgave ved A. Vinding Kruse, 1967

Side 290

Henry Ussing og C.C. Dybdal: Gældsbrevslovene, 2. udg. 1940

Hans Henrik Vagner: Entrepriseret, 4. udg. ved Torsten Iversen, 2005

Knud Waaben: Strafferettens almindelige del. Ansvarslæren, 5. udg. ved Lars Bo Langsted, 2011

Erik Werlauff: Bank og kunde, 1997

Hans Wilumsen: Tinglysningsloven, 1997

Laila Zackariassen: Direktkrav, 1999

Konrad Zweigert und Hein Kötz: Einführung in die Rechtsvergleichung, 3. Auflage, 1996

Titler uden forfatterangivelse

Festskrift til Erik Werlauff, redigeret af Niels Fenger, Mads Bryde Andersen, Lars Bo Langsted og Lars Lindencrone Petersen, 2012

Festskrift til Knut Rodhe, redigeret af Kurt Grönfors, Jan Hellner og P.G. Persson, 1976

Festskrift til Nis Jul Clausen, redigeret af Karsten Engsig Sørensen, Nina Dietz Legind, Bent Ole Gram Mortensen og Hans Viggo Godsk Pedersen, 2013

Jura på mange måder. Festskrift til Børge Dahl, redigeret af Lennart Lynge Andersen og Peter Møgelvang-Hansen, 1994

På rett grunn. Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett, redigert av Jan Einar Barbo og Lasse Simonsen, 2009

Udkast til Lov om Køb, 1904

Udkast til Lov om Gældsbreve, 1935

Utblick och inblick. Vänbok till Claes Sandgren, 2011

Side 291