Forside og kolofon

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Free access

Forside og kolofon

article image

Peter Stig Jakobsen, Sune Troels Poulsen

og Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg

EU Udbudsretten

3. udgave, 1. oplag

© 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse afeller kopiering fra denne bog eller dele herafer ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladtuden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.Omslag: Bo Helsted

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Denmark 2016

ISBN 978-87-574-3209-1

E-bog ISBN 978-87-574-9940-7

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk