Doms- og afgørelsesregister

i EU Udbudsretten (3. udg.)
Free access

Doms- og afgørelsesregister

Danske domme (alfabetisk)

12-by-gruppens Indkøbscentral mod AV Form A/S, Vestre Landsrets dom af 3. juli 2012, (U 2012.3232 V) 658, 672, 678

Arriva Skandinavien A/S mod Trafikselskabet Movia (UfR 2007.2106 H). Højesterets dom af 11. maj 2007 i sag 540/2005 683

Bredkjær Industri A/S mod Hals Kommune. Højesterets dom af 30. april 1985 683

Brunata A/S mod Aalborg Boligselskab af 1956, afd. 8 m.fl. Vestre Landsrets dom af 6. marts 2007 i sag B-1923/05 101, 683

Dan Skoubo mod Revisionsfirmaet Teddie Thulstrup A/S (UfR 2000.521 H) 685

Esbjerg Kommune mod Miri Stål A/S. Vestre Landsrets dom af 31. marts 2006 i sag B-2293 666, 683, 684

European Land Solutions Ltd. mod Kystdirektoratet (UfR 2012.2952 H) 539, 556, 575, 670, 681, 684

European Metro Group mod Ørestadsselskabet I/S og Trafikministeriet (UfR 2005.1799 H) 310, 678, 680, 689

European Metro Group mod Ørestadsselskabet. Østre Landsrets dom af 16. september 2002 (3. afd.) i sag B-104-97 334, 383, 669, 678, 680, 688

Fredericia Kommune mod KKS Entreprise A/S under konkurs (UfR 2002.1180 H) 669, 678, 679, 687

Handelshøjskolen i København og Forskningsministeriet mod Højgaard & Schultz A/S. Østre Landsrets dom af 16. august 2000 (i 5. afd.) i sag B-1654-97 m.fl. 574, 632

Humus/Genplast ApS mod Den Selvejende Virksomhed Århus Renholdningsselskab. Vestre Landsrets dom af 3. maj 2001 i sag B-1447-99 412

IBF Nord A/S og Frejlev Cementstøberi A/S mod Aalborg Kommune (UfR 2000.1425 V). Vestre Landsrets dom af 14. marts 2000 i sag B-2766-96 669

Investeringsselskabet af 11.02.1993 A/D mod Gl. Skanderborg Ejendom. Højesterets dom af 1. juli 1997 683

J.H. Schulz Information A/S mod SKAT, Østre Landsrets dom af 5. marts 2009 i 21. afd., sagerne B-1649/08 og B-1650-08 680

Judex A/S mod Århus Amt. Vestre Landsrets dom af 16. marts 2004 i sagerne B-2567-01 og B-1979-02 664, 674, 679, 680, 683, 685

Jøni Container- og Vognfabrik ApS mod Fårup Sommerland, Sports og fritidspark. Højesterets dom af 17. april 2000 (U 2000.1561 H) 683

Kampsax Bridge Consortium m.fl. mod A/S Storebæltsforbindelsen. Østre Landsrets dom af 30. maj 1996 664, 669, 671, 679, 681, 685

Lejerbo, Herning, afd. 86-0 mod MT Højgaard. Retten i Århus’ dom af 6. maj 2009 i sag BS 9-2355/2007 683

LSI Metro Gruppen mod Metroselskabet I/S. Østre Landsrets dom af 18. september 2009 i sag 16. afd. B-926-08 309, 311

Side 695

Morsø Kommune mod Køster Entreprise A/S. Vestre Landsrets dom af 19. december 2005 i sag B-3256/04 683

MT Højgaard A/S mod Fonden for FrederiksborgCentret. Østre Landsrets dom af 19. maj 2009 i sag B-1591/08 679

MT Højgaard A/S mod Slots- og Ejendomsstyrelsen og Helsingør Kommune. Østre Landsrets dom af 14. maj 2010 666, 683

Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S. Østre Landsrets dom af 5. februar 2008 i 9. afd. i sagerne B-1329-05 og B-1330-05 554

Sectra A/S mod Region Syddanmark. Østre Landsrets dom af 30. marts 2009 681

Skjortegrossisten A/S mod Post Danmark A/S (UfR 2004.1294 H) 668, 674, 679, 680, 684

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) mod Unicomputer A/S. Østre Landsrets dom af 11. oktober 2007 240, 252, 256, 659

Thyges VVS, v/ Thyge Andersen mod Boligselskabet Fjordparken, afdeling 8, v/ KAB s.m.b.a. Østre Landsrets dom af 18. december 1991 683

Danske domme (kronologisk)

Højesterets dom af 30. april 1985, Bredkjær Industri A/S mod Hals Kommune 683

Østre Landsrets dom af 18. december 1991, Thyges VVS, v/ Thyge Andersen mod Boligselskabet Fjordparken, afdeling 8, v/ KAB s.m.b.a. 683

Østre Landsrets dom af 30. maj 1996, Kampsax Bridge Consortium m.fl. mod A/S Storebæltsforbindelsen 664, 669, 671, 679, 681, 685

Højesterets dom af 1. juli 1997, Investeringsselskabet af 11.02.1993 A/D mod Gl. Skanderborg Ejendom 683

Vestre Landsrets dom af 14. marts 2000 i sag B-2766-96, IBF Nord A/S og Frejlev Cementstøberi A/S mod Aalborg Kommune (UfR 2000.1425 V) 669

Højesterets dom af 17. april 2000 (U 2000.1561 H), Jøni Container- og Vognfabrik ApS mod Fårup Sommerland, Sports og fritidspark 683

Østre Landsrets dom af 16. august 2000 (i 5. afd.) i sag B-1654-97 m.fl., Handelshøjskolen i København og Forskningsministeriet mod Højgaard & Schultz A/S 574, 632

Østre Landsrets dom af 6. november 2000, Skjortegrossisten A/S mod Post Danmark A/S 668

Vestre Landsrets dom af 3. maj 2001 i sag B-1447-99, Humus/Genplast ApS mod Den Selvejende Virksomhed Århus Renholdningsselskab 412

Højesterets dom af 12. marts 2002, UfR 2002. 1180 H, Fredericia Kommune mod KKS Entreprise A/S 678

Østre Landsrets dom af 16. september 2002 (3. afd.) i sag B-104-97, European Metro Group mod Ørestadsselskabet 334, 383, 669, 678, 680, 688

Vestre Landsrets dom af 16. marts 2004 i sagerne B-2567-01 og B-1979-02, Judex A/S mod Århus Amt 664, 674, 679, 680, 683, 685

Vestre Landsrets dom af 19. december 2005 i sag B-3256/04, Morsø Kommune mod Køster Entreprise A/S 683

Vestre Landsrets dom af 31. marts 2006 i sag B-2293, Esbjerg Kommune mod Miri Stål A/S 666, 683, 684

Vestre Landsrets dom af 6. marts 2007 i sag B-1923/05, Brunata A/S mod Aalborg Boligselskab af 1956, afd. 8 m.fl. 101, 683

Højesterets dom af 11. maj 2007 i sag 540/2005, Arriva Skandinavien A/S mod Trafikselskabet Movia (UfR 2007.2106 H) 683

Østre Landsrets dom af 11. oktober 2007, Statens og Kommunernes Indkøbs Side 696 Service A/S (SKI) mod Unicomputer A/S 240, 252, 256, 659

Østre Landsrets dom af 5. februar 2008 i 9. afd. i sagerne B-1329-05 og B-1330-05, Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S 554

Østre Landsrets dom af 5. marts 2009 i 21. afd., sagerne B-1649/08 og B-1650-08, J.H. Schulz Information A/S mod SKAT 680

Østre Landsrets dom af 30. marts 2009, Sectra A/S mod Region Syddanmark 681

Retten i Århus’ dom af 6. maj 2009 i sag BS 9-2355/2007, Lejerbo, Herning, afd. 86-0 mod MT Højgaard 683

Østre Landsrets dom af 19. maj 2009 i sag B-1591/08, MT Højgaard A/S mod Fonden for FrederiksborgCentret 679

Østre Landsrets dom af 18. september 2009 i sag 16. afd. B-926-08, LSI Metro Gruppen mod Metroselskabet I/S 309, 311

Østre Landsrets dom af 14. maj 2010, MT Højgaard A/S mod Slots- og Ejendomsstyrelsen og Helsingør Kommune 666, 683

Vestre Landsrets dom af 3. juli 2012, 12-by-gruppens Indkøbscentral mod AV Form A/S (U 2012.3232 V) 658, 672, 678

Klagenævnet for Udbuds kendelser (alfabetisk)

A/S A.P. Botved mod Fællesindkøb Fyn, Klagenævnets kendelse af 12. juli 2012 579, 637

A/S Analycen mod Vestsjællands Amt m.fl., Klagenævnets kendelse af 7. juni 2004 552

A/S Iver Pedersen mod I/S Reno Syd, Klagenævnets kendelse af 30. maj 1996 493

A/S Jens Jensen og Sønner m.fl. mod Viborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 25. november 2009 573

ABB A/S mod L90, Klagenævnets kendelse af 13. marts 2013 563

Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Klagenævnets kendelse af 1. februar 2013 582

Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Klagenævnets kendelse af 12. juli 2012 682

Activ Care A/S mod Billund Kommune, Klagenævnets kendelse af 17. juni 2012 682

AC-Trafik ved Anders Bødker Christiansen mod Frederiksborg Amt, Klagenævnets kendelse af 3. januar 2002 489, 641

Adams Transport Co mod Udenrigsministeriet, Klagenævnets kendelse af 26. juli 2012 491, 636

Air Liquide Danmark A/S mod Roskilde Amt m.fl., Klagenævnets kendelse af 15. december 2005 462, 529, 593

Air Liquide Danmark A/S mod Roskilde Amt m.fl., Klagenævnets kendelse af 26. april 2006 681

Aktieselskabet Karl Jensen Murer- og Entreprenørfirma mod Hobro Boligforening, Klagenævnets kendelse af 29. februar 2008 580

Akupunktør og massør Thomas Borgå mod Skive Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. december 2007 515

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. mod Tønder Kommune, Klagenævnets kendelse af 5. oktober 2009 245

Alfa Laval Nordic A/S mod Odense Vandselskab A/S, Klagenævnets kendelse af 27. juli 2009 247, 258, 632

Almenbo a.m.b.a. mod Den selvejende almene boligorganisation Boligorganisationen Nygårdsparken, Klagenævnets kendelse af 24. marts 2010 313, 474

Anker Hansen & Co A/S mod Rudersdal Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. maj 2009 538

Anlægsgartner Gottlieb A/S mod Psykiatrisk Center Sct. Hans, Klagenævnets kendelse af 17. juni 2009 578

Side 697

Ansaldo STS S.p.A. mod Banedanmark, Klagenævnets kendelse af 8. oktober 2013 536, 540, 542

Aon Denmark A/S mod Odense Kommune, Klagenævnets kendelse af 27. november 2002 292, 639

Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service mod Tårnby Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. september 1996 576

Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S mod Universitets- og Byggestyrelsen, Klagenævnets kendelse af 15. januar 2008 481

Atea A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 28. september 2011 627

Atea A/S mod Økonomistyrelsen, Klagenævnets kendelse af 24. februar 2010 463

ATKI ApS m.fl. mod Rigspolitiet, Klagenævnets kendelse af 10. juli 2013 386

Attendo A/S mod Holbæk Kommune, Klagenævnets kendelse af 9. juli 2014 229

Augusta Westland Limited mod Forsvarets Materieltjeneste, Klagenævnets kendelse af 20. december 2013 280

AV Form A/S mod Esbjerg Kommune m.fl., Klagenævnets kendelse af 27. marts 2007 542, 627

Avaleo ApS mod Vejle Kommune, Klagenævnets kendelse af 31. januar 2014 564, 566

A-Vask A/S mod Høje Taastrup Kommune, Klagenævnets kendelse af 2. december 2014 446

Axiell Danmark A/S mod Kombit A/S, Klagenævnets kendelse af 16. februar 2015 595

B4 ApS mod Holbæk Kommune, Klagenævnets kendelse af 23. august 1995 305

Balle Blik & VVS ApS mod Boligselskabet Sct. Jørgen, Klagenævnets kendelse af 21. september 2010 682

Bandagist-Centret A/S m.fl. mod Haderslev Kommune m.fl., Klagenævnets kendelse af 21. august 2013 214

Bandagist-Centret A/S mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 17. december 2008 540

Bangs Gård mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse 20. februar 2007 627

Banverket mod Norjyske Jernbaner A/S, Klagenævnets kendelse af 21. juni 2004 296, 333, 526, 561

Barslund A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 26. august 2009 526, 559

Baxter A/S mod Roskilde Amt m.fl., Klagenævnets kendelse af 14. december 2006 558, 563

Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS mod Vangsgade 6 ApS, Klagenævnets kendelse af 30. august 2004 223, 224

Bent Vangsøe Natursten A/S mod Ørestadsselskabet I/S, Klagenævnets kendelse af 2. maj 2007 560

Berendsen Textil Service A/S mod Frederikssund Kommune, Klagenævnets kendelse af 4. marts 2009 248

Bilhuset Randers A/S mfl. mod Sønderhald Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. december 2003 244, 247, 637

Bilhuset Ringsted ApS m.fl. Mod Ringsted Kommune, Klagenævnets kendelse af 28. maj 2003 293, 668

Billetlugen A/S mod Det Kongelige Teater, Klagenævnets kendelse af 13. maj 2009 526

Bimomet Danmark ApS mod Region Nordjylland, Klagenævnets kendelse af 6. juni 2011 322

BKI Foods A/S mod Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Klagenævnets kendelse af 29. september 2010 627, 646

Side 698

Bladt Industries A/S mod Storebælt A/S, Klagenævnets kendelse af 7. juni 2005 540

BN Produkter Danmark A/S mod Odense Renovationsselskab A/S, Klagenævnets kendelse af 2. september 2004 326, 552

BNS Medical AB mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 27. september 2013 627

Boligkontoret Danmark mod Lægeforeningens Boliger S.m.b.a., Klagenævnets kendelse af 16. april 2008 558

Bombardier mod Aarhus Letbane I/S, Klagenævnets kendelse af 20. juni 2013 318, 593

Bombardier Transportation Denmark A/S mod Banedanmark, Klagenævnets kendelse af 22. januar 2012 631

Bombardier Transportation Denmark A/S mod Banedanmark, Klagenævnets kendelse af 5. marts 2012 630

Bombardier Transportation Denmark A/S mod Lokalbanen A/S, Klagenævnets kendelse af 4. november 2003 382, 387, 525, 532, 560

Bravida Danmark A/S mod Rødovre almennyttige Boligselskab, Klagenævnets kendelse af 13. maj 2004 293, 520

Bravida Danmark A/S mod Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger, Klagenævnets kendelse af 15. august 2003 559, 564

Bravida Danmark A/S mod Aarhus Kommune, Klagenævnets kendelse af 15. september 2015 297, 383

Brdr. A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S mod Boligforeningen Vesterport, Klagenævnets kendelse af 25. november 2011 673

Brdr. Thybo A/S mod Andelsforeningen af 1938, Klagenævnets kendelse af 13. september 2004 683

Brdr. Thybo A/S mod Arbejdernes Andelsboligforening af 1938, Klagenævnets kendelse af 10. marts 2004 524, 642

Brunata A/S mod Aalborg Boligselskab af 1956, afd. 8 m.fl., Klagenævnets kendelse af 16. december 2004 101

Brødrene Dahl A/S mod Aarhus Vand A/S, Klagenævnets kendelse af 25. september 2013 551

Brøndum & Fliess mod Ministeriet for Børn og Undervisning, Klagenævnets kendelse af 22. maj 2013 514

Brøndum A/S mod Boligforeningen Ringgården, Klagenævnets kendelse af 5. november 2008 325, 561

BSN Medical AB mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 15. december 2014 679

BSN Medical AB mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 3. marts 2014 387

Business Consult International v/Kurt Krogsgaard mod NaturErhvervsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 17. december 2014 573

Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S mod Guldborgsund Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. januar 2013 675

Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S mod Guldborgsund Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. januar 2013 670, 682

Bødker & Søn mod Ringsted Kommune, Klagenævnets kendelse af 8. maj 2012 614

Børge Jakobsen & Søn A/S mod Sorø Kommune, Klagenævnets kendelse af 12. januar 2010 556

C.C. Brun Entreprise A/S mod A/S Storebælt, Klagenævnets kendelse af 2. oktober 2008 376

C.F. Møller mod Vestsjællands Amt, Klagenævnets kendelse af 1. juli 1998 628

Cafax Gruppen A/S mod Dong Energy Oil & Gas A/S, Klagenævnets kendelse af 24. februar 2014 270, 436, 440

Side 699

Calundan Høreteknik mod Gentofte Kommune, Klagenævnets kendelse af 18. juli 2013 514, 539, 637

Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark mod Midttrafik, Klagenævnets kendelse af 21. august 2007 248

Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen, Klagenævnets kendelse af 1. oktober 2009 557

Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen, Klagenævnets kendelse af 7. maj 2009 617

Claus Tingstrøm A/S mod Banedanmark, Klagenævnets kendelse af 18. november 2014 446, 690

CLS Communication A/S mod Miljøstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 17. februar 2009 562

Colas Danmark A/S mod Videbæk Kommune, Klagenævnets kendelse af 30. september 2004 293, 323, 544

Colas Rails Limited mod Banedanmark, Klagenævnets kendelse af 27. marts 2015 487

Computerworld Denmark mod Statens IT, Klagenævnets kendelse af 8. juli 2014 583

Conca TEC Ltd. mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 6. august 2009 581

Cowi A/S mod Kort- og Matrikelstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 31. marts 2008 554, 557

Cowi A/S mod SKI, Klagenævnets kendelse af 15. marts 2013 539

Cowi A/S mod Sønderjyllands Amt, Klagenævnets kendelse af 13. november 2006 636

Cowi A/S mod Sønderjyllands Amt, Klagenævnets kendelse af 4. april 2007 683

Creative Company A/S mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 3. oktober 2008 537, 543

Crocus I/S mod Århus Havn, Klagenævnets kendelse af 23. april 1997 256

CSC Danmark A/S mod Forsvarsministeriet, Klagenævnets kendelse af 27. august 2015 312, 315

CT Renovation mod 4-S Skive-Egnens Renovationsselskab I/S, Klagenævnets kendelse af 27. april 2007 535, 536

Dafeta Trans ApS mod Lynettefællesskabet I/S, Klagenævnets kendelse af 10. februar 1997 514, 543

Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet, Klagenævnets kendelse af 6. januar 2014 581

Damm Cellular Systems A/S mod Økonomistyrelsen, Klagenævnets kendelse af 21. december 2007 620

Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune, Klagenævnets kendele af 5. maj 2014 583

Dansk Erhverv mod Region Nordjylland, Klagenævnets kendelse af 30. september 2009 322, 347

Dansk Fjernvarmes Decentrale Kraft/Varme-selskab A.m.b.a. m.fl. Mod Energistyrelsen, Klagenævnets kendelse af 17. september 1999 476

Dansk Flygtningehjælp mod Hvidovre Kommune, Klagenævnets kendelse af 4. marts 2010 524, 526

Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 12. februar 2007 536

Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 12. juli 2006 680

Dansk Taxi Råd mod Nordjyllands trafikselskab, Klagenævnets kendelse af 4. juli 2007 620

Dansk Transport og Logistik mod Haderslev Kommune, Klagenævnets kendelse af 30. januar 2001 306

Dansk Transport og Logistik mod I/S Reno Syd, Klagenævnets kendelse af 16. maj 2000 518, 641

Dansk Transport og Logistik mod Nykøbing Falster Kommune, Klagenævnets kendelse af 27. april 2001 306, 575

Side 700

Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening, Klagenævnets kendelse af 2. maj 2006 302, 313, 474, 531

Danske Arkitektvirksomheder mod Handels- og Søfartsmuseet, Klagenævnets kendelse af 27. juni 2008 416, 417, 526

Danske Arkitektvirksomheder mod Skanderborg Gymnasium, Klagenævnets kendelse af 13. januar 2012 648

Danske Arkitektvirksomheder mod Udenrigsministeriet, Klagenævnets kendelse af 31. maj 2010 304, 305, 308

Danske Vognmænd mod Stevns Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. oktober 1996 628

DBC medier A/S mod Gentofte Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. oktober 2005 620

Deponering af Problemaffald ApS mod I/S Vestforbrænding, Klagenævnets kendelse af 27. juni 2000 496, 627

Det Danske Handelskammer mod Danmarks Statistik, Klagenævnets kendelse af 14. september 1998 334

Det Danske Handelskammer mod Frederiksberg Kommune, Klagenævnets kendelse af 23. juni 1995 256

Dojo Software mod Region Nordjylland, Klagenævnets kendelse af 8. april 2013 410, 644

DPC Constructions A/S mod Universitets- og Byggestyrelsen, Klagenævnets kendelse af 10. december 2009 567

DPE A/S mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 3. juni 2013 498

DSV Transport A/S mod I/S Vestforbrænding, Klagenævnets kendelse af 19. oktober 2009 468

DUBA-B8 A/S mod DONG Energy Oil & Gas, Klagenævnets kendelse af 7. maj 2014 660

Dubex A/S mod Danske Spil A/S, Klagenævnets kendelse af 7. juni 2012 535, 538

E. Pihl & Søn A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen, Klagenævnets kendelse af 26. november 2004 556, 560

E. Pihl & Søn A/S mod Hadsund Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. januar 2004 294, 309, 313, 474, 633

E. Pihl & Søn A/S mod I/S Avedøre Kloakværk, Klagenævnets kendelse af 26. april 1996 306, 619, 628

EF Sikring mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. august 2013 620

EFG Bondo mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 29. april 2014 682

EFG Bondo mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 9. april 2014 678

Eiland Electric A/S mod Vestsjællands Amt, Klagenævnets kendelse af 24. oktober 2001 298, 514, 515, 521, 543, 638, 640, 646

Ejendomsselskabet Bangs Gård mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. februar 2007 225

Ejner Kornerup Jylland A/S mod Ejerforeningen Parkvænget, Klagenævnets kendelse af 26. marts 2010 305, 306

El-installatørernes Landsforening m.fl. Mod Københavns Lufthavne A/S, Klagenævnets kendelse af 9. oktober 1996 503, 507

Ementor Danmark A/S mod Århus Amt, Klagenævnets kendelse af 10. maj 2002 506

Enemærke & Petersen A/S mod Fællesorganisationens boligforening Slagelse, Klagenævnets kendelse af 1. marts 1999 493

Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S mod Vejle Amt, Klagenævnets kendelse af 21. november 2003 59

Side 701

Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S mod Vejle Kommune, Klagenævnets kendelse af 21. november 2004 546

Entreprenørfirmaet Ove Kristensen Viborg A/S mod EnergiMidt A/S, Klagenævnets kendelse af 16. marts 2011 566

Entreprenørforeningens Miljøsektion mod IS/ Sønderborg Kraftvarmeværk, Klagenævnets kendelse af 12. december 1996 244, 247

Ergolet A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 21. december 2009 514, 538

Ernst & Young Statsautoriseret revisionsaktieselskab mod Fyns Stifts Øvrighedsråd, Klagenævnets kendelse af 6. juni 2000 481, 487

Esbjerg Andels Renovationsselskab A/S mod Rødding Kommune, Klagenævnets kendelse af 29. oktober 1997 63, 543

Esbjerg Maritime Service ApS mod Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn, Klagenævnets kendelse af 10. marts 2015 200

Eurest mod Copenhagen Business School (CBS), Klagenævnets kendelse af 4. juni 2009 299

Eurodan-Huse Vest A/S mod Sønderborg Andelsboligforening, Klagenævnets kendelse af 8. august 2003 59

Eurofins Miljø A/S mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 18. januar 2008 557

Eurographic Danmark A/S mod Ministeriet for Børn og Undervisning, Klagenævnets kendelse af 2. maj 2014 579

European Dynamics Luxembourg SA mod SKAT, Klagenævnets kendelse af 23. juni 2015 579

European Land Solutions Ltd. mod Kystdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 10. juli 2008 299, 539

European Metro Group mod Ørestadsselskabet I/S, Klagenævnets kendelse af 18. november 1996 334, 547, 560, 561

Fafolo A/S mod KOMBIT, Klagenævnets kendelse af 22. august 2013 505

Fagligt Fælles Forbund m.fl. mod Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab m.fl., Klagenævnets kendelse af 10. marts 2006 617

Fagtek A/S mod Arbejdernes Andelsboligforening, Klagenævnets kendelse af 7. juni 2011 354

Falck Danmark A/S mod Brand og Redning Djursland, Klagenævnets kendelse af 9. maj 2011 218

Falck Danmark A/S mod Region Syddanmark, Klagenævnets kendelse af 31. oktober 2014 583

Finn Frogne A/S mod Region Nordjylland m.fl., Klagenævnets kendelse af 10. maj 2011 488

FMT A/S mod Vestforbrænding I/S, Klagenævnets kendelse af 24. marts 2009 306

Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Frederiksberg Kommune, Klagenævnets kendelse af 18. september 1998 218

Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Kulturministeriet, Klagenævnets kendelse af 6. september 1999 417

Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Københavns Lufthavne A/S, Klagenævnets kendelse af 2. juli 1998 423

Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Ledøje-Smørum Kommune, Klagenævnets kendelse af 9. marts 1998 415

Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Roskilde Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. juni 1996 304, 308

Forlaget Magnus A/S mod Told- og Skattestyrelsen, Klagenævnets kendelse af 2. maj 2001 299, 514, 560, 569

Forlaget Magnus A/S mod Told- og Skattestyrelsen, Klagenævnets kendelse af 22. november 2001 658, 661, 664, 669, 676, 679, 689

Side 702

Frederik Pedersen Alu-Glas A/S mod Viborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. oktober 2009 325, 523

Fresenius Medical Care Danmark A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 19. september 2012 647

FSBbolig mod Lægeforeingens boliger s.m.b.a., Klagenævnets kendelse af 15. april 2008 297

Fujitsu Siemens Computers A/S mod Finansministeriet og Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, Klagenævnets kendelse af 28. marts 2007 553, 564

FællesBo mod Herning Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. maj 2011 579

G4S Security Services A/S mod Region Syddanmark, Klagenævnets kendelse af 6. marts 2014 446

GE Healthcare Danmark A/S mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 2. september 2011 582

GEO mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 19. december 2014 559

Geodata Danmark mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. december 2011 555

Georg Berg A/S mod Køge kommune, Klagenævnets kendelse af 5. august 2003 325

Georg Berg A/S mod Køge Kommune, Klagenævnets kendelse af 9. marts 2004 659

Getinge Danmark A/S mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 23. september 2010 229

Gladsaxe Kommune mod Den selvejende institution Hareskovbo, Klagenævnets kendelse af 17. juni 2005 253

Gladsaxe Kommune mod Selvejende Institution Hareskovbo, Klagenævnets kendelse af 17. juni 2005 256

GN Resound mod Amgros, Klagenævnets kendelse af 17. juni 2014 386, 565

Grontmij A/S mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klagenævnets kendelse af 14. oktober 2014 540

Grønbech Construction A/S mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Boligforening, Klagenævnets kendelse af 22. oktober 2007 539

Gustav H. Christensen A/S mod Morsø Spildevand, Klagenævnets kendelse af 19. november 2013 552

H. Friedman og Søn A/S mod Forskningsministeriet, Klagenævnets kendelse af 8. november 2000 560

H. Hoffman og Sønner A/S m.fl. Mod Aalborg Lufthavn A.m.b.a., Klagenævnets kendelse af 11. juni 1999 316, 386, 564

H. Skjøde Knudsen A/S mod Bygningsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 3. oktober 2014 304, 308

H.O. Service A/S mod Boligforeningen 32, Klagenævnets kendelse af 9. juli 2004 525

Handicare Auto A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. december 2014 214

Hass & Berg A/S mod Erhvervsakademi Aarhus, Klagenævnets kendelse af 30. september 2014 310

Havnens Skibsreparationer A/S mod Trafikselskabet Movia, Klagenævnets kendelse af 1. juli 2014 539

Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S mod Trafikselskabet Movia, Klagenævnets kendelse af 1. juli 2014 635

Health Robotics Srl mod region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 18. december 2013 583

HedeDanmark AS/mod Greve Spildevand A/S, Klagenævnets kendelse af 6. august 2010 310, 528, 535

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S mod Løkken-Vrå Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. februar 2003 296

Hedeselskabet Miljø og Energi A/S mod Sønderjyllands Amt, Klagenævnets kendelse af 23. august 2006 302, 308

Helsingør Kommune mod Ejendomsselskabet 56 ApS, Side 703 Klagenævnets kendelse af 17. november 2003 639

Henning Larsens Tegnestue mod Kulturministeriet, Klagenævnets kendelse af 18. maj 1995 311

Henning Larsens Tegnestue mod Kulturministeriet, Klagenævnets kendelse af 8. marts 1995 632

Hettich Labinstrument ApS mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 6. november 2009 531

HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen, Klagenævnets kendelse af 29. oktober 2014 679, 682

HIQ Wise A/S mod Danske Spil, Klagenævnets kendelse af 19. december 2007 462

Hoffmann A/S mod Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo, Klagenævnets kendelse af 21. april 2009 538

Hoffmann A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 4. juni 2015 572, 573, 576

Holm & Halby A/S mod Københavns Universitet, Klagenævnets kendelse af 9. december 2013 497

Holm & Halby A/S mod Aarhus Universitet, Klagenævnets kendelse af 14. december 2011 567

Holsted Minibus v/ vognmand Keld T. Hansen mod Næstved Kommune, Klagenævnets kendelse af 21. marts 2002 256

House of Waldorf A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 18. februar 2015 532

HP-Byg A/S mod Boligselskabet af 1964 i Hjørring afd. 1932, Klagenævnets kendelse af 29. august 2012 638

HP-Byg A/S mod Boligselskabet af 1964 i Hjørring, afd. 1931, Klagenævnets kendelse af 29. august 2012 579

HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 11. marts 2014 376, 648, 650

HSS Engineering ApS med konsortium mod Beredskabsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 8. marts 2011 579

Human Care ApS mod Brøndby Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. oktober 2015 676, 682

Humus/Genplast v/Hans Jørgen Rasmussen mod Fredensborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. februar 2010 553

Højgaard & Schultz A/S mod Odder Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. juni 1999 627

Højgaard & Schultz A/S mod Undervisningsministeriet, Klagenævnets kendelse af 19. juni 1997 574, 632

Højgaard og Schultz A/S m.fl. Mod Ørestadsselskabet I/S, Klagenævnets kendelse af 3. december 1998 386

Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune, Klagenævnets kendelse af 21. juni 2011 579, 646

Intego A/S mod NRGi Net A/S, Klagenævnets kendelse af 20. august 2012 648

Intramed A/S mod Region Nordjylland, Klagenævnets kendelse af 4. februar 2011 576

Invacare mod Viborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 31. august 2012 261

ISS Danmark A/S mod H:S Rigshospitalet, Klagenævnets kendelse af 2. april 2002 515

ISS Facility Services A/S mod Skejby Sygehus, Klagenævnets kendelse af 19. juli 2007 531

ISS Facility Services A/S mod Skive Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. november 2010 505

Iver C. Weilbach og Co. A/S mod Kort- og Matrikelstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 11. oktober 2004 297

J. Olsen A/S Entreprenør- & Nedrivningsfirmaet og Jens Olsen mod Ramsø kommune, Klagenævnets kendelse af 31. maj 2006 680

Side 704

Joca Trading A/S mod Renosyd I/S, Klagenævnets kendelse af 21. september 2007 683

Joca Trading A/S mod Renosyd I/S, Klagenævnets kendelse af 5. september 2006 552

Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S mod Århus Kommunale Værker, Klagenævnets kendelse af 22. marts 2002 53, 574

Judex A/S mod Aarhus Amt, Klagenævnets kendelse af 14. september 2001 377

Judex A/S mod Århus Amt, Klagenævnets kendelse af 3. juli 2002 664, 665, 674, 683, 685

Jytas A/S mod Universitets- og Bygningsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 18. oktober 2011 672

Jørgen Rasmussen Gruppen A/S mod AFATEK A/S, Klagenævnets kendelse af 7. september 2010 622

Kai Andersen A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen, Klagenævnets kendelse af 18. maj 2015 557, 633

Karl Storz Endoskopi Danmark A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 13. juli 2012 539

KAS Transport ved Kim Schrøder mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 29. april 2004 688

KAS Transport ved Kim Schrøder mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 7. august 2003 313, 474, 563, 639

KCI Medical ApS mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 6. juli 2012 493, 539

Keto Vikar ApS mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 22. april 2010 462, 463

KIDS Leg og Lær A/S mod K 17, Klagenævnets kendelse af 10. januar 2011 462

Kinnarps A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 29. november 2013 610

Kinnarps A/S mod VUC Sønderjylland, Klagenævnets kendelse af 24. oktober 2011 505

Kirkebjerg A/S mod Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS), Klagenævnets kendelse af 19. december 2005 593

Kirkebjerg A/S mod Ribe Amt, Klagenævnets kendelse af 11. august 2000 51, 577

Kirkebjerg A/S mod Universitets- og Bygningsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 22. september 2011 629

KK-Ventilation A/S mod Vejle Amt, Klagenævnets kendelse af 14. oktober 2003 293, 333

Klaus Kristoffer Larsen mod Hedensted Kommune, Klagenævnets kendelse af 5. februar 2010 251

KMD A/S mod Frederiksberg Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. april 2010 518, 530, 533, 534, 540, 541, 557

KMD A/S mod Middelfart Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. juni 2010 634

KMD A/S mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. januar 2014 653

KMD mod Frederiksberg Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. april 2010 637

KMD mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. januar 2014 634

Kommunernes Revision mod Arbejdsmarkedsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 9. august 2002 532

Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Retten i Århus, Klagenævnets kendelse af 16. juli 2010 536

Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Vejen Kommune, Klagenævnets kendelse af 15. januar 2013 505

Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S mod Erhvervsskolen, Klagenævnets kendelse af 5. december 2011 649

Side 705

Konkurrencestyrelsen mod Region Sjælland og Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 16. oktober 2009 569, 623

Konsortiet Damm Cellular A/S mod Pallas Informatik A/S, Klagenævnets kendelse af 2. februar 2009 553

Konsortiet NCC Construction Danmark A/S og Krüger A/S mod Hillerød Spildevand A/S, Klagenævnets kendelse af 8. december 2014 557

Konsortiet Prinfo m.fl. mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Klagenævnets kendelse af 1. juni 2011 565

Konsortiet Promentum – Factor3 – Stuhr Rådgivning v/Promentum A/S mod Moderniseringsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 7. juli 2015 446

Konsortiet Rindum Skole mod Ringkøbing-Skjern Kommune, Klagenævnets kendelse af 21. oktober 2009 472

Konsortiet Vision Area mod Københavns Bymuseum, Klagenævnets kendelse af 14. september 2009 305

Kontech A/S og ES Stålindustri ApS mod Boligorganisation Tårnbyhuse, Klagenævnets kendelse af 18. juli 2014 689

Kontech Aps m.fl. mod Boligorganisationen Tårnbyhuse, Klagenævnets kendelse af 18. juli 2014 463

KPC Byg A/S mod Odense Tekniske Skole, Klagenævnets kendelse af 18. juni 2007 248

Kristiansen mod Mariagerfjord Kommune, Klagenævnets kendelse af 22. oktober 2013 514

Kruse & Mørk A/S mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a., Klagenævnets kendelse af 11. august 2003 94

Kuben Management mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S, Klagenævnets kendelse af 4. juni 2012 579

Kuwait Petroleum A/S mod Sønderborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. oktober 2007 515, 627

L.R. Service ApS mod Bramsnæs Kommune, Klagenævnets kendelse af 28. maj 1999 239, 256

L.R. Service ApS mod Ramsø Kommune, Klagenævnets kendelse af 28. maj 1999 256

L.R. Service ApS mod Skovbo Kommune, Klagenævnets kendelse af 8. juni 1998 591

L.R. Service ApS mod Sorø Kommune, Klagenævnets kendelse af 21. januar 1999 256

Labofa Munch A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S og Finansministeriet, Klagenævnets kendelse af 11. juli 2008 552

Lifeline ApS mod Dansk Hunderegister, Klagenævnets kendelse af 15. december 1999 294, 313, 453, 474

Lindpro A/S mod Jørgen Mortensen & Sønner ApS, Klagenævnets kendelse af 29. april 2003 551

LK Gruppen A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. september 2008 557

Logstor A/S mod Viborg Fjernvarme, Klagenævnets kendelse af 6. juli 2006 617

Lokolar A/S mod Sydjydsk Kommuneindkøb, Klagenævnets kendelse af 29. september 2009 542

LSI Metro Gruppen mod Ørestadsselskabet I/S, Klagenævnets kendelse af 24. august 2007 302, 306, 309

LSI Metrogruppen mod Metroselskabet I/S, Klagenævnets kendelse af 14. januar 2008 311

Luis Madsen m.fl. mod Odense Kommune, Klagenævnets kendelse af 11. oktober 1996 104, 306

Lyreco Danmark A/S mod Morsø Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. december 2012 564

Side 706

Lyreco Danmark A/S mod Morsø Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. november 2012 532

Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune, Klagenævnets kendelse af 12. marts 2009 543

Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S mod Norddjurs Kommune, Klagenævnets kendelse af 1. december 2009 462

M.J. Eriksson A/S mod Fuglebjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 27. maj 2003 293

M.K. Riisager Transport A/S mod Hjørring Kommune, Klagenævnets kendelse af 26. maj 2010 462, 581

Magnus Informatik A/S mod Skat, Klagenævnets kendelse af 13. juli 2007 531

Magnus Informatik A/S mod SKAT, Klagenævnets kendelse af 4. december 2007 683

Manova A/S mod Undervisningsministeriet, Klagenævnets kendelse af 10. marts 2010 462, 536

Manova A/S mod Undervisningsministeriet, Klagenævnets kendelse af 19. oktober 2010 681

Marius Pedersen A/S mod Hvidovre Kommune, Klagenævnets kendelse af 22. februar 2013 579

Marius Pedersen A/S mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 8. juni 2012 528

Marius Pedersen mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. december 2012 672

Master Data I/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 12. september 2008 531

Mediq Danmark A/S mod Jysk Fællesindkøb, Klagenævnets kendelse af 29. november 2012 541

Mediq Danmark A/S mod KomUdbud v/Kolding Kommune, Klagenævnets kendelse af 17. august 2015 541

Mediq Danmark A/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 28. februar 2012 463, 526, 532

Mermaid A/S mod Midttrafik, Klagenævnets kendelse af 6. august 2014 494

Merrild Coffee Systems mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 28. marts 2012 627, 629, 632

Merrild Professions ApS mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 25. oktober 2013 690

MFI Office Solutions Ltd. mod Udenrigsministeriet, Klagenævnets kendelse af 7. januar 2009 542, 557

Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S mod Rebild Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. februar 2015 221, 260

Mikro Værkstedet A/S mod Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Klagenævnets kendelse af 6. december 2010 682

Mikro Værkstedet A/S mod Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, Klagenævnets kendelse af 6. december 2012 670, 682

Milana A/S mod Vestsjællands Amt, Klagenævnets kendelse af 12. august 2002 574, 636

Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. august 2004 682, 684

Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. februar 2004 294, 309, 552, 633, 666

Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. marts 2004 683

Miri Stål A/S mod Ringsted Kommune, Klagenævnets kendelse af 31. august 1998 334

MT Højgaard A/S m.fl. mod Fonden for FrederiksborgCentret – Hillerød, Klagenævnets kendelse af 21. februar 2007 688

Side 707

MT Højgaard A/S mod Danmarks Radio, Klagenævnets kendelse af 16. januar 2006 556

MT Højgaard A/S mod Lejerbo Herning, Klagenævnets kendelse af 10. august 2007 534

MT Højgaard A/S mod Slots- og Ejendomsstyrelsen og Helsingør kommune, Klagenævnets kendelse af 10. april 2008 540, 627

MT Højgaard A/S mod Aalborg Lufthavn a.m.b.a., Klagenævnets kendelse af 26. april 2007 557

MT Højgaard A/S og Skanska Danmark A/S mod Fonden for Frederiksborgcentret – Hillerød, Klagenævnets kendelse af 3. oktober 2006 88, 94, 96

Munkebjerg Hotel A/S mod Økonomistyrelsen, Klagenævnets kendelse af 10. marts 2009 462, 545

Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 4. august 2009 552, 667

NCC Construction Danmark A/S mod Billund Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. juli 2009 526, 627

NCC Construction Danmark A/S mod Egedal Kommune, Klagenævnets kendelse af 30. juli 2012 627

NCC m.fl. mod Hillerød Spildevand, Klagenævnets kendelse af 25. august 2014 620

NCC Roads A/S mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 26. november 2008 333, 561, 627

Neupart A/S mod Økonomistyrelsen, Klagenævnets kendelse af 20. januar 2009 476

New Mind TellUs AS mod Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark c/o VisitDenmark, Klagenævnets kendelse af 29. juli 2015 317

New Mind TellUs AS, Klagenævnets kendelse af 29. juli 2015 336

NFB Transport System A/S mod Moderniseringsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 14. januar 2013 550

Nibe Entreprenør of Transport ApS mod Støvring Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. april 2004 683

NIRAS A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 11. juni 2015 505

Noe Net A/S mod Sikkerhedsstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 6. januar 2012 627

Nordjydsk Kloak- og Industriservice A/S mod Aalborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. december 2008 534

Norpharma A/S mod Amgros, Klagenævnets kendelse af 13. oktober 2010 520

Novalis A/S mod Personalestyrelsen, Klagenævnets kendelse af 12. august 2009 561

Nybus A/S m.fl. Mod Storstrøms Trafikselskab, Klagenævnets kendelse af 3. juli 1998 577

Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma mod Direktoratet for Kriminalforsorgen, Klagenævnets kendelse af 12. februar 2010 514, 538

O K Entreprise A/S mod Tønder Forsyning A/S, Klagenævnets kendelse af 18. januar 2011 672

O.V. Engstrøm A/S mod Sydfyns Elforsyning, Klagenævnets kendelse af 16. december 2011 520

O.V. Engstrøm A/S mod Sydfyns Energi A/S, Klagenævnets kendelse af 16. december 2011 524

Oberthur Technologies Denmark A/S mod Region Nordjylland, Klagenævnets kendelse af 26. maj 2009 536

OpenBet Technologies Ltd. mod Danske Spil A/S, Klagenævnets kendelse af 28. september 2015 488

Ortos A/S m.fl. mod Odense Kommune, Klagenævnets kendelse af 15. januar 2009 525

Otto P. Nedergaard A/S mod Boligforeningen Bispegaarden, Klagenævnets kendelse af 20. juli 2010 683

Side 708

Oxford Research A/S mod Faaborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. august 2001 461, 641

P. Jensen og Sønner Outrup ApS mod Blaabjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. januar 2007 248

P. Kortegaards Planteskole A/S mod Kolding Kommune, Klagenævnets kendelse af 18. september 2007 346, 515

Palle W. Hansen A/S mod Hasseris Boligselskab, Klagenævnets kendelse af 21. juli 2008 297

Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S, Klagenævnets kendelse af 26. august 2004 554

Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S, Klagenævnets kendelse af 8. marts 2005 665

Per Aarsleff A/S mod Fyns Amt og Odense Kommune, Klagenævnets kendelse af 9. juni 2004 333, 559

Phonak Danmark A/S mod Kommunernes Landsforening, Klagenævnets kendelse af 16. august 2012 573, 636

Phonak Danmark A/S mod København Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. december 2013 673

Play Tech mod Danske Spil, Klagenævnets kendelse af 7. juni 2010 82, 627, 628

Praktiserende Arkitekters Råd mod Glostrup Kommune, Klagenævnets kendelse af 23. januar 1996 452

Praktiserende Arkitekters Råd mod Kulturministeriet, Klagenævnets kendelse af 12. juli 2001 417, 576

Praktiserende Arkitekters Råd mod Udenrigsministeriet, Klagenævnets kendelse af 9. februar 2000 514

Pro-Safe Reflection A/S mod Farvandsdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 11. september 2008 553

Q-Free ASA mod Øresundsbro Konsortiet, Klagenævnets kendelse af 4. november 2015 539, 627, 630

Rail & Road Protec GmbH mod DSB, Klagenævnets kendelse af 1. maj 2012 247, 627, 628

Rambøll Management Consulting Attractor A/S mod Index Award A/S, Klagenævnets kendelse af 6. oktober 2011 534

ReaMed mod Gribskov Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. december 2012 582

Redningskorps Danmark mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 18. september 2012 614, 634

Remmer A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), Klagenævnets kendelse af 5. maj 2010 534

Rengoering.com A/S mod Ringsted Kommune, Klagenævnets kendelse af 7. maj 2015 647, 653

Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen mod Skive Kommune, Klagenævnets kendelse af 6. juni 2007 558

Renoflex A/S mod I/S Vestforbrændingen, Klagenævnets kendelse af 14. december 2000 514, 627

RenoNorden A/S mod Skive Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. september 2011 673

RenoNorden A/S mod Skive Kommune, Klagenævnets kendelse af 9. januar 2012 538, 637, 653

Rent A/S mod Køge Kommune, Klagenævnets kendelse af 27. september 2013 672, 682

Rent A/S mod Rudersdal Kommune, Klagenævnets kendelse af 1. juli 2013 498

Restauratør Willy Antonsen mod Aars Kommune, Klagenævnets kendelse af 24. marts 2003 665, 669, 675

Ricoh Danmark A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, Klagenævnets kendelse af 8. december 2009 540

Roche Diagnostics mod Region Sjælland, Klagenævnets kendelse af 7. august 2014 595, 627, 628

Roslev Turist ved John Madsen mod Skive Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. september 2010 298

Side 709

Råstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 A/S mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. september 2007 462

Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS mod Nordjyllands Amt, Klagenævnets kendelse af 23. september 2004 519

Sammenslutningen nabofronten mod Biogasanlæg mod Østkraft Produktion A/S, Klagenævnets kendelse af 14. juli 2005 615

Saver Comfort Aps mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 23. april 2009 534

Scandinavian Air Ambulance Holding AB mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 29. april 2014 539

Scan-Plast A/S mod Herning Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. september 2010 322

Scan-Plast Produktion A/S mod Herning Kommune, Klagenævnets kendelse af 2. juli 2008 248

SDI Media A/S mod Danmarks Radio, Klagenævnets kendelse af 4. februar 2013 274, 550

Sectra A/S mod Region Syddanmark, Klagenævnets kendelse af 29. august 2007 541

Seghers Better Technology Group mod I/S Amagerforbrændingen, Klagenævnets kendelse af 18. marts 1999 299, 627

Semco Energi A/S mod Brønderslev Kommune, Klagenævnets kendelse af 31. oktober 1996 619

Sereno Nordic A/S mod Vejle Amt, Klagenævnets kendelse af 6. maj 2004 525

Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt A/S mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 30. maj 2008 462

Siemens A/S mod Esbjerg Kommune, Klagenævnets kendelse af 25. oktober 1995 299, 306, 628, 638

Sigma Enterprise A/S mod Rudersdal Kommune, Klagenævnets kendele af 11. april 2014 557

SJ AB mod Trafikstyrelsen for jernbane og færger, Klagenævnets kendelse af 7. november 2007 211, 550

Sjælsø Entreprise A/S mod statsbiblioteket i Århus, Klagenævnets kendelse af 25. januar 2006 558

Skanska Danmark A/S mod Vejle Kommune, Klagenævnets kendelse af 12. august 2003 521, 558

Skanska Danmarks A/S mod Løgstør Kommune, Klagenævnets kendelse af 30. juni 2003 59

Skjortegrossisten A/S mod Post Danmark, Klagenævnets kendelse af 28. december 1999 514, 543

Smith & Nephew A/S mod Region Nordjylland, Klagenævnets kendelse af 3. april 2009 462

Social-Medicinsk Tolkeservice A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 29. juli 2011 488

SOS International A/S mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 5. juli 2013 493

SP Medical mod SKAT, Klagenævnets kendelse af 3. september 2007 463, 515

Stadsing A/S mod Herning Kommune m.fl., Klagenævnets kendelse af 7. oktober 2015 376, 377

Stina System Inventar ApS mod Lemvig Kommune, Klagenævnets kendelse af 3. december 2007 556

Stryker Danmark mod Region Syddanmark, Klagenævnets kendelse af 18. december 2012 334, 581

Sundvikar Aps mod Hillerød Kommune, Klagenævnets kendelse af 13. august 2009 514, 537

Svend Andresen A/S mod Århus Amt, Klagenævnets kendelse af 10. november 2006 334

Svend B. Thomsen A/S mod Blåvandshuk Kommune, Klagenævnets kendelse af 27. september 2000 299, 482, 529

Side 710

Swarco Danmark A/S mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 8. februar 2011 526

Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S, Klagenævnets kendelse af 10. februar 2014 112, 113, 644

Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S mod Middelfart Kommune, Klagenævnets kendelse af 10. oktober 2012 550

Saab Danmark A/S mod Forsvarets Materielkommando, Klagenævnets kendelse af 16. februar 2009 281

TagVision A/S mod Egedal Kommune, Klagenævnets kendelse af 20. oktober 2008 574

TEAM OPP mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 17. august 2015 618

TEAM OPP v/DEAS mod Region Midtjylland, Klagenævnets kendelse af 29. juli 2014 630

Tecan Nordic AB mod Statens Serum Institut, Klagenævnets kendelse af 26. november 2012 670, 674

Technicomm A/S mod DSB, Klagenævnets kendelse af 9. marts 1999 383, 550, 628, 633, 643

Tegnestuen T Plus ApS mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 25. august 2010 507, 579

Tensid Danmark A/S mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. november 2011 507

Tensid Danmark ApS mod Århus Kommune, Klagenævnets kendelse af 1. februar 2012 493

Thermo Electron A/S mod Københavns Universitet, Klagenævnets kendelse af 16. marts 2015 409, 627, 628, 633

Tilsynsrådet Statsamtet Storstrøm mod Rønnede Kommune, Klagenævnets kendelse af 5. november 2003 239

Tolkeservice v/ Aso Hamid mod Viborg Amt, Klagenævnets kendelse af 23. marts 2004 476

Top Rengøring mod Rebild Kommune, Klagenævnets kendelse af 31. oktober 2013 539

Totalrådgivergruppen mod Universitets- og Byggestyrelsen, Klagenævnets kendelse af 15. september 2008 472

Translift mod DSB, Klagenævnets kendelse af 14. maj 2008 458, 535

Triolab A/S mod Region Hovedstaden, Klagenævnets kendelse af 17. oktober 2007 558

Triona AB mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 6. april 2010 462

Tødin A/S mod Tønder Kommune, Klagenævnets kendelse af 16. juni 2009 542

UAB Baltic Orthoservice mod Ringsted Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. december 2008 568

UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 3. september 2013 488

UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 4. februar 2014 659, 670, 687

Ulefos NV A/S mod Esbjerg Forsyning A/S, Klagenævnets kendelse af 27. juni 2014 376, 539

Unicomputer A/S mod Greve Kommune, Klagenævnets kendelse af 29. september 2003 252, 256, 421

Unicomputer A/S mod Statens og Kommunernes indkøbsservice A/S, Klagenævnets kendelse af 27. april 2006 423

Uniqsoft 1998 ApS mod Odense Kommune, Klagenævnets kendelse af 2. maj 2000 296, 519, 642

Unitron AB mod Amgros I/S, Klagenævnets kendelse af 18. juni 2014 557

Updata Danmark A/S mod Lyngby-Taarbæk Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. juli 2009 524, 526, 531, 532, 540

Side 711

V. Løwener A/S mod Frederiksberg Kommune, Klagenævnets kendelse af 2. maj 2011 355

Valles Trans-Media Byudstyr og Udendørsreklamer K/S mod Københavns Kommune, Klagenævnets kendelse af 7. juli 1995 305

Virklund Sport A/S mod Randers Kommune, Klagenævnets kendelse af 8. oktober 2004 63

Virklund Sport A/S mod Vejle Kommune, Klagenævnets kendelse af 14. marts 2011 314, 323

Visma Logistics ASA mod Københavns Amt, Klagenævnets kendelse af 8. august 2000 521, 558, 642, 645

Visma Logistics ASA mod Københavns Amt, Klagenævnets kendelse af 8. maj 2000 554

Vognmand Kenn Sonne mod Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse I/S, Klagenævnets kendelse af 3. november 1994 637

Vognmandsforretningen Ordrupgaard SMBA mod Vejdirektoratet, Klagenævnets kendelse af 20. januar 2011 463

Volvo Busser A/S mod Bornholms Regionskommune, Klagenævnets kendelse af 5. september 2012 552

Wal-Med/Scanbio ApS mod K-17, Klagenævnets kendelse af 2. marts 2011 532

WAP Wöhr Automatikparksysteme GmbH & Co KG mod Ørestadsparkering A/S, Klagenævnets kendelse af 8. januar 2008 312

WelMed mod Gentofte Kommune, Klagenævnets kendelse af 25. august 2011 514

Widex DK A/S mod Kommunernes Landsforening, Klagenævnets kendelse af 6. maj 2013 565

Willis Danmark mod DSB, Klagenævnets kendelse af 22. februar 2012 530

Willis Danmark mod DSB, Klagenævnets kendelse af 30. november 2012 646

Willis I/S mod Sønderborg Kommune, Klagenævnets kendelse af 30. november 2011 310

Willis mod Lejerbo, Klagenævnets kendelse af 18. februar 2008 241

Yit A/S mod Skov- og Naturstyrelsen, Klagenævnets kendelse af 7. marts 2011 304, 308

Zealand Care A/S mod Frederikshavn Kommune, Klagenævnets kendelse af 19. februar 2001 313, 474

ØGT ApS mod Ishøj Kommune, Klagenævnets kendelse af 3. oktober 2011 627

Økonomi- og Erhvervsministeriet mod Farum Kommune, Klagenævnets kendelser af 29. januar 2002 og 18. juli 2002 127

Kendelser fra Klagenævnet fra udbud (kronologisk efter dato for kendelsens afsigelse)

3. november 1994, Vognmand Kenn Sonne mod Bornholms Fælleskommunale Affaldsbortskaffelse I/S 637

8. marts 1995, Henning Larsens Tegnestue mod Kulturministeriet 632

18. maj 1995, Henning Larsens Tegnestue mod Kulturministeriet 311

23. juni 1995, Det Danske Handelskammer mod Frederiksberg Kommune 256

7. juli 1995, Valles Trans-Media Byudstyr og Udendørsreklamer K/S mod Københavns Kommune 305

23. august 1995, B4 ApS mod Holbæk Kommune 305

25. oktober 1995, Siemens A/S mod Esbjerg Kommune 299, 306, 628, 638

23. januar 1996, Praktiserende Arkitekters Råd mod Glostrup Kommune 452

26. april 1996, E. Pihl & Søn A/S mod I/S Avedøre Kloakværk 306, 619, 628

30. maj 1996, A/S Iver Pedersen mod I/S Reno Syd 493

13. juni 1996, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Roskilde Kommune 304, 308

Side 712

13. september 1996, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service mod Tårnby Kommune 576

9. oktober 1996, El-installatørernes Landsforening m.fl. Mod Københavns Lufthavne A/S 503, 507

11. oktober 1996, Luis Madsen m.fl. mod Odense Kommune 104, 306

16. oktober 1996, Danske Vognmænd mod Stevns Kommune 628

31. oktober 1996, Semco Energi A/S mod Brønderslev Kommune 619

18. november 1996, European Metro Group mod Ørestadsselskabet I/S 334, 547, 560, 561

12. december 1996, Entreprenørforeningens Miljøsektion mod IS/ Sønderborg Kraftvarmeværk 244, 247

10. februar 1997, Dafeta Trans ApS mod Lynettefællesskabet I/S 514, 543

23. april 1997, Crocus I/S mod Århus Havn 256

19. juni 1997, Højgaard & Schultz A/S mod Undervisningsministeriet 574, 632

27. august 1997, Danmarks Automobil-Forhandlerforening mod Haderslev Kommune 618

29. oktober 1997, Esbjerg Andels Renovationsselskab A/S mod Rødding Kommune 63, 543

9. marts 1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Ledøje-Smørum Kommune 415

8. juni 1998, L.R. Service ApS mod Skovbo Kommune 591

1. juli 1998, C.F. Møller mod Vestsjællands Amt 628

2. juli 1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Københavns Lufthavne A/S 423

3. juli 1998, Nybus A/S m.fl. Mod Storstrøms Trafikselskab 577

31. august 1998, Miri Stål A/S mod Ringsted Kommune 334

14. september 1998, Det Danske Handelskammer mod Danmarks Statistik 334

18. september 1998, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Frederiksberg Kommune 218

3. december 1998, Højgaard og Schultz A/S m.fl. Mod Ørestadsselskabet I/S 386

21. januar 1999, L.R. Service ApS mod Sorø Kommune 256

1. marts 1999, Enemærke & Petersen A/S mod Fællesorganisationens boligforening Slagelse 493

8. marts 1999, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Nykøbing Falster Kommune 550

9. marts 1999, Technicomm A/S mod DSB 383, 550, 628, 633, 643

18. marts 1999, Seghers Better Technology Group mod I/S Amagerforbrændingen 299, 627

28. maj 1999, L.R. Service ApS mod Bramsnæs Kommune 239, 256

28. maj 1999, L.R. Service ApS mod Ramsø Kommune 256

10. juni 1999, Højgaard & Schultz A/S mod Odder Kommune 627

11. juni 1999, H. Hoffman og Sønner A/S m.fl. Mod Aalborg Lufthavn A.m.b.a. 316, 386, 564

6. september 1999, Foreningen af Rådgivende Ingeniører mod Kulturministeriet 417

17. september 1999, Dansk Fjernvarmes Decentrale Kraft/Varme-selskab A.m.b.a. m.fl. Mod Energistyrelsen 476

15. december 1999, Lifeline ApS mod Dansk Hunderegister 294, 313, 453, 474

17. december 1999, Renoflex A/S mod Søllerød Kommune 627

28. december 1999, Skjortegrossisten A/S mod Post Danmark 514, 543

9. februar 2000, Praktiserende Arkitekters Råd mod Udenrigsministeriet 514

Side 713

2. maj 2000, Uniqsoft 1998 ApS mod Odense Kommune 296, 519, 642

8. maj 2000, Visma Logistics ASA mod Københavns Amt 554

16. maj 2000, Dansk Transport og Logistik mod I/S Reno Syd 518, 641

6. juni 2000, Ernst & Young Statsautoriseret revisionsaktieselskab mod Fyns Stifts Øvrighedsråd 481, 487

27. juni 2000, Deponering af Problemaffald ApS mod I/S Vestforbrænding 496, 627

8. august 2000, Visma Logistics ASA mod Københavns Amt 521, 558, 642, 645

11. august 2000, Kirkebjerg A/S mod Ribe Amt 51, 577

27. september 2000, Svend B. Thomsen A/S mod Blåvandshuk Kommune 299, 482, 529

8. november 2000, H. Friedman og Søn A/S mod Forskningsministeriet 560

14. december 2000, Renoflex A/S mod I/S Vestforbrændingen 514, 627

30. januar 2001, Dansk Transport og Logistik mod Haderslev Kommune 306, 550

19. februar 2001, Zealand Care A/S mod Frederikshavn Kommune 313, 474

27. april 2001, Dansk Transport og Logistik mod Nykøbing Falster Kommune 306, 575

2. maj 2001, Forlaget Magnus A/S mod Told- og Skattestyrelsen 299, 514, 560, 569

12. juli 2001, Praktiserende Arkitekters Råd mod Kulturministeriet 417, 576

6. august 2001, Oxford Research A/S mod Faaborg Kommune 461, 641

14. september 2001, Judex A/S mod Aarhus Amt 377

24. oktober 2001, Eiland Electric A/S mod Vestsjællands Amt 298, 514, 515, 521, 543, 638, 640, 646

22. november 2001, Forlaget Magnus A/S mod Told- og Skattestyrelsen 658, 661, 664, 669, 676, 679, 689

3. januar 2002, AC-Trafik ved Anders Bødker Christiansen mod Frederiksborg Amt 489, 641

29. januar 2002 og 18. juli 2002, Økonomi- og Erhvervsministeriet mod Farum Kommune 127

21. marts 2002, Holsted Minibus v/ vognmand Keld T. Hansen mod Næstved Kommune 256

22. marts 2002, Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S mod Århus Kommunale Værker 53, 574

2. april 2002, ISS Danmark A/S mod H:S Rigshospitalet 515

10. maj 2002, Ementor Danmark A/S mod Århus Amt 506

3. juli 2002, Judex A/S mod Århus Amt 664, 665, 674, 683, 685

9. august 2002, Kommunernes Revision mod Arbejdsmarkedsstyrelsen 532

12. august 2002, Milana A/S mod Vestsjællands Amt 574, 636

27. november 2002, Aon Denmark A/S mod Odense Kommune 292, 639

6. februar 2003, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S mod Løkken-Vrå Kommune 296

24. marts 2003, Restauratør Willy Antonsen mod Aars Kommune 665, 669, 675

29. april 2003, Lindpro A/S mod Jørgen Mortensen & Sønner ApS 551

27. maj 2003, M.J. Eriksson A/S mod Fuglebjerg Kommune 293

28. maj 2003, Bilhuset Ringsted ApS m.fl. Mod Ringsted Kommune 293, 668

30. juni 2003, Skanska Danmarks A/S mod Løgstør Kommune 59

5. august 2003, Georg Berg A/S mod Køge kommune 325

7. august 2003, KAS Transport ved Kim Schrøder mod Århus Kommune 313, 474, 563, 639

8. august 2003, Eurodan-Huse Vest A/S mod Sønderborg Andelsboligforening 59

11. august 2003, Kruse & Mørk A/S mod Jetsmark Energiværk A.m.b.a. 94

Side 714

12. august 2003, Skanska Danmark A/S mod Vejle Kommune 521, 558

15. august 2003, Bravida Danmark A/S mod Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger 559, 564

29. september 2003, Unicomputer A/S mod Greve Kommune 252, 256, 421

14. oktober 2003, KK-Ventilation A/S mod Vejle Amt 293, 333

4. november 2003, Bombardier Transportation Denmark A/S mod Lokalbanen A/S 382, 387, 525, 532, 560

5. november 2003, Tilsynsrådet Statsamtet Storstrøm mod Rønnede Kommune 239

17. november 2003, Helsingør Kommune mod Ejendomsselskabet 56 ApS 639

21. november 2003, Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S mod Vejle Amt 59

16. december 2003, Bilhuset Randers A/S mfl. mod Sønderhald Kommune 244, 247, 637

13. januar 2004, E. Pihl & Søn A/S mod Hadsund Kommune 294, 309, 313, 474, 633

20. februar 2004, Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune 294, 309, 552, 633, 666

9. marts 2004, Georg Berg A/S mod Køge Kommune 659

10. marts 2004, Brdr. Thybo A/S mod Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 524, 642

20. marts 2004, Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune 683

23. marts 2004, Tolkeservice v/ Aso Hamid mod Viborg Amt 476

14. april 2004, Nibe Entreprenør of Transport ApS mod Støvring Kommune 683

29. april 2004, KAS Transport ved Kim Schrøder mod Århus Kommune 688

6. maj 2004, Sereno Nordic A/S mod Vejle Amt 525

13. maj 2004, Bravida Danmark A/S mod Rødovre almennyttige Boligselskab 293, 520

7. juni 2004, A/S Analycen mod Vestsjællands Amt m.fl. 552

9. juni 2004, Per Aarsleff A/S mod Fyns Amt og Odense Kommune 333, 559

21. juni 2004, Banverket mod Norjyske Jernbaner A/S 296, 333, 526, 561

9. juli 2004, H.O. Service A/S mod Boligforeningen 32 525

20. august 2004, Miri Stål A/S mod Esbjerg Kommune 682, 684

26. august 2004, Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S 554

30. august 2004, Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS mod Vangsgade 6 ApS 223, 224

2. september 2004, BN Produkter Danmark A/S mod Odense Renovationsselskab A/S 326, 552

13. september 2004, Brdr. Thybo A/S mod Andelsforeningen af 1938 683

23. september 2004, Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS mod Nordjyllands Amt 519

30. september 2004, Colas Danmark A/S mod Videbæk Kommune 293, 323, 544

8. oktober 2004, Virklund Sport A/S mod Randers Kommune 63

11. oktober 2004, Iver C. Weilbach og Co. A/S mod Kort- og Matrikelstyrelsen 297

21. november 2004, Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S mod Vejle Kommune 546

26. november 2004, E. Pihl & Søn A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen 556, 560

16. december 2004, Brunata A/S mod Aalborg Boligselskab af 1956, afd. 8 m.fl. 101

8. marts 2005, Per Aarsleff A/S mod Amager Strandpark I/S 665

7. juni 2005, Bladt Industries A/S mod Storebælt A/S 540

Side 715

17. juni 2005, Gladsaxe Kommune mod Selvejende Institution Hareskovbo 253, 256

14. juli 2005, Sammenslutningen nabofronten mod Biogasanlæg mod Østkraft Produktion A/S 615

10. oktober 2005, DBC medier A/S mod Gentofte Kommune 620

15. december 2005, Air Liquide Danmark A/S mod Roskilde Amt m.fl. 462, 529, 593

19. december 2005, Kirkebjerg A/S mod Hovedstadens Sygehusfællesskab (HS) 593

16. januar 2006, MT Højgaard A/S mod Danmarks Radio 556

25. januar 2006, Sjælsø Entreprise A/S mod statsbiblioteket i Århus 558

10. marts 2006, Fagligt Fælles Forbund m.fl. mod Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab m.fl. 617

26. april 2006, Air Liquide Danmark A/S mod Roskilde Amt m.fl. 681

27. april 2006, Unicomputer A/S mod Statens og Kommunernes indkøbsservice A/S 423

2. maj 2006, Danske Arkitektvirksomheder mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Andelsboligforening 302, 313, 474, 531

31. maj 2006, J. Olsen A/S Entreprenør- & Nedrivningsfirmaet og Jens Olsen mod Ramsø kommune 680

6. juli 2006, Logstor A/S mod Viborg Fjernvarme 617

12. juli 2006, Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune 680

23. august 2006, Hedeselskabet Miljø og Energi A/S mod Sønderjyllands Amt 302, 308

5. september 2006, Joca Trading A/S mod Renosyd I/S 552

3. oktober 2006, MT Højgaard A/S og Skanska Danmark A/S mod Fonden for Frederiksborgcentret – Hillerød 88, 94, 96

10. november 2006, Svend Andresen A/S mod Århus Amt 334

13. november 2006, Cowi A/S mod Sønderjyllands Amt 636

14. december 2006, Baxter A/S mod Roskilde Amt m.fl. 558, 563

19. januar 2007, P. Jensen og Sønner Outrup ApS mod Blaabjerg Kommune 248

12. februar 2007, Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune 536

20. februar 2007, Bangs Gård mod Esbjerg Kommune 225, 627

21. februar 2007, MT Højgaard A/S m.fl. mod Fonden for FrederiksborgCentret – Hillerød 688

27. marts 2007, AV Form A/S mod Esbjerg Kommune m.fl. 542, 627

28. marts 2007, Fujitsu Siemens Computers A/S mod Finansministeriet og Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S 553, 564

4. april 2007, Cowi A/S mod Sønderjyllands Amt 683

26. april 2007, MT Højgaard A/S mod Aalborg Lufthavn a.m.b.a. 557

27. april 2007, CT Renovation mod 4-S Skive-Egnens Renovationsselskab I/S 535, 536

2. maj 2007, Bent Vangsøe Natursten A/S mod Ørestadsselskabet I/S 560

6. juni 2007, Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen mod Skive Kommune 558

18. juni 2007, KPC Byg A/S mod Odense Tekniske Skole 248

4. juli 2007, Dansk Taxi Råd mod Nordjyllands trafikselskab 620

13. juli 2007, Magnus Informatik A/S mod Skat 531

19. juli 2007, ISS Facility Services A/S mod Skejby Sygehus 531

10. august 2007, MT Højgaard A/S mod Lejerbo Herning 534

21. august 2007, Centralforeningen af Taxiforeninger i Danmark mod Midttrafik 248

Side 716

24. august 2007, LSI Metro Gruppen mod Ørestadsselskabet I/S 302, 306, 309

29. august 2007, Sectra A/S mod Region Syddanmark 541

3. september 2007, SP Medical mod SKAT 463, 515

18. september 2007, P. Kortegaards Planteskole A/S mod Kolding Kommune 346, 515

19. september 2007, Råstof og Genanvendelse Selskabet af 1990 A/S mod Århus Kommune 462

21. september 2007, Joca Trading A/S mod Renosyd I/S 683

16. oktober 2007, Kuwait Petroleum A/S mod Sønderborg Kommune 515, 627

17. oktober 2007, Triolab A/S mod Region Hovedstaden 558

22. oktober 2007, Grønbech Construction A/S mod Albertslund Boligselskab og Vridsløselille Boligforening 539

7. november 2007, SJ AB mod Trafikstyrelsen for jernbane og færger 211, 550

3. december 2007, Stina System Inventar ApS mod Lemvig Kommune 556

4. december 2007, Magnus Informatik A/S mod SKAT 683

14. december 2007, Akupunktør og massør Thomas Borgå mod Skive Kommune 515

19. december 2007, HIQ Wise A/S mod Danske Spil 462

21. december 2007, Damm Cellular Systems A/S mod Økonomistyrelsen 620

8. januar 2008, WAP Wöhr Automatikparksysteme GmbH & Co KG mod Ørestadsparkering A/S 312

14. januar 2008, LSI Metrogruppen mod Metroselskabet I/S 311

15. januar 2008, Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S mod Universitets- og Byggestyrelsen 481

18. januar 2008, Eurofins Miljø A/S mod Aalborg Kommune 557

18. februar 2008, Willis mod Lejerbo 241

29. februar 2008, Aktieselskabet Karl Jensen Murer- og Entreprenørfirma mod Hobro Boligforening 580

31. marts 2008, Cowi A/S mod Kort- og Matrikelstyrelsen 554, 557

10. april 2008, MT Højgaard A/S mod Slots- og Ejendomsstyrelsen og Helsingør kommune 540, 627

15. april 2008, FSBbolig mod Lægeforeingens boliger s.m.b.a. 297

16. april 2008, Boligkontoret Danmark mod Lægeforeningens Boliger S.m.b.a. 558

14. maj 2008, Translift mod DSB 458, 535

30. maj 2008, Serviceselskabet for vagtlæger i Region Midt A/S mod Region Midtjylland 462

27. juni 2008, Danske Arkitektvirksomheder mod Handels- og Søfartsmuseet 416, 417, 526

2. juli 2008, Scan-Plast Produktion A/S mod Herning Kommune 248

10. juli 2008, European Land Solutions Ltd. mod Kystdirektoratet 299, 539

11. juli 2008, Labofa Munch A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S og Finansministeriet 552

21. juli 2008, Palle W. Hansen A/S mod Hasseris Boligselskab 297

10. september 2008, LK Gruppen A/S mod Københavns Kommune 557

11. september 2008, Pro-Safe Reflection A/S mod Farvandsdirektoratet 553

12. september 2008, Master Data I/S mod Københavns Kommune 531

15. september 2008, Totalrådgivergruppen mod Universitets- og Byggestyrelsen 472

2. oktober 2008, C.C. Brun Entreprise A/S mod A/S Storebælt 376

3. oktober 2008, Creative Company A/S mod Århus Kommune 537, 543

20. oktober 2008, TagVision A/S mod Egedal Kommune 574

5. november 2008, Brøndum A/S mod Boligforeningen Ringgården 325, 561

Side 717

26. november 2008, NCC Roads A/S mod Vejdirektoratet 333, 561, 627

10. december 2008, Nordjydsk Kloak- og Industriservice A/S mod Aalborg Kommune 534

17. december 2008, Bandagist-Centret A/S mod Århus Kommune 540

19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice mod Ringsted Kommune 568

7. januar 2009, MFI Office Solutions Ltd. mod Udenrigsministeriet 542, 557

15. januar 2009, Ortos A/S m.fl. mod Odense Kommune 525

20. januar 2009, Neupart A/S mod Økonomistyrelsen 476, 505

2. februar 2009, Konsortiet Damm Cellular A/S mod Pallas Informatik A/S 553

16. februar 2009, Saab Danmark A/S mod Forsvarets Materielkommando 281

17. februar 2009, CLS Communication A/S mod Miljøstyrelsen 562

4. marts 2009, Berendsen Textil Service A/S mod Frederikssund Kommune 248

10. marts 2009, Munkebjerg Hotel A/S mod Økonomistyrelsen 462, 545

12. marts 2009, Lyreco Danmark A/S mod Varde Kommune 543

24. marts 2009, FMT A/S mod Vestforbrænding I/S 306

3. april 2009, Smith & Nephew A/S mod Region Nordjylland 462

21. april 2009, Hoffmann A/S mod Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo 538

23. april 2009, Saver Comfort Aps mod Region Midtjylland 534

7. maj 2009, Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen 617

13. maj 2009, Billetlugen A/S mod Det Kongelige Teater 526

19. maj 2009, Anker Hansen & Co A/S mod Rudersdal Kommune 538

26. maj 2009, Oberthur Technologies Denmark A/S mod Region Nordjylland 536

4. juni 2009, Eurest mod Copenhagen Business School (CBS) 299

16. juni 2009, Tødin A/S mod Tønder Kommune 542

17. juni 2009, Anlægsgartner Gottlieb A/S mod Psykiatrisk Center Sct. Hans 578

10. juli 2009, NCC Construction Danmark A/S mod Billund Kommune 526, 627

14. juli 2009, Updata Danmark A/S mod Lyngby-Taarbæk Kommune 524, 526, 531, 532, 540

27. juli 2009, Alfa Laval Nordic A/S mod Odense Vandselskab A/S 247, 258, 632

4. august 2009, Mölnlycke Health Care ApS mod Region Hovedstaden 552, 667

6. august 2009, Conca TEC Ltd. mod Region Hovedstaden 581

12. august 2009, Novalis A/S mod Personalestyrelsen 561

13. august 2009, Sundvikar Aps mod Hillerød Kommune 514, 537

26. august 2009, Barslund A/S mod Københavns Kommune 526, 559

14. september 2009, Konsortiet Vision Area mod Københavns Bymuseum 305

29. september 2009, Lokolar A/S mod Sydjydsk Kommuneindkøb 542

30. september 2009, Dansk Erhverv mod Region Nordjylland 322, 347

1. oktober 2009, Cimber Air A/S mod Forsvarskommandoen 553, 557

5. oktober 2009, Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. mod Tønder Kommune 245

14. oktober 2009, Frederik Pedersen Alu-Glas A/S mod Viborg Kommune 325, 523

16. oktober 2009, Konkurrencestyrelsen mod Region Sjælland og Region Hovedstaden 569, 623

19. oktober 2009, DSV Transport A/S mod I/S Vestforbrænding 468

21. oktober 2009, Konsortiet Rindum Skole mod Ringkøbing-Skjern Kommune 472

Side 718

6. november 2009, Hettich Labinstrument ApS mod Region Sjælland 531

25. november 2009, A/S Jens Jensen og Sønner m.fl. mod Viborg Kommune 573

1. december 2009, Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S mod Norddjurs Kommune 462

8. december 2009, Ricoh Danmark A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S 540

10. december 2009, DPC Constructions A/S mod Universitets- og Byggestyrelsen 567

21. december 2009, Ergolet A/S mod Københavns Kommune 514, 538

12. januar 2010, Børge Jakobsen & Søn A/S mod Sorø Kommune 556

5. februar 2010, Klaus Kristoffer Larsen mod Hedensted Kommune 251

12. februar 2010, Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma mod Direktoratet for Kriminalforsorgen 514, 538

19. februar 2010, Humus/Genplast v/Hans Jørgen Rasmussen mod Fredensborg Kommune 553

24. februar 2010, Atea A/S mod Økonomistyrelsen 463

4. marts 2010, Dansk Flygtningehjælp mod Hvidovre Kommune 524, 526

10. marts 2010, Manova A/S mod Undervisningsministeriet 462, 536

24. marts 2010, Almenbo a.m.b.a. mod Den selvejende almene boligorganisation Boligorganisationen Nygårdsparken 313, 474

26. marts 2010, Ejner Kornerup Jylland A/S mod Ejerforeningen Parkvænget 305, 306

6. april 2010, Triona AB mod Vejdirektoratet 462

13. april 2010, KMD A/S mod Frederiksberg Kommune 518, 530, 533, 534, 540, 541, 557, 637

22. april 2010, Keto Vikar ApS mod Københavns Kommune 462, 463

5. maj 2010, Remmer A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) 534

26. maj 2010, M.K. Riisager Transport A/S mod Hjørring Kommune 462, 581

31. maj 2010, Danske Arkitektvirksomheder mod Udenrigsministeriet 304, 305, 308

7. juni 2010, Play Tech mod Danske Spil 82, 627, 628

16. juni 2010, KMD A/S mod Middelfart Kommune 634

16. juli 2010, Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Retten i Århus 536

20. juli 2010, Otto P. Nedergaard A/S mod Boligforeningen Bispegaarden 683

6. august 2010, HedeDanmark AS/mod Greve Spildevand A/S 310, 528, 535

25. august 2010, Tegnestuen T Plus ApS mod Københavns Kommune 507, 579

7. september 2010, Jørgen Rasmussen Gruppen A/S mod AFATEK A/S 622

13. september 2010, Roslev Turist ved John Madsen mod Skive Kommune 298

20. september 2010, Scan-Plast A/S mod Herning Kommune 322

21. september 2010, Balle Blik & VVS ApS mod Boligselskabet Sct. Jørgen 682

23. september 2010, Getinge Danmark A/S mod Region Midtjylland 229

29. september 2010, BKI Foods A/S mod Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste 627, 646

13. oktober 2010, Norpharma A/S mod Amgros 520

19. oktober 2010, Manova A/S mod Undervisningsministeriet 681

19. november 2010, ISS Facility Services A/S mod Skive Kommune 505

29. november 2010, HMN A/S mod K-17 indkøbsfællesskabet 323

6. december 2010, Mikro Værkstedet A/S mod Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 682

Side 719

10. januar 2011, KIDS Leg og Lær A/S mod K 17 462

18. januar 2011, O K Entreprise A/S mod Tønder Forsyning A/S 672

20. januar 2011, Vognmandsforretningen Ordrupgaard SMBA mod Vejdirektoratet 463

4. februar 2011, Intramed A/S mod Region Nordjylland 576

8. februar 2011, Swarco Danmark A/S mod Vejdirektoratet 526

2. marts 2011, Wal-Med/Scanbio ApS mod K-17 532

7. marts 2011, Yit A/S mod Skov- og Naturstyrelsen 304, 308

8. marts 2011, HSS Engineering ApS med konsortium mod Beredskabsstyrelsen 579

14. marts 2011, Virklund Sport A/S mod Vejle Kommune 314, 323

16. marts 2011, Entreprenørfirmaet Ove Kristensen Viborg A/S mod EnergiMidt A/S 566

2. maj 2011, V. Løwener A/S mod Frederiksberg Kommune 355

6. maj 2011, FællesBo mod Herning Kommune 579

9. maj 2011, Falck Danmark A/S mod Brand og Redning Djursland 218

10. maj 2011, Finn Frogne A/S mod Region Nordjylland m.fl. 488

1. juni 2011, Konsortiet Prinfo m.fl. mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S 565

6. juni 2011, Bimomet Danmark ApS mod Region Nordjylland 322

7. juni 2011, Fagtek A/S mod Arbejdernes Andelsboligforening 354

21. juni 2011, Hørkram Foodservice A/S mod Roskilde Kommune 579, 646

29. juli 2011, Social-Medicinsk Tolkeservice A/S mod Region Hovedstaden 488

25. august 2011, WelMed mod Gentofte Kommune 514, 532

2. september 2011, GE Healthcare Danmark A/S mod Region Midtjylland 582

14. september 2011, RenoNorden A/S mod Skive Kommune 673

22. september 2011, Kirkebjerg A/S mod Universitets- og Bygningsstyrelsen 629

28. september 2011, Atea A/S mod Københavns Kommune 627

3. oktober 2011, ØGT ApS mod Ishøj Kommune 627

6. oktober 2011, Rambøll Management Consulting Attractor A/S mod Index Award A/S 534

18. oktober 2011, Jytas A/S mod Universitets- og Bygningsstyrelsen 672

24. oktober 2011, Kinnarps A/S mod VUC Sønderjylland 505

14. november 2011, Tensid Danmark A/S mod Århus Kommune 507

25. november 2011, Brdr. A. & B. Andersen Entreprenører & Ingeniører A/S mod Boligforeningen Vesterport 673

30. november 2011, Willis I/S mod Sønderborg Kommune 310

5. december 2011, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S mod Erhvervsskolen 649

14. december 2011, Holm & Halby A/S mod Aarhus Universitet 567

16. december 2011, O.V. Engstrøm A/S mod Sydfyns Elforsyning 520

16. december 2011, O.V. Engstrøm A/S mod Sydfyns Energi A/S 524

19. december 2011, Geodata Danmark mod Esbjerg Kommune 555

6. januar 2012, Noe Net A/S mod Sikkerhedsstyrelsen 627

9. januar 2012, RenoNorden A/S mod Skive Kommune 538, 637, 653

13. januar 2012, Danske Arkitektvirksomheder mod Skanderborg Gymnasium 648

22. januar 2012, Bombardier Transportation Denmark A/S mod Banedanmark 631

1. februar 2012, Tensid Danmark ApS mod Århus Kommune 493

Side 720

20. august 2012, Intego A/S mod NRGi Net A/S 648

22. februar 2012, Willis Danmark mod DSB 530

28. februar 2012, Mediq Danmark A/S mod Københavns Kommune 463, 526, 532

5. marts 2012, Bombardier Transportation Denmark A/S mod Banedanmark 630

28. marts 2012, Merrild Coffee Systems mod Region Sjælland 627, 629, 632

1. maj 2012, Rail & Road Protec GmbH mod DSB 247, 627, 628

8. maj 2012, Bødker & Søn mod Ringsted Kommune 614

4. juni 2012, Kuben Management mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S 579

7. juni 2012, Dubex A/S mod Danske Spil A/S 535, 538

8. juni 2012, Marius Pedersen A/S mod Aalborg Kommune 528

17. juni 2012, Activ Care A/S mod Billund Kommune 682

6. juli 2012, KCI Medical ApS mod Region Hovedstaden 493, 539

12. juli 2012, A/S A.P. Botved mod Fællesindkøb Fyn 579, 637

12. juli 2012, Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S 682

13. juli 2012, Karl Storz Endoskopi Danmark A/S mod Region Hovedstaden 539

26. juli 2012, Adams Transport Co mod Udenrigsministeriet 491, 636

30. juli 2012, NCC Construction Danmark A/S mod Egedal Kommune 627

16. august 2012, Phonak Danmark A/S mod Kommunernes Landsforening 573, 636

29. august 2012, HP-Byg A/S mod Boligselskabet af 1964 i Hjørring, afd. 1931 579

29. august 2012, HP-Byg A/S mod Boligselskabet af 1964 i Hjørring afd. 1932 638

31. august 2012, Invacare mod Viborg Kommune 261

5. september 2012, Volvo Busser A/S mod Bornholms Regionskommune 552

18. september 2012, Redningskorps Danmark mod Region Midtjylland 614, 634

19. september 2012, Fresenius Medical Care Danmark A/S mod Region Hovedstaden 647

10. oktober 2012, Søndersø Entreprenør og Vognmandsforretning A/S mod Middelfart Kommune 550

19. november 2012, Lyreco Danmark A/S mod Morsø Kommune 532

26. november 2012, Tecan Nordic AB mod Statens Serum Institut 670, 674

29. november 2012, Mediq Danmark A/S mod Jysk Fællesindkøb 541

30. november 2012, Willis Danmark mod DSB 646

6. december 2012, Mikro Værkstedet A/S mod Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 670, 682

10. december 2012, Marius Pedersen mod Aalborg Kommune 672

13. december 2012, ReaMed mod Gribskov Kommune 582

18. december 2012, Stryker Danmark mod Region Syddanmark 334, 581

19. december 2012, Lyreco Danmark A/S mod Morsø Kommune 564

13. januar 2013, Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S mod Guldborgsund Kommune 675

14. januar 2013, NFB Transport System A/S mod Moderniseringsstyrelsen 550

15. januar 2013, Kongsvang Rengøringsservice A/S mod Vejen Kommune 505

16. januar 2013, Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S mod Guldborgsund Kommune 670, 682

1. februar 2013, Abena A/S mod Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S 582

4. februar 2013, SDI Media A/S mod Danmarks Radio 274, 550

Side 721

22. februar 2013, Marius Pedersen A/S mod Hvidovre Kommune 579

13. marts 2013, ABB A/S mod L90 563

15. marts 2013, Cowi A/S mod SKI 539

8. april 2013, Dojo Software mod Region Nordjylland 410, 644

6. maj 2013, Widex DK A/S mod Kommunernes Landsforening 565

22. maj 2013, Brøndum & Fliess mod Ministeriet for Børn og Undervisning 514

3. juni 2013, DPE A/S mod Region Midtjylland 498

20. juni 2013, Bombardier mod Aarhus Letbane I/S 318, 593

1. juli 2013, Rent A/S mod Rudersdal Kommune 498

5. juli 2013, SOS International A/S mod Region Midtjylland 493

10. juli 2013, ATKI ApS m.fl. mod Rigspolitiet 386

18. juli 2013, Calundan Høreteknik mod Gentofte Kommune 514, 539, 637

19. august 2013, EF Sikring mod Aalborg Kommune 620

21. august 2013, Bandagist-Centret A/S m.fl. mod Haderslev Kommune m.fl. 214

22. august 2013, Fafolo A/S mod KOMBIT 505

3. september 2013, UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet 488

25. september 2013, Brødrene Dahl A/S mod Aarhus Vand A/S 551

27. september 2013, BNS Medical AB mod Region Sjælland 627

27. september 2013, Rent A/S mod Køge Kommune 672, 682

8. oktober 2013, Ansaldo STS mod Banedanmark 536, 540, 542

22. oktober 2013, Kristiansen mod Mariagerfjord Kommune 514

25. oktober 2013, Merrild Professions ApS mod Region Sjælland 690

31. oktober 2013, Top Rengøring mod Rebild Kommune 539

19. november 2013, Gustav H. Christensen A/S mod Morsø Spildevand 552

29. november 2013, Kinnarps A/S mod Region Hovedstaden 610

9. december 2013, Holm & Halby A/S mod Københavns Universitet 497

18. december 2013, Health Robotics Srl mod region Hovedstaden 583

19. december 2013, Phonak Danmark A/S mod København Kommune 673

20. december 2013, Augusta Westland Limited mod Forsvarets Materieltjeneste 280

6. januar 2014, Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet 581

6. januar 2014, KMD mod Aalborg Kommune 634, 653

31. januar 2014, Avaleo ApS mod Vejle Kommune 564, 566

4. februar 2014, UAB Tauro Zenklas mod Vejdirektoratet 659, 670, 687

10. februar 2014, Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S 112, 113, 644

24. februar 2014, Cafax Gruppen A/S mod Dong Energy Oil & Gas A/S 270, 436, 440

3. marts 2014, BSN Medical AB mod Region Sjælland 387

6. marts 2014, G4S Security Services A/S mod Region Syddanmark 446

9. april 2014, EFG Bondo mod Region Hovedstaden 678

11. marts 2014, HSHansen A/S mod Bygningsstyrelsen 376, 648, 650

11. april 2014, Sigma Enterprise A/S mod Rudersdal Kommune 557

29. april 2014, EFG Bondo mod Region Hovedstaden 682

29. april 2014, Scandinavian Air Ambulance Holding AB mod Region Midtjylland 539

2. maj 2014, Eurographic Danmark A/S mod Ministeriet for Børn og Undervisning 579

5. maj 2014, Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune 583

7. maj 2014, DUBA-B8 A/S mod DONG Energy Oil & Gas 660

Side 722

17. juni 2014, GN Resound mod Amgros 386, 565

18. juni 2014, Unitron AB mod Amgros I/S 557

27. juni 2014, Ulefos NV A/S mod Esbjerg Forsyning A/S 376, 539

1. juli 2014, Havnens Skibsreparationer A/S mod Trafikselskabet Movia 539

1. juli 2014, Havnens Skibsreparationer A/S og Nettobådene A/S mod Trafikselskabet Movia 635

8. juli 2014, Computerworld Denmark mod Statens IT 583

9. juli 2014, Attendo A/S mod Holbæk Kommune 229

18. juli 2014, Kontech A/S og ES Stålindustri ApS mod Boligorganisation Tårnbyhuse 689

18. juli 2014, Kontech Aps m.fl. mod Boligorganisationen Tårnbyhuse 463

29. juli 2014, TEAM OPP v/DEAS mod Region Midtjylland 630

6. august 2014, Mermaid A/S mod Midttrafik 494

7. august 2014, Roche Diagnostics mod Region Sjælland 595, 627, 628

25. august 2014, NCC m.fl. mod Hillerød Spildevand 620

30. september 2014, Hass & Berg A/S mod Erhvervsakademi Aarhus 310

3. oktober 2014, H. Skjøde Knudsen A/S mod Bygningsstyrelsen 304, 308

14. oktober 2014, Grontmij A/S mod Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 540

29. oktober 2014, HHM A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen 679, 682

31. oktober 2014, Falck Danmark A/S mod Region Syddanmark 583

18. november 2014, Claus Tingstrøm A/S mod Banedanmark 446, 690

2. december 2014, A-Vask A/S mod Høje Taastrup Kommune 446

8. december 2014, Konsortiet NCC Construction Danmark A/S og Krüger A/S mod Hillerød Spildevand A/S 557

15. december 2014, BSN Medical AB mod Region Sjælland 679

16. december 2014, Handicare Auto A/S mod Ringkøbing-Skjern Kommune 214

17. december 2014, Business Consult International v/Kurt Krogsgaard mod NaturErhvervsstyrelsen 573

19. december 2014, GEO mod Vejdirektoratet 559

16. februar 2015, Axiell Danmark A/S mod Kombit A/S 595

18. februar 2015, House of Waldorf A/S mod Region Hovedstaden 532

20. februar 2015, Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S mod Rebild Kommune 221, 260

10. marts 2015, Esbjerg Maritime Service ApS mod Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn 200

16. marts 2015, Thermo Electron A/S mod Københavns Universitet 409, 627, 628, 633

27. marts 2015, Colas Rails Limited mod Banedanmark 487

7. maj 2015, Rengoering.com A/S mod Ringsted Kommune 647, 653

18. maj 2015, Kai Andersen A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen 557, 633

4. juni 2015, Hoffmann A/S mod Region Hovedstaden 572, 573, 576

11. juni 2015, NIRAS A/S mod Region Hovedstaden 505

23. juni 2015, European Dynamics Luxembourg SA mod SKAT 579

7. juli 2015, Konsortiet Promentum – Factor3 – Stuhr Rådgivning v/Promentum A/S mod Moderniseringsstyrelsen 446

29. juli 2015, New Mind TellUs AS 336

29. juli 2015, New Mind TellUs AS mod Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark c/o VisitDenmark 317, 336

17. august 2015, Mediq Danmark A/S mod KomUdbud v/Kolding Kommune 541

17. august 2015, TEAM OPP mod Region Midtjylland 618

Side 723

27. august 2015, CSC Danmark A/S mod Forsvarsministeriet 312, 315

9. september 2015, Parkwind N.V. mod Energistyrelsen 492

15. september 2015, Bravida Danmark A/S mod Aarhus Kommune 297, 383

28. september 2015, OpenBet Technologies Ltd. mod Danske Spil A/S 488

6. oktober 2015, Human Care ApS mod Brøndby Kommune 676, 682

7. oktober 2015, Stadsing A/S mod Herning Kommune m.fl. 376, 377

4. november 2015, Q-Free ASA mod Øresundsbro Konsortiet 539, 627, 630

EU-Domstolen og Rettens domme (alfabetisk)

Acoset SpA. Domstolens dom af 15. oktober 2009 i sag C-106/08 403, 404

Adia Interim mod Europa-Kommissionen. Rettens dom af 8. maj 1996 i sag T-19/95 550

Adolf Truley. EF-domstolens dom af 27. februar 2003 i sag C-373/00 38, 70, 79, 81, 84, 85, 96, 97

AFCon Management Consultants mod Kommissionen. Rettens dom af 17. marts 2005 i sag T-160/03 311, 668

Agorà Srl mod Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano og Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & co mod Ente Autonomo de Milano. EF-domstolens dom af 10. maj 2001 i sagerne C-223/99 og C-260/99 84, 87

Alcatel Austria AG m.fl. EF-domstolens dom af 28. oktober 1999 i sag C-81/98 71

Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. EF-domstolens dom af 24. juli 2003 i sag C-280/00 287

ANAV mod Comune di Bari. EF-domstolens dom af 6. april 2006 i sag C-410/04 105

Antwerpse Bouwwerken NV. Rettens dom af 10. december 2009 i sag T-195/08 317, 545, 551

ARGE Gewässerschutz. EF-domstolens dom af 7. december 2000 i sag C-94/99 51, 102, 103, 211, 306, 551

Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy. EF-domstolens dom af 22. maj 2003 i sag C-18/01 30, 83, 84, 86

Asemfo mod Tragsa. Domstolens dom af 19. april 2007 i sag C-295/05 106, 107

Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Correos). EF-Domstolens dom af 18. december 2007 i sag C-220/06 409

Assitur Srl. EF-Domstolens dom af 19. maj 2009 i sag C-538/07 476

ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc. EF-domstolens dom af 24. november 2005 i sag C-331/04 63, 533

Azienda Sanitaria Locale di Lecce og Università del Salento mod Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl., Domstolens dom af 19. december 2012 i sag C-159/11 110, 113

Ballast Nedam Group NV mod Belgien. EF-domstolens dom af 14. april 1994 i sag C-389/92 491

Ballast Nedam Group NV mod Belgien. EF-domstolens dom af 18. december 1997 i sag C-5/97 491

Bayrischer Rundfunk. EF-domstolens dom af 13. december 2007 i sag C-337/06 69, 90, 92

Beentjes. Domstolens dom af 20. september 1988 i sag 31/87 49, 75, 78, 356

Belfass SPRL mod Rådet for Den Europæiske Union, EU-Rettens dom af 21. maj 2008 i sag T-495/04 548

Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab. EF-domstolens dom af 3. december 2001 i sag C-59/00 321, 613

BVBA Management, Training en Consultancy. EF-domstolens dom af 15. februar 2007 i sag C-239/05 65

Side 724

Capgemini Nederland BV mod Kommissionen. Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 31. januar 2005 i sag T-447/04 R 630

Carbotermo SpA mod Comune di Busto Arsizio. EF-domstolens dom af 11. maj 2006 i sag C-340/04 105, 107, 108

Cartiera Dell’Adda. Domstolens dom af 6. november 2014 i sag C-42/13 58, 62, 291, 463

Centro Hospitalar de Setúbal EPE m.fl., Domstolens dom af 19. juni 2014 i sag C-574/12 109

Centro Studio Antonio Manieri Srl. Rettens dom af 28. januar 2009 i sag T-125/06 59, 293

Club Hotel Loutraki m.fl mod Ethniko Symvoulio Radiotileorasis m.fl. og Aktor Anonymi Techniki Etaireia (ATE) mod Ethniko Symvoulio Radiotileorasis. Domstolens dom af 6. maj 2010 i de forenede sager C-145/08 og C-149/08 231

Coditel Brabant SA mod Commune d’Uccle. Domstolens dom af 13. november 2008 i sag C-324/07 105, 106

Comune di Ancona. Domstolens dom af 14. november 2013 i sag C-388/12 201

Concordia Bus Finland Oy Ab mod Helsingin kaupunki. EF-domstolens dom af 17. september 2002 i sag C-513/99 32, 35, 294, 322, 336, 339, 345, 351, 529

CoNISMa mod Regione Marche. EF-domstolens dom af 23. december 2009 i sag C-305/08 210, 481

Consorzio Aziende Metano. EF-domstolens dom af 21. juli 2005 i sag C-231/03 109, 201

Consorzio Elisoccorso San Raffaele mod Elilombavda Srl, Domstolens dom af 4. oktober 2007 i sag C-492/06 618

Consorzio. Domstolens dom af 10. juli 2014 i sag C-358/12 35, 320

Contse SA. EF-Domstolens dom af 27. oktober 2005 i sag C-234/03 320, 347

CS Communications & systems Austria GmbH. EF-Domstolens dom af 9. April 2003 i sag C-424/01 66, 627

Data Medical Service. Domstolens dom af 18. december 2014 i sag C-568/13 33, 69

Deloitte Business Advisory NV. Rettens dom af 18. april 2007 i sag T-195/05 304, 315, 476, 630

Du Pont de Nemours Italiana. EF-domstolens dom af 20. marts 1990 i sag C-21/88 50

Dundalk. Domstolens dom af 22. september 1988 i sag 45/87 51

Econord SpA, Domstolens dom af 29. november 2012 i sag C-182/11 104

Emm. G. Lianakis AE m.fl. mod Dimos Alexandroupolis m.fl. EF-Domstolens dom af 24. januar 2008 i sag C-532/06 532, 533, 534

Enterprise Focused Solutions. Domstolens dom af 16. april 2015 i sag C-278/14 446

Eric Libert m.fl. mod Gouvernement Flamland, og All Projects & Developments NV m.fl. mod Vlaamse Regering. Domstolens dom af 8. maj 2013 i sag C-197/11 og C-203/11 213

Espace Trianon SA mod Office Communautaire el regional de la formation professionelle et de l'emploi (Forem), Domstolens dom af 8. december 2005 i sag C-129/04 618

Észak-dunántúli og Hochtief Construction mod Közbeszerzések. EU-Domstolens dom af 18. oktober 2012 i sag C-218/11 488

Europa-Kommissionen mod Irland. Domstolens dom af 18. november 2010 i sag C-226/09 530

European Dynamics Belgium SA m.fl. mod EMA. Retten i Første Instans’ dom af 15. oktober 2013 i sag T-638/11 641

European Dynamics Luxembourg SA mod Europa Kommissionen. Rettens dom af 13. december 2013 i sag T-165/12 579

Side 725

European Dynamics SA mod Kommissionen. Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 22. december 2004 i sag T-303/04 R II 629

Evans Medical Ltd. Og Macfarlan Smith Ltd. EF-domstolens dom af 28. marts 1995 i sag C-324/93 409

eVigilo. Domstolens dom af 12. marts 2015 i sag C-538/13 39, 61, 65, 302, 312, 315

EVN. EF-domstolens dom af 4. december 2003 i sag C-448/01 58, 63, 294, 295, 343, 344, 345, 346, 356, 527, 529

Evropaiki Dynamiki mod Europa-Kommissionen. Rettens dom af 10. april 2014 i sag T-340/09 542

Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen. Dom af 12. marts 2008 i sag T-345/03 299, 346

Fabricom SA. EF-domstolens dom af 3. marts 2005 i sagerne C-21/03 og C-34/03 57, 59, 67, 303, 304, 313

Fastweb SpA mod Azienda Sanitaria Locale di Alessandria. Domstolens dom af 4. juli 2013 i sag C-100/12 616

Forposta SA og ABC Direct Contact sp. zo.o. mod Poczta Polska SA. EU-Domstolens dom af 13. december 2012 i sag C-465/11 469

Frankrig mod Kommissionen. Domstolens dom af 26. september 2013 i sag C-115/12 P 70

Fratelli Costanzo SpA mod Commune de Milano. EF-domstolens dom af 22. juni 1989 i sag C-103/88 550

GAT mod Österreichische Autobahn Und Schnellstrassen. EF-domstolens dom af 19. juni 2003 i sag C-315/01 72, 483, 534

Gebroeders Beentjes BV mod Den Nederlandske stat. EF-domstolens dom af 20. september 1988 i sag C-31/87 349

Gemeente Arnhem og Rheden mod BFI Holding. EF-domstolens dom af 10. november 1998 i sag C-360/96 73, 74, 83, 88, 89, 100, 286

Gestion Hotelera international SA mod Comunidad Autonoma de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria og Gran Casina de Las Palmas SA. EF-domstolens dom af 19. april 1994 i sag C-331/92 231

Globe SA mod Kommissionen, kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. juli 2006 i sag T-114/06 R 628, 630

Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG mod Østrig. EF-domstolens dom af 12. februar 2004 i sag C-230/02 616

Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, EF-Domstolens dom af 11. juni 2009 i sag C-300/07 194

Helmut Müller GmbH mod Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. EF-Domstolens dom af 25. marts 2010 i sag C-451/08 194, 211, 212, 213, 222, 223, 224, 241, 440

Hera SpA mod Unita Sanitaria Locale. EF-domstolens af 16. oktober 1997 i sag C-304/96 550

Hochtief AG, Domstolens dom af 15. oktober 2009 i sag C-138/08 383

Holst Italia SpA mod Commune Di Calliari. EF-domstolens dom af 2. december 1999 i sag C-176/98 491, 492

Hospital Ingenieure mod Stadt Wien. EF-domstolens dom af 18. juni 2002 i sag C-92/00 34, 38, 39, 56, 64, 66, 72

Impresa Edilux. Dom af 22. oktober 2015 i sag C-425/14 67, 72

Impresa Lombardini SpA. EF-domstolens dom af 27. november 2001 i sag C-285/99 og C-286/99 32, 33, 34, 35, 39, 55, 68, 70, 550

Impresa Pizzarotti & C. SpA mod Comune di Bari m.fl.. Domstolens dom af 10. juli 2014 i sag C-213/13 224

Impresa Portuale di Cagliari Srl. Generaladvokatens udtalelse af 21. april 2005 i sag C-174/03 153

Side 726

Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH. EF-domstolens dom af 10. april 2008 i sag C-393/06 47, 72, 76, 79, 82, 85, 140, 148, 149, 158, 160, 170, 171, 269, 270, 373

Insinöoritoimisto Ins Tiimi. Domstolens dom af 7. juni 2012 i sag C-615/10 279

IVD GmbH & Co. KG mod Ärtzekammer Westfalen-Lippe. Domstolen dom af 12. september 2013 i sag C-526/11 69, 93, 96

Jean Auroux m.fl. EF-domstolens dom af 18. januar 2007 i sag C-220/05 66, 68, 211, 212, 222, 231

Kansaneläkelaitos. Domstolens dom af 21. maj 2015 i sag C-269/14 194

Kauppatalo Hansel Oy mod Imatran kaupunki. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 i sag C-244/02 33, 38, 56, 64, 72, 573, 578

Kommissionen mod Belgien (de wallonske busser). EF-domstolens dom af 25. april 1996 i sag C-87/94 58, 369, 566

Kommissionen mod Belgien. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 i sag C-252/01 31, 282

Kommissionen mod Belgien. EF-domstolens dom af 17. september 1998 i sag C-323/96 77, 78

Kommissionen mod Belgien. EF-Domstolens dom af 7. juni 2007 i sag C-254/05 321, 326

Kommissionen mod Danmark (Storebælt). EF-domstolens dom af 22. juni 1993 i sag C-243/89 35, 50, 59

Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 1. februar 2001 i sag C-237/99 39, 79, 95, 98

Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 10. december 2009 i sag C-299/08 62, 297, 367

Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 14. oktober 2004 i sag C-340/02 297, 413

Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 26. september 2000 i sag C-225/98 50, 526

Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 5. oktober 2000 i sag C-16/98 254

Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 5. oktober 2000 i sag C-337/98 151

Kommissionen mod Grækenland. EF- Domstolens dom af 2. juni 2005 i sag C-394/02 405, 408, 410

Kommissionen mod Grækenland. EF-domstolens dom af 12. november 2009 i sag C-199/07 58, 60, 292, 456, 534

Kommissionen mod Grækenland. EF-Domstolens dom af 18. juli 2007 i sag C-399/05 472

Kommissionen mod Grækenland. EF-domstolens dom af 4. juni 2009 i sag C-250/07 71, 405, 406

Kommissionen mod Grækenland. EF-domstolens dom af 4. maj 1995 i sag C-79/94 266

Kommissionen mod Irland. Domstolens dom af 16. februar 1978 i sag 61/77 50

Kommissionen mod Irland. Domstolens dom af 18. december 2007 i sag 532/03 209

Kommissionen mod Irland. EF-domstolens dom af 17. december 1998 i sag C-353/96 49, 79, 88, 95

Kommissionen mod Irland. EF-domstolens dom af 28. januar 2010 i sag C-456/08 65, 66

Kommissionen mod Italien. Domstolens dom af 14. september 2004 i sag C-285/02 409, 411

Kommissionen mod Italien. EF- Domstolens dom af 3. juni 1992 i sag C-360/89 483

Kommissionen mod Italien. EF- Domstolens dom af 8. april 2008 i sag C-337/05 279, 280

Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 14. september 2004 i sag C-385/02 374, 414

Kommissionen mod Italien. EF-Domstolens dom af 18. juli 2007 i sag C-382/05 194

Side 727

Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 2. august 1993 i sag C-107/92 410

Kommissionen mod Italien. EF-Domstolens dom af 2. oktober 2008 i sag C-157/06 279, 280, 580

Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 21. februar 2008 i sag C-412/04 225, 231

Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 26. april 1994 i sag C-272/91 262

Kommissionen mod Nederlandene (Max Havelaar). Domstolens dom af 10. maj 2012 i sag C-368/10 58, 62, 295, 343, 356, 358, 529, 565

Kommissionen mod Portugal (Lissabons lufthavn). Domstolens dom af 11. juli 1991 i sag 247/89 170

Kommissionen mod Spanien, Domstolens dom af 16. september 1999 i sag C-414/97 281

Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 13. januar 2005 i sag C-84/03 80, 405

Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 15. maj 2003 i sag C-214/00 76, 79, 81

Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 i sag C-283/00 33, 65, 70, 80, 81, 85, 86, 88, 132, 138

Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 17. november 1993 i sag C-71/92 374, 475

Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 18. marts 1992 i sag C-24/91 411, 452

Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 3. maj 1994 i sag C-328/92 374, 409, 411

Kommissionen mod Tyskland, EF-domstolens dom af 18. november 2004 i sag C-126/03 85

Kommissionen mod Tyskland. Domstolens dom af 15. marts 2012 i sag C-574/10 245, 251, 252, 254, 255, 260

Kommissionen mod Tyskland. Domstolens dom af 29. oktober 2009 i sag C-536/07 262

Kommissionen mod Tyskland. EF-domstolens dom af 10. april 2003 i sagerne C-20/01 og C-28/01 71, 368, 374, 408

Kommissionen mod Tyskland. EF-Domstolens dom af 11. september 2008 i sag C-141/07 320, 322, 346

Kommissionen mod Tyskland. EF-Domstolens dom af 15. juli 2010 i sag C-271/08 276

Kommissionen mod Tyskland. EF-domstolens dom af 28. marts 1996 i sag C-318/94 410

Kommissionen mod Tyskland. EF-domstolens dom af 9. juni 2009 i sag C-480/06 110, 111, 112

Kommissionen mod Østrig (Mödling). Domstolens dom af 10. november 2005 i sag 29/04 403

Kommissionen mod Østrig. EF-domstolens dom af 10. november 2005 i sag C-29/04 122, 602

Kommissionen mod Østrig. EF-domstolens dom af 24. juni 2004 i sag C-212/02 65, 66, 570

Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen. Rettens dom af 16. september 2013 i sag T-402/06 539

Koppensteiner GmbH mod Bundesimmobiliengesellschaft mbh. EF-Domstolens dom af 2. juni 2005 i sag C-15/04 620

Laboratori Bruneau. EF-domstolens dom af 11. juli 1991 i sag C-351/88 50

Lämmerzahl GmbH. EF-domstolens dom af 11. oktober 2007 i sag C-241/06 66, 619

M.H. Marshal mod Southhampton and Southwesthampshire Area Health Authority. Domstolens dom af 2. august 1993 i sag C-271/91 686

Makedoniko Metro. EF-domstolens dom af 23. januar 2003 i sag C-57/01 72, 506

Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. Mod Strohal Rotationsdruck Side 728 GmbH. EF-domstolens dom af 15. januar 1998 i sag C-44/96 74, 79, 82, 88, 117

Manova. Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-336/12 37, 41, 551

Marguerite Johnston mod Chief Constable of the Royal Ulster Constabulatory, EF-Domstolens dom af 15. maj 1986 i sag 222/84 281

Metalmeccanica Fracasso SpA m.fl. EF-domstolens dom af 16. september 1999 i sag C-27/98 377, 573, 667

Michaniki AE. EF-domstolens dom af 16. december 2008 i sag 213/07 32, 67, 475, 480

Ministero dell’Interno mod Fastweb SpA. EU-Domstolens dom af 11. september 2014 i sag C-19/13 650

Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahundusministeerum. Domstolens dom af 5. december 2013 i sag C-561/12 560

Nordecon AS. Domstolens dom af 5. december 2013 i sag C-561/12 39, 387

Norma-A. Domstolens dom af 10. november 2011 i sag C-348/10 194

Ordine degli Architetti delle Province di Milano et Lodi. EF-domstolens dom af 12. juli 2001 i sag C-399/98 66, 75, 211, 225, 237

Parking Brixen GmbH. EF-domstolens dom af 13. oktober 2005 i sag C-458/03 57, 105

Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren, Domstolens dom af 13. juni 2013 i sag C-386/11 110, 115

Pressetext Nachrichten Agentur GmbH. EF-domstolens dom af 19. juni 2008 i sag C-454/06 33, 34, 60, 61, 240, 336, 586, 598, 601, 602, 603, 604

RI.S.A.N. EF-domstolens dom af 9. september 1999 i sag C-108/98 102

SA Transporoute et Travaux. EF-Domstolens dom af 10. februar 1982 i sag 76/81 484

SAG ELV Slovensko m.fl. mod Urad pre verejné obstarávanie. Domstolens dom af 29. marts 2012 i sag C-599/10 549, 564

Scan Office. Retten i Første Instans dom af 28. november 2002 i sag T-40/01 387, 672

Sea Srl mod Comune di Ponte Nossa, EF-domstolens dom af 10. september 2009 i sag C-573/07 104, 106, 107, 123, 403

SECAP SpA og Santorso Soc. coop arl mod Commune di Torini. EF-domstolens dom af 15. maj 2008 i sagerne C-147/06 og C-148/06 550

Serrantoni Srl. Domstolens dom af 23. december 2009 i sag C-376/08 67

SIAC Construction Ltd. EF-domstolens dom af 18. oktober 2001 i sag C-19/00 58, 62, 63, 293, 295, 527

Spezzino. Domstolens dom af 11. december 2014 i sag C-113/13 446

Sporting Exchange. Dom af 3. juni 2010 i sag C-203/08 197

Stadt Graz mod Strabag AG m.fl.. Domstolens dom af 30. september 2010 i sag C-314/09 660, 664

Stadt Halle. EF-domstolens dom af 11. januar 2005 i sag C-26/03 71, 109, 602, 620

Strabag AG og Kostmann GmbH. EF-domstolens dom af 16. juni 2005 i de forenede sager C-462/03 og C-463/03 148, 169, 170

Strabag. Domstolens dom af 16. juni 2005 i sag C-462/03 150

Swm Costruzioni 2 Spa og Mannocchi mod Provincia di Ferno. Domstolens dom af 10. oktober 2013 i sag C-94/12 491

TDC A/S mod Teleklagenævnet. Domstolens dom af 9. oktober 2014 i sag C-222/13 612

TEA-CEGOS, SA. Rettens dom af 14. februar 2006 i sagerne T-376/05 og T-383/05 305

TEAM Srl. Mod Kommissionen. EF-domstolens dom af 15. juni 2000 i sag C-13/99P 687

Side 729

Technische Universität Hamburg-Harburg m.fl., Domstolens dom af 8. maj 2014 i sag C-15/13 33, 71, 106, 110, 114

Teckal Srl mod Comune di Viano og Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. EF-domstolens dom af 18. november 1999 i sag C-107/98 89, 103, 104, 216

Teleaustria Verlags GmbH m.fl. EF-domstolens dom af 7. december 2000 i sag C-324/98 46, 148, 219

The Queen mod H.M. Treasury (University of Cambridge). EF-domstolens dom af 3. oktober 2000 i sag C-380/98 34, 38, 49, 76, 90, 91, 92, 94

The Queen mod Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc. EF-domstolens dom af 12. december 1996 i sag C-302/94 144

TQ3 Travel Solutions Belgium SA. Rettens dom af 6. juli 2005 i sag T-148/04 410, 548

Traunfellner. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 i sag C-421/01 67, 69, 334, 561

UAB Gaumina mod EIGE. Retten i Første Instans’ dom af 28. november 2013 i sag T-424/12 641

Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden mod Kommissionen. Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 2. juni 2005 i sag T-125/05 R 630

Uniplex (UK) Ltd. EF-domstolens dom af 28. januar 2010 i sag C-406/08 66, 621

United Pan-Europe Communications Belgium SA. EF-Domstolens dom af 13. december 2007 i sag C-250/06 320

Unitron Scandinavia A/S. EF-domstolens dom af 18. november 1999 i sag C-275/98 612

Universale Bau. EF-domstolens dom af 12. december 2002 i sag C-470/99 38, 55, 57, 62, 65, 66, 81, 88, 371, 459, 503

Varec SA. EF-domstolens dom af 14. februar 2008 i sag C-450/06 65, 582

Veloss International SA mod European Parliament. Rettens dom af 14. januar 2015 i sag T-667/11 579

Wall AG, EF-domstolens dom af 13. april 2010 i sag C-91/08 55, 98, 602

Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden. EF-Domstolens dom af 10. september 2009 i sag C-206/08 194

Werner Hackermüller (WAZV – Gotha). EF-domstolens dom af 19. juni 2003 i sag C-249/01 41, 71

EU-Domstolens og Rettens domme (kronologisk, efter sagsnummer)

61/77, Kommissionen mod Irland. Domstolens dom af 20. september 1988 50

76/81, SA Transporoute et Travaux. EF-Domstolens dom af 10. februar 1982 484

222/84, Marguerite Johnston mod Chief Constable of the Royal Ulster Constabulatory, EF-Domstolens dom af 15. maj 1986 281

31/87, Beentjes. Domstolens dom af 20. september 1988 49, 75, 78, 356

45/87, Dundalk. Domstolens dom af 22. september 1988 51

C-31/87, Gebroeders Beentjes BV mod Den Nederlandske stat. EF-domstolens dom af 20. september 1988 349

C-21/88, Du Pont de Nemours Italiana. EF-domstolens dom af 20. marts 1990 50

C-103/88, Fratelli Costanzo SpA mod Commune de Milano. EF-domstolens dom af 22. juni 1989 550

C-351/88, Laboratori Bruneau. EF-domstolens dom af 11. juli 1991 50

C-243/89, Kommissionen mod Danmark (Storebælt). EF-domstolens dom af 22. juni 1993 35, 50, 59

247/89, Kommissionen mod Portugal (Lissabons lufthavn). Domstolens dom af 11. juli 1991 170

C-360/89, Kommissionen mod Italien. EF- Domstolens dom af 3. juni 1992 483

Side 730

C-24/91, Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 18. marts 1992 411, 452

C-271/91, M.H. Marshal mod Southhampton and Southwesthampshire Area Health Authority. Domstolens dom af 2. august 1993 686

C-272/91, Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 26. april 1994 262

C-71/92, Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 17. november 1993 374, 475

C-107/92, Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 2. august 1993 410

C-328/92, Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 3. maj 1994 374, 409, 411

C-331/92, Gestion Hotelera international SA mod Comunidad Autonoma de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria og Gran Casina de Las Palmas SA. EF-domstolens dom af 19. april 1994 231

C-389/92, Ballast Nedam Group NV mod Belgien. EF-domstolens dom af 14. april 1994 491

C-324/93, Evans Medical Ltd. Og Macfarlan Smith Ltd. EF-domstolens dom af 28. marts 1995 409

C-79/94, Kommissionen mod Grækenland. EF-domstolens dom af 4. maj 1995 266

C-87/94, Kommissionen mod Belgien (de wallonske busser). EF-domstolens dom af 25. april 1996 58, 369, 566

C-302/94, The Queen mod Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc. EF-domstolens dom af 12. december 1996 144

C-318/94, Kommissionen mod Tyskland. EF-domstolens dom af 28. marts 1996 410

T-19/95, Adia Interim mod Europa-Kommissionen. Rettens dom af 8. maj 1996 550

C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria AG m.fl. Mod Strohal Rotationsdruck GmbH. EF-domstolens dom af 15. januar 1998 74, 79, 82, 88, 117

C-304/96, Hera SpA mod Unita Sanitaria Locale. EF-domstolens af 16. oktober 1997 550

C-323/96, Kommissionen mod Belgien. EF-domstolens dom af 17. september 1998 77, 78

C-353/96, Kommissionen mod Irland. EF-domstolens dom af 17. december 1998 49, 79, 88, 95

C-360/96, Gemeente Arnhem og Rheden mod BFI Holding. EF-domstolens dom af 10. november 1998 73, 74, 83, 88, 89, 100, 286

C-5/97, Ballast Nedam Group NV mod Belgien. EF-domstolens dom af 18. december 1997 491

C-414/97, Kommissionen mod Spanien, Domstolens dom af 16. september 1999 281

C-16/98, Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 5. oktober 2000 254

C-27/98, Metalmeccanica Fracasso SpA m.fl. EF-domstolens dom af 16. september 1999 377, 573, 576, 667

C-81/98, Alcatel Austria AG m.fl. EF-domstolens dom af 28. oktober 1999 71

C-107/98, Teckal Srl mod Comune di Viano og Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia. EF-domstolens dom af 18. november 1999 89, 103, 104, 216

C-108/98, RI.S.A.N. EF-domstolens dom af 9. september 1999 102

C-176/98, Holst Italia SpA mod Commune Di Calliari. EF-domstolens dom af 2. december 1999 491, 492

C-225/98, Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 26. september 2000 50, 526

Side 731

C-275/98, Unitron Scandinavia A/S. EF-domstolens dom af 18. november 1999 612

C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH m.fl. EF-domstolens dom af 7. december 2000 46, 148, 219

C-337/98, Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 5. oktober 2000 151

C-380/98, The Queen mod H.M. Treasury (University of Cambridge). EF-domstolens dom af 3. oktober 2000 34, 38, 49, 76, 90, 91, 92, 94

C-399/98, Ordine degli Architetti delle Province di Milano et Lodi. EF-domstolens dom af 12. juli 2001 66, 75, 211, 225, 237

C-13/99P, TEAM Srl. Mod Kommissionen. EF-domstolens dom af 15. juni 2000 687

C-94/99, ARGE Gewässerschutz. EF-domstolens dom af 7. december 2000 51, 102, 103, 211, 306, 551

C-223/99 og C-260/99, Agorà Srl mod Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano og Excelsior Snc di Pedrotti Bruna & co mod Ente Autonomo de Milano. EF-domstolens dom af 10. maj 2001 84, 87

C-237/99, Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 1. februar 2001 39, 79, 95, 98

C-285/99 og C-286/99, Impresa Lombardini SpA. EF-domstolens dom af 27. november 2001 32, 33, 34, 35, 39, 55, 68, 70, 550

C-470/99, Universale Bau. EF-domstolens dom af 12. december 2002 38, 55, 57, 62, 65, 66, 81, 88, 371, 459, 503

C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab mod Helsingin kaupunki. EF-domstolens dom af 17. september 2002 32, 35, 294, 322, 336, 339, 345, 351, 529

C-19/00, SIAC Construction Ltd. EF-domstolens dom af 18. oktober 2001 58, 62, 63, 293, 295, 527

C-59/00, Bent Mousten Vestergaard mod Spøttrup Boligselskab. EF-domstolens dom af 3. december 2001 321, 613

C-92/00, Hospital Ingenieure mod Stadt Wien. EF-domstolens dom af 18. juni 2002 34, 38, 39, 56, 64, 66, 72

C-214/00, Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 15. maj 2003 76, 79, 81

C-280/00, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. EF-domstolens dom af 24. juli 2003 287

C-283/00, Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 33, 65, 70, 80, 81, 85, 86, 88, 132, 138

C-373/00, Adolf Truley. EF-domstolens dom af 27. februar 2003 38, 70, 79, 81, 84, 85, 96, 97

C-18/01, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy. EF-domstolens dom af 22. maj 2003 30, 83, 84, 86

C-20/01 og C-28/01, Kommissionen mod Tyskland. EF-domstolens dom af 10. april 2003 71, 368, 374, 408

T-40/01, Scan Office. Retten i Første Instans dom af 28. november 2002 387, 672

C-57/01, Makedoniko Metro. EF-domstolens dom af 23. januar 2003 72, 506

C-249/01, Werner Hackermüller (WAZV – Gotha). EF-domstolens dom af 19. juni 2003 41, 71

C-252/01, Kommissionen mod Belgien. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 31, 282

C-315/01, GAT mod Österreichische Autobahn Und Schnellstrassen. EF-domstolens dom af 19. juni 2003 72, 483, 534

C-421/01, Traunfellner. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 67, 69, 334, 561

Side 732

C-424/01, CS Communications & systems Austria GmbH. EF-Domstolens dom af 9. April 2003 66, 627

C-448/01, EVN. EF-domstolens dom af 4. december 2003 58, 63, 294, 295, 343, 344, 345, 346, 356, 527, 529

C-212/02, Kommissionen mod Østrig. EF-domstolens dom af 24. juni 2004 65, 66, 570

C-230/02, Grossmann Air Service, Bedarfsluftfahrtunternehmen GmbH & Co. KG mod Østrig. EF-domstolens dom af 12. februar 2004 616

C-244/02, Kauppatalo Hansel Oy mod Imatran kaupunki. EF-domstolens dom af 16. oktober 2003 33, 38, 56, 64, 72, 573, 578

C-285/02, Kommissionen mod Italien. Domstolens dom af 14. september 2004 409, 411

C-340/02, Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 14. oktober 2004 297, 413

C-385/02, Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 14. september 2004 374, 414

C-394/02, Kommissionen mod Grækenland. EF- Domstolens dom af 2. juni 2005 405, 408, 410

C-21/03 og C-34/03, Fabricom SA. EF-domstolens dom af 3. marts 2005 57, 59, 67, 303, 304, 313

C-26/03, Stadt Halle. EF-domstolens dom af 11. januar 2005 71, 109, 602, 620

C-84/03, Kommissionen mod Spanien. EF-domstolens dom af 13. januar 2005 80, 405

C-126/03, Kommissionen mod Tyskland, EF-domstolens dom af 18. november 2004 85

T-160/03, AFCon Management Consultants mod Kommissionen. Rettens dom af 17. marts 2005 311, 668

C-174/03, Impresa Portuale di Cagliari Srl. Generaladvokatens udtalelse af 21. april 2005 153

C-231/03, Consorzio Aziende Metano. EF-domstolens dom af 21. juli 2005 109, 201

C-234/03, Contse SA. EF-Domstolens dom af 27. oktober 2005 320, 347

T-345/03, Evropaïki Dynamiki mod Kommissionen. Dom af 12. marts 2008 299, 346

C-458/03, Parking Brixen GmbH. EF-domstolens dom af 13. oktober 2005 57, 105

C-462/03 og C-463/03, Strabag AG og Kostmann GmbH. EF-domstolens dom af 16. juni 2005 148, 169, 170

C-462/03, Strabag. Domstolens dom af 16. juni 2005 150

C-532/03, Kommissionen mod Irland. Domstolens dom af 18. december 2007 209

C-15/04, Koppensteiner GmbH mod Bundesimmobiliengesellschaft mbh. EF-Domstolens dom af 2. juni 2005 620

C-29/04, Kommissionen mod Østrig. EF-domstolens dom af 10. november 2005 122, 403, 602

C-129/04, Espace Trianon SA mod Office Communautaire el regional de la formation professionelle et de l'emploi (Forem), Domstolens dom af 8. december 2005 618

T-148/04, TQ3 Travel Solutions Belgium SA. Rettens dom af 6. juli 2005 410, 548

T-303/04 R II, European Dynamics SA mod Kommissionen. Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 22. december 2004 629

C-331/04, ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc. EF-domstolens dom af 24. november 2005 63, 533

C-340/04, Carbotermo SpA mod Comune di Busto Arsizio. EF-domstolens dom af 11. maj 2006 105, 107, 108

C-410/04, ANAV mod Comune di Bari. EF-domstolens dom af 6. april 2006 105

Side 733

C-412/04, Kommissionen mod Italien. EF-domstolens dom af 21. februar 2008 225, 231

T-447/04 R, Capgemini Nederland BV mod Kommissionen. Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 31. januar 2005 630

T-495/04, Belfass SPRL mod Rådet for Den Europæiske Union, EU-Rettens dom af 21. maj 2008 548

T-125/05 R, Umwelt- und Ingenieurtechnik GmbH Dresden mod Kommissionen. Kendelse afsagt af Rettens Præsident den 2. juni 2005 630

T-195/05, Deloitte Business Advisory NV. Rettens dom af 18. april 2007 304, 315, 476, 630

C-220/05, Jean Auroux m.fl. EF-domstolens dom af 18. januar 2007 66, 68, 211, 212, 222, 231

C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy. EF-domstolens dom af 15. februar 2007 65

C-254/05, Kommissionen mod Belgien. EF-Domstolens dom af 7. juni 2007 321, 326

C-295/05, Asemfo mod Tragsa. Domstolens dom af 19. april 2007 106, 107

C-337/05, Kommissionen mod Italien. EF- Domstolens dom af 8. april 2008 279, 280

T-376/05 og T-383/05, TEA-CEGOS, SA. Rettens dom af 14. februar 2006 305

C-382/05, Kommissionen mod Italien. EF-Domstolens dom af 18. juli 2007 194

C-399/05, Kommissionen mod Grækenland. EF-Domstolens dom af 18. juli 2007 472

T-114/06 R, Globe SA mod Kommissionen, kendelse afsagt af Rettens præsident den 20. juli 2006 628, 630

T-125/06, Centro Studio Antonio Manieri Srl. Rettens dom af 28. januar 2009 59, 293

C-147/06 og C-148/06, SECAP SpA og Santorso Soc. coop arl mod Commune di Torini. EF-domstolens dom af 15. maj 2008 550

C-157/06, Kommissionen mod Italien. EF-Domstolens dom af 2. oktober 2008 279, 280, 580

C-220/06, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Correos). EF-Domstolens dom af 18. december 2007 409

C-241/06, Lämmerzahl GmbH. EF-domstolens dom af 11. oktober 2007 66, 619

C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium SA. EF-Domstolens dom af 13. december 2007 320

C-337/06, Bayrischer Rundfunk. EF-domstolens dom af 13. december 2007 69, 90, 92

C-393/06, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH. EF-domstolens dom af 10. april 2008 47, 72, 76, 79, 82, 85, 140, 148, 149, 158, 160, 170, 171, 269, 270, 373

T-402/06, Kongeriget Spanien mod Europa-Kommissionen. Rettens dom af 16. september 2013 539

C-450/06, Varec SA. EF-domstolens dom af 14. februar 2008 65, 582

C-454/06, Pressetext Nachrichten Agentur GmbH. EF-domstolens dom af 19. juni 2008 33, 34, 60, 61, 240, 336, 586, 598, 601, 602, 603, 604

C-480/06, Kommissionen mod Tyskland. EF-domstolens dom af 9. juni 2009 110, 111, 112

C-492/06, Consorzio Elisoccorso San Raffaele mod Elilombavda Srl, Domstolens dom af 4. oktober 2007 618

C-532/06, Emm. G. Lianakis AE m.fl. mod Dimos Alexandroupolis m.fl. EF-Domstolens dom af 24. januar 2008 532, 533, 534

Side 734

C-141/07, Kommissionen mod Tyskland. EF-Domstolens dom af 11. september 2008 320, 322, 346

C-199/07, Kommissionen mod Grækenland. EF-domstolens dom af 12. november 2009 58, 60, 292, 456, 534

213/07, Michaniki AE. EF-domstolens dom af 16. december 2008 32, 67, 475, 480

C-250/07, Kommissionen mod Grækenland. EF-domstolens dom af 4. juni 2009 71, 405, 406

C-300/07, Hans & Christophorus Oymanns GbR, Orthopädie Schuhtechnik, EF-Domstolens dom af 11. juni 2009 194

C-324/07, Coditel Brabant SA mod Commune d’Uccle. Domstolens dom af 13. november 2008 105, 106

C-536/07, Kommissionen mod Tyskland. Domstolens dom af 29. oktober 2009 262

C-538/07, Assitur Srl. EF-Domstolens dom af 19. maj 2009 476

C-573/07, Sea Srl mod Comune di Ponte Nossa, EF-domstolens dom af 10. september 2009 104, 106, 107, 123, 403

C-91/08, Wall AG, EF-domstolens dom af 13. april 2010 55, 98, 602

C-106/08, Acoset SpA. Domstolens dom af 15. oktober 2009 403, 404

C-138/08, Hochtief AG, Domstolens dom af 15. oktober 2009 383

C-145/08 og C-149/08, Club Hotel Loutraki m.fl mod Ethniko Symvoulio Radiotileorasis m.fl. og Aktor Anonymi Techniki Etaireia (ATE) mod Ethniko Symvoulio Radiotileorasis. Domstolens dom af 6. maj 2010 231

T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV. Rettens dom af 10. december 2009 317, 545, 551

C-203/08, Sporting Exchange. Dom af 3. juni 2010 197

C-206/08, Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden. EF-Domstolens dom af 10. september 2009 194

C-271/08, Kommissionen mod Tyskland. EF-Domstolens dom af 15. juli 2010 276

C-299/08, Kommissionen mod Frankrig. EF-domstolens dom af 10. december 2009 62, 297, 367

C-305/08, CoNISMa mod Regione Marche. EF-domstolens dom af 23. december 2009 210, 481

C-376/08, Serrantoni Srl. Domstolens dom af 23. december 2009 67

C-406/08, Uniplex (UK) Ltd. EF-domstolens dom af 28. januar 2010 66, 621

C-451/08, Helmut Müller GmbH mod Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. EF-Domstolens dom af 25. marts 2010 194, 211, 212, 213, 222, 223, 224, 241, 440

C-456/08, Kommissionen mod Irland. EF-domstolens dom af 28. januar 2010 65, 66

C-226/09, Europa-Kommissionen mod Irland. Domstolens dom af 18. november 2010 530

C-314/09, Stadt Graz mod Strabag AG m.fl.. Domstolens dom af 30. september 2010 i sag C-314/09 660, 664

T-340/09, Evropaiki Dynamiki mod Europa-Kommissionen. Rettens dom af 10. april 2014 542

C-348/10, Norma-A. Domstolens dom af 10. november 2011 194

C-368/10, Kommissionen mod Nederlandene (Max Havelaar). Domstolens dom af 10. maj 2012 58, 62, 295, 343, 356, 358, 529, 565

C-574/10, Kommissionen mod Tyskland. Domstolens dom af 15. marts 2012 245, 251, 252, 254, 255, 260

C-599/10, SAG ELV Slovensko m.fl. mod Urad pre verejné obstarávanie. Domstolens dom af 29. marts 2012 549, 564

C-615/10, Insinöoritoimisto Ins Tiimi. Domstolens dom af 7. juni 2012 279

C-159/11, Azienda Sanitaria Locale di Lecce og Università del Salento mod Side 735 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl., Domstolens dom af 19. december 2012 110, 113

C-182/11, Econord SpA, Domstolens dom af 29. november 2012 104

C-197/11 og C-203/11, Eric Libert m.fl. mod Gouvernement Flamland, og All Projects & Developments NV m.fl. mod Vlaamse Regering. Domstolens dom af 8. maj 2013 213

C-218/11, Észak-dunántúli og Hochtief Construction mod Közbeszerzések. EU-Domstolens dom af 18. oktober 2012 488

C-386/11, Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co. KG mod Kreis Düren, Domstolens dom af 13. juni 2013 110, 115

C-465/11, Forposta SA og ABC Direct Contact sp. zo.o. mod Poczta Polska SA. EU-Domstolens dom af 13. december 2012 469

C-526/11, IVD GmbH & Co. KG mod Ärtzekammer Westfalen-Lippe. Domstolen dom af 12. september 2013 69, 93, 96

T-638/11, European Dynamics Belgium SA m.fl. mod EMA. Retten i Første Instans’ dom af 15. oktober 2013 641

T-667/11, Veloss International SA mod European Parliament. Rettens dom af 14. januar 2015 579

C-94/12, Swm Costruzioni 2 Spa og Mannocchi mod Provincia di Ferno. Domstolens dom af 10. oktober 2013 491

C-100/12, Fastweb SpA mod Azienda Sanitaria Locale di Alessandria. Domstolens dom af 4. juli 2013 616

C-115/12 P, Frankrig mod Kommissionen. Domstolens dom af 26. september 2013 70

T-165/12, European Dynamics Luxembourg SA mod Europa Kommissionen. Rettens dom af 13. december 2013 579

C-336/12, Manova. Domstolens dom af 10. oktober 2013 37, 41, 551

C-358/12, Consorzio. Domstolens dom af 10. juli 2014 35, 320

C-388/12, Comune di Ancona. Domstolens dom af 14. november 2013 201

T-424/12, UAB Gaumina mod EIGE. Retten i Første Instans’ dom af 28. november 2013 641

C-561/12, Nordecon AS. Domstolens dom af 5. december 2013 39, 387, 560

C-574/12, Centro Hospitalar de Setúbal EPE m.fl., Domstolens dom af 19. juni 2014 109

C-15/13, Technische Universität Hamburg-Harburg m.fl., Domstolens dom af 8. maj 2014 33, 71, 106, 110, 114

C-19/13, Ministero dell’Interno mod Fastweb SpA. EU-Domstolens dom af 11. september 2014 650

C-42/13, Cartiera Dell’Adda. Domstolens dom af 6. november 2014 58, 62, 291, 463

C-113/13, Spezzino. Domstolens dom af 11. december 2014 446

C-213/13, Impresa Pizzarotti & C. SpA mod Comune di Bari m.fl.. Domstolens dom af 10. juli 2014 224

C-222/13, TDC A/S mod Teleklagenævnet. Domstolens dom af 9. oktober 2014 612

C-538/13, eVigilo. Domstolens dom af 12. marts 2015 39, 61, 65, 302, 312, 315

C-568/13, Data Medical Service. Domstolens dom af 18. december 2014 33, 69

C-269/14, Kansaneläkelaitos. Domstolens dom af 21. maj 2015 194

C-278/14, Enterprise Focused Solutions. Domstolens dom af 16. april 2015 446

C-425/14, Impresa Edilux. Dom af 22. oktober 2015 67, 72

Side 736