Gratis adgang

Forord

Fremstillingen er i alt væsentligt ført ajour til december 2015. Jeg har bestræbt mig på at indarbejde de senere års retspraksis og den væsentligste danske litteratur. Jeg har tillige indarbejdet en del af Pengeinstitutankenævnets afgørelser til illustration af stoffet. Det er mit håb, at bogen derved kan være til nytte.

Odense, den 4. januar 2016

Hans Viggo Godsk Pedersen

Side 9