Free access

Forord

Det er med glæde, at vi har fået sat punktum i første udgave af den kommenterede lejelov.

Det seneste eksemplar af en lejelovskommentar udkom i 1980 med et tillæg i 1984. Hele vores studietid og efterfølgende arbejdsliv har på godt og ondt været præget af, at der manglede en lovkommentar, der jo angriber emnet på en anderledes måde end de mange lærebøger og andre opslagsværker, der igennem tiden er kommet på området.

Arbejdet med at samle en forfattergruppe og efterfølgende få skrevet dette værk startede tilbage omkring 2000, og i de efterfølgende år har der været mange interessenter involveret, som af forskellige årsager, hvoraf ikke mindst tidsfaktoren har spillet en væsentlig rolle, ikke har været med ved vejs ende. Skrivearbejdet skred langsomt frem, og da der endelig lå en klar plan for den videre proces hed det sig, at der nu ville komme en ny lejelov. Processen blev derfor sat på hold i 2005, hvor der forelå et forslag til lov om lejeaftaler. Almenlejeloven blev udgivet i 2008, og derefter fortsatte processen om end langsomt. I 2011 blev der igen sat gang i processen, men først i forsommeren 2014 lykkedes det at nå så langt, at der nu ikke var nogen vej tilbage.

Den 11. juni var forfatterne samlet til en sidste planlægning, så vi kunne få de sidste kapitler gjort færdige, og derfor var det med blandede følelser, at vi hørte de sene nyheder samme dag. Nu var der indgået en politisk aftale om forenkling af lejelovgivningen. Denne gang besluttede vi, at vi ikke ville lade os stoppe af det, og manuskriptet er derefter skrevet færdigt i vores ledige stunder i løbet af sommeren og efteråret 2014. Første fase af forenklingen af lejelovgivningen blev vedtaget i januar 2015 med ikrafttrædelse 1. juli 2015 og denne lov − L 2015.310 er indarbejdet i 1. halvår 2015.

Vi skylder hermed en stor tak til de mange, der har bakket op om projektet, herunder DJØF’s forlag og Margot og Thorvald Dreyers Fond, men mest vore familier, som til tider i lange perioder har måttet leve med et familiemedlem, der trak sig i enerum, så snart det kunne lade sig gøre.

Vi håber, I tager godt imod bogen, og skulle der komme væsentlige ændringer i lejelovgivningen indenfor de næste par år, så forventer vi også at have overskud til at udgive en 2. udgave.

Side 5

Martin Birk har kommenteret følgende kapitler og §’er:

Kapitel IV: § 19-24, kapitel VI: § 32-35, kapitel VII A: § 46 c-46 i, kapitel VIII: § 47-53, kapitel VIII A: § 53 a-53 e, kapitel IX: § 54-57, kapitel X: § 58-63, kapitel X A: § 63 a-63 h, kapitel XI: § 64-68, kapitel XII: §69-79, kapitel XII A: § 79 a-79 o, kapitel XIII: § 84-92, kapitel XIV: § 93-96, kapitel XV: § 97-99 a, kapitel XVIII: § 106 og kapitel XVIII A: § 113 a-113 c.

Claus Rohde har kommenteret følgende kapitler og §’er:

Kapitel III: § 9-18, kapitel V: § 25-31, kapitel XIII: § 80-83, kapitel XVI: § 100-105 og kapitel XIX: § 114-120.

Marianne Kjær Stolt har kommenteret følgende kapitler og §’er:

Kapitel I: § 1-3, kapitel II: § 4-8 og kapitel VII: § 36-46 b

Martin Birk, mb@lejesager

Claus Rohde, cro@law.au.dk

Marianne Kjær Stolt, mks@levring.eu

Side 6

Lejeloven (1. udg.)

med kommentarer