Free access

Kolofon

Martin Birk, Claus Rohde og Marianne Kjær Stolt

Lejeloven med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© 2015 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Denmark 2015

ISBN 978-87-574-0907-9

E-bog ISBN 978-87-574-9909-4

Udgivet med støtte fra Dreyers Fond

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Lejeloven (1. udg.)

med kommentarer