Litteraturfortegnelse

i Lejeloven (1. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Andersen, Jens Anker: Tvangsfuldbyrdelse. 3. udg. Kbh. 1997.

Andersen, Lennart Lynge: Aftaleloven med kommentarer. 6. udg. Kbh. 2014.

Andersen, Lennart Lynge & Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd. 6. udg. Kbh 2012.

Andersen, Mads Bryde & Joseph Lookofsky: Lærebog i obligationsret I, 4. udg. Kbh. 2015.

Bang Henriksen, Preben & Stephan Muurholm: Erhvervslejeretten. 1. udg. Kbh. 1997.

Blok, Peter: Ejerlejligheder. 3. udg. Kbh 1995.

Dons, Marianne & Jesper Bang: Omkostningsbestemt leje og forbedring. 3. udg. Kbh. 1997.

Dürr, Mogens, Timmy Lund Witte & Kristin Jonasson: Administration af boliglejemål. 1. udg. Kbh. 2010.

Ehlers, Knud & Arne Blom: Kommentar til lejelovene II (1968). Kbh. 1968.

Ehlers, Knud & Arne Blom: Kommentar til lejelovene I (1976). Kbh. 1976.

Ehlers, Knud & Arne Blom: Kommentar til lejelovene II (1976). Kbh. 1976.

Ehlers, Knud, Arne Blom & Arne Frederiksen: Kommentar til lejeloven (1959). Kbh. 1959.

Eyben von, Bo & Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 8. udg. Kbh. 2014

Eyben von, Bo, Peter Mortensen & Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II. 4. udg. Kbh. 2014.

Faber, Louise: Afståelsesret og andre former for lejerskifte. Kbh. 2006.

Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Vedligeholdelse og forbedring. Kbh. 1996.

Festskrift til Dansk Selskab for Boligret: Lejefastsættelse og lejeregulering. Kbh. 2011.

Gomard, Bernhard: Fogedret, 4. udg. under medvirken af Michael Kistrup, Lars Lindencrone Petersen og John Lundum. Kbh. 1997.

Gomard, Bernhard & Torsten Iversen: Obligationsret 1. del. 4. udg. Kbh. 2006.

Gomard, Bernhard & Torsten Iversen: Obligationsret 2. del. 4. udg. Kbh. 2011.

Grubbe, Niels & Hans Henrik Edlund: Boliglejeret. 1. udg. Kbh. 2008.

Grubbe, Niels: Erhvervslejeloven. Kbh. 1993.

Haargaard, Finn: Lejefogedsager. 2. udg. Kbh. 2003.

Husen, Anne Louise: Boliglovene. 5. udg. Kbh. 2012.

Husen, Anne Louise & Tove Flygare: Lejemålets ophør og brugsrettens overgang. 2. udg. Kbh. 2011.

Illum, Knud: Dansk Tingsret. 3. udg. ved Vagn Carstensen. Kbh. 1976.

Jespersen, Halfdan Krag: Lejeret 1. Kbh. 1989.

Jespersen, Halfdan Krag: Lejeret 2. Kbh. 1989.

Jespersen, Halfdan Krag: »Lovgivningens fast ejendoms-begreb med særligt henblik på lejeforhold« i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard. Kbh. 2003.

Juul-Sandberg, Jakob: Det lejedes værdi. 3. udg. Kbh. 2014.

Kallehauge, Holger & Arne Blom: Kommentar til lejelovene I. Kbh. 1980.

Kallehauge, Holger & Arne Blom: Kommentar til lejelovene II. Kbh. 1980.

Side 1113

Kallehauge, Holger & Arne Blom: Tillæg 1984 til Kommentar til lejelovene. Kbh. 1984.

Karnovs lovsamling 2014.

Kaarsberg, O. I. & A. Gøtzsche: Lejelovene forsynet med kommentarer. Kbh. 1941.

Kaarsberg, O. I. & A. Gøtzsche: Lejelovsbekendtgørelserne. Kbh. 1943.

Laursen, Karin, Kristin Jonasson & Andreas Antoniades: Erhvervslejeret. 2. udg. Kbh. 2013.

Laursen, Karin, Katja Paludan & Lars Langkjær: Erhvervslejeloven med kommentarer. 1. udg. Kbh. 2014.

Madsen, Lars Henrik Gam: Modregning med uklare krav. 1. udg, Kbh. 2009.

Mortensen, Peter: Landbrugsforpagtning. Kbh. 1999.

Rohde: Claus: Digital Tinglysning – en indføring i reglerne om tinglysning af rettigheder over fast ejendom. 1. udg. 2014.

Rohde, Claus: Intertemporal kontraktret – belyst ved eksempler fra lejeretten. 1. udg. Kbh. 2009.

Ussing, Henry: Enkelte kontrakter. 2. udg. 1946.

Ussing, Henry: Erstatningsret. Kbh. 1959.

Ussing, Henry: Obligationsretten. Almindelig del, 4. udg. ved Anders Vinding Kruse Kbh. 1967.

Willumsen, Hans: Tinglysningsloven med kommentarer. 1. udg. Kbh. 1997.

Side 1114

Lejeloven (1. udg.)

med kommentarer