Forord

Denne bog har samme titel som den ph.d. afhandling, jeg indleverede den 27. marts og forsvarede den 18. juni 2015. Indholdet er også det samme, idet jeg dog har foretaget en række ajourføringer og tilrettelser af teksten.

Afhandlingen er skrevet i perioden april 2012-marts 2015, hvor jeg var ph.d. stipendiat ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet, nærmere bestemt ved Center for Informations- og Innovationsret (CIIR). Tak til alle kollegerne herfra og fra nabocentret CEVIA for et både inspirerende og muntert miljø.

En særlig tak til professor Thomas Riis for kyndig vejledning samt til professor Marianne Levin, professor Henrik Udsen, professor Mads Bryde Andersen og lektor Clement Salung Petersen for værdifulde input på de rigtige tidspunkter.

En del af afhandlingen er blevet til under ophold som Junior (!) Academic Visitor på University of Oxford, Faculty of Law, hvorfor en tak skal rettes til professor Graeme Dinwoodie, professor Ansgar Ohly og Geraldine Malloy for den venlige modtagelse. Endvidere har jeg haft stor nytte af at deltage i en række Science BBQs på fakultetet og af de årlige møder i Nordic IPR Network.

Endelig en tak til Jonas Hartvig Nielsen for udarbejdelse af oversigterne over de anvendte domme og afgørelser og for udarbejdelse af stikordsregistret.

Studiegården, København K

Oktober. 2015

Knud Wallberg

Side 13

Brug af andres varemærker i digitale medier (1. udg.)

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader