Forside og kolofon

article image

Knud Wallberg

Brug af andres varemærker i digitale medier

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader

1. udgave, 1. oplag

© 2015 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Ecograf, Højbjerg

Printed in Denmark 2015

ISBN 978-87-574-3512-2

E-bog ISBN 978-87-574-9908-7

Brug af andres varemærker i digitale medier (1. udg.)

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader