Stikordsregister

A

Adkomst 42, 100, 234, 238, 245f, 318, 319, 329ff, 350

Adresse 18, 79, 82, 88, 121, 195, 234, 312, 322, 329, 354, 372

AdWords 19, 71, 76, 80, 158, 174, 185, 189, 192, 212, 217, 284

Almen konkurrenceret 21ff 31ff, 37, 41, 54, 75, 128, 135, 147, 230, 251, 269ff, 278, 289, 308, 332, 351, 362ff

Almindelige retsgrundsætninger 35, 163, 196, 253, 313, 331, 336, 345, 356

Analysemodel 24ff, 63, 362, 368, 375ff, 383

Andre landes varemærkeret 61, 71, 131

Andres varemærker 15, 19, 44ff, 55, 73ff, 102, 112, 122, 142, 158, 166, 179, 185, 199, 212, 236, 248, 259, 280, 290, 299, 319, 342, 357

Autoriseret forhandler 114, 192, 198, 249, 334

Applikationer (»apps«) 19, 72, 81

B

Back-end brug 198

Bekendthed(sgrad) 220

Beskrivelsesproblematik 21, 77

Beskrivende betegnelser 235

Brug som varemærke – se varemærkemæssig brug

Brugernavne 76, 84, 198, 373

C

Cookies 77, 87, 363

Cyber-squatting 337f

D

Danske Lov 95, 96

Darknet 81

».dk« 312ff, 323, 328, 332, 351, 382, 388

Degeneration 225, 243

Dekoration 136

Digitale medier 17, 19, 29, 55, 72, 74, 148, 159, 174, 188, 212, 222, 236, 266, 276, 290, 307, 322, 361, 372

Dilution 34, 224

Disclaimer – 242

»Dobbeltidentitet« (kravet om -) 174, 176, 266, 365, 369, 380

Dokumentfalsk 120, 148, 175

Domæneloven 44, 57, 75, 118, 311, 318, 321, 323, 332, 357, 372

Domænenavne 19, 24, 42, 55, 62, 82, 118, 146, 163, 176, 193, 214, 251, 260, 298, 311ff, 323, 342, 358, 372

Domænennavnshamstring 118, 329, 372

E

Eget navn 132, 141, 192, 233, 240, 308

Egnet til at adskille

Ejendomsret 34, 45, 122, 131, 148, 192, 248, 263, 364

Eksternalisering 261, 262

Emballage 75, 94, 100ff, 155, 228, 248, 294

Enslydende 18

EMRK 83, 251, 252, 253, 254

E-postadresser 83

Erhvervsdrivende 16, 36, 99, 111, 129, 159, 162, 165, 175, 192, 235, 247, 251, 272, 279, 315, 322

Side 413

Erhvervsmæssig brug 49, 154ff, 163, 166, 180, 192, 224, 234, 259, 276, 309, 315, 322, 332, 351, 365

Erhvervsøjemed 35, 110, 164, 277, 278, 371

EU-Chartret 47, 251, 252, 253, 277

EU-Domstolen 19f, 55, 60, 65ff, 117, 128, 137, 140, 148, 158ff, 167, 178, 182, 187, 204, 219, 234, 248, 267, 286, 308, 333, 361, 365ff

EU-traktaten 44

EU-varemærker 170, 268, 333, 366

F

Fair brug 349

Fast ejendom 42, 100, 212, 301

Fejlstavninger 175, 198

Firmanavne 37, 42ff, 132, 139, 215, 219, 300

Forfalskede varer 22, 95-97, 175, 374

Forgreninger (retlige -) 24, 56, 271, 308, 362ff, 367, 376

Forretningskendetegn 31, 42, 78, 105, 110, 188, 199, 230, 242, 249f, 282, 289, 297, 305, 335

Forringede varer 245

Fortolkningsstil 65, 68, 69

Forvekslelighed 16, 108, 113, 157, 174, 183, 347

Funktioner (varemærkets -) 52, 125, 126, 148, 158, 175, 182, 200, 204, 217, 223, 266, 275, 304, 308, 361ff

G

Garantifunktion 108, 207, 211, 370

Genbrug af emballage 103, 159

God domænenavnsskik 75, 118, 260, 314, 318, 322, 324, 326, 333, 357, 367, 372, 382

God markedsføringsskik 75, 114, 117, 128, 148, 197, 224, 233, 241f, 277ff, 292, 364, 371

Grundloven 46, 251ff

Grundrettigheder 252ff, 262

Grænseflader 24, 56, 62, 332, 356ff, 362, 368

H

Handelspladser (digitale -) 22, 76, 81, 159, 170, 177, 185, 189, 201

Hashtags 76, 85, 165, 166

Hjemmesider 76ff, 86, 171, 187, 193, 197, 201ff, 214, 241, 294, 321, 324, 330, 347, 352, 363

Homonymi 234, 350

Html 76ff, 86, 193, 195

I

Ikon 77, 81ff, 121, 190, 198, 201, 243, 335

Illoyal konkurrence 35, 41, 45, 75, 104, 128, 133ff, 138, 147, 157, 230, 269ff, 274, 291, 309, 363

Illoyalitet 282, 371

Indarbejdelse 297

Informationsret 48, 49, 50, 64, 255

Informerede bruger (den -) – se internetbruger

Internalisring 48, 260ff, 266, 365, 375ff

»Internetbruger« 61, 80, 83, 176, 186, 192, 208ff, 223, 236, 247, 268, 282, 301ff, 322, 324, 354

Internettet 17ff, 43, 65, 77, 82ff, 145f, 160ff, 195, 219, 225ff, 256ff, 312ff, 361

Investeringsfunktionen 200, 205ff, 217ff, 254, 268, 370

K

Kaldenavn 18, 239

Katalog 63, 64, 109, 134

Keywords 19, 76, 78, 79, 82, 85, 179, 193, 194, 201, 215, 294

Kildekode 76, 78, 79, 179, 193, 194, 214, 215, 294

Klagenævnet for domænenavne 46, 54, 61, 133, 260, 314, 318, 320, 335

Kommerciel brug 165, 350, 351, 372

Kommerciel oprindelse(sangivelse) 52, 108, 136, 370

Komercielle ytringer 62, 251, 252, 253, 256, 369

Kommunikationsfunktionen 206, 217, 268, 370

Konkurrencebegrænsningsret 37, 39, 44, 45

Side 414

Konkurrenceret 24, 30, 33, 34, 36, 38, 44, 51, 55, 57, 105, 132, 153, 235, 254, 262, 263, 264, 266, 365, 376

Konsumption 69, 147, 156, 237, 244, 245, 246, 247, 267, 333, 363, 365

Konsumptionsprincip 101, 102, 108, 114, 244, 245, 248, 350

Kopier 160, 162, 175, 182, 273

Kølvandsteorien 220, 221, 222, 224, 293

L

Latterliggøre 259

Legitim interesse 323, 331, 344, 350, 372

Leksika (online-) 243, 244

Linking 192

M

Magnus Lagabøter (s Landslov) 95

Markedsføringsloven 17, 31, 38-41, 43, 49, 54-56, 62, 71, 75, 114, 115, 117, 129, 145, 148, 159, 163, 188, 194, 230, 239, 257, 260, 271, 276, 290, 293, 296, 297, 305, 307, 312, 319, 321, 334, 356, 370

Markedsføringsret 25, 33, 39, 40, 56, 75, 116, 128, 135, 145, 149, 272, 277, 280, 288, 292, 364, 366

Markedsmæssig fordel 189, 284, 371

Medvirken 160, 185, 340

Meningstilkendegivelse 50, 255, 256, 323, 324, 370

Metatags 78, 80, 193, 214, 293, 301

Misrekommandering 38, 255, 258, 259, 260, 283, 322, 370, 371

Mærkefalsk 98, 104, 119, 148

Mærke-identitet 174, 369

N

Naturlige varemærker 100, 112, 234

Nødvendighedskriteriet 237, 258, 325

O

Ompakning 62, 69, 238

Ond tro 70, 106, 338, 345, 346, 353, 354, 372

Ophavsret 30, 33, 38, 54, 68, 144, 170, 297

Oprindelsesfunktionen 101, 108, 126, 187, 200, 204, 207, 217, 268, 304, 370

P

Parallelimport 69, 114, 124f, 174, 237, 245, 250

Pariserkonventionen (PKV)

Parodi 257, 352, 358, 368

Passive registreringer 325, 372

»Passing- off« 41, 75

Pegedomæner 316, 325ff, 347, 352, 368, 372

Personnavne 30, 42, 83, 203, 234, 289, 344

»Phishing« 76, 83, 120ff, 148

Profilnavne 76, 84f

R

Referencebrug 232, 258, 262, 369

Reklamefunktionen 126, 200, 204, 212, 214, 370

Renommésnyltning 280, 281, 371

Reservedele 109, 114, 147, 227, 236, 238, 241, 363

Retlig interesse 36

Retsdogmatik 24, 59, 63

Retskildebillede 60

Retsøkonomi 52, 60

Rimelig grund 223, 227

Risiko for forveksling 112, 125, 155ff, 174, 218, 225, 235, 297, 303

S

Sammenlignende reklame 17, 65, 109, 114, 128, 148, 180, 184, 227, 271, 277, 298, 304, 364

Samtykke 49, 88, 125, 132, 158, 170, 189, 204, 218, 225, 245, 265, 285, 334, 365, 369

Skellig grund 224, 226, 228, 246, 370

»Spoofing« 83, 120

Størrelsesangivelser 211

Særpræg 50, 156, 183, 218, 220, 224, 269, 281, 293, 304, 346, 370

Søgemaskinemarkedsføring (SEM) 80, 88, 185

Søgemaskineoptimering (SEO) 19, 76, 79, 88, 328, 348

Søgeord 76, 80, 82, 160, 175, 185, 193, 199, 208, 217, 236, 268, 293, 365

Side 415

T

Tab 98, 104, 163

Taget i brug 41, 327, 350, 352, 353, 355

Telegramadresser 17, 18

Territoriale aspekter 167, 168, 278, 346

Tilbehør 50, 109, 112, 147, 227, 233, 236, 238, 242, 363

Trademark merchandise 160, 175, 372

TRIPS 130, 131, 136-144, 147, 177, 218, 265, 363

Typosquatting 198, 321, 348

Tyveriforordningen 96-98, 119

U

UDRP 44, 57, 62, 146, 147, 311f, 314, 317, 336ff, 367, 372

Udsmykning 182

Udvanding 196, 223ff, 227

URL-adresse 198, 331, 354

Utilbørlig fordel 300, 304, 370, 371

Utilbørlig udnyttelse 75, 113, 188, 218ff, 224, 231, 289, 304, 370

V

Varemærkedirektivet 116, 128, 137, 149, 153, 181, 204, 208, 214ff, 227ff, 234, 239, 243, 255, 263, 273, 298, 303, 308, 343, 356, 364, 380

Varemærkeforfalskede varer 164, 175

Varemærkeforordningen 65, 74, 117, 123, 127, 132, 137, 153ff, 170, 199, 217, 231ff, 243, 245ff, 273, 301, 333ff

Varemærkemæssig brug 20, 158, 175, 178ff, 192, 195ff, 200, 207, 231, 259, 266ff, 308, 331, 361ff, 370, 381

Vare-identitet 176, 369

Velkendte (varemærker) 16, 20, 54, 72, 155ff, 196, 213, 217, 218ff, 234ff, 256, 264, 266, 279, 300ff, 335, 348, 361ff, 375

Vikingetiden 15, 93, 94

Vildledning 115, 122, 135, 297, 303

Virksomhedsnavn 30, 42, 83, 85, 140, 172, 234, 373

Vitterlig kendt 106, 218

W

Warehousing 314, 329, 331

Web-adresser – se URL-adresse

Websites 77, 160, 215, 216, 302, 317, 354

WIPO 44, 87, 130, 135, 144f, 312ff, 337ff, 341f, 351, 356

WTO 131, 136, 141, 143

Y

Ytringsfrihed 49f, 62, 75, 88, 153, 250, 258, 262, 266, 299, 321ff, 349, 352, 369, 376, 381

Side 416

Brug af andres varemærker i digitale medier (1. udg.)

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader