Oversigt over anvendte hjemmesider (online kilder)

i Brug af andres varemærker i digitale medier (1. udg.)
Free access

Oversigt over anvendte hjemmesider (online kilder)

Kilderne er nævnt i den rækkefølge, de er anvendt i afhandlingen og med dato for seneste besøg.

http://www.stoppiratkopiering.dk/myndigheder/rapporter-og-guider/rapporter-om-piratkopieringens-omfang-og-konsekvenser.aspx (21/02/2015)

http://ec.europa.eu/index_da.htm (21/02/2015)

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_da.htm (21/02/2015)

http://www.evm.dk/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/redegoerelse-patentreformen-pdfa.ashx (21/02/2015)

http://jura.ku.dk/cesel/kalender/ny-markedsfoeringslov/- eksisterer ikke længere. (21/02/2015)

http://newgtlds.icann.org/en/ (21/02/2015)

http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2014_756_a.pdf#annex1 (21/02/2015)

https://www.domaeneklager.dk/dansk/afgoerelser/ (21/02/2015)

http://www.do.dk/log/File/RFU1halvaar2013_3.pdf (21/02/2015)

http://selfstoragemagnet.com/tech/seo-tech/meta-keyword-tag-google-yahoo-or-bing/ (21/02/2015)

https://support.google.com/webmasters/answer/79812?hl=da (21/02/2015)

http://moz.com/google-algorithm-change (21/02/2015)

http://www.onlinemarketing.dk/seo-ordbogen.html (21/02/2015)

http://www.seobook.com/learn-seo/infographics/brand-branding-brands.php (21/02/2015)

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media_optimization (21/02/2015)

http://www.google.dk/adwords (21/02/2015)

https://admanager.yahoo.com – siden redirect’er, men loader ikke (21/02/2015)

http://advertise.bingads.microsoft.com/ (21/02/2015)

www.webmonkey.com (21/02/2015)

https://itunes.apple.com/us/genre/ios/id36?mt=8/ (21/02/2015)

https://play.google.com/store (21/02/2015)

http://windows.microsoft.com/da-dk/windows-8/apps?ocid=APPS-NON-WIN8-GREY_O_WOL_Hero_Home_Apps_Null_01#Cat=t1 (21/02/2015)

http://en.wikipedia.org/wiki/Autocomplete (21/02/2015)

Side 409

http://da.wikipedia.org/wiki/Phishing (21/02/2015)

http://www.techterms.com/definition/phishing. (21/02/2015)

https://www.politi.dk/NR/rdonlyres/76A082C1-817B-488E-BF75-42188676336B/0/Identitetstyveri.pdf (21/02/2015)

http://twubs.com/ (21/02/2015)

http://www.hashtags.org/platforms/twitter/how-to-start-a-twitter-hashtag/ (21/02/2015)

http://fulbrightsocialmediablog.com/2013/07/17/the-rise-of-the-hashtag/ (21/02/2015)

http://ipkitten.blogspot.co.uk/2014/12/first-confidentiality-now-costs.html (21/02/2015)

http://www.forbrug.dk/Test-og-raad-foer-du-koeber/Boern-og-unge/Boern-og-unge-i-virtuelle-verdener link ikke længere aktivt (21/02/2015)

http://dk.gosupermodel.com/

http://www.lego.com/da-dk/creator/games/buildersisland – redirect til

http://www.lego.com/da-dk/creator (21/02/2015)

http://secondlife.com/ (21/02/2015)

http://eu.battle.net/wow/en/ (21/02/2015)

http://erhvervsstyrelsen.dk/cookies – redirect til https://erhvervsstyrelsen.dk/cookie-loven, indholdet kan dog findes på både denne side, eller https://erhvervsstyrelsen.dk/hvad-er-cookies (21/02/2015)

https://support.google.com/adsense/answer/48182?hl=da (21/02/2015)

http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/closing_letters/commercial-alert-response-letter/commercialalertletter.pdf (21/02/2015)

www.icann.org (21/02/2015)

www.difo.dk (21/02/2015)

http://da.wikipedia.org/wiki/Phishing (21/02/2015)

http://www.techterms.com/definition/phishing (21/02/2015)

www.dk-hostmaster.dk (21/02/2015)

http://www.inta.org/Advocacy/Pages/UnfairCompetition.aspx (22/02/2015)

www.wto.org (22/02/2015)

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds176sum_e.pdf (22/02/2015)

http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_pta_e.htm (22/02/2015)

http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=918&lang=1&redirect=1

– redirect til http://rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (22/02/2015)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:127:FULL:EN:PDF (22/02/2015)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DA&f=ST%2012196%202011%20INIT (22/02/2015)

http://www.eu-oplysningen.dk/nyheder/euidag/2013/marts/ACTA/dokument/ – redirect til forsiden http://www.eu.dk/ (22/02/2015)

http://www.iana.org/domains/root/db (22/02/2015)

http://www.icann.org/en/resources/registries/listing – redirect til

https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en (22/02/2015)

www.arbiter.wipo.int (22/02/2015)

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/361-11.pdf (22/02/2015)

www.facebook.com/pages/Geographical-Norway-Scandinavia/ – siden kan ikke længere tilgås (22/02/2015)

www.amazon.co.uk/lush+soap – siden kan ikke længere tilgås (22/02/2015)

Side 410

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2014/181.html (22/02/2015)

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl=en&ref_topic=16316 (22/02/2015)

http://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/editorial-intellectual-property-guidelines (22/02/2015)

www.marques.org (22/02/2015)

http://blogs.computerworld.com/cartier_apple_lawsuit_iphone_app_third_party – redirect til

http://www.computerworld.com/article/2481986/smartphones/cartier-drops-lawsuit-against-apple-over-iphone-app.html (22/02/2015)

www.inkclub.com/dk – siden eksisterer ikke (22/02/2015) evt.

http://www.inkclub.com/dk/da/ (588 s. 136)

http://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure (22/02/2015)

http://www.terdav.com (22/02/2015)

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4101 (22/02/2015)

http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2013/1291.html (22/02/2015)

http://ipkitten.blogspot.dk/2013/05/say-it-with-flowers-interflora-wins.html (22/02/2015)

http://juris.bundesgerichtshof.de/ (22/02/2015)

http://definitions.uslegal.com/r/reasonable-man-theory/ (22/02/2015)

http://en.wikipedia.org/wiki/Reasonable_person (22/02/2015)

http://www.businessdictionary.com/definition/mirror-site.html (22/02/2015)

http://idioms.thefreedictionary.com/ride+on+coattails (22/02/2015)

http://www.usb.org/home (22/02/2015)

https://www.bluetooth.org/en-us (22/02/2015)

http://www.eseconsortium.com/eng/ (22/02/2015)

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=100778 (22/02/2015)

http://www.bt.dk/danmark/netto-advarer-konkurrence-paa-nettet-udlover-falske-gavekort-paa-10.000-kroner (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/ (22/02/2015)

http://www.dansk.net/dkregler.asp (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/gtld/cnic/index.html – Link eksisterer ikke længere (22/02/2015)

http://domains.adrforum.com/ (22/02/2015)

https://www.icann.org/resources/pages/ra-agreement-2009-05-21-en#3.7.7.1 (22/02/2015)

www.icann.org/general/consensus-policies.htm (22/02/2015)

https://www.icann.org/resources/pages/policy-2012-02-25-en#8 (22/02/2015)

http://www.nominet.org.uk/uk-domain-names/registering-uk-domain/legal-details/terms-and-conditions-domain-name-registration (22/02/2015)

https://www.domaeneklager.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Klagenaevnet/Forretningsorden_2014.pdf (22/02/2015)

http://en.wikipedia.org/wiki/Domain_parking (22/02/2015)

http://en.wikipedia.org/wiki/URL_redirection (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/ (22/02/2015)

http://newgtlds.icann.org/en/ (22/02/2015)

http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/providers

Side 411

– redirect til https://www.icann.org/resources/pages/providers-6d-2012-02-25-en (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp (22/02/2015)

http://domains.adrforum.com/users/icann/resources/Fast%20Facts%202013.pdf (22/02/2015)

http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/responsibilities-27jun11-en.htm (22/02/2015)

http://www.icann.org/en/resources/registrars/agreements-policies

– redirect – til https://www.icann.org/resources/pages/agreements-policies-2012-02-25-en (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/challenged/ (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/ (22/02/2015)

http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/ (22/02/2015)

http://da.wikipedia.org/wiki/Instagram (22/02/2015)

http://www.techterms.com/definition/hashtag (22/02/2015)

http://twubs.com/ (22/02/2015)

http://www.hashtags.org/ (22/02/2015)

http://www.hashtags.org/platforms/twitter/how-to-start-a-twitter-hashtag/ (22/02/2015)

http://www.erikpelton.com/2013/02/04/interesting-hashtag-trademarks/ (22/02/2015)

http://uk.practicallaw.com/7-522-0480?service=ipandit (22/02/2015)

http://www.rfcexpress.com/lawsuits/trademark-lawsuits/arizona-district-court/46029/taser-international-inc-v-linden-research-inc-et-al/summary/ (22/02/2015)

http://www.rfcexpress.com/lawsuits/copyright-lawsuits/california-northern-district-court/50432/eros-llc-et-al-v-linden-research-inc-et-al/summary/ (22/02/2015)

http://pages.eBay.com/help/policies/overview.html (08/03/2015)

http://info.dba.dk/vilkaar/v4/brugervilkaar (08/03/2015)

http://www.trendsales.dk/page/info/terms-and-conditions (08/03/2015)

http://www.lauritz.com/da/salgsvilkaar/a154/6/2/ (08/03/2015)

http://www.apple.com/dk/legal/terms/site.html (08/03/2015)

– https–://play.google.com/about/android-developer-policies.html (08/03/2015)

https://twitter.com/tos og https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules (08/03/2015)

https://www.facebook.com/policies/?ref=pf og https://www.facebook.com/legal/terms (08/03/2015)

http://socialmediagovernance.com/policies/ (08/03/2015)

Side 412

Brug af andres varemærker i digitale medier (1. udg.)

Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader