Eksekutionsret (2. udg.)

materiel foged- og auktionsret

Forfatter: Anders Ørgaard
Ingen adgang

Eksekutionsret handler om de materielle regler om eksekution af formueretlige krav. Bogen gennemgår reglerne om:EksekutionsfundamenterRetsafgørelserGældsbreveForligPantebreveGenstande for eksekutionFast ejendomLøsøreFordringerHvem der kan forlange eksekution?Hvem eksekutionskravet kan rettes mod? Endelig behandles også de materielle regler om tvangsauktion. Eksekutionsret er opdateret med nyeste teori og praksis på området for eksekutionsret siden sidste udgave fra 2013.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst