Kolofon

Carsten Munk-Hansen

Fast ejendom I, Overdragelsen

2. udgave, 1. oplag

© 2015 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag/Djøf Forlag er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet som pointgivende forlag i den bibliometriske forskningsindikator. For at en publikation kan opnå point, er kravet herfor, at forlaget skal benytte fagfællebedømmelse, hvilket vil sige, at en ekstern forsker har bedømt forskningens kvalitet inden værkets publicering.

Publikationen er fagfællebedømt

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele herafer ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladtuden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.Omslag: Bo Helsted

Tryk: Clemenstrykkeriet

Printed in Denmark 2015

ISBN 978-87-574-3344-9

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk