Stikord

A

AB 92

§ 32, stk. 2   494

§ 33   312

§ 34   312

accepteret risiko   161, 418, 463, 472

adkomsthindring ifølge lov   kap. 8, afsnit 2.2.1.

administrator   22, 300

advokat

ansvar ved auktion   129, 260, 352

auktionsopstilling   217, 350

bistand   21, 105

deponering af købesum   344

ejendomsformidling   32

forbehold   Se godkendelsesforbehold

identifikation   372, 376

undersøgelsespligt   260

advokatforbehold   Se godkendelsesforbehold

adækvans   207, 316, 433, 438

ved viden om videresalg   448

afgift

kapitalisering af løbende   287, 310

tilslutning   51, 98

tinglysning   22, 168, 177, 375, 387

afhjælpningsomkostning   Se erstatning

afhjælpningspligt

delvis retsmangel   391

faktiske mangler   341

retlig mangel   388, 389

afhjælpningsret   kap. 11, afsnit 4.

aftalt   342

bortfald af   342

delvis retsmangel   kap. 8, afsnit 8.2.2.

faktiske mangler   341

faktiske mangler, nybygning   232

maskinklausuler   467

ophør af misligholdelsesbeføjelser   489, 502

vanhjemmel   kap. 8, afsnit 8.2.1.

afkald på misligholdelsesbeføjelser   500

afskrivning   20, 21, 102

afslag eller erstatning   kap. 7, afsnit 7.4.

afslagsbeføjelse   Se forholdsmæssigt afslag

aftalelov

§ 1   48, 50

§ 4   106

§ 6   53, 106

§ 7   50, 76

§ 9   48

§ 28   98

§ 29   98

§ 30   98, 112

§ 31   98

§ 32   98

§ 33   106, 112

§ 34   98

§ 36   35, 67, 462

§ 38 a   27

§ 39   50, 76

aftalemæssig realitet   480

aftalens indgåelse   kap. 2

aftalens relativitet   407

aftalens ugyldighed   kap. 2, afsnit 13.

aftalt cession   411

aftalt forkøbsret   kap. 2, afsnit 7.2.

aftalt køberet   kap. 2, afsnit 7.1.

aftalt tilbagekøbsret   kap. 2, afsnit 7.3.

aftægtsforpligtelse   164

aktiebolig   21, 24, 25, 33

aktielejlighed   Se aktiebolig

andelsbolig   25

ejendomserhvervelseslov   24

eksklusiv brugsret   21

Side 523

erstatningsudmåling   309

fortrydelsesret   24, 33

fri for mangelshæftelse   24

krav mod andelsboligforening   287

krav mod sælger   287

maksimalpris   21, 36

pantsætning   21

procesuelle problemstillinger   21

stiftelse, LL § 100   370

udlændinges køb   24

vurderingsprincip   21

andelsboligforening   21, 47

andelsboligforeningslov

§ 1   20

§ 5   21, 36

§ 6 a   21

§ 13   20

§ 16   36, 492

anpartslejlighed   20, 25

eksklusiv brugsret   20

forbud mod   20

i tofamiliesejendom   20

ansvar, begreb   466

ansvarsbegrænsning   Se ansvarsregulering

ansvarsfraskrivelse   Se ansvarsregulering

ansvarsgrundlag

bevis   299

culpa   kap. 7, afsnit 7.2.1.a.

culpa, selvbyg   254

delvis retsmangel   kap. 8, afsnit 7.3.2.

dolus   112, 113, 131, 149, 293, 298, 300, 381, 394, 484

garanti   kap. 7, afsnit 7.2.1.b.

god tro   298

identifikation med mægler   116

købers betaling   206

objektivering af culpanorm   118, 119, 184, 298, 299, 480

ond tro   298

sælgerens culpa   kap. 7, afsnit 7.2.1.

uagtsomhed   298

usikre egenskaber   286

vanhjemmel   394

ansvarsregulering   kap. 10

aftalt   kap. 10

ansvarsbegreb   466

byggegrund   kap. 3, afsnit 2.6.

dødsbos salg   kap. 10. afsnit 3.2.1.

en rimelighedsbedømmelse   488

enhver misligholdelse   469

ingen regel uden skøn   kap. 10, afsnit 3.2.1.

konkursbos salg   kap. 10, afsnit 3.2.1.

mistanke   122

ond tro hos sælger   119, 122, 301

prisnedslag   481

svig   113

svig hos sælger   113

ved auktion   350

ved senere videresalg   255

ved tvangsauktion   73, 128, 347

anticiperet misligholdelse

køberens   kap. 4, afsnit 3.1.7.

sælgerens   233, 369

anvendelse

blandet ejendom (bolig/erhverv)   33

erhverv   31

sommerhus   kap. 2, afsnit 3.4.

udlændinges køb   kap. 2, afsnit 3.2.

approbation

Geodatastyrelsens   169, 234

arealmangel   kap. 7, afsnit 3.4.

arealmangler

forringelse af handelsværdi   313

kap. 7, afsnit 3.4.   256

tvangsauktion   405

væsentlighed   293

arealoverførsel   kap. 2, afsnit 8.

arrest   345

asbestfrie tagplader   276, 277, 278

auktion

afværge, salg   74

almindelige auktionsvilkår   74

ansvarsreguleringsvilkår   128

begreb   72

erhvervelsesbetingelser   38

fortrydelsesret   76

frivillig auktion - vilkår   75

frivillig, begreb   73

købers hævebeføjelse   350

købers misligholdelse   219

misligholdelsesauktion   219

ophævelse   219

rekvirentens ansvar   129, 352

rådighed over aftalen   129

salgsopstilling   73

Side 524

skyldnerens ansvar   kap. 7, afsnit 8.

særlige vilkår   75

tilstandsrapport, tvangsauktion   128

tvangsauktion, begreb   73

auktionslederlov

§ 1   60, 75

§ 21   75

avhendingslov   34, 223, 352

§ 1-2   29

§ 1-3   60

§ 2-2   227

§ 2-4   223

§ 2-5   223

§ 2-7   223

§ 3-1   223, 238

§ 3-2   246

§ 3-3   260

§ 3-8   260

§ 3-9   465

§ 3-10   158

§ 4-2   340

§ 4-10   342

§ 4-14   307

§ 4-15   345

§ 4-16   460

§ 4-17   364

§ 4-18   364

§ 4-19   223, 500

§ 5-3   205, 223

§ 7-1   307

§ 7-2   307

B

balancesynspunkter   110, 129, 317, 351, 488

bankgaranti for købesummen   kap. 4, afsnit 2.2.

berigelsessynspunkter   97, 198, 211, 353, 424, 428

direkte krav   kap. 9, afsnit 6.3.

berigtigelse

af handel   163

af købesum   163

besigtigelse   kap. 3, afsnit 3.

faktiske mangler   kap. 7, afsnit 5.3.

retlige mangler   kap. 8, afsnit 2.4.

beskatning

avance, mageskifte   70

ejendomsavance   21

ejendomsskat   21

ejendomsskat, refusion   173

endelig aftale   63

frigørelse for ejendomsskat   181, 222

indtægter   21

interessentskab   20

kapitalisering, ejendomsskat   310

kommanditselskab   21

skattefradrag i erstatningsopgør   313

udlandsdanskeres køb   39

beskikket bygningssagkyndig   492

beskrivelse

betydning for mangel   108, 135, 240, 286

en sagkyndig   481

usikre egenskaber   286

betingelse

for handel   kap. 2, afsnit 11

resolutiv   84

suspensiv   84

betinget godkendelse   kap. 2, afsnit 12.4.

bevis   kap. 7, afsnit 6.

bevisbyrde, auktionskøb   354

bevisbyrde, køber   230, 308

bevisbyrde, sælger   209

for aftale   36

for betalingssted   197

for faktiske mangler   290

for mangel   290

for mundtlig aftale   51

for ond tro   118, 290, 301

for ringere handelsværdi   333

for ringere værdi, retsmangel   398

for selvbyg   kap. 7, afsnit 3.3.3.

for tab ved garanti   259

ved dækningssalg   207

ved udsættelsesforretning   195

biforpligtelser

købers   kap. 4, afsnit 2.5.

købers forsinkelse   kap. 4, afsnit 3.1.6.

sælgers forsinkelse   kap. 6, afsnit 4.

blandet ejendom   22, 33, 286, 370

blød bund   Se byggegrunds bæreevne

bopæl i Danmark   kap. 2, afsnit 3.1.

Side 525

bopælspligt

boliger uden   39

landbrug   45

bortfald af erstatningsansvar

erstatningsansvarslovens § 19   301

BR10   257

bristende forudsætninger   35, 462

brugsret   20, 21, 24

brugsrettighed   360, 378, 398

brugte huse   28

erstatningsopgør   309

budbekendtgørelsen   49, 128, 356

budrunde   kap. 2, afsnit 6., kap. 2, afsnit 4.1.

butik   123, 231, 232, 387

byggeforskrifter   254

dagældende   302

byggegrund   26, 33, 67, 117, 124, 125, 231, 262, 267

forurening af   Se jordforurening

hævebeføjelse   261

byggegrunds bæreevne   124, kap. 7, afsnit 3.5.

DE's standardvilkår   125, 262

byggelov

§ 8   257

§ 25 A   232

byggemodning   51, 233

bygning på lejet grund   26, 367

bygning på søterritoriet   23, 26

bygningens alder   150, 153, 241, 270, 287, 288, 338

bygningsattest   72, 363, 397, 477

bygningskaskoforsikring   Se forsikring

bygningssagkyndig

bistår køber   kap. 3, afsnit 3.2.

køber selv   146, 147

bæreevne   Se byggegrunds bæreevne

C

caveat emptor   108, 130, 134, 139, 144, 149, 153, 155, 158, 160, 381, 465

retsmangler   kap. 8, afsnit 2.4.

cessionsteorien   424

CISG   202

compensatio lucri cum damno   208, 306, 309, 322

culpa   Se ansvarsgrundlag

culpa in contrahendo   112, 298

cut off-klausuler   470

D

Dansk Ejendomsmæglerforening   Se DE

Danske Lov

DL 3-19-2   410

DL 5-1-2   35

DL 5-3-12   376

DL 5-5-5   70

DL 5-12-2   462

DL 5-14-4   490

DE

erhvervshandel   169

standardvilkår   52

vilkår for medfølgende løsøre   25

vilkår om forsikringsdækket skade   228

vilkår om som beset   135

delvis retsmangel   kap. 8

afgrænsning til faktisk mangel   kap. 8, afsnit 1.3.

afgrænsning til vanhjemmel   kap. 8, afsnit 1.1.

afhjælpningspligt   kap. 8, afsnit 7.1.2.

afhjælpningsret   kap. 8, afsnit 8.2.

begreb   361

caveat emptor   kap. 8, afsnit 2.4.

erstatning   kap. 8, afsnit 7.3.2.

forekomst   kap. 8, afsnit 5.

forsinkelse   kap. 8, afsnit 6.2.

kendt rådighedsbegrænsning   378

rådighedsbegrænsning, offentlig   384

delvis vanhjemmel   Se delvis retsmangel

den ydre klimaskærm   kap. 7, afsnit 3.1.

deponering af købesum   167

aftale om   167, 172

anmærkningsfrit skøde   386

begreb   172

bevis for ikke-betaling   197

ekspedition   235

eller standardgaranti   176

forsinket frigivelse   215

i erhvervshandel   169

modkrav   200

pligt til frigivelse   344

Side 526

pligt til modregning   345

renter   173

rentetabserstatning   215

tilbagebetalingspligt   199

udelukker tilbageholdsret   229

udfyldende regel   170

vilkår   172

deposita   22, 87, 164, 173, 383, 384

developer   Se projektudvikler

digital tinglysning   43, 181

digitale dokumenter   36

direkte krav

begreb   407

berigelsessynspunkter   429

cessionsteorien   kap. 9, afsnit 6.1.

det egenartede ansvar   434

erstatning i kontraktforhold   kap. 9, afsnit 6.1.

erstatning uden for kontraktforhold   kap. 9, afsnit 6.2.

hensyn   kap. 9, afsnit 5.

hjemmelsmand   408

i bolighandlen   426

kontraktuafhængigt retsbrud   432

lovgivning   409

mod erhvervsdrivende   kap. 9, afsnit 7.2.

mod private ejendomssælgere   kap. 9, afsnit 7.1.

og aftalt garanti   411

og aftalt transport   410

og lovregler   412

retsbrudsteori   kap. 9, afsnit 6.2.

retsgrundlag   412

selvbyg   kap. 7, afsnit 3.3.4.

dolus   Se ansvarsgrundlag, dolus

dolus in contrahendo   112, 298

dommerattest   71

driftstab   Se erstatning

dynamisk ejendomsbegreb   24

dødsbos ansvarsfraskrivelse   kap. 10, afsnit 3.2.1.

E

efterfølgende mangler   243

ejendommens art   333, 334, 338, 340, kap. 7, afsnit 5.1.

ejendommens beskaffenhed   Se ejendommens art

ejendommens karakter   Se ejendommens art

ejendomsavancebeskatning   21

ejendomserhvervelseslov   37, 39, 40

§ 1   23, 39, 40, 41, 42, 44

§ 2   40

§ 6   40

§ 8   40

§ 9   40

§ 10   40

ejendomsformidler   21, 22, 28, 29, 32, 52, 84, 88, 98, 117, 145, 207, 210, 211, 265, 270, 311, 345, 370, 373, 453

fraser   102

identifikation med   116

paradigmer   102

pligter   32

professionskrav   37

ejendomsformidlingslov   27, 29, 31, 32

§ 1   25, 37

§ 2   28

§ 4   165

§ 7   32

§ 30   179, 190

§ 41   165, 166, 167

§ 42   167, 179, 190

§ 46   165, 166, 167, 189, 370

forbrugerbegreb   28

ejendomsmægler   Se ejendomsformidler

ejendomsomsætningslov   28

ejendomsskat   Se beskatning

ejerforening

beslutning om bidrag   117

bidrag, retlig mangel   379

grundfond   25

skæringsdag for bidrag   235

som sagsøger   287

ejerlejlighed   23, 25

anticiperet misligholdelse   233

bidrag til ejerforening   379

bolig uden boligpligt   39

ejerforening som part   335

ejerforeningsbeslutning   117

fast ejendom   23

i bygning på lejet grund   367

Side 527

maksimalpris   36

mangler i bad   337

ret til grundfonds midler   25

skæringsdag, ejerforeningsbidrag   235

sætningsskade, fællesudgift   269

tabslidende   315

til erhverv   55, 65

til erhverv, oplysningspligt   123

ubygget   27

ubygget, erhverv   233

ejerlejlighedslov

§ 4   23, 26

§ 16 a   36, 492

ejendomsbegreb   23

forældelse   492

omgåelse   20

ågerforbud   36

ejers risiko   274, 367, 368

ejerskifteforsikring   22, 30, 239, 274, 283, 284, 295, 310, 426, 492

ejerskiftelån   kap. 4, afsnit 2.4.

overtagelse   176

risiko   177

endeligt skøde

deponeringsvilkår   168

forsinkelse   229, 386

frigivelse af deponeringskonto   170, 171

hævebeføjelsen   kap. 4, afsnit 3.2.1.

i kontanthandel med garanti   168

legitimation   181

entreprise   232, 312, 341, 422, 452, 501

erhvervsdrivende køber   151

erhvervsejendom

begreb   31

driftstab   316

etablering i Danmark   40

forskrifter   272

fortrydelsesret   77

lejers køberet   62

mundtlig aftale og passivitet   kap. 2, afsnit 5.

salgtilbud   49

tabsopgørelse   312

tilbagekaldelse af købstilbud   50

udbud af   37

erhvervsejerlejlighed   Se ejerlejlighed

erhvervslejelov

§ 6   173, 379, 384

erstatning   Se også ansvarsgrundlag

adækvans   316

afhjælpningsomkostninger   308, 312

delvis retsmangel   kap. 8, afsnit 7.3.2.

driftstab   316, 450, 470, 488

flytteomkostninger   233, 316

kapitaliseringsfaktor   310

kausalitet   316

købers krav, faktisk mangel   kap. 7, afsnit 7.3.

købers krav, retsmangel   kap. 9, afsnit 7.3.2.

negativ kontraktsinteresse   97, 207, 210, 211, 307, 316

positiv opfyldelsesinteresse   207, 210, 211, 308, 309

sælgers krav   kap. 4, afsnit 3.3.

udmåle, ingen overgrænse   308

udmåle, kursværdi   194

udmåle, købers krav   kap. 7, afsnit 7.2.2.

udmåle, nytteværdi   199

udmåle, retsmangel   399

udmåle, sælgers krav   kap. 4, afsnit 3.3.

erstatning eller afslag   kap. 7, afsnit 7.4.

erstatningsansvarslov

§ 19   301

§ 24   207, 315, 316

erstatningsbetingelser   433

EU-borgeres køb   kap. 2, afsnit 3.2.

EU-selskabers køb   44

evictio   389

EØS-borgeres køb   kap. 2, afsnit 3.2.

EØS-selskabers køb   44

F

faktisk mangel   kap. 7

arealmangel   kap. 7, afsnit 3.4.

auktion   kap. 7, afsnit 8.

begreb   239

bevis   kap. 7, afsnit 6.

direkte krav   kap. 9

funktionelt begreb   243

funktionsmangel   kap. 7, afsnit 3.2.

Side 528

generel mangel   241

grundens bæreevne   kap. 7, afsnit 3.5.

individuel mangel   kap. 7, afsnit 2.2.

købers misligholdelsesbeføjelser   kap. 7, afsnit 7.

prisforhandlingens betydning   289

risikable indretninger   kap. 7, afsnit 3.8.

risikoovergang   kap. 7, afsnit 4.

råd   kap. 7, afsnit 3.7.

skjult mangel   kap. 7, afsnit 5.3.

svamp   kap. 7, afsnit 3.7.

sætningsskade   kap. 7, afsnit 3.6.

tidsmæssig betingelse   kap. 7, afsnit 4.

udviklingsskade   242, 287

ydre klimaskærm   kap. 7, afsnit 3.1.

farlige indretninger   kap. 7, afsnit 3.8.

feriebolig   Se sommerhus

finansieret handel   164, 165

finansiering   22, 103, 166, 167

adskilt fra køb   167

ejerskiftelån   177

grundlag   103

kursrisiko   175

købers misligholdelse   188

lånegrænser   103

med privat pantebrev   166

risiko for   174

særskilt misligholdelse af   194

flytteomkostninger   Se erstatning

forbrugeraftalelov

§ 2   77

§ 3   27

§ 10   77

forbrugeraftaler   27

forbrugerbegreber   27, 28, 29

forbrugerbeskyttelseslov   17, 24, 25, 30

§ 1   24, 30, 244

§ 2   28, 123, 124, 244, 246, 301, 306, 426, 489

§ 3   492

§ 4   210

§ 4 a   210

§ 5   492

§ 6   24, 25, 28, 33, 74, 76

§ 7   77

§ 8   95

§ 21 a   350, 357, 461, 475

forfaldstid   225, 226, 227

auktion   kap. 4, afsnit 4.2.

købers ydelse   kap. 4, afsnit 1.3.

sælgerens ydelse   kap. 6

forholdsmæssigt afslag   kap. 7, afsnit 7.3.

absolut udbedringsomkostning   334

begreb   kap. 7, afsnit 7.3.1.

betingelser   kap. 7, afsnit 7.3.2.

ejendommens brugbarhed   336

ejendommens karakter   338

eller erstatning   kap. 7, afsnit 7.4.

genstand for ansvarsregulering   479

hensyn i bedømmelsen   kap. 7, afsnit 7.3.7.

hypotetisk vilje   kap. 7, afsnit 7.3.6.

nedre grænse   kap. 7, afsnit 7.3.4.

parternes status   339

relativ værdi   335

rente   321

retsmangler   kap. 8, afsnit 7.4.

rimelighedsbetragtninger   339

udmåling   kap. 7, afssnit 6.3.3.

øvre grænse   kap. 7, afsnit 7.3.5.

forkøbsret   kap. 2, afsnit 7.2.

arv   65

virksomhedsomdannelse   65

formidlingsbekendtgørelse   169

§ 21   169

§ 23   176

§ 6   370

formløs aftale   kap. 2, afsnit 5.

forpagtning   377, 387

forpligtende passivitet   kap. 2, afsnit 5.

forsikring   22, 33, 55, 79, 80, 81, 82, 150, 212, 222, 228, 270

aftale om dækket skade   228

anvendelse af forsikringssum   228, 284

betingelse om   78, 81, 94

bortfald af ansvar   301

byggeskade, byggeloven   232

bygningskasko   22, 301

entreprise   232

erhvervsansvars-   305, 445, 458

erstatningsansvarslov § 19   301

hus   22

hus-   228

krav mod forsikringsselskab   22

pant for brand-   379

Side 529

risiko   284

råd- og svampe-   269

svampe-   150, 269, 301

ved auktion   218

forsinkelse

købers   kap. 4

købers biforpligtelser   kap. 4, afsnit 3.1.6.

med sikkerhedssstillelse   187

sælgers   kap. 6

sælgers aftalte arbejde   231

sælgers biforpligtelser   kap. 6, afsnit 4.

sælgers, delvis retsmangel   kap. 8, afsnit 6.2.

sælgers, fuldstændig retsmangel   kap. 8, afsnit 6.1.

sælgers, retlig overgivelse   kap. 6, afsnit 3.

forsæt   Se ansvarsgrundlag, dolus

fortielse   Se ansvarsgrundlag, dolus

fortolkning

af forsikringsbetingelse   81

af garanti   305

af godkendelsesforbehold   kap. 2, afsnit 12.2.

aftalt fortrydelsesret   78

formåls-, mageskifte   71

konkret, optioner   64

mangler   238, 289

mod koncipisten   35, 462

nedslidning af visse vilkår   160

omfortolkning   35

rimeligheds-   35

rimelighedsfortolkning   462

fortrydelsesret

aftalt   77

aktielejlighed   24

andelsbolig   24

erhverv   37

forudsætning

købers individuelle   138, 240

købers kendelige   240

forurening   Se jordforurening

forældelse

byggemateriale   493

krav mod bygningssagkyndig   492

forældelseslov

§ 1   490

§ 3   490, 493

§ 5   490, 491

§ 14   491

§ 15   491

§ 16   491

§ 17   491

§ 18   491

§ 19   492

§ 2   490

§ 21   491

fraser   102

frijord   26, 29, 128, 356

fritidshus   Se sommerhus

fritidslandbrug   135

frivillig auktion   Se auktion

funktionelt mangelsbegreb   243

funktionsmangel   kap. 7, afsnit 3.2.

fysisk tilstand af bygning   244

fysiske mangler   244

fællesareal   23, 29

mangler   287

G

garanti   247

erstatningsgrundlag   kap. 7, afsnit 7.6.1.b.

for restkøbesummen   164

sælgeradfærd   302

garantibegrebet   kap. 7, afsnit 2.8.

generel opfordring   kap. 3, afsnit 3.3.1.

geoteknisk undersøgelse   Se byggegrunds bæreevne

god tro   Se ansvarsgrundlag

godkendelsesforbehold   kap. 2, afsnit 12.

begrundelse   kap. 2, afsnit 12.3.2.

betinget   kap. 2, afsnit 12.4.

fortolkning   85

frist   kap. 2, afsnit 12.5.

resolutiv betingelse   84

suspensiv betingelse   84

grov uagtsomhed   Se ansvarsgrundlag

tinglysning   99

grund   Se byggegrund

Side 530

grundejerforening

bidrag   22

som køber   43

grundfond   25

grænser for afslag   kap. 7, afsnit 7.3.4.-5.

H

hjemfaldspligt   367

hjemmelsmand   408

huskaskoforsikring   Se forsikring

hypotetisk vilje   kap. 7, afsnit 7.3.6.

hævd   19, 237, 378

hævebeføjelse

bolighandel   295

endeligt skøde   kap. 4, afsnit 3.2.1.

købers, faktisk mangel   kap. 7, afsnit 7.1.

købers, retlig mangel   kap. 8, afsnit 7.2.

købers, retsvirkninger   kap. 7, afsnit 7.1.

pantebrev, særskilt   kap. 4, afsnit 3.1.8.

sælgers fortabelse af h   206

sælgers, forsinkelse fra K   kap. 4, afsnit 3.1.

sælgers, retsvirkninger   kap. 4, afsnit 3.1.9.

særskilt opævelse af pantebrev   kap. 4, afsnit 3.1.8.

økonomisk opgør   297

højdebegrænsning   51

servitut   378

I

ideel anpart   20, 21, 23, 25, 128, 356

identifikation   22

K med advokat   372, 376, 498

K med egen sagkyndig   147

S med »ven«   252

S med formidler   116

samlever med selvbygger   252

ægtefælle med selvbygger   253

ikke-økonomisk skade   308

indeståelse   Se garanti

indholdscensur af aftale   35, 462

individuel forudsætning   Se forudsætning

individuel mangel   kap. 7, afsnit 2.2.

indsættelsesforretning   185, 196

industri   101, 103, 287, 312

interessentskab   20

investeringsejendom   20, 21, 135

J

jordabalk   34

1 §   60

11 §   222

13 §   226

14 §   226

16 §   246, 346

18 §   364

19 §   158, 245, 307, 319, 340, 346

19 a §   499

19 b §   499

21 §   439

22 §   439

26 §   191, 205

jordbundsundersøgelse   Se byggegrunds bæreevne

jordfordeling   71

jordforurening   20, 51, 115, 119, 137, 252, 322, 337, 497

undersøgelse   157, 464

jordleje   367, 378

juridiske personers køb   Se selskabers køb

K

kapitalisering   287

kapitaliseringsfaktor   310, 311

kausalitet   207, 316, 433, 438

kursfald   217

klimaskærm   kap. 7, afsnit 3.1.

kommanditselskab   21

konkret opfordring   kap. 3, afsnit 3.3.2.

konktraktens relativitet   407

konkursbos ansvarsfraskrivelse   kap. 10, afsnit 3.2.1.

konkurslov

§ 42   422

§ 85   127

konstaterbar defekt   134, 135, 138, 141, 144, 151, 153

kontanthandel   167

kontanthandlens teknik   168

kontantreguleret købesum   166

Side 531

kontantregulering af købesummen   165

kontraktkæde   409

krav til købers undersøgelse   140

kursrisiko   21, 175, 179, 215

rådgivningspligt om   179

kurssikring   179, 217

kutyme   179

købelov

§ 1   130

§ 1 a   31, 130

§ 4 a   27

§ 5   32

§ 12   170, 226

§ 17   32, 222

§ 27   494

§ 28   201

§ 33   221

§ 34   221

§ 42   302, 317

§ 43   317

§ 44   284

§ 47   130, 158, 347, 465

§ 48   127, 128, 347, 349, 355

§ 49   341, 501

§ 54   32, 420, 448, 452, 493, 494

§ 56   448

§ 59   393, 396, 398

§ 60   77

§ 72   32

§ 75 a   240

§ 76   240, 348

§ 77 a   240

§ 77 b   130, 240

§ 78   317, 341, 501

§ 83   32, 448

§ 85   409

om analogi   32

køberet   kap. 2, afsnit 7.1.

købers forsinkelse   kap. 4

købers individuelle forudsætning   138

købers misligholdelse   kap. 4

købers misligholdelsesbeføjelser

ved mangler   kap. 7, afsnit 7.

ved retsmangler   kap. 8, afsnit 7.

købers pligter   kap. 4, afsnit 1. og 2.

købers sikkerhedsstillelse   kap. 4, afsnit 2.2.

købers undersøgelsespligt   Se loyalitetspligt

købesummen   Se deponering af købesummen

købesummens kontantregulering   22, 165, 166

købsoption   kap. 2, afsnit 7.

L

landbrug   26, 33, 55, 71, 103, 164, 284

landinspektør   22, 71, 72, 234

legal hæftelsesfritagelse   33

forældelse, bygningssagkyndig   492

forældelse, selskab   492

garanti   kap. 7, afsnit 7.2.1.b.

lovordningen endelig   461

retsmangler   404

tidligere ejere   426

ubebygget grund   267

lejelov

§ 7   173, 379, 384

§ 100   47, 48, 370

§ 101   48

§ 102   48

§ 103   47, 48

§ 104   48

§ 105   48

levetidstabeller   273

licitationssalg   Se budrunde

liebhaver

ved auktion   128, 352, 356

liebhaverejendom   128, 228, 268

loyal oplysningspligt   Se loyalitetspligt

loyalitetspligt   kapitel 3

indhold   105

køberens undersøgelsespligt   kap. 3, afsnit 1. og 3.

sælgers oplysningspligt   kap. 3, afsnit 1. og 2.

løsningsrettslov

§ 1   61

§ 4   61

§ 6   61

§ 12   61

lånegrænser   103

Side 532

M

mageskifte   kap. 2, afsnit 8.

maksimalpris

andelsbolig   21, 36

ejerlejlighed   36

mangel   Se også faktisk mangel og retsmangel

aftalens betydning   kap. 7, afsnit 1.

begreb   237

mangelsbedømmelse   kap. 7, afsnit 1., 2.10. og 5.

betydning af prisnedslag   kap. 7, afsnit 5.4.

skjult mangel   289

markedsføringslov   37

maskinklausuler   470

matrikelnummer   22

matriklen   22, 23, 25

matrikulerede arealer   23

matrikulering   70

matrikulær berigtigelse   234

medfølgende løsøre   25, 284

mellemfinansiering   169

miljø   19, 78, 287, 380

mindstegrænse for afslag   Se forholdsmæssigt afslag

misbrug af forhandlingsposition   483

misligholdelsesauktion   219

misligholdelsesbeføjelse

ophør af   kap. 11

sælgers forsinkelse   kap. 6

ved auktion, betaling   kap. 4, afsnit 4.4.

ved auktion, faktisk mangel   kap. 7, afsnit 8.

ved auktion, retsmangel   kap. 8, afsnit 10.

ved faktisk mangel   kap. 7, afsnit 7.

ved købers forsinkelse   217

ved retlig mangel   kap. 8, afsnit 7.

modregning   198, 201, 212, 297, 344, 345, kap. 6, afsnit 6.6.

momsreguleringsforpligtelse   21

mortis causa disposition   22, 66

mundtlig aftale   kap. 2, afsnit 5.

mur- og nagelfast tilbehør   25

N

naboret   19

nedre grænse for afslag   kap. 7, afsnit 7.3.4.

nedslidte vilkår   160

negativ kontraktinteresse   Se erstatning

nominel købesum   166

norsk ret   29, 34, 60, 61, 74, 121, 158, 171, 204, 223, 226, 227, 238, 245, 246, 252, 260, 272, 288, 307, 319, 340, 342, 345, 352, 364, 460, 465, 500

ny bygning   198, 232, 288, 338, 470

nytteværdi   199, 205, 211, 230, 297, 310, 314

O

obligationsret   17

offentlig vurdering   22, 55, 68, 477

offentligt erstatningsansvar   376

offergrænse   312, 389, 390, 399

olieforurening   Se jordforurening

omsætningens sikkerhed   170

ond tro   Se ansvarsgrundlag

opfordring til undersøgelse   kap. 3, afsnit 3.3.

opfyldelse

sælgers krav om   kap. 4, afsnit 3.4.

opgivelse af misligholdelsesbeføjelser   500

ophævelse   Se hæveføjelse

ophør af misligholdelsesbeføjelse   kap. 11

oplysningspligt   Se loyalitetspligt

oplyst defekt   289

oprindelige mangler   243

option til erhvervelse   kap. 2, afsnit 7.

overtagelse af indestående lån   kap. 4, afsnit 2.3.

overtagelsesdag   Se forfaldstid

P

pantebrev

delvis retsmangel   375, 378

forsinkelse   216

gældsovertagelse   176

inkonvertibelt, opgørelse af   399

købers biforpligtelse   182

privat   177, 182

Side 533

realkredit   176

særskilt ophævelse   kap. 4, afsnit 3.1.8.

tabsopgørelse   208

udstedelsesfrist   180

pantebrevsfinansiering   164, 166

den finansierede handel   166

kontanthandel   167

traditionel handel   165

pantebrevsrente   216

paradigmer   102

partiel retsmangel   Se delvis retsmangel

partiel vanhjemmel   Se delvis retsmangel

passivitet   kap. 11, afsnit 2.

pavillon   23

pengemangel   206, 213, 215, 230, 394

planlov

§ 15   380

§ 40   44

positive opfyldelsesinteresse   Se erstatning

prioritetsydelser   Se finansiering, pantebrev og refusion

prisnedslag og mangelsbedømmelse   289

privat pantebrev   166

privatretlig forskrift   398

produktionsejendom   26

professionelle aktører   22

ansvar ved auktion   352, 353

ansvarsforsikring   22

ond tro   120

ved auktion   130

professionelle parter   185, 321

undersøgelsespligt   489

projektudvikler   62

R

realkredit   20, 22

delvis retsmangel   379

forhåndsgodkendelse   175

geografisk yderområde   178

kurssikring   179

lånegrænser   103

nye ejerskiftelån   166

nye lån i kontanthandel   167, 168

refusion   22, 164, 173, 187, 190, 214, 227, 234, 491

refusion af tinglysningsafgift   177, 375

reklamation   kap. 11, afsnit 2.

fristens begyndelse   496

ophævelse, frist   296

ophævelse, specifik   296

tidligere regel for byggematerialer   493

relaksation   71

relativitet, konktraktens   407

relevanskriteriet, Kruse   244

rente

af den deponerede købesum   173

af deponeringskonto   172

forholdsmæssigt afslag   321

i pantebrev   216

købers krav   235

refusion   173

risiko for ændring   175

risiko for ændringer   179

rentelov   210

§ 1   213, 216

§ 2   321

§ 3   214, 216, 321

§ 5   213

§ 7   27, 216

§ 9 a   210, 213

§ 9 b   210, 213

rentetabserstatning   235

inkonvertible lån   399

købers   230

res perit domino   274, 367, 368

restitution   Se berigelsessynspunkter

retlig mangel   kap. 8

afhjælpningspligt   kap. 8, afsnit 7.1.

begreb   359

direkte krav   kap. 9

erstatning   kap. 8, afsnit 7.3.

forholdsmæssigt afslag   kap. 8, afsnit 7.4.

rådighedsbegrænsning, offentlig   379

retlig relevant   244

retsbrudsteorien   kap. 9, afsnit 6.2.

retshjælpsforsikring   Se forsikring

retsmangel   Se retlig mangel

retsplejelov

§ 270   503

§ 338   503

§ 343   48

§ 358   503

§ 363   503

§ 399   503

Side 534

§ 561   74, 129, 351

§ 562   73, 74, 353

§ 566   73, 353

§ 569   73, 353

§ 570   219

§ 576   219

§ 577   219

§ 596   196

§ 596 ff.   195

§ 597   185, 195

§ 600   197

rettidig betaling   Se forfaldstid

rettidig opfyldelse   Se forfaldstid

risikable indretninger   kap. 7, afsnit 3.8.

risikoovergang   167, 225, 227, 284

råd-angreb   kap. 7, afsnit 3.7.

rådgiver, identifikation med   22

rådgiverforbehold   Se godkendelsesforbehold

rådgivning

advokat   22

juridisk   22

købers vurdering   88

om finansiering   21

om kursrisiko   179

om købers finansiering   168

om vedligeholdelse   22

rådgivningsansvar   22

rådighedsindskrænkning   Se delvis retsmangel

S

sagkyndig beskrivelse, ikke-bolig   481

sagkyndig bistand

til køber   143, 144, 146, 148, 149, 151

til selvbygger   254

salgstilbud   kap. 2, afsnit 4.2.

sameje   20, 22, 370

opløsning   75, 128, 354, 356

overenskomst   64

vilkår for frivillig auktion   76

samtidighedsprincippet   167, 170

selskabserklæring   44

selvbyg   290

bevis for mangel   290

identifikation med »ven«   252

identifikation med samlever   253

ledelsesansvar   253

sælgeransvar   kap. 7, afsnit 3.3.1.

udførelsesansvar   kap. 7, afsnit 3.3.2.

servitut   71, 103, 176, 294, 361, 365, 368, 374, 379, 380, 404

servitutattest   Se dommerattest

servituterklæring   71

sikkerhed for købesummen   kap. 4, afsnit 2.2.

sikkerhedsstillelse   kap. 4, afsnit 2.2.

sikringsakt   20, 98

andelsbolig   21

simpel uagtsomhed

tinglysning   99

skimmelsvamp   282

skjulte mangler   289

skov   26, 29, 377

skyld   Se ansvarsgrundlag, culpa

slidte vilkår   160

sokkelgrund   29

som beset   158

sommerhus

juridiske personers køb af   38

lånegrænse   103

udlændinges køb af   42

sommerhuslov   38

§ 1   43, 44, 45

§ 8   42, 43, 44

§ 9   45

§ 10   45

tilladelse   44

spekulation

selskabs køb til   43

springende regres   Se direkte krav

standardgaranti   175, 176, 201

standardvilkår

DE's   25

DE's, for byggegrunde   261

DE's, forsikringsvilkår   228

i erhvervshandel   169

standardvilkår i privat pantebrev   166, 371

om debitorskifte   177

standsningsret   Se tilbageholdsret

statsborgerskab   38, 39, 41

stiltiende

accept   68

aftale om kreditrisiko   206

Side 535

garanti   247, 305, 347

opfordring til undersøgelse   131, 138

succession   117

svamp   kap. 7, afsnit 3.7.

svensk ret   34, 60, 158, 191, 205, 222, 226, 238, 245, 246, 307, 318, 319, 340, 343, 346, 364, 439, 460, 499

svig

ugyldighed, aftl. § 30   98

syn og skøn

afslagsbedømmelse   333

byggeteknisk og omsætningskyndig   322

kendeligt for sælger   118, 290, 299

levetid   274

omkostninger på handelstidspunkt   321

ond tro   118, 290, 299

sælgeransvar   299

tab   308

værdi ved ekspropriationsadgang   366

synallagmaprincippet   167, 170, 317

sædvane   153

sælgeroplysningsskema   123, 137, 278

sælgerpantebrev   Se privat pantebrev

sælgers arbejder på ejendommen   231

sælgers culpa   kap. 7, afsnit 7.2.1.a.

sælgers forsinkelse   kap. 6

biforpligtelser   kap. 6, afsnit 4.

delvis retsmangel   kap. 8, afsnit 6.2.

vanhjemmel   kap. 8, afsnit 6.1.

sælgers garanti   kap. 7, afsnit 7.2.1.b.

sælgers krav om opfyldelse   kap. 4, afsnit 3.4.

sælgers loyale oplysningspligt   Se loyalitetspligt

sælgers misligholdelsesbeføjelser   kap. 4, afsnit 3.

sælgers opfordring til undersøgelse   kap. 3, afsnit 3.3.

sælgers oplysningspligt   kap. 3, afsnit 1. og 2.

ved succession   117

særskilt ophævelse af pantebrev   kap. 4, afsnit 3.1.8.

sætningsskade   267, 294, 308, 455, 478, kap. 7, afsnit 3.6.

T

tabsbegrænsningspligt   207, 208

dækningssalg   208

skøn   208

testamente   22, 66

tidsmæssig betingelse

faktisk mangel   kap. 7, afsnit 4.

tidspunkt for manglens opståen   491

tilbagebetalingspligt   199

tilbageholdelse af ejendom   Se tilbageholdsret, sælgers

tilbageholdelse af købesum   Se tilbageholdsret, købers

tilbageholdelse af oplysninger   Se ansvarsgrundlag, dolus

tilbageholdsret

eller deponering   229

købers   230, kap. 6, afsnit 6.6.

sælgers   180, 228, kap. 4, afsnit 3.6.

tilbagekøbsret   kap. 2, afsnit 7.3.

tilbudspligt   47

byrde på ejendommen   370

lejelovens § 100   370

tilladelse

købsbetingelse   78

til ejendomserhvervelse, »udlænding«   39, 40, 42

til ejendomserhvervelse, selskab   44

til sommerhuserhvervelse, selskab   44

tilsikring   Se garanti

timeshare   21

udlændinge   24

timeshareforbrugerbeskyttelseslov   24

tinglig sikring   20

tinglysning   Se sikringsakt

tinglysningsbekendtgørelsen

§ 38   48

§ 42-46   71

tinglysningslov

§ 1   181, 204, 375

§ 3   379

§ 4   379, 380, 381

§ 5   99, 100, 401

§ 6   180

§ 8   197

§ 10   23, 25, 181, 196

§ 12   194

§ 15   40

Side 536

§ 16   40

§ 19   23, 25, 26

§ 22   71

§ 23   71

§ 27   98, 99, 100, 181, 203, 204

§ 38   25

§ 39   176, 177

tingsret   20

tofamiliesejendom

anpartslejlighed   20

tvangsauktion   Se auktion

U

uagtsomhed, sælgers   Se ansvarsgrundlag

ubebygget grund   267

uberettiget ophævelse

er væsentlig misligholdelse   176, 183

købers   183

sælgers   kap. 4, afsnit 3.1.1.

udbedring   Se afhjælpning

udbud af fast ejendom   37

kontantpris   167

svig   37

uden garanti   kap. 10, afsnit 2.4.

udfyldning af aftale   69, 240, 242, 286, 365

udlandsdanskere   39

udlejers tilbudspligt til lejere   370

udlejningsejendom   47

forkøbsret   64

tab fra lejere, retsmangel   383

udlændinges køb   kap. 2, afsnit 3.2.

udlændinges langvarige brugsforhold   40

udmåling af afslag   Se forholdsmæssigt afslag, udmåling

udstykning   22, 23, 26, 29, 43, 66, 67, 70, 78, 117, 169, 233, 234, 260, 264, 265, 266, 267, 280, 368, 377, 386, 391, 393, 399, 414, 446, 486

udstykningslov

§ 2   22, 23, 26

§ 4   23, 26

§ 7   70

udviklingsskade   242, 287

ufyldestgjort panthaver

ukendskab   357

ukendskab til ejendom   151

videresalg   357

ugyldige aftaler   kap. 2, afsnit 13.

ukendskab, sælgers   Se ansvarsgrundlag

umatrikuleret areal   22, 26, 70

fællesareal   23

under udstykning   386

umiddelbar fogedforretning   185, 195, 196, 197, 199, 212

undersøgelsespligt   Se loyalitetspligt

identifikation med advokat   372, 376

identifikation med sagkyndig   147

upersonlig bopælspligt   45

urigtig oplysning   Se ansvarsgrundlag

urimelige vilkår   35

urimelige konsekvenser   35, 462

usikre egenskaber   286

usikre oplysninger   Se accepteret risiko

uskadelighedsattest   71

uudstykket byggegrund   233, 234

V

vandindvinding   309

kvalitetsmangel   108, 119, 137, 142, 143, 251, 284

kvantitetsmangel   138, 284, 303, 304

vandløbslov   284

vanhjemmel   kap. 8, afsnit 4.

afgrænsning til delvis retsmangel   364

afhjælpningspligt   kap. 8, afsnit 7.1.1.

afhjælpningsret   402

ansvarsfraskrivelse   475

begreb   361

ekstinktion   401

forekomst   378

forsinkelse   402, kap. 8, afsnit 6.1.

krav om erstatning   394

krav om opfyldelse   390

ophævelse   391

vedr. begrænset ret   377

vedligeholdelse

af forsyningsinstallationer   379

aftaler om pligt til   378

ejerforening   25

forventning om normal   269, 288, 299

manglende, kendt   338

påregnelige udgifter   339

Side 537

vedligeholdelsesbehov

rådgivning   22

vedligeholdelsespligt

rådgivning   22

vedtagelseslæren   35, 462

vennetjenester   Se selvbyg

videresalg efter auktion

mangelsbeføjelse   kap. 7, afsnit 8.3.

ukendskab   151

vidersalg efter auktion

forbrugerbeskyttelseslov   357

ukendskab   357

vindmølle   23

vurderingsprincip

andelsbolig   21

værgemålslov

§§ 42-46   98

Y

ydre klimaskærm   kap. 7, afsnit 3.1.

Æ

ægtepagt   22

ækvivalensprincip   317

Ø

økonomisk rådgivning   21

øvre grænse for afslag   kap. 7, afsnit 7.3.5.

Å

åbenbare egenskaber   140, 141, 289, 383, kap. 3, afsnit 3.1.2.

Side 538