Domsregister

i Fast ejendom I (2. udg.)
Free access

Domsregister

Retssager

FED 1995.947 V   376

FED 1996.199 Ø   474, 478

FED 1996.613 Ø   262

FED 1996.867 V   314

FED 1996.1622 Ø   374

FED 1997.147 V   179

FED 1997.1174 V   81

FED 1997.1582 V   179

FED 1997.1602 V   179

FED 1997.1726 V   179

FED 1997.1882 Ø   179

FED 1997.1971 Ø   179

FED 1997.2014 S   473

FED 1998.79 V   179

FED 1998.318 Ø   179

FED 1998.1672 V   179

FED 1998.1778 Ø   231, 431, 473, 480, 481

FED 1999.2311 Ø   279

FED 2000.596 Ø   303

FED 2000.1350 Ø   268

FED 2000.1872 Ø   137, 278

FED 2000.2917 Ø   179

FED 2000.2976 Ø   304

FED 2002.258 V   367, 368, 391, 397

FED 2002.934 V   79, 83

FED 2004.251 Ø   277, 278

FED 2004.474   255

FED 2004.2775 Ø   130

FED 2006.4 V   255

FED 2006.95 V   327

FED 2006.256 Ø   255

FED 2006.313 Ø   290

FED 2008.16 Ø   495

FED 2008.49 V   257, 258

FED 2008.141 Ø   308

FED 2008.234 V   376

FED 2008.245 V   376

FED 2008.248 V   268

FED 2008.252 Ø   315

FED 2009.109 V   376

FED 2010.14 Ø   227, 234, 235

FED 2010.18 Ø   283, 310

FED 2010.27 Ø   208, 215, 497

FED 2010.133 Ø   67, 365, 372

FED 2010.136 Ø   108, 109, 362, 371, 375, 395, 430, 496

FED 2011.11 V   282

FED 2011.70 Ø   491

FED 2012.73 V   145

FED 2014.04 B   342

FED 2014.41 V   409

FM 2010.262 V   290, 291

FM 2012.245 V   175

HT 1913.351   256

HT 1916.397   256

HT 1947.805   187

HT 1950.646   256

HT 1951.1078   370

HT 1954.873   207

HT 1957.236   164

JD 1948.341   256

MAD 2006.527 V   327

MAD 2012.1253 Ø   97, 172, 238

MAD 2012.1297 B   283, 290, 291, 482, 484

MAD 2012.2636 V   280

MAD 2013.2501 V   280

MAD 2013.2609 Ø   281

Side 515

Rt 1996.415   171

Rt 2002.1425   319

Rt 2003.612   260

Rt 2005.1281   246

Rt 2007.1587   319

TBB 1999.190 H   63

TBB 2000.38 V   310

TBB 2000.269 V   455

TBB 2001.289 V   501

TBB 2001.372 H   233

TBB 2001.486 Ø   254, 287, 309

TBB 2001.489 Ø   308

TBB 2002.170 H   277

TBB 2002.2001 H   65

TBB 2003.196 V   453, 454

TBB 2003.302 V   426, 450, 451

TBB 2004.56 H   449

TBB 2004.149 Ø   429, 450

TBB 2004.419 Ø   250

TBB 2004.1687 V   322

TBB 2005.79 Ø   452

TBB 2005.170 V   429, 454

TBB 2005.172 V   277

TBB 2005.224 V   429, 450

TBB 2005.526 V   252, 253

TBB 2006.524 H   315

TBB 2007.107 H   252, 254

TBB 2007.487 V   422, 450

TBB 2008.588 V   367

TBB 2008.666 V   88, 397

TBB 2009.69 V   384

TBB 2009.96 V   62

TBB 2009.180 V   290, 291

TBB 2009.187 V   259

TBB 2009.242 V   35, 97, 199

TBB 2009.288 V   178

TBB 2009.306 V   312

TBB 2009.470 V   232

TBB 2010.125 V   451

TBB 2010.303 V   56, 261, 294

TBB 2010.313 V   303

TBB 2010.347 Ø   338, 495

TBB 2010.475 Ø   82

TBB 2010.510 Ø   208, 215, 497

TBB 2010.597 H   21

TBB 2011.502 H   283

TBB 2012.273 Ø   492

TBB 2013.116 Ø   367

TBB 2013.343 V   450

TFA 2009.209 V   66

TFA 2010.592 H   373

TFA 2010.642 V   97

TFA 2012.421 V   75

TfK 2014.635 V   45

U 1875.228 S   317

U 1887.216 H   317

U 1897.1123 H   256

U 1898.29 H   193, 209

U 1899.52 H   256

U 1899.635 L   317

U 1907.268 H   171, 181, 229

U 1910.274 V   256

U 1910.660 L   256

U 1913.610 V   256

U 1913.911 H   256

U 1915.752 H   256

U 1916.410 H   256

U 1916.1060 H   256

U 1917.721 S   256

U 1919.757 L   389, 390

U 1919.947 H   256

U 1919.959 H   256

U 1920.372 H   256

U 1922.136 H   256

U 1922.277 H   256, 304

U 1922.1033 H   190

U 1923.525 H   211

U 1924.382 V   187

U 1926.506 V   171

U 1926.733 V   256

U 1927.323 H   256

U 1927.539 H   414

U 1928.101 V   211

U 1928.260 H   256

U 1928.805 Ø   256

U 1928.1041 H   390

U 1929.562 V   211, 372

U 1929.746 H   191

U 1929.756 H   388

U 1929.1020 H   256

U 1930.95 H   304

U 1930.168 Ø   256

Side 516

U 1930.198 V   359, 377, 390, 399

U 1930.465 H   211

U 1930.531 Ø   414

U 1930.542 Ø   414

U 1931.614 Ø   476

U 1931.1127 Ø   476

U 1933.220 H   256

U 1934.461 H   256

U 1934.472 H   256

U 1934.1024 H   256

U 1937.730 H   280, 414, 426, 446

U 1937.961 Ø   256

U 1937.1083 H   207

U 1938.545 H   256

U 1938.666 Ø   256

U 1939.97 H   184, 186, 192, 193

U 1939.380 Ø   385, 395

U 1940.6 H   256

U 1940.474 H   256

U 1940.684 H   196, 405

U 1942.855 Ø   185

U 1942.1010 Ø   385, 414, 423, 426

U 1944.902 V   256

U 1945.463 H   118

U 1945.912 Ø   475

U 1945.1130 V   256

U 1946.286 H   256

U 1947.100 H   414

U 1948.456 H   204

U 1948.1306 H   372

U 1949.450 V   256

U 1950.763 H   256

U 1950.910 Ø   397

U 1951.355 V   383, 400

U 1951.382 Ø   118

U 1951.454 H   400

U 1951.523 H   125, 261, 294, 295

U 1951.587 H   109, 142

U 1951.702 H   466

U 1952.44 H   159, 411

U 1952.265 H   370

U 1952.711 H   63, 372, 377, 387, 393, 402

U 1952.918 V   77

U 1953.371 Ø   133, 151, 256

U 1953.635 Ø   197

U 1953.736 H   174, 175

U 1955.251 H   207

U 1955.654 H   419, 441

U 1956.573 H   327, 328

U 1957.80 H   200, 226

U 1957.117 H   385, 400

U 1957.473 H   362, 363, 392, 394

U 1957.747 H   164

U 1958.3 H   144

U 1958.20 H   312, 384, 399

U 1958.257 H   303

U 1958.484 H   396, 398, 410, 429, 441

U 1958.565 H   374

U 1958.851 H   208

U 1959.381 Ø   410

U 1959.507 H   191, 200, 209, 210

U 1959.911 H   125, 266

U 1960.41 H   148, 149, 150

U 1960.327 H   56

U 1960.968 V   373

U 1960.1098 Ø   373, 382, 383, 396

U 1961.199 H   373

U 1961.204 H   136, 271, 426, 441

U 1961.413 V   65

U 1961.803 H   256

U 1962.802 Ø   125, 266

U 1963.280 H   293

U 1963.354 H   145, 211, 373, 374

U 1963.387 H   180, 193, 209

U 1963.411 V   362, 363, 364, 399

U 1963.505 Ø   259

U 1963.562 H   207, 208

U 1963.981 H   259, 260

U 1963.1034 V   312, 384, 399

U 1963.1043 V   312

U 1964.156 V   256

U 1964.843 V   271

U 1965.167 V   197

U 1965.465 Ø   410

U 1965.671 H   169, 184, 186

U 1966.309 V   211, 431

U 1966.483 Ø   151, 256, 259, 304

U 1966.748 V   379

U 1966.814 H   25, 26

U 1967.120 H   192

U 1968.272 H   151

U 1968.551 Ø   233

U 1968.586 H   204

U 1968.689 Ø   118

U 1968.709 H   268

U 1968.799 V   133, 151

Side 517

U 1969.187 V   72

U 1969.488 Ø   268, 327

U 1969.667 H   132

U 1969.776 Ø   69

U 1969.882 H   116

U 1969.909 V   271, 497, 499

U 1969.967 V   100

U 1970.26 H   268

U 1970.340 H   314

U 1970.817 H   234

U 1971.106 H   234

U 1971.709 Ø   125, 266, 323

U 1972.157 V   279

U 1972.614 H   466

U 1972.622 H   142, 303

U 1973.413 H   113, 114, 125, 265, 419, 429, 441, 466, 485

U 1973.417 H   100

U 1973.438 H   200, 365, 366, 367, 392

U 1973.586 V   373, 374, 382, 383, 394

U 1973.862 V   184, 186

U 1974.411 Ø   342, 501

U 1974.475 H   113, 114, 484

U 1974.486 H   200, 201

U 1974.609 V   63

U 1975.47 H   314

U 1975.281 V   185, 195, 196, 197

U 1975.676 Ø   204

U 1975.855 V   304

U 1976.33 H   185, 196, 200, 212

U 1976.204 V   314, 386, 393

U 1976.475 H   113, 114, 120, 271, 466, 484, 486

U 1976.542 H   184, 186, 188

U 1976.592 V   397

U 1976.763 Ø   382, 383, 395

U 1976.846 V   63

U 1976.892 H   188, 212

U 1977.104 H   306

U 1977.118 H   297

U 1977.473 H   303

U 1977.950 H   122, 124, 125, 261, 264, 472

U 1978.92 H   122, 124, 264, 472

U 1978.185 H   314

U 1978.299 S   476, 477, 483

U 1978.478 H   370

U 1978.552 S   204

U 1978.731 V   111

U 1978.799 H   58

U 1978.976 V   142

U 1978.977 V   426, 450, 451

U 1978.982 V   382, 383, 396

U 1978.996 Ø   404

U 1979.44 H   199, 314

U 1979.87 H   270, 337

U 1979.130 H   181, 184

U 1979.225 Ø   98

U 1979.914 V   381, 383, 395

U 1979.1035 S   476, 477

U 1980.1 H   204

U 1980.18 H   325, 332

U 1980.249 V   315

U 1980.255 V   178, 395

U 1980.388 H   369

U 1980.922 V   337

U 1980.973 Ø   376

U 1980.1033 H   417, 456, 459

U 1981.16 H   79, 81, 94, 294, 295

U 1981.286 H   257, 258, 303

U 1981.332 V   374, 392, 395, 398

U 1981.410 H   311, 313

U 1981.454 H   294, 295, 297

U 1981.646 H   392

U 1981.879 V   121, 136, 137, 144, 155, 156, 270, 472, 473, 486

U 1981.916 Ø   219

U 1981.958 H   343

U 1981.1058 V   137, 138

U 1982.344 H   63, 66

U 1982.569 H   371

U 1982.670 V   324, 325, 337, 339

U 1982.711 Ø   117, 118, 379

U 1982.915 Ø   426, 452

U 1982.1049 Ø   325, 338

U 1983.139 H   429, 446, 449, 452, 456

U 1983.224 Ø   87

U 1983.383 H   302, 362, 363, 395

U 1983.714 H   268

U 1983.889 H   135, 392

U 1983.1016 H   177

U 1984.40 H   54, 60

U 1984.59 H   293, 294

U 1984.191 H   116, 120, 124, 265, 485

U 1984.267 V   255, 426, 431, 432, 444, 445

Side 518

U 1984.459 H   321, 332, 497

U 1984.471 H   85, 86, 87, 89, 91

U 1984.704 H   367, 368, 391, 398, 399

U 1984.832 V   384

U 1984.942 H   315

U 1984.960 H   268

U 1984.1093 H   122, 124, 265, 417, 456, 459, 466, 472

U 1985.33 H   234

U 1985.81 Ø   49, 50, 61

U 1985.233 V   384

U 1985.326 H   315

U 1985.667 V   384

U 1985.700 Ø   426, 431, 432, 455

U 1985.804 Ø   214, 215

U 1986.81 H   113, 381, 383, 394, 484

U 1986.225 Ø   345

U 1986.228 Ø   478

U 1986.344 H   315, 339

U 1986.442 H   293, 294, 297, 341, 397, 403, 404, 501, 502

U 1986.728 Ø   308, 316

U 1986.761 H   345

U 1986.853 H   243, 320, 321, 322, 336

U 1987.92 H   499

U 1987.167 H   327

U 1987.202 Ø   352

U 1987.279 H   419, 429, 442

U 1987.402 Ø   23

U 1987.434 H   243

U 1987.566 V   315

U 1987.573 V   253, 268

U 1987.595 Ø   216

U 1987.967 V   335

U 1988.12 H   275

U 1988.500 H   58

U 1988.522 H   49, 52, 54

U 1988.979 H   55

U 1989.74 V   243

U 1989.110 H   429, 446, 453, 456

U 1989.273 V   98

U 1989.561 H   77, 91, 190

U 1989.748 H   85, 86, 87, 88, 89, 90, 91

U 1989.862 V   304

U 1989.970 Ø   141

U 1989.977 Ø   141

U 1990.29 H   79, 80, 81, 94, 294, 295, 296

U 1990.168 H   98

U 1990.381 H   149, 150, 270, 294, 295

U 1990.438 H   324, 335, 338, 339, 426, 431, 455

U 1990.539 H   294, 295

U 1990.809 Ø   21, 287

U 1991.27 H   256, 259

U 1991.70 Ø   65

U 1991.170 H   116, 313, 367, 368, 380

U 1991.363 Ø   304, 309, 310

U 1991.393 H   87, 90, 91, 92, 115, 209, 342

U 1991.447 V   23

U 1991.539 H   199, 211, 294, 297, 314, 431

U 1991.677 H   426, 431, 455

U 1991.858 H   294, 316

U 1992.2 V   426, 451, 499

U 1992.82 H   145, 365, 373, 381, 383

U 1992.225 H   293, 294

U 1992.271 H   175

U 1992.377 H   275

U 1992.393 H   142, 284, 294, 308, 316

U 1992.414 H   137, 138, 332

U 1992.460 H   77

U 1992.535 H   194

U 1992.638 V   426, 446, 447, 448

U 1992.819 V   253, 272

U 1993.72 H   337

U 1993.257 H   309, 313

U 1993.606 Ø   65

U 1993.923 H   98, 100, 101, 204

U 1994.13 V   95

U 1994.79 H   146, 320, 411, 484

U 1994.143 Ø   21

U 1994.656 V   482

U 1994.698 H   98

U 1995.238 V   304, 309

U 1995.366 H   214

U 1995.411 V   325

U 1995.484 H   429, 446, 451, 453, 456

U 1995.691 V   199, 345

U 1995.799 Ø   77

U 1995.961 Ø   498

U 1996.63 H   344

U 1996.141 V   57

U 1996.304 V   303, 304, 337

U 1996.318 V   350

U 1996.576 V   325, 336

Side 519

U 1996.1058 H   63

U 1996.1666 H   156, 267, 327

U 1997.129 H   332, 497

U 1997.548 H   305

U 1997.592 V   287

U 1997.637 V   325, 337

U 1997.1105 Ø   268

U 1997.1275 Ø   335

U 1997.1442 Ø   376

U 1997.1470 Ø   343

U 1997.1681 H   174

U 1998.29 H   38

U 1998.34 H   85, 87, 88, 91, 96

U 1998.330 V   234

U 1998.344 V   179

U 1998.474 H   272, 323, 324, 328, 329, 330, 332

U 1998.512 V   429, 442

U 1998.886 H   204

U 1998.919 H   184, 188

U 1998.1157 H   82

U 1999.293 V   276, 324, 328, 329, 338

U 1999.412 H   70, 372

U 1999.469 V   376

U 1999.574 H   270

U 1999.613 H   63, 66

U 1999.1161 H   473

U 1999.2058 V   256, 257, 258, 259, 303, 304, 323

U 1999.2062 V   310

U 2000.234 V   117, 119, 252, 280, 313

U 2000.247 V   341, 403, 501

U 2000.471 V   254, 255, 429, 444, 445, 458

U 2000.573 V   253

U 2000.979 Ø   197

U 2000.1654 Ø   64, 65

U 2000.1706 H   269

U 2000.1846 V   272, 325, 328, 329

U 2000.1857 V   328, 329, 338

U 2000.1933 H   499

U 2000.2430 H   322, 323, 324, 332, 337

U 2000.2559 Ø   179

U 2001.1 H   56, 57, 58, 198, 199, 314, 430

U 2001.471 V   272, 322, 325, 338

U 2001.709 Ø   218

U 2001.940 V   342, 501

U 2001.1207 H   233

U 2001.1364 V   350, 354

U 2001.1422 Ø   294, 295

U 2001.1585 V   305, 306

U 2001.1945 Ø   311

U 2001.2200 H   136, 137, 144, 156

U 2001.2493 H   69

U 2002.172 V   268

U 2002.249 H   277, 426, 448, 449, 451

U 2002.530 H   137, 138, 278

U 2002.763 H   311

U 2002.965 H   65

U 2002.1030 H   178

U 2002.1088 V   324, 328, 329, 335, 497

U 2002.1096 V   145, 373

U 2002.2289 V   136, 137

U 2002.2406 H   268

U 2003.59 H   175

U 2003.199 V   376

U 2003.968 H   40

U 2003.1387 V   268

U 2003.1972 Ø   268

U 2003.2022 H   68

U 2004.114 H   429, 446, 449, 456

U 2004.239 V   199

U 2004.769 H   121, 122, 136, 137, 144, 156, 268, 294, 296, 308, 473, 485, 486, 487

U 2004.1150 V   277

U 2004.1530 H   498

U 2004.1873 H   276, 324, 328, 329, 332, 334

U 2004.2496 V   254, 255, 351, 429, 444, 445, 458, 478, 482

U 2004.2556 Ø   284, 324, 328, 334, 336

U 2005.45 V   372

U 2005.194 H   66, 365, 396

U 2005.461 Ø   120, 121, 475

U 2005.502 H   45

U 2005.1030 V   277

U 2005.1086 Ø   116

U 2005.1108 Ø   294, 295, 362, 363, 364, 391, 474, 482

U 2005.1902 V   257, 258, 305, 313

U 2005.2299 V   43

U 2005.2371 H   170, 214

U 2005.2982 V   252, 253

U 2006.87 H   473

U 2006.1003 V   272

Side 520

U 2006.1382 Ø   294

U 2006.1386 Ø   295

U 2006.1396 H   344

U 2006.1510 H   52, 53

U 2006.1956 Ø   498

U 2006.1981 H   313, 315

U 2006.2052 H   473

U 2006.2387 H   68

U 2006.2496 V   444

U 2006.2794 Ø   66

U 2006.3107 H   252, 253, 254, 287

U 2006.3150 H   426, 431, 443

U 2007.130 H   257, 259

U 2007.377 H   410

U 2007.569 V   352

U 2007.1087 H   79, 293, 294

U 2007.1634 V   311

U 2007.2040 H   290, 291, 292

U 2007.2137 H   67

U 2007.3113 H   311

U 2008.5 V   115

U 2008.46 V   279, 303

U 2008.57 Ø   230

U 2008.391 H   63

U 2008.547 Ø   64

U 2008.602 V   123

U 2008.625 H   75

U 2008.889 H   267

U 2008.997 H   184, 188

U 2008.1434 H   311

U 2008.1722 V   376

U 2008.2018 V   257, 258

U 2008.2193 H   291, 292

U 2008.2284 V   303, 320

U 2008.2393 H   290, 291, 292

U 2008.2671 V   52, 53

U 2009.36 V   272, 328, 329, 330

U 2009.341 H   215

U 2009.397 H   62

U 2009.413 H   62

U 2009.571 V   376

U 2009.864 V   66

U 2009.865 V   498

U 2009.1636 V   108, 119, 137, 143

U 2009.1729 H   252, 320, 327, 332

U 2009.2233 V   55, 60

U 2009.2630 V   133, 134

U 2010.365 V   450, 451

U 2010.399 V   376

U 2010.431 H   65, 495

U 2010.556 H   108, 109, 283, 300, 479

U 2010.1003 V   257

U 2010.1234 Ø   139

U 2010.1509 V   61

U 2010.1716 V   67

U 2010.2342 Ø   335

U 2010.2375 H   21

U 2010.2435 H   370, 373

U 2010.2632 V   97

U 2010.2958 H   79, 229, 294, 297, 313, 314

U 2010.2986 H   283

U 2011.33 V   40

U 2011.291 V   495

U 2011.1530 Ø   315

U 2011.2059 H   283

U 2011.2147 V   303

U 2011.2266 H   75

U 2011.2760 V   25

U 2011.3255 V   139

U 2011.3342 H   302

U 2011.3402 H   67

U 2012.361 V   324, 328

U 2012.1429 Ø   139, 492

U 2012.2255 H   446, 447, 448, 456, 457

U 2012.2474 V   75

U 2012.2478 Ø   78, 294

U 2012.2503 Ø   97

U 2012.3119 V   136, 137, 144, 283, 479, 482

U 2012.3272 V   97

U 2012.3483 H   326, 331, 332

U 2013.140 H   331, 332, 334, 335, 336, 496

U 2013.165 H   491

U 2013.303 V   283

U 2013.635 V   280

U 2013.1723 H   195, 294

U 2013.2228 Ø   66

U 2013.2296 H   290, 292

U 2013.2454 V   341

U 2013.2839 V   490, 493

U 2013.2996 V   334

U 2013.3175 H   257, 258, 331, 332, 334, 335, 336, 496

U 2013.3181 H   257, 258, 331, 333

Side 521

U 2014.2212 V   333, 496

U 2014.3178 H   78, 83

U 2015.142 V   259

U 2015.242 V   257

U 2015.498 H   323, 496

U 2015.962 H   333

VLD af 19/10 1998, nr. B-2550-97   304

VLT 1944.8   256

VLT 1948.381   185

ØLD af 21/12 2012, nr. B-337-09   497

Side 522