Love

Aftaleloven: Lovbekendtgørelseom aftaler og andre retshandler på formuerettens område, nr. 781 af 26. august 1996, som ændret 28. december 2011

Auktionslederloven: Lovbekendtgørelse om offentlig auktion ved auktionsledere, nr. 191 af 9. april 1986, som ændret, senest 23. december 1998

Avhendingsloven: Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova, avhl.) af 3. juli 1992, som ændret, senest 20. januar 2012

BR10: Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10) nr. 810 af 28. juni 2010, som ændret, senest 18. december 2014

Betænkning 1110: Betænkning om tilbagetrædelsesret ved aftaler om køb af fast ejendom og opførelse af bygning, København, Justitsministeriet, 1987

Betænkning 1276: Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom, Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet, Betænkning nr. 1276, København, 1994

Budbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om salg af fast ejendom ved budrunde, Bekendtgørelse nr. 321 af 29. marts 2007, som ændret, senest 14. juni 2011

Byggeloven: Bekendtgørelse af byggeloven nr. 1185 af 14. oktober 2010, som ændret, senest 27. december 2014

Ejendomserhvervelsesloven: Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom nr. 265 af 21. marts 2014

Ejendomsformidlingsloven: Lov om formidling af fast ejendom mv. nr. 526 af 28. maj 2014. Denne lov afløste pr. 1. januar 2015 lov om omsætning af fast ejendom, der den 1. januar 1994 afløste ejendomsmæglerloven. Disse er blevet betegnet ejendomsmæglerloven, ejendomsomsætningsloven og LOFE etc.

Ejerlejlighedsloven: Lovbekendtgørelse om ejerlejligheder nr. 1713 af 16. december 2010

Elinstallationsrapportbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen nr. 19 af 16. januar 2012, som ændret, senest 9. december 2014

Forbrugeraftaleloven: Lov om forbrugeraftaler nr. 1457 af 17. december 2013

Forbrugerbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. nr. 148 af 15. februar 2013, som ændret 28. april 2014

Formidlingsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om formidling mv. ved salg af fast ejendom nr. 1230 af 21. november 2014

Fortrydelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 950 af 8. december 1995 om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom mv.

Jordabalk: Jordabalk (1970:994), senest ændret 5. september 2014

Huseftersynsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om huseftersynsordningen nr. 60 af 21. januar 2015

Kreditaftaleloven: Lovbekendtgørelse om kreditaftaler nr. 347 af 2. april 2014 som ændret 25. juni 2014

Side 513

Købeloven: Bekendtgørelse af lov om køb nr. 140 af 17. februar 2014

Landbrugsloven: Lovbekendtgørelse om landbrugsejendomme nr. 26 af 14. januar 2015

Luftfartsloven: Bekendtgørelse af lov om luftfart nr. 1036 af 28. august 2013, som ændret 25. juni 2014

Løsningsrettsloven: Lov om løysingsrettar, nr. 24 af 1994, som ændret senest 20. juni 2014

Mindstedækningsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. nr. 13 af 12. januar 2012, som ændret 7. oktober 2014

Planloven: Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret, senest 3. marts 2015

Realkreditloven: Bekendtgørelse lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. nr. 850 af 25. juni 2014, som ændret senest 23. december 2014.

Renteloven: Bekendtgørelse af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling (renteloven) nr. 459 af 13. maj 2014

Råstofloven: Bekendtgørelse af lov om råstoffer nr. 657 af 27. maj 2013, som ændret, senest 23. april 2014

SBi-anvisning: Vejledninger udsendt af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Sommerhusloven: Bekendtgørelse af lov om sommerhuse og campering mv. nr. 949 af 3. juli 2013, som ændret 28. januar 2014

Timeshareforbrugerbeskyttelsesloven: Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter mv. nr. 102 af 15. februar 2011

Tinglysningsloven: Bekendtgørelse af lov om tinglysning nr. 1075 af 30. september 2014

Tvangsauktionsvilkårsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår nr. 652 af 15. december 1978 med ændringer, senest 17. juni 2003

Udlændingeloven: Se ejendomserhvervelsesloven

Udstykningsloven: Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen nr. 1213 af 7. oktober 2013

Side 514