Forkortelser

i Fast ejendom I (2. udg.)
Gratis adgang

Forkortelser

BByretsafgørelse (B følger efter henvisning til domssamling)
B(i domsreferat) Beskikket bygningssagkyndig
BR10Bygningsreglement 2010, se ovenfor
E(i domsreferat) Ejendomsformidleren, henholdsvis Ejerskifteforsikringsselskabet
P1(i domsreferat) den første Part i en kæde af aftaler
DEDansk Ejendomsmæglerforening, brancheforening for ejendomsformidlere
FEDForsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
HHøjesterets dom (H følger efter henvisning til domssamling)
HTHøjesterets Tidende
If.in fine, i slutningen
JDJuristens Domssamling
K(i domsreferat) køber, køberen, køberne
MADMiljøretlige Afgørelser og Domme
RtNorsk Rettstidende
S(i domsreferat) sælgeren, sælgerne
TBBTidsskrift for Bolig- og Byggeret
TFATidsskrift for Familie- og Arveret
TfRTidsskrift for Rettsvitenskap
UUgeskrift for Retsvæsen
VVestre Landsrets dom (V følger efter henvisning til domssamling)
VLTVestre Landsrets Tidende
ØØstre Landsrets dom (Ø følger efter henvisning til domssamling)

Side 513Side 511