Forkortelser

i Fast ejendom I (2. udg.)
Free access

Forkortelser

BByretsafgørelse (B følger efter henvisning til domssamling)
B(i domsreferat) Beskikket bygningssagkyndig
BR10Bygningsreglement 2010, se ovenfor
E(i domsreferat) Ejendomsformidleren, henholdsvis Ejerskifteforsikringsselskabet
P1(i domsreferat) den første Part i en kæde af aftaler
DEDansk Ejendomsmæglerforening, brancheforening for ejendomsformidlere
FEDForsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
HHøjesterets dom (H følger efter henvisning til domssamling)
HTHøjesterets Tidende
If.in fine, i slutningen
JDJuristens Domssamling
K(i domsreferat) køber, køberen, køberne
MADMiljøretlige Afgørelser og Domme
RtNorsk Rettstidende
S(i domsreferat) sælgeren, sælgerne
TBBTidsskrift for Bolig- og Byggeret
TFATidsskrift for Familie- og Arveret
TfRTidsskrift for Rettsvitenskap
UUgeskrift for Retsvæsen
VVestre Landsrets dom (V følger efter henvisning til domssamling)
VLTVestre Landsrets Tidende
ØØstre Landsrets dom (Ø følger efter henvisning til domssamling)

Side 511