Lærebog om indkomstskat (16. udg.)

16. udgave

Ingen adgang

Bogen, der nu foreligger i en 16. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også inddraget i fremstillingen.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 15 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 19
Adgang til fuld tekst