Forord

Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Bogen er først og fremmest tænkt som lærebog til faget udbudsret på cand.merc.jur.- og cand.jur.-studierne. Bogen har således hovedvægten på en juridisk tilgang til udbudsreglerne, men inddrager også praksis fra Klagenævnet for Udbud og domstolene i et sådant omfang, at den vil være relevant for personer, der til daglig beskæftiger sig med udbudsretlige problemstillinger.

Jeg er privilegeret at have dygtige personer i mit netværk med specialviden om forskellige dele af udbudsretten, der har været villige til at læse dele af bogens kapitler og komme med input til forbedringer. Ansvaret for fejl og mangler er naturligvis mit eget. Jeg skylder således flere personer tak for at læse forskellige udkast til dele af bogen. Tom Sandberg Jørgensen, specialkonsulent hos Forsvarets Materieltjeneste for kommentarer til kapitel 8 og særligt forsvars- og sikkerhedsdirektivet. Anne Dorthe Baunerhøj, udbudsjurist og CSR-ansvarlig, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S for kommentarer til kapitel 18 om miljø og sociale hensyn. Martin Møller Grønbæk, teamchef for kontraktstyring, Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, for kommentarer til bl.a. kapitel 5 om rammeaftaler og kapitel 20 om ændringer af kontrakt. Claus Ipsen, konsulent ved Implement Consulting Group for kommentarer til kapitel 11 om dialog og kapitel 8 om forsyning. Thomas Ginnerup-Nielsen, bid manager, CBRAIN for kommentarer til kapitel 12 om udbudsmateriale. Laura Nyhuus Svaneklink, chefkonsulent, Dansk Industri, har været igennem store dele af bogen og har ud over kommentarer til konkrete problemstillinger givet værdifuld sparring på skrivestil og metodevalg. Rasmus Horskjær Nielsen, specialkonsulent hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at udarbejde kapitel 9 om in-house, for kommentarer til flere kapitler og generel sparring om udbudslovens mange aspekter.

Chapter 19 regarding competition law and public procurement has been written by Albert Sánchez Graells, PhD, Senior Lecturer in Law, University of Bristol to whom I am greatful for taking time to participate and for always being available for discussing procurement related topics.

Side 25

Særlig tak til min mand Michael for at lægge øre til mange ideer, eksempler og udbudsretlige problemstillinger, for kommentarer til flere kapitler og ikke mindst forståelse for en travl periode op til aflevering af manuskriptet.

Studentermedhjælperne Nicoline Mark Hofman og Xenia Saxil Andersen takkes for hjælp med bogens tegninger, litteraturliste og domsregister.

Rettelser og forslag til forbedringer til de enkelte kapitler modtages meget gerne på mail carh@sam.sdu.dk.

Manuskriptet til bogen er afleveret januar 2016, og større materiale fremkommet herefter er ikke medtaget.

København, januar 2016

Carina Risvig Hamer, ph.d. lektor, Syddansk Universitet

www.udbudslov.dk.

Side 26