Free access

Litteraturliste

Abkenar, Azad Taheri »Om begrebet miljøoplysninger og behovet for en ny offentlighedsreform« U 2015B.86.

Ahsan, Mohammed »Offentlighedsloven med kommentarer« Djøf Forlag 2014.

Alexandersson, Gunnar & Hultén, Staffan »Predatory bidding in competitive tenders: A Swedish case study« European Journal of Law and Economics, 2006, vol. 22(1).

Andersen, Jon m.fl. »Forvaltningsret – Sagsbehandling« 8. udgave, Karnov Group, 2014.

Andersen, Kristine Marie og Mads Peder Brøchner Jespersen »Ordregivers undersøgelsespligt« i Karsten Hagel-Sørensen (red.) »Aktuel udbudsret II« Djøf Forlag, 2016.

Andersen, Tobias Hjelm »De nye udbudsregler: Særligt § 12 om formelle mangler« offentliggjort på udbudsportalen.

Andersen, Tomas Ilsøe »Udbudslovens betydning for forsvarsanskaffelser« i Karsten Hagel-Sørensen »Aktuel udbudsret II« Djøf Forlag 2016

Anderson, Robert D. & Kovacic, William E. »Competition Policy and International Trade Liberalisation: Essential Complements to Ensure Good Performance in Public Procurement Markets« Public Procurement Law Review, 2009, nr. 18.

Andrecka, Marta »Framework agreements, EU procurement law and the practice« Upphandlingsrättslig Tidskrifts 2015, Vol. 2, s. 127-149.

Andrecka, Marta »Innovation partnership in the new public procurement regime« Public Procurement Law Review, 2015, nr. 2,

Arrowsmith, Sue & Anderson, Robert D. »The WTO Regime on Government Procurement, Challenge and Reform« Cambridge University Press 2011.

Arrowsmith, Sue & Kunzlik, Peter (red.) »Social and Environmental Policies in EC Procurement Law« Cambridge University Press 2009.

Arrowsmith, Sue »EU Public Procurement Law – An Introduction« University of Nottingham 2010.

Arrowsmith, Sue »Public Private Partnerships and the European Procurement rules: EU Policies in Conflict?« Common Market Law Review, 2000, nr. 37, s. 709-737.

Arrowsmith, Sue »The Law of Public and Utilities Procurement« 3. udgave, Sweet & Maxwell 2014.

Arrowsmith, Sue »The Purpose of the EU Procurement Directives: Ends, Means and the Implications for National Regulatory Space for Commercial and Horizontal Procurement Policies« Cambridge Yearbook of European legal studies, 2011-2012, vol. 14.

Arrowsmith, Sue »Understanding the purpose of the EU’s procurement directives: the limited role of the EU regime and some proposals for reform« i »The Cost of Different Goals of Public Procurement« Konkurrenceverket 2012.

Avarkioti, Fotini »The Application of EU Public Procurement Rules«, Public Procurement Law Review, 2007, nr. 1, s. 22-35.

Side 859

Barfod, Line & Knud Foldschack »Socialøkonomiske virksomheder – en håndbog« Djøf Forlag 2015.

Barnard, Cathrine »Derogations, Justifications and the Four Freedoms: Is State Interest Really Protected?« i Cathrine Barnard, & Okeoghene Odudu (red.) »The Outer Limits of European Union Law« Hart 2009.

Berg, Claus »Udbudsret i byggeriet« Djøf Forlag 2012.

Bickerstaff, Roger »E-procurement under the new EU procurement Directives« Public Procurement Law Rewiev 2014, nr. 3, s. 134-147.

Bogdanovicz, Piotr »Cross-border Interest and Concession Contracts: A Critical Approach« EPPPL, 2015, nr. 2, s. 83-91.

Bordalo-Faustino, Paula »Award Criteria in the New EU Directive on Public Procurement« Public Procurement Law Review, 2014, nr. 23, s. 124.

Braun, Peter »A Matter of Principle(s) – The Treatment of Contracts Falling Outside the Scope of the European Procurement Directives« Public Procurement Law Review, 2000, s. 39-49.

Briefing, Hausfeld »European Commission is appealing the Belgian court’s judgment on damages against elevators and escalators manufacturers« Hausfeld 2015.

Broberg, Morten »Kontrakter kan ophæves ved brud på EU’s udbudsregler« Advokaten 2008.

Brown, Adrian »Case T-258/06: the German challenge to the Commission’s Interpretative Communication on contracts not subject to the Procurement Directives« Public Procurement Law Review 2007, nr. 3, NA84-87.

Brown, Adrian »Seeing Through Transparency: the Requirement to Advertise Public Contracts and Concessions Under the EC Treaty«, Public Procurement Law Review, 2007, nr. 1, s. 1-20.

Brown, Adrian »The Commission Loses another Action against Ireland Owing to Lack of Evidence: A Note on Case C-532/03 Commission v Ireland« Public Procurement Law review, 2008, NA92.

Brown, Adrian »EU primary law requirements in practice: advertising, procedures and remedies for public contracts outside the procurement directives« Public Procurement Law Review, 2010, nr. 5, s. 169-181.

Brown, Adrian »When do changes to an existing public contract amount to the award of a new contract for the purposes of the EU procurement rules? Guidance at last in Case C-454/06« Public Procurement Law Review, 2008, nr. 6, NA253-267.

Brown, Adrian »Changing a sub-contractor under a public services concession: Wall AG v. Stadt Frankfurt am Main (C- 91/08)« Public Procurement Law Review, 2010, nr. 5, s. 160-166.

Brown, Adrian »The Court of Justice rules that a contracting authority may accept the late submission of a bidder’s balance sheet, subject to certain conditions: Case C-336/12 Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education v Manova A/S« Public Procurement Law Review, 2014, NA2.

Burgi, Martin »Can secondary considerations in Procurement Contracts be a Tool for Increasing Innovative Solutions?« i Grith Ølykke, Carina Risvig og Christina Tvarnø (red.) »EU Procurement Directives: Modernization, Growth & Innovation« Djøf Forlag 2012.

Burgi, Martin »Contracting authorities, in-house services and public authorities cooperation« i François Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer (red.) »Modernising Public Procurement: The new directive« Djøf Forlag 2014, s. 49-66.

Side 860

Burnett, Michael »A new EU Directive on Concessions – the right Approach for PPP?« EPPPL, 2008, nr. 3, s. 107.

Butler, Luke »Innovation in Public Procurement: Towards the Innovation Union« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Bødtcher-Hansen, Jens og Rasmus Holm Hansen »Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog« i Steen Treumer (red.) »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing, 2016.

Bødtcher-Hansen, Jens »Det udvidede in-house-begreb« i Karsten Hagel-Sørensen »Aktuel udbudsret« Djøf Forlag 2011.

Caranta Roberto & Trybus, Martin (red.) »The law of green and social procurement in Europe« Djøf Forlag 2010.

Caranta, Roberto »General report« i Ulla Neergaard, Catherine Jacqueson and Grith Skovgaard Ølykke (red.) »Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes« Djøf Forlag 2014.

Caranta, Roberto »The changes to the Public Contract Directives and the story they tell about how EU law works« Common Market Law Review, 2015, nr. 52, s. 391-460.

Caranta, Roberto »Mapping the margins of EU public contracts law: covered, mixed, excluded and special contracts« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Christensen, Andreas m.fl.. »Konkurrenceretten i EU« 2. udgave, Djøf Forlag 2010.

Christensen, Andreas og Martin Stæhr »Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter« i Steen Treumer (red.) »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing, 2016.

Christensen, Bent »Myndighedsopgaver og udlicitering« Responsum til Udliciteringsrådet« Udliciteringsrådet, 1997.

Christensen, Jens Peter & Jørgen Albæk Jensen & Michael Hansen Jensen »Dansk Statsret« 1. udgave, Djøf Forlag 2012.

Christensen, Morten Uhrskov »Teknisk dialog – Veje til at opnå markedskendskab« i Karsten Hagel Sørensen (red.). »Aktuel Udbudsret« Djøf Forlag 2011.

Comba, Mario »Variations in the scope and the new EU public Procurement Directives of 2014: Efficiency in public spending and a major role of the approximations of laws« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Comba, Mario & Steen Treumer »The In-house Providing in European Law« Djøf Forlag 2010.

Comba, Mario & Steen Treumer »Award of Contracts in EU Procurements« Djøf Forlag 2013.

Craig, Paul & de Búrca, Gráinne »EU Law – Text, Cases and Materials« 5. udgave, Oxford University Press, 2011.

Craig, Paul & Búrca, Gráinne de »EU Law. Text, Cases and Materials« 6. udgave, Oxford University Press 2015.

Craven, Richard »EU’s 2014 Concessions Directive« Public Procurement Law Review, 2014.

Daniel, Bugge Thorbjørn, Elholm, Thomas, Starup, Peter & Steinicke, Michael »Grundlæggende EU-ret« 2. udgave, Djøf Forlag 2011.

Dragos, Dacian C. & Caranta, Roberto »Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty?« Djøf Forlag 2012.

Ellehauge, Michael »Erfaringer med håndhævelsen af EU’s udbudsdirektiv« U 2013B.241.

Side 861

Ezrachi, Ariel »EU Competition Law. An Analytical Guide to the Leading Cases« 4. udgave, Oxford 2012.

Fabricius, Jesper »Offentlige indkøb i praksis« 3. udgave, Karnov Group 2014.

Faull, Jonathan & Nikpay, Ali »The EU Law of Competition« 3. udgave, Oxford 2014.

Fenger, Niels »Forvaltningsloven med Kommentarer« Djøf Forlag 2013.

Frank, Morten & Høg, Torkil »Håndhævelsesloven med kommentarer« Karnov Group 2011.

Fog, Morten Qvist & Steinicke, Michael »Udbudsreglerne og bestikkelse« Juristen nr. 10, 2009, s. 280-286.

Fog, Morten Qvist & Steinicke, Michael »Unormalt lave tilbud og statsstøtte« Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2007.312.

García-Andrade, Xavier Codina »Why Manova is not Slovensko: a new balance between equal treatment of tenderers and competition?« Public Procurement Law Review, 2015, nr. 4, NA109-NA117.

Garde, Jens m.fl. »Forvaltningsret – sagsbehandling« 7. udgave, Djøf Forlag 2014.

Garde, Jens m.fl. »Almindelige emner« 5. udgave, Djøf Forlag 2009.

Gomard, Bernhard »Obligationsret 2. Del« 4. udgave ved Thorsten Iversen, Djøf Forlag 2011.

Gottrup, Rikke og Hanne Marie Motzfeldt »Habilitet, tavshedspligt, ytringsfrihed og offentliggørelse af kontroloplysninger« i Bent Ole Gram Mortensen, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf og Hanne Marie Motzfeldt »Erhvervsforvaltningsret« Djøf Forlag 2016.

Gottrup, Rikke »Kommunalfuldmagten« i Mortensen, Bent Ole Gram, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf og Hanne Marie Motzfeldt »Erhvervsforvaltningsret« Djøf Forlag 2016.

Graells, Albert Sánchez »Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU Public Procurement: A comparative view on selected jurisdictions« i Mario Comba & Steen Treumer »Award of Contracts in EU Procurements« Djøf Forlag 2014.

Graells, Albert Sánchez »A Deformed Principle of Competition? The Subjective Drafting of Article 18(1) of Directive 2014/24« i Grith Skovgaard Ølykke & Albert Sánchez-Graells (red.) »Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules in 2014« Cheltenham, Edward Elgar Publishing 2016.

Graells, Albert Sánchez »What Need and Logic for a New Directive on Concessions, Particularly Regarding the Issue of their Economic Balance?« EPPPLRev., 2012, s. 94.

Graells, Albert Sánchez »Bringing the ‘Market Economy Agent’ Principle to Full Power« European Competition Law Review, 2012, vol. 33.

Graells, Albert Sánchez »Exclusion, Qualitative Selection and Short-listing in the New Pulbic Sector Procurement Directive 2014/24« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Graells, Albert Sánchez »Competition Law and Public Procurement« i J Galloway (eds) »Intersections of Antitrust« Oxford University Press 2016.

Graells, Albert Sánchez »Enforcement of State Aid Rules for Services of General Economic Interest before Public Procurement Review Bodies and Courts« Competition Law Review, 2014, vol. 10(1).

Graells, Albert Sánchez »Prevention and Deterrence of Bid Rigging: A Look from the New EU Directive on Public Procurement« in G Racca & C Yukins (eds), »Integrity and Efficiency in Sustainable Public Contracts« Brussels, Bruylant 2014.

Side 862

Graells, Albert Sánchez »Public Procurement: An overview of EU and national case law« N° 40647, e-Competitions 2014.

Graells, Albert Sánchez »Public Procurement and State Aid: Reopening the Debate?« Public Procurement Law Review, 2012, vol. 21(6).

Graells, Albert Sánchez »Public Procurement and the EU Competition Rules« 2. udgave, Hart 2015.

Graells, Albert Sánchez »The Commission’s Modernization Agenda for Procurement and SGEI« i E. Szyszczak and J. van de Gronden (red.) »Financing SGEIs: State Aid. Reform and Modernisation« The Hague, TMC Asser Press / Springer 2012.

Graells, Albert Sánchez »The Difficult Balance between Transparency and Competition in Public Procurement: Some Recent Trends in the Case Law of the European Courts and a Look at the New Directives« University of Leicester School of Law Research Paper no. 13-11, 2013.

Graells, Albert Sánchez »Truly competitive public procurement as a Europe 2020 lever: what role for the principle of competition in moderating horizontal policies?« European Public Law Journal, 2016, vol. 22(2).

Graells, Albert Sánchez & Herrera-Anchustegui, Ignacio »Impact of Public Procurement Aggregation on Competition: Risks, Rationale and Justification for the Rules in Directive 2014/24« in R. Fernández Acevedo y P. Valcárcel Fernández (eds) »Centralización de compras públicas« University of Leicester School of Law Research Paper, No. 14-35, 2014.

Graells, Albert Sánchez and Ignacio Herrera Anchustegui »Revisiting the Concept of Undertaking from a Public Procurement Law Perspective – A Discussion on EasyPay and Finance Engineering« November 26, 2015, tilgængelig på SSRN: http://ssrn.com/ abstract=2695742.

Greve, Vagn & Jensen, Poul Dahl & Nielsen, Gorm Toftegaard »Straffeloven med kommentarer« 10. udgave, Djøf Forlag 2012.

Hamer, Carina Risvig »Regular purchases and aggregated procurement: the changes in the new Public Procurement Directive regarding framework agreements, dynamic purchasing systems and central purchasing bodies« Public Procurement Law Rewiev, 2014, 4, s. 201-210.

Hamer, Carina Risvig »Aktindsigt« i Bent Ole Gram Mortensen, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf og Hanne Marie Motzfeldt »Erhvervsforvaltningsret« Djøf Forlag 2016.

Hamer, Carina Risvig »Asking for Additional Information – Increase of Flexibility?« i Grith S. Ølykke & Albert Sánchez-Graells (red.), »Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules in 2014« Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2016.

Hamer, Carina Risvig »Hvornår er der tale om en udbudspligtig offentlig kontrakt«? Juridiske Emner 2015 Djøf Forlag 2016.

Hamer, Carina Risvig »Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet)« i Steen Treumer »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing, 2016.

Hamer, Carina Risvig »Kravet om »klar grænseoverskridende interesse« i udbudssager – er kravet egentlig klart?« U 2015B.200.

Hamer, Carina Risvig »Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med kommentarer« Djøf Forlag 2015.

Hamer, Carina Risvig »Nyt udbudsdirektiv, ophævelse af sondringen mellem A og B-tjenesteydelser – indførelse af nyt light-regime« offentliggjort på udbudsportalen 2013.

Side 863

Hansen, Carina Risvig »Contracts not covered, or not fully covered, by the Public Sector Directive« Djøf Forlag 2012.

Hansen, Carina Risvig »Defining a Service Concession Contract Will the Proposed New Definition of Service Concession Contracts Increase Legal Certainty in the Field of Concessions?« i Grith Ølykke, Carina Risvig & Christina Tvarnø (red.) »EU Procurement Directives: Modernization, Growth & Innovation« Djøf Forlag 2012.

Hansen, Carina Risvig »Pligt til annoncering af offentlige kontrakter – uden effektiv håndhævelse af reglerne?« U 2011B.101.

Hansen, Rasmus Holm »De udbudsretlige overvejelser og udfordringer ved skræddersyede lejemål og skræddersyede byggerier« U 2009B.407.

Hansen, Søren Friis & Krenchel, Jens Valdemar »Dansk Selskabsret 3« 2. udgave, Thomson Reuters 2015.

Hartlev, Kristian & Liljenbøl, Morten Wahl »Changes to existing contracts under the EU public procurement rules and the drafting of review clauses to avoid the need for a new tender« Public Procurement Law Review, 2013, nr. 2, s. 51-73.

Hartlev, Kristian og Liljenbøl, Morten Wahl »Ændringer af udbudte kontrakter« i Hagel-Sørensen, Karsten (red.) »Aktuel Udbudsret« Djøf Forlag 2011.

Hartlev, Kristian og Hansen, Rasmus Holm »Udbud med forhandling – fra en praktisk synsvinkel« udbudsportalen.dk.

Hartley, T.C. »The Foundations of European Union Law« 7. udgave, Oxford University Press, 2010.

Heimler, Alberto »Cartels in Public Procurement« Journal of Competition Law & Economics, 2012, vol. 8(3).

Herrera-Anchustegui, Ignacio »Centralizing Public Procurement and Competitiveness in Directive 2014/24« July 20, 2015, available at SSRN: http://ssrn.com/abstract =2633445.

Hesselink, Martijn W. »A Toolbox for European Judges« i Ulla Neergaard, Ruth Nielsen, og Lynn Roseberry (red.) »European Legal Method – Paradoxes and Revitailisation« Djøf Forlag 2010.

Heuninckx, Baudouin »Defence Procurement: The Most Effective Way to Grant Illegal State Aid and Get Away With It ... Or Is It?« Common Market Law Review, 2009, vol. 46.

Holdgaard, Rass & Anni Noes Westergaard »EU-Domstolen korrigerer Klagenævnet for Udbud« Advokaten 1, januar 2014.

Holst-Christensen, Nina, EU-Ret & Menneskeret, nr. 6, december 2013.

Holtse, Henrik Michael Steinicke og Peter Stig Jakobsen »Udbud med mange varenumre« Erhvervjuridisk Tidskrift 2010.101.

Høg, Torkild »Udbudsretlige erstatningsspørgsmål« Djøf Forlag 2005.

Hørlyck, Erik »Tilbudsloven med Kommentarer« 3. udgave, Djøf Forlag 2013.

Ilsøe, Tomas »Det nye Forsvars- og Sikkerhedsdirektiv« i Hagel-Sørensen (red.) »Aktuel Udbudsret« Djøf Forlag 2011.

Ippolito, Andreas Estrup & Hansen, Rasmus Holm »Forsvars- og sikkerhedsdirektivet – bliver det brugt (nok)?« udbudsportalen.dk.

Ippolito, Andreas Estrup »Government to Government Contracts in EU Defence Procurement« Public Procurement Law Review, 2014, nr 6.

Jones, Alison »The Boundaries of an Undertaking in EU Competition Law« European Competition Journal, 2012, vol. 8(2).

Side 864

Jones, Alison & Sufrin, Brenda »EU Competition Law. Text, Cases, and Materials«, 5. udgave, Oxford 2010.

Kennedy-Loest, C., Thomas, C. & Farley, M., »EU Public Procurement and Competition Law: The Yin and Yang of the Legal World« Competition Law International, 2011, vol. 7.

Kotsonis, Totis »The 2014 Utilities Directive of the EU: codification, flexibilisation and other misdemeanours« Public Procurement Law Review, 2014, nr. 4, s. 169-187.

Kovacic, William E. »Antitrust Analysis of Joint Ventures and Teaming Arrangements involving Government Contractors« Antitrust Law Journal, 1989-1990, vol. 58.

Kroon, Morten »Udbudsprocesret – Grænselandet mellem forvaltningsret og retspleje« i Karsten Hagel-Sørensen (red.) »Aktuel udbudsret« Djøf Forlag 2011.

Kroon, Morten og Christian Clausen »Aktindsigt og udbudsprocesret« i Karsten Hagel-Sørensen »Aktuel udbudsret II« Djøf Forlag 2016.

Krüger, Claus Gulholm-Hansen & Böwadt, Maj-Britt »Sådan gør du din kravspecifikation udbudsegnet« der kan findes på udbudsportalens hjemmeside.

Levinsen, Kirsten m.fl. »Konkurrenceloven med kommentarer« Djøf Forlag 2009.

Lichere, Francois »Chapter 4: new Award Procedures« i Martin Trybus, Caranta, Edelstam »European Union law of Public contracts: Public Procurement and beyond« Bruylant 2014.

McGowan, David »Clarity at Last? Low Value Contracts and Transparency Obligations« Public Procurement Law Review, 2007, nr. 4, s. 274-283.

McGowan, David »A Contract or Not? A Note on Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia (Case C-220/06)« Public Procurement Law Review, 2008 NA 204.

Monti, Giorgio »The Concept of Dominance in Article 82« European Competition Journal, 2006, vol. 2.

Monti, Giorgio »The Scope of Collective Dominance under Article 82 EC« Common Market Law Review, 2001, vol. 38.

Monti, Giorgio & Davies, Gareth & Chalmers, Damian »European Union Law« Cambridge University Press 2010.

Mortensen, Bent Ole Gram, Rikke Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf & Hanne Marie Motzfeldt »Erhvervsforvaltningsret« Djøf Forlag 2016.

Mortensen, Bent Ole Gram »Dansk regulering af havvindmøller« Artikel i MarIus 403/2011.

Munro, Catriona »Competition Law and Public Procurement: Two Sides of the Same Coin?« Public Procurement Law Review, 2006, vol. 15.

Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth »EU Ret« 6. udgave, Djøf Forlag 2010.

Neergaard, Ulla »The Concept of Concessions in EU Public Procurement Law Versus EU Competition Law and National Law« i Steen Treumer & Ruth Nielsen (red.) »The New EU Public Procurement Directives« Djøf Forlag 2005.

Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth »Where Did the Spirit and Its Friends Go? On the European Legal Method(s) and the Interpretation Style of the Court of Justice of the European Union« i Ulla Neergaard, Ruth Nielsen & Lynn Roseberry (red.) »European Legal Method – Paradoxes and Revitailisation« Djøf Forlag 2010.

Neergaard, Ulla Erika Szyszczak, Johan W van de Gronden, Markus Krajewski, M. (red.) »Social Services of General Interest in the EU« Asser Press 2013.

Nielsen, Anna Stamhus »Betingelserne for anvendelsen af konkurrencepræget dialog i dansk udbudsret«, U 2012B.237.

Side 865

Nielsen, Kristian Korfits & Henrik Waaben »Lov om behandling af personoplysninger med kommentarer« 3. udgave, Djøf Forlag 2015.

Nielsen, Rasmus Horskjær »»Inhouse og samarbejdsaftaler« i Steen Treumer »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing 2016.

Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina »Retskilder og retsteorier« 4. udgave, Djøf Forlag 2014.

Nielsen, Ruth & Ølykke, Grith Skovgaard »EU’s udbudsregler i dansk kontekst« Djøf Forlag 2015.

Noguello, R. »Scope and Coverage of the EU Procurement Directives« i Martin Trybus, Roberto Caranta & Gunilla Edelstam »EU Public Contract Law. Public Procurement and Beyond« Bruylant 2014.

Odudu, Okeoghene »The Boundaries of EC Competition Law: The Scope of Article 81« Oxford 2012.

Odudu, Okeoghene & Bailey, David »The single economic entity doctrine in EU competition law« Common Market Law Review, 2014, vol. 51(6).

Offersen René, m.fl. »Ugyldighed og annullation af kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne« U 2008B.372.

Offersen, Rene »Lovliggørelse af fejlbehæftede udbud« U 2010B.55.

Piening, Anja »Rammeaftaler under den nye udbudslov« i Steen Treumer (red.) »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing, 2016.

Poulsen Sune, Troels »Miljø og sociale hensyn ved offentlige anskaffelser« i Steen Treumer (red.) »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing, 2016.

Poulsen, Sune Troels »Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og EU’s indre marked« U 2014B.198.

Poulsen, Sune Troels »Om henvisning til varemærker ved udbud af offentlige kontrakter« U 2008B.41.

Poulsen, Sune Troels »Statsstøtteret i EU – mellem ligebehandling og påvirkning af konkurrencen« Djøf Forlag 2015.

Poulsen, Sune Troels »The possibilities of amending a public contract without a new competitive tendering procedure under EU law« Public Procurement Law Review, 2012, nr. 5, 167-187.

Poulsen, Sune Troels, Hvilsted, Søren & Andersen, Torsten Bie »Aktindsigt i delpriser – om udbud af offentlige kontrakter og fritvalgsordninger« U 2010B.379.

Poulsen, Sune Troels, Jakobsen, Peter Stig J & Kalsmose-Hjelmborg, Simon Evers »EU Udbudsretten« 2. udgave, Djøf Forlag 2011.

Priess, Hans-Joachim »Award Procedures for EU Institutions« i Martin Trybus, Roberto Caranta and Gunilla Edelstam »EU Public Contract Law. Public Procurement and Beyond« Bruylant 2014.

Priess, Hans-Joachim »The rules on exclusion and self-cleaning under the 2014 Public Procurement Directive« Public Procurement Law Review, 2014, nr. 3, s. 112-123.

Pünder, Hermann, Hans-Joachim Priess & Sue Arrowsmith »Self-Cleaning in Public Procurement Law« Carl Heymanss Verlag 2009.

Quesada, Carmen Estevan de »Competition and transparency in public procurement markets« Public Procurement Law Review, 2014, vol. 23.

Rønsholdt, Steen »Forvaltningsret – Retssikkerhed. Proces. Sagsbehandling« Karnov Group, 3. udgave, 2010.

Schooner, Steven L. »Pondering the Decline of Federal Government Contract Litigation in the United States« Public Procurement Law Review, 1999, vol. 8.

Side 866

Smith, Susie »Articles 74 to 76 of the 2014 Public Procurement Directive: the new »light regime« for social, health and other services and a new category of reserved contracts for certain social, health and cultural services contracts« Public Procurement Law Review 2014, nr. 4, s. 159-168.

Steinicke, Michael »Varernes frie bevægelighed og offentlige indkøb« Djøf Forlag 2001.

Steinicke, Michael & Groesmeyer, Lise »Udbudsdirektivet med kommentarer« 2. udgave, Djøf Forlag 2008.

Steinicke, Michael »The Public Procurement rules and Innovation« i Grith Ølykke, Carina Risvig & Christina Tvarnø (red.) »EU Procurement Directives: Modernization, Growth & Innovation« Djøf Forlag 2012.

Steinicke, Michael »Regulation of concessions – a new territory for the Public Procurement Directives« UrT, 2014, nr. 1.

Steinicke, Michael »Qualification and Shortlisting« i Martin Trybus, Roberto Caranta and Edelstam »EU Law and Public Contracts« Bruylant 2014.

Stergiou, Hélène »Public Procurement Law and Health Care: From Theory to Practice« Research chapters in law 2/2010. Der kan findes på www.coleurop.be.

Szydlo, Marek »Contracts beyond the scope of the EC procurement Directives – who is bound by the requirement for transparency« 2014, European Law Review, nr. 34(5), s. 720-737.

Thomas, Christopher »Two Bids or not to Bid? An Exploration of the Legality of Joint Bidding and Subcontracting Under EU Competition Law« Journal of European Competition Law & Practice, vol. 6(9), 2015.

Thorup, Kirsten »Udbudsloven og Klagenævnet for Udbud« i Steen Treumer (red.) »Udbudsloven« Ex Tuto Publishing, 2016.

Thorup, Kirsten & Frimot, Mette »Standstill og opsættende virkning i udbudsretten« U 2010B.303.

Thrane, Thomas Andersen »Aktindsigt i virksomheders drifts- eller forretningsforhold i nyere administrativ rekurspraksis på erhvervsområdet« U 2012B.181.

Telles, Pedro »The Good, the Bad, and the Ugly: The EU’s Internal Market, Public Procurement Thresholds and Cross-border interest« Public Contract Law Journal, s. 12-17, 2013.

Telles, Pedro & Butler, Luke »Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Tiedemann, Niels »Om Klagenævnet for Udbuds prøvelse i RenoNorden-kendelsen« U 2012B.334.

Trepte, Peter »Public Procurement in the EU – A Practioner’s Guide« 2. udgave, Oxford University Press, 2007.

Treumer, Steen »Evolution of the EU Public Procurement Regime« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Treumer, Steen »Ligebehandlingsprincippet i EU’s udbudsregler« Djøf Forlag 2000.

Treumer, Steen »Technical dialogue prior to submission of tenders and principle of equal treatment of tenderers« Public Procurement Law Review, 1999.

Treumer, Steen »Towards and Obligation to Terminate Contracts Concluded in Breach of EC Public Procurement Rules: End of Status of Concluded Public Contracts as Sacred Cows« Public Procurement Law Review, nr. 6, s. 371-386.

Side 867

Treumer, Steen »On the development of a Danish Public Procurement Regime outside the Scope of the EU Public Procurement Directives: EU Principles of Law do not Come Easy« i Roberto Caranta & Dacian Dragos (red.) »Outside the EU Procurement Directives – Inside the Treaty?« Djøf Forlag 2012.

Treumer, Steen »Flexible procedures or ban on negotiations? Will more negotiation limit the access to the procurement market« i Grith Ølykke, Carina Risvig & Christina Tvarnø (red.) »EU Procurement Directives: Modernization, Growth & Innovation« Djøf Forlag 2012.

Treumer, Steen »Overdragelse af kontrakter omfattet af EU’s udbudsregler efter konkurs« U 2013 B.409.

Treumer, Steen »Regulation of contract changes leading to a duty to retender the contract: the European Commission’s proposals of December 2011« Public Procurement Law Review, 2012, nr. 5, s. 153-166.

Treumer, Steen & Lichère, Francois (red.) »Enforcement of the EU Public Procurement Rules« Djøf Forlag 2011.

Treumer, Steen »Den danske tilgangsvinkel til in-house-arrangementer i EU-retlig belysning« i Festskrift til Det Danske Selskab for Byggeret, 2009, s. 311-327.

Treumer, Steen »Regulation of Contract Changes in the New Public Procurement Directive« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer (red.) »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Treumer, Steen »Evolution of the EU Public Procurement Regime« i Francois Lichère, Roberto Caranta & Steen Treumer (red.) »Modernising Public Procurement: The New Directive« Djøf Forlag 2015.

Trybus, Martin »Buying Defence and Security in Europe – The EU Defence and Security Procurement Directive in Context« Cambridge University Press 2014.

Tryfonidou, Alina »The Outer Limits of Article 28 EC: Purely Internal Situations and the Development of the Court’s Approach through the Years« i Barnard, Cathrine & Odudu, Okeoghene (red) »The Outer Limits of European Union Law« Hart 2009.

Tvarnø, Christina D. »Offentlig-privat partnerskab – lovregler eller politisk strategi?« U 2011B.129.

Tvarnø, Christina D. »Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) (Behov for en ny vejledning?)« U 2010B.190.

Weishaar, Stefan E. »Cartels, Competition and Public Procurement. Law and Economics Approaches to Bid Rigging«, Edgar Elgar 2013.

Whish, Richard & Bailey, David »Competition Law«, 8. udgave, Oxford 2015.

Wiggen, Janicke »Directive 2014/24/EU: The new provisions on Co-operation in the public sector« Public Procurement Law Review, 2014, nr. 3 s. 83-93.

Williams, Rhodri »Contracts Awarded Outside the Scope of the Public Procurement Directives« Public Procurement Law Review, 2007, nr. 1, NA.

Williams, Sope »Coordinating public procurement to support EU objectives – a first step? The case of exclusions for serious criminal offences« i Sue Arrowsmith & Peter Kunzlik »Social and Environmental Policies in EC Procurement Law New Directives and New Directions« Cambridgde University Press, 2009.

Wolswinkel, Johan »From public contracts to limited authorisations and vice versa: exploring general award requirements from the EU court’s corollary approach« Public Procurement Law Review, 2015, nr. 5, s. 137-163.

Ølykke, Grith Skovgaard »Abnormally Low Tenders with an Emphasis on Public Tenderers« Djøf Forlag 2010.

Side 868

Ølykke, Grith Skovgaard »How does the Court of Justice of the European Union pursue competition concerns in a public procurement context?« Public Procurement Law Review, 2011, nr. 6.

Ølykke, Grith Skovgaard »The Legal Basis Which Will (Probably) Never Be Used – Enforcement of State Aid Law in a Public Procurement Context« European State Aid Law Quarterly, 2011, vol. 3.

Østergaard, Morten Mark »Rækkevidden af EU Traktatens artikel 296« i Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2009.299.

Kommissionens vejledninger og fortolkningsmeddelser

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om koncessioner i EU-lovgivningen (2000/C 121/02).

Kommissionens fortolkningsmeddelelse af 7. december 2006 (KOM (2006) 779).

Kommissionens fortolkningsmeddelelse om den fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne (2006 C-179/02).

Kommissionens »Explanatory Note – Framework Agreements – Classic Directive« dokument CC/2005/03 af 14. juli 2005.

Arbejdsdokumentet fra Kommissionen af 25. juni 2008 »Europæisk kodeks for bedste praksis for SMV’s adgang til offentlige indkøbskontrakter«.

Kommunikationen »Fighting Corruption in the EU« COM(2011) 308 final.

Staff WorkingPaper concerning the application of EU public procurement law to relations between contracting authorities (‘public-public cooperation’), Sec(2011).

Kommissionens rapport »EU Anti-corruption report« COM(2014) 38 final.

Kommissionens non-paper, om »Issues which are specific to the Utilities Directive« Rådets dokument nr. 11884/12.

Cluster 2 »Strategic use of public procurement« Rådets dokument nr. 5369/12.

Cluster 3 »Reducing documentation requirements« Rådets dokument nr. 9185/12.

Cluster 3 »Reducing documentation requirements« Rådets dokument nr. 9185/12, 27. april 2012.

Cluster 5 »SME Access« Rådets dokument nr. 6706/12.

Cluster 6: »Aggregation of demand« Rådets dokument nr. 8071, 28 marts 2012.

Cluster 6: »Aggregation of demand« Rådets dokument nr. 9184/12, 26. april 2012.

Cluster 8 »Sound Procedure« Rådets dokument nr. 11266/12.

Cluster 9 »Governance« dokument nr. 7396/12.

Cluster 10 »Scope« Rådets dokument nr. 9315/12.

Kommissionens evalueringsrapport »Impact and Effectiveness of EU Public Procurement Legislation«, part 1 SEC(2011) 853 final.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger:

»Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler« 2013.

»Mulighederne for dialog ved udbud« 2013.

»Vejledning om kontraktændringer« 2013.

»Vejledning om totalomkostninger i udbud« 2014.

»Sociale hensyn og miljøhensyn ved offentlige indkøb« 2014.

»Vejledning om funktionsudbud« 2014.

»Vejledning om evalueringsmetoder« 2016.

»Udbudsloven. Vejledning om udbudsreglerne« 2016.

Side 869

Rådet for offentlig Privat Samarbejde og Udbudsrådet

Rådet for Offentlig Privat Samarbejdets rapport »Incitamenter i længerevarende kontrakter« 2015.

Udbudsrådets analyse »Bedste praksis for brug af rammeaftaler – en håndbog om rammeaftaler for indkøbere« 2011.

Øvrige vejledninger og rapporter

Justitsministeriets vejledning »Undgå korruption« 2015.

United Nations Convention against Corruption.

OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

Side 870