Grundlæggende udbudsret (1. udg.)

Forfatter: Carina Risvig Hamer
Ingen adgang

Bogen behandler de grundlæggende EU-udbudsregler, som de er implementeret i dansk ret ved udbudsloven, der trådte i kraft 1. januar 2016.

Adgang til fuld tekst