Forord, 2. udgave

i Civile retssager (2. udg.)
Free access

Forord, 2. udgave

Inden for de sidste år er der gennemført flere reformer af retsplejeloven, ikke mindst i 2014. Det er derfor rimeligt at opdatere min fremstilling af den civile retspleje med forandringerne frem til 1. juli 2014, hvor den seneste reform trådte i kraft. Retspraksis efter 1. oktober 2014 er som udgangspunkt ikke medtaget.

1. november 2014

Christian Dahlager

Side 11