Lovregister

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 1992 (AB 92)

§ 2 59

§ 3 59

§ 15 190, 197n109

§ 17 210, 216n23

§ 24 168, 197n109

§ 25 180

§ 26 168, 197n109

Aftaleloven

§ 1 28, 45, 49 f., 57, 69, 230

§ 2 30, 36, 38

§ 3 28, 30, 33, 36 f., 39, 52, 57, 70

§ 4 34, 39 ff., 43, 46, 62, 70, 227

§ 5 30, 36, 40, 42, 70, 74

§ 6 34, 36, 41 ff., 62, 70, 154, 227

§ 7 28, 49, 51 f., 54 f., 57, 69, 71 f., 113

§ 8 34 f., 61 f.

§ 9 35, 57, 62, 227

§ 10 21, 202, 206, 208 ff., 214 ff., 218, 220, 222 f.

§ 11 203 f., 209 f., 212, 216

§ 12 209, 213, 215

§ 13 52, 209, 214

§ 14 214

§ 15 202, 216

§ 16 203, 210, 214 f.

§ 17 215

§ 18 52, 203 f., 211, 213 f.

§ 19 202, 213, 217 f., 223, 227

§ 20 209

§ 21 219

§ 22 50

§ 24 220

§ 25 56, 206, 211, 214, 224 f.

§ 26 208, 222

§ 28 62, 109, 124, 130, 136, 139

§ 29 109, 111 f., 136 ff., 160

§ 30 107, 109, 112, 123, 132, 140 ff., 160 f., 191, 195n107

§ 31 109, 112, 114, 116 ff., 123, 144, 148 ff., 160 f.

§ 32 22, 26 f., 35, 55, 57, 62, 67, 103, 107, 111 f., 115, 118, 124, 130 f., 152 ff., 161, 196, 203, 218n27, 233

§ 33 50, 61, 80, 108 ff., 116 f., 138, 140 ff., 144 f., 149, 158, 160 ff., 164 ff., 169, 174, 177, 186, 196

§ 34 121 ff., 155

§ 35 50, 121

§ 36 21 f., 50, 61, 64, 80, 99, 107 ff., 114 ff., 120 f., 126, 132, 138, 141 f., 144, 149 ff., 157 ff., 186, 199, 230, 243n27

§ 38 75n2, 151, 181

§ 38 a-d 151

§ 38 a 23, 64

§ 38 b 23, 63 f., 98 f., 108, 157n48, 167, 173 f., 239, 241

§ 38 c 64, 99, 108, 157, 160, 164, 171

§ 39 35, 51, 54 ff., 67, 85, 101, 110, 113 f., 117 f., 152, 159, 165, 225

§ 40 41 f., 54, 58, 130

Arbejdsskadesikringsloven

§ 53 19

Arveloven

§ 17-34 102

§ 63 78, 118

§ 64 78, 118

§ 67 85

§ 68 85

§ 76 228, 233

Side 257

§ 93 85, 102, 161, 228

Betalingstjenesteloven

§ 62 217n26

Bortblevneloven

§ 18 125

§ 22 125

Bürgerliches Gesetzbuch

§ 138 116, 185

§ 154 47, 86n16

§ 155 86n16

§ 157 231n2

§ 242 177

§ 305 c 243n27

§ 313 191n102

§ 518 104

§ 762 105n36

§ 763 105n36

Checkloven

§ 1 78

§ 11 224n37

Code Civil

Art. 6 185

Art. 1133 185

Art. 1134 177

Danske Lov af 1683

3-19-2 124, 156, 221, 224, 242n24

5-1-1 14, 25, 76, 108, 178, 184

5-1-2 14, 108, 118, 166, 171, 178, 184 ff.

5-14-55 105

Dødsboskifteloven

§ 81 219

E-handelsloven

§ 12 47, 53n41

Erhvervsdrivende fonde, Lov om

§ 27 207n7

Erhvervsdrivende virksomheder, Lov om

§ 7 208

§ 10 207

Erhvervslejeloven

§ 7 175

Erstatningsansvarsloven

§ 11 200

§ 19 181

§ 23 56, 181, 226

§ 24 56, 114, 174, 181

§ 24 b 125

§ 27 181, 242

Finansiel virksomhed, Lov om

§ 43 68, 89n19, 145, 162n56, 170, 177, 184

§ 47 151

§ 48 79, 119n9, 151

§ 77 105n36

§ 355 177

Forbrugeraftaleloven

§ 2 25, 64

§ 6 48, 64

§ 18 100 f., 113, 194

§ 19 101

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv., Lov om

§ 2 92

§ 2 a 92

§ 3 90n21

§ 7 28

§ 8 100, 159

§ 11 55, 85, 100

§ 17 100

Side 258

Formidling af fast ejendom, Lov om

§ 24 205, 212

§ 25 84, 205

§ 26 205

§ 29 145

Forsikringsaftaleloven

§ 4 142n12

§ 5 191

§ 6 142

§ 7 142

§ 8 131

§ 9 191 f.

§ 19 241

§ 33 41 f., 53

§ 34-34 m 101

§ 35 105, 119

§ 37 138

§ 54 75

§ 97 a 56, 101

§ 102 37, 74

§ 103 79

Forældelsesloven

§ 2 128

§§ 15-18 42

Forældremyndighed og samvær, Lov om

§ 1 133

Funktionærloven

§ 2 20, 79

§ 4 120

§ 5 148

§ 9 210

§ 18 20, 75n2, 79, 151, 181, 235

§ 18 a 20, 75n2, 79

§ 21 140

Færdselsloven

§§ 105-108 19

Grundloven

§ 63 162

Gældsbrevsloven

§ 1 76, 122

§ 3 53

§ 5 170

§ 7 166, 176

§ 14 135

§ 27 122

Gåvoutfästelselagen

§ 1 104

Handelsagentloven

§ 3 79

§ 4 204, 212

§ 9 212

§ 16 205

§ 17 58

§§ 25-29 176n76, 205

§ 33 212

§ 34 58, 205

Kommissionsloven

§ 1 45n26, 207, 230

§ 3 41

§ 4 220

§ 5 58

§ 7 204, 209, 212

§ 9 204, 209, 212

§ 14 206n5, 223

§§ 27-39 221

§§ 40-45 206n5, 213n15

§ 48 220

§ 53 222

§ 56 207, 220, 222

Konkurrenceloven

§ 6 114, 144, 145n15, 206

§ 7 144, 206

§ 8 206

§ 11 144, 184

§ 16 144

Side 259

Konkursloven

§ 10 a 138

§ 14 e 146

§ 17 138

§ 56 183

§ 72 219

§§ 75-78 125

Kreditaftaleloven

§ 1 25

§ 8 79

§ 9 151

§ 22 150, 163, 169, 183n94

§ 36 79

§ 49 150

§ 50 79

Købeloven

§ 1 19, 45n26, 230 f.

§ 3 75

§ 4 a 23 ff.

§ 5 77, 86, 88, 102, 163, 230, 239

§ 6 48

§ 13 239

§ 14 118

§ 20 19

§ 21 192, 195

§ 23 73, 121

§ 24 120, 166, 169, 176, 182, 191, 194, 196, 233

§ 28 123, 128 f.

§ 30 169

§ 42 73, 75, 91

§ 43 91, 127

§ 47 131

§ 49 128

§ 52 128

§ 53 128, 147

§ 54 128, 147

§ 59 73, 120

§ 61 41

§ 66 239

§ 72 77, 86, 88, 102, 163, 230, 239

§ 75 121

§ 76 56, 66, 91, 131 f., 147, 161, 206, 227

§ 77 242

§ 78 91, 128

§ 80 75, 91, 142, 147, 227

§ 81 49, 128

§ 82 128

§ 83 128

§ 86 41

Købelovskonventionen (CISG)

Art. 1 68

Art. 2 25, 68

Art. 4 128n20

Art. 8 26 f., 71, 72n1, 83n11, 190 f., 229

Art. 13 156n44

Art. 14 68 f.

Art. 16 69

Art. 17 70

Art. 18 70

Art. 19 44n24, 70

Art. 20 70

Art. 21 70

Art. 22 70

Art. 27 42n18

Art. 35 131n28

Art. 41 73

Art. 79 169

Lejeloven

§ 4 46, 79

§ 5 98, 243n27

§ 17 191

§ 42 41

§ 47 182

§ 93 175

Luftfartsloven

§ 104 119

Markedsføringsloven

§ 1 19, 65 f., 162, 176, 184

§ 3 109, 144

§ 6 48

§ 7 35, 65 ff., 161

§ 9 57

§ 12 65, 75, 91, 151

§ 13 66 f., 151

§ 14 66

§ 20 19, 177n79, 184

§ 24 162, 177n79

§ 30 109

Side 260

Omsætning af fast ejendom, Lov om

§ 6 174

Ophavsretsloven

§ 53 239n16

Produktansvarsloven

§ 5 68

Produktsikkerhedsloven

§ 8 67

Renteloven

§ 2 103

§ 5 149

§ 7 25, 149

Restatement Contracts 2

§ 208 178

§ 261 188

Retsplejeloven

§ 126 162

§ 163 53n39

§ 171 130

§ 245 173

§ 263 55

§ 338 127

§ 344 76, 82

§ 478 137

§ 530 76

§ 538 a 39

§ 574 81

Retsvirkningsloven

§ 11 202

Revisorloven

§ 16 162

Selskabsloven

§ 25 79

§ 30 119

§ 41 112, 126

§ 60 78

§ 66 135

§ 67 183

§ 108 127

§ 109 127

§ 127 119

§ 135 207 f.

§§ 135-137 202, 207

§ 195 102

§ 237 30

§ 363 181

Skatteforvaltningsloven

§§ 21-25 84

§ 28 84

Straffeloven

§ 1 236

§ 241 109

§ 249 109

§ 260 137

§ 279 109, 115, 140, 145, 161

§ 280 209, 212

§ 281 109, 115, 137 f.

§ 282 109, 115 f., 148, 161

§ 283 122

§ 288 137

§ 294 137n6

§ 296 143

§ 298 145

§ 299 147, 209, 212

§ 300 138

§ 300 a 110, 115

§ 300 b 110, 115

§ 300 c 110, 115

Søloven

§ 174 242

§ 175 242

§ 278 196

§ 295 78

§ 296 78

§ 347 196

§ 422 88, 242

Tingslysningsloven

§ 1 134

§ 9 79

§ 13 134

§ 42 a 39

§ 42 b 151, 172

§ 48 111, 134

Side 261

UK Sale of Goods Act

§ 61 128n20

Vekselloven

§ 8 224n37

Voldgiftsloven

§ 7 173

Værdipapirhandelsloven

§ 3 177

§ 34 143

§ 35 143

§ 39 143

§ 94 143

Værgemålsloven

§ 1 107, 115, 133

§ 5 107, 201 f.

§ 6 107, 111, 115, 133 f., 201 f.

§ 7 201 f.

§ 13 133

§ 27 150

§ 28 134

§ 29 134

§ 33 133

§ 35 134

§ 41 133

§ 42 133, 135

§ 43 133, 135

§ 44 50, 125 f., 134 f., 224n36

§ 45 125, 135

§ 46 50, 115, 125, 134 f., 150 f., 160, 220

§ 65 125

Ægteskabsloven

§ 1 133

§ 2 133

§ 52 23, 168, 183

§ 58 23, 168, 182 f.

Ægteskabets retsvirkninger, Lov om

§ 29 23

§ 30 102

§ 35 78, 118

§ 37 118

Side 262