Forside og kolofon

i Selskabsformerne (7. udg.)
Free access

Forside og kolofon

article image

Noe Munck og Lars Hedegaard Kristensen

Selskabsformerne

7. udgave, 1. oplag

© 2014 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Printed in Denmark 2014

ISBN 978-87-574-3279-4