Dansk Privatret (18. udg.)

Ingen adgang

Bogen er primært tænkt som undervisningsgrundlag i juridiske fag ved handelshøjskoler, universiteter og andre læreanstalter. Med bogens for-holdsvise brede udvalg af emner har det være hensigten at åbne mulighed for en friere sammensætning af pensum efter de enkelte undervisningsinsti-tutioners behov. Bogen er også velegnet som opslagsværk for praktikere, der ønsker et hurtigt overblik over et retsområde.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 22
Adgang til fuld tekst