Forord

Denne bog giver en samlet beskrivelse af ansattes immaterielle rettigheder. Reglerne om ansattes opfindelser har hidtil primært været beskrevet i to juridiske specialfremstillinger, Lov om arbejdstageres opfindelser, med kommentarer af Mads Bryde Andersen (1995) og Lov om opfindelser ved offentlig forskningsinstitutioner, med kommentarer af Jens Schovsbo (2001). Reglerne om ansattes ophavsrettigheder, designrettigheder og varemærkerettigheder har primært været beskrevet i lovkommentarer og lærebøger mv. Formålet med denne bog er at give en samlet, opdateret beskrivelse af reglerne og den seneste retspraksis.

Vi har fordelt arbejdet mellem os sådan:

Morten Rosenmeier er hovedansvarlig for kapitel I og II.

Jeppe Brinck-Jensen er hovedansvarlig for kapitel III.

Tine Sommer er hovedansvarlig for kapitel IV. Kapitlet opdaterer og bygger videre på Jens Schovsbos ovennævnte bog.

Morten Rosenmeier og Jens Schovsbo er hovedansvarlige for kapitel V.

En stor tak til Marie Hovel Hansen for bidrag til kapitel III.

Der er i hovedsagen ikke taget hensyn til materiale, som er fremkommet efter den 1. maj 2013.

Forfatterne

Side 11