Bilag 5. Bekendtgørelse nr. 1327 af 3. december 2010 om ikrafttræden for Grønland af varemærkelovens kapitel 8 og designlovens kapitel 10

i Designret (2. udg.)
Gratis adgang

Bilag 5. Bekendtgørelse nr. 1327 af 3. december 2010 om ikrafttræden for Grønland af varemærkelovens kapitel 8 og designlovens kapitel 10

I medfør af § 61 i varemærkeloven, jf. kongelig anordning nr. 655 af 11. juni 2010, § 60, stk. 1, i designloven, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 656 af 11. juni 2010, samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 126 af 19. februar 2009 fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i varemærkelovens kapitel 8 om international varemærkeregistrering træder i kraft for Grønland den 11. januar 2011.

§ 2. Bestemmelserne i designlovens kapitel 10 om international designregistrering træder i kraft for Grønland den 11. januar 2011.

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 3. december 2010

JESPER KONGSTAD

/ Anne Rejnhold Jørgensen

Side 344

Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer