Designret (2. udg.)

Designloven med kommentarer

Ingen adgang

Lovkommentaren skaber klarhed over designloven, herunder retsreglernes indhold og anvendelse.

Adgang til fuld tekst