Eksekutionsret (1. udg.)

materiel foged- og auktionsret

Forfatter: Anders Ørgaard
Ingen adgang

Jeg har i denne bog forsøgt at fremstille de fogedretlige og auktionsretlige regler fra en formueretlig synsvinkel. Der er derfor stort set ikke medtaget spørgsmål af processuel karakter. Forarbejet til bogen er et kompendium i eksekutionsret. Det har gennem flere år været anvendt til undervisning i eksekutionsret ved Aalborg Universitet. Efter at jeg har arbejdet videre med kompendiet og tilføjet kapitlet om tvangsauktion, foreligger resultatet nu som denne bog. Det var planen, at bogen skulle have foreligget for et par år siden, men andre gøremål har forhindret dette. Jeg skylder daværende jurastuderende – nu advokatfuldmægtig – Mathias Kjærsgaard Larsen tak for i sin tid at have bistået med indsamling af relevant domsmateriale. Jeg vil ligeledes takke advokat, ph.d. Pia Moltke Jensen for at have læst og kommenteret kapitlet om tvangsauktion. Jeg vil også gerne takke advokat, ph.d. Stinne Richter Berg for at have læst og kommenteret dele af den øvrige fremstilling. Endelig takker jeg stud.jur. Jakob Gregers Andersen for at have udarbejdet stikordsregister. Der er ikke taget hensyn til materiale offentliggjort efter 31. maj 2013. Aalborg juni 2013 Anders Ørgaard

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst