Forkortelser.

i Færdselsloven (1. udg.)
Free access

Forkortelser.

Med hensyn til forkortelser for litteratur henvises til litteraturfortegnelsen

AM ANF eller AKAnklagemyndighedens vidensbase Forsikringsankenævnets afgørelse
ASD AÅAssurandør-Societetets Domssamling Anklagemyndighedens Årsberetning
BByretsafgørelse
bet.Betænkning
DiKSDomme i Kriminelle Sager
DimensionsbekendtgørelsenBekendtgørelse 2016-12-01 nr. 1497 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk
F.afd.Justitsministeriets færdselssikkerhedsafdeling
FEDForsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling
ForsikringsbekendtgørelsenBekendtgørelse 2007-06-06 nr. 579 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer mv.
FTFolketingstidende
Detailforskrifter for køretøjerBekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer
HHøjesterets afgørelse
JDJuristens Domssamling
KørekortbekendtgørelsenBekendtgørelse 2015-03-25 nr. 312 om kørekort
KørekortcirkulæretCirkulære 2015-03-25 nr. 9163 om kørekort
Medd.Meddelelser fra Landsforeningen af beskikkede advokater (efterfulgt af nummer og årstal)
RegistreringsbekendtgørelsenBekendtgørelse 2014-12-09 nr. 1315 om registrering af køretøjer
RMRigsadvokatens meddelelse, efterfulgt af nummer og årstal (Rigsadvokatens meddelelser er i 2016 blevet samlet i Rigsadvokatmeddelelsen, som er det samlede (elektroniske) dokument for Rigsadvokatens retningslinjer til anklagemyndigheden. Rigsadvokatmeddelelsen kan søges på www.anklagemyndigheden.dk under Anklagemyndighedens Vidensbase. I denne lovkommentar er der dog visse steder henvist til de tidligere rigsadvokatmeddelelser (RM)).
SSø- og Handelsrettens afgørelse
SlæbningsbekendtgørelsenBekendtgørelse 2016-05-25 nr. 485 om slæbning af køretøjer
SærtransportbekendtgørelsenBekendtgørelse 2014-12-10 nr. 1328 om særtransport
TfKTidsskrift for Kriminalret
UUgeskrift for Retsvæsen
UdstyrsbekendtgørelsenBekendtgørelse 1977-04-20 nr. 154 om køretøjers indretning og udstyr mv.
VVestre Landsrets afgørelse
VejafmærkningsbekendtgørelsenBekendtgørelse 2016-09-21 nr. 1193 om vejafmærkning
VLDVestre Landsrets dom
VLKVestre Landsrets kendelse
VLTVestre Landsrets Tidende
ØØstre Landsrets afgørelse
ØLDØstre Landsrets dom
ØLKØstre Landsrets kendelse
1955-færdselslovenFærdselsloven af 24. maj 1955 (lov nr. 153 med senere ændringer)
1976-færdselslovenFærdselsloven af 10. juni 1976 (lov nr. 287 med senere ændringer)

Side 20

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)