Kolofon

Henrik Waaben, Kirsten Søndergaard Munck,

Birgitte Arent Eiriksson og Hanne Aagaard

Færdselsloven med kommentarer

1. udgave, 1. oplag

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Tryk: Clemenstrykkeriet, Viborg

Printed in Lithuania 2017

ISBN 978-87-574-0773-0

eISBN bind 1 978-87-7198-077-6

eISBN bind 2 978-87-7198-078-3

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)