Stikordsregister

i Færdselsloven (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

A

Administrative bestemmelser

– bemyndigelser, generelle

Bind II: 821 ff., 824 ff.

– klageadgang Bind II: 825

– ressort, for færdselsloven Bind I: 84

ADR-konventionen Bind I: 99,

Bind II: 18 ff., 24

Advarselstrekant Bind I: 179, 183, 272, 274 ff., 295, 382

AETR-overenskomsten Bind II: 66, 354, 535, 813

Afmærkning

– almindelige bestemmelser

Bind II: 184 ff.

– anvisninger ved Bind I: 156 ff.

– betydning af Bind I: 157 ff.

– private veje Bind II: 186 ff.

– uenighed om Bind II: 186

– vejarbejder Bind II: 190

– vildledende Bind II: 190

Afmærkningslygte Bind I: 205, 292 ff., 296, 380, 784

Afspærring, af vej Bind II: 157, 162 ff.

Afstand, til forankørende

– almindelig regel Bind I: 202 ff.

– frakendelse af førerret

Bind II: 493 ff., 586

Airbag Bind I: 824

Akseltryk

– definition Bind I: 123

– dispensation Bind II: 47

– frakendelse Bind II: 522

– kontrol med Bind I: 809 ff., Bind II: 40

– straf Bind II: 41 ff., 311

– størst tilladte Bind II: 34, 39 ff.

Aktindsigt Bind I: 187

Alkoholistbehandling Bind II: 734, 737

Alkolåsordning

– frivillig ordning, generhvervelse før tid Bind I: 94 f., Bind II: 734 ff.

– obligatorisk ordning Bind I: 694 ff., 703 ff., 725

All terrain vehicle, se ATV-køretøj

Anklageskrift Bind II: 428 ff.

Ansvarsforsikring, se Forsikring

ANT-kursus

– efter betinget frakendelse Bind I: 710 ff.

– efter kørselsforbud Bind I: 719 ff.

– efter ubetinget frakendelse Bind I: 692 f., 697, 702 f., Bind II: 723, 737, 739

– regler for Bind I: 723 ff.

Anvisninger for færdslen Bind I: 156 ff.

Arbejdsredskab Bind I: 124, 134, 135 ff., 143 ff.

ATV–køretøj Bind I: 124, 144, 801, Bind II: 148

Automatisk trafikkontrol

– betinget objektivt strafansvar Bind II: 324 ff.

– målemetode Bind I: 340 ff.

– oplysningspligt Bind I: 753

Autostol (barnestol) Bind I: 825, 827

B

Bakning

– frakendelse af førerret

Bind II: 471 f., 479

– pligter ved Bind I: 210

Befordring af personer

– bil Bind I: 831 ff.

– campingvogn, forbud Bind II: 32

– cykel Bind I: 390 f.

– erhvervsmæssigt Bind I: 658 ff., 663 ff., Bind II: 15

Side 877

– generelle regler Bind II: 11 ff., 30 ff.

– knallert Bind I: 396 ff.

– motorcykel Bind I: 401

– sikkerhedsbestemmelser Bind II: 30

– uforsvarlig, frakendelse

Bind II: 519 f.

Belæsning Bind I: 391 f, 398,

Bind II: 11 ff., 519 ff.

Beredskabsstyrelsen

– færdselsregulering Bind II: 152 f.

– køretøjer Bind I: 784

Betalingsbestemmelser Bind II: 401 ff.

Betinget frakendelse, se Frakendelse af føreret

Betinget objektivt strafansvar Bind II: 324 ff.

Bevidsthedspåvirkende stoffer, forbud mod kørsel

– formildende omstændigheder Bind I: 597 f., Bind II: 623 ff.

– frakendelse af førerretten Bind I: 578 ff., 588 ff., Bind II: 537, 571 ff., 674 f., 680

– gerningsindhold Bind I: 546

– objektive krav Bind I: 550 ff.

– politiets kontrol Bind I: 604 ff.

– skærpende omstændigheder Bind I: 588 ff.

– straf Bind I: 570 ff., 588 ff., Bind II: 273

– flere kørsler Bind I: 575

– førstegangstilfælde Bind I: 571 ff.

– gentagelse Bind I: 573 ff.

– lille knallert Bind I: 577 f.,

Bind II: 295 f.

– subjektive krav Bind I: 555 f., 557 ff.

– varetægtsfængsling Bind I: 455 ff., 570, Bind II: 310

Beværterreglen Bind I: 603 f.

Bil, definition Bind I: 123

Bilinspektør Bind I: 187, 345, 808, 810,

Bind II: 16, 514, 522

Blokvogn

– definition Bind I: 99, 126

– klassificeringsattest Bind II: 52

– kørsel med Bind I: 375, Bind II: 38, 47 ff.

– straf Bind II: 59 f.

– tilladelse Bind II: 49 ff., 60

Brandvæseners køretøjer Bind I: 306, 781, 784

Bremselængde Bind I: 313

Bruger

– ansvar for indretning og udstyr Bind I: 772 ff.

– erstatningsansvar Bind 235 ff.

Bugsering, se slæbning

Bus (begrebet) Bind I: 125, 356

Busstoppested Bind I: 216 ff., 249 f., 268

Bøder, se også Straf

– betinget objektivt strafansvar Bind II: 325

– beregning af Bind II: 312 ff., 322 ff.

– bødeområdet, generelt Bind II: 298 ff.

Børn, se også Legetøj

– forpligtelser over for Bind I: 148, 152 f., 168, 216, 218, 310

– grupper af Bind I: 168, 194 f.

– på cykel Bind I: 167, 390 ff.

– på knallert Bind I: 397 f.

– på motorcykel Bind I: 399 ff., 787

– sikkerhedsudstyr til Bind I: 397 f., 786, 815 ff., 835, 824 ff.

– sikring af skolevejen Bind I: 154 f., 200, 217

C

Campingbil Bind I: 358

Campingvogn

– definition mv. Bind I: 140 f.

– forbud mod befordring i Bind II: 32 f.

– hastighed Bind I: 359 f., 363, 373, Bind II: 298

– registrering Bind II: 247

Chikanekørsel Bind II: 500, 524, 587 ff.

Chiptuning Bind I: 786

CMR-loven Bind II: 200, 272

Cykel

– børn Bind I: 390

– definition Bind I: 130 f.

– flytning af parkerede Bind II: 176 ff.

– indretning og udstyr Bind I: 31, 391, 785

Side 878

– kørsel efter spiritusindtagelse Bind I: 598 f.

– leg Bind I: 131

– lygteføring Bind I: 292

– særlige færdselsregler Bind I: 199 f., 385 ff., 390 ff.

Cykelbekendtgørelsen Bind I: 128, 131, 286, 290, 292, 785, 788, 803 f.

Cykelbiler Bind I: 789

Cykelhjelme, krav til Bind I: 787

Cykelløb Bind I: 296 ff.

Cykelsti Bind I: 199

D

Definitioner Bind I: 119 ff.

Detailforskrifter for køretøjer Bind I: 782 f.

DFIM

– erstatningsorgan Bind II: 261 ff.

– forsikringsselskabers medlemspligt Bind II: 243

– garantifond Bind II: 249, 262, 265 – grænseforsikringspolice

Bind II: 242, 268, 353

– grøntkortordningen Bind II: 267 f., 353

– informationskontor Bind II: 269 ff.

– skadebehandlingsrepræsentant Bind II: 266

Dimensioner, køretøjers

– dimensionsbekendtgørelsen Bind II: 34 ff., 40 ff., 311

– modulvogntog Bind II: 36 ff.

– særtransport, tilladelse til Bind II: 48 ff., 60

Domsmænd Bind II: 332, 334, 335 ff., 732

Dyr, på vej Bind I: 165, 186, bind II: 143 ff.

E

E- og e-godkendelse Bind I: 782

Egenvægt, definition Bind I: 126

Ejer

– ansvar for indretning og udstyr Bind I: 772 ff.

– erstatningsansvar Bind II: 235 ff.

Eksamenskørsel (studenterkørsel) Bind I: 786, Bind II: 31

Elcykel Bind I: 128, 131, 785

Ellert Bind I:133

Erhvervsmæssig personbefordring – kørekort til Bind I: 630, 641, 646, 654, 658 f.

– misbrug, risiko for Bind I: 663 ff.

Erstatning, se også DFIM og Forsikring

– ansvarsgrundlaget Bind II: 194 ff.

– færdselsuheld mv. Bind II: 200 ff.

– på anden måde Bind II: 229 f.

– sammenstød Bind II: 230 ff.

– egen skyld (medvirken) Bind II: 216 ff., 228 f.

– ejer eller bruger Bind II: 235 ff.

– frakendelse af førerret Bind II: 747 ff.

– førerens ansvar Bind II: 240

– godtgørelseskrav Bind II: 213 ff.

– grov uagtsomhed Bind II: 220 ff.

– inddragelse af førerret Bind II: 747 ff.

– kausalitet og adækvans Bind II: 202 f., 230

– lovvalget Bind II: 196 ff.

– regresaftalen Bind II: 234

– skadelidtes medvirken Bind II: 216 ff.

Erstatningsorgan Bind II: 261 ff.

Euforiserende stoffer, se Bevidsthedspåvirkende stoffer

EU’s kørekortnetværk (RESPER) Bind I: 627, 730, 735

F

Farligt gods Bind II: 18 ff.

Fartskriver Bind I: 344, Bind II: 79

Fjernelse og salg af køretøjer Bind II: 394 ff., 399 f.

Flettereglen Bind I: 214 f.

Flyveplads Bind I: 105, 111, Bind II: 38

Fodgænger, se Gående

Fodgængerfelt

– definition Bind I: 126

– pligter ved Bind I: 193, 233 f., 251 ff.

Forbikørsel Bind I: 231 f., 233 f.

Side 879

Forsikring, se også DFIM

– forsikringspligt Bind II: 240 ff.

– ejer og bruger Bind II: 245 ff.

– gennemførelse Bind II: 247 ff.

– forsikringsselskab

– ansvarsforsikringsselskab, krav til Bind II: 240 ff., 247 ff.

– hæftelse Bind II: 249 ff.

– regres Bind II: 249 ff.

– forsikringssum Bind II: 244 f.

– grøntkortordningen Bind II: 267 f.

– regresaftalen Bind II: 234, 246 f., 834 ff.

– sagernes behandling Bind II: 254 ff.

– selvforsikrede køretøjer Bind II: 253 f.

– udpantningsret Bind II: 248

Forsvarer, beskikkelse af Bind II: 333, 339, 351 f., 722

Forsvaret

– fri passage Bind I: 168,

– fritagelse for selepligt Bind I: 821

– færdselsregulering Bind I: 159, Bind II: 152 ff.

– køre- og hviletid, undtagelser Bind II: 124

– særlige kørekortskrav Bind I: 642 f., 647

Forsvarets køretøjer

– antal passagerer Bind I: 833

– færdselsreglernes anvendelse Bind I: 305 f.

– indretning og udstyr mv. Bind I: 781, 784, 797

Forsøg, færdselsregulering Bind II: 171 ff.

Forurening, af vej Bind II: 139 ff.

Fragtaftaler, international vejtransport Bind II: 200, 272

Frakendelse af førerret

– betinget frakendelse

– begyndelsestidspunkt Bind II: 557 ff.

– de enkelte regler Bind II: 411 ff., 441 ff.

– klapfejl Bind II: 447 ff.

– klippekortsystem Bind II: 543 ff.

– letbanekøretøj Bind II: 563 f.

– retsvirkninger Bind II: 418, 556 ff.

– tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden Bind II: 441 ff.

– ved særligt formildende omstændigheder Bind II: 612 ff.

– erstatning for Bind II: 747 ff.

– fører Bind II: 416 f.

– førerret Bind II: 415 f.

– generhvervelse, se Generhvervelse af førerret

– kompensation for lang sagsbehandlingstid

Bind II: 439 ff., 623

– lille knallert Bind II: 696 ff.

– obligatorisk retsfølge Bind II: 420 ff.

– ubetinget frakendelse (se også frakendelsestid)

– de enkelte regler Bind II: 564 ff., 570 ff.

– flere forhold Bind II: 599 ff.

– gentagelse Bind II: 606 ff.

– hensynsløs kørsel Bind II: 574 ff.

– indgreb i takograf Bind II: 573 f.

– kørsel uden hastighedsbegrænser mv. Bind II: 572 f.

– regler om Bind II: 570 ff.

– retsvirkninger Bind II: 418, 566

– særligt formildende omstændigheder Bind II: 612 ff.

– territorial gyldighed Bind II: 567 ff.

– udmåling af frakendelsestid Bind II: 638 ff.

– vedtagelse af førerretsfrakendelse Bind II: 340 ff.

– virkning af anke Bind II: 713 ff.

– ændring af påstand Bind II: 422 ff.

Frakendelsestid

– begyndelsestidspunkt Bind II: 687 ff., 695, 702

– for bestandig Bind II: 643 f., 672 ff.

– retspraksis Bind 644 ff.

– uligeartet grundlag Bind II: 674 ff.

– varighed Bind II: 638 ff., 710 ff.

Færdselsindskrænkninger Bind II: 157 ff.

Færdselskonventioner Bind I: 83

Side 880

Færdselslovens område Bind I: 102 ff.

Færdselslære Bind I: 156

Færdselsmæssige bestemmelser

– beslutning om Bind II: 165 ff.

– forsøg med Bind II: 171 ff.

– uenighed om Bind II: 167 ff.

Færdselsregulering

– politi eller andre Bind I: 159 f., Bind II: 152 ff.

– ved vej- og broarbejde Bind II: 155

Færdselstavler

– anbringelse Bind II: 361 f.

– anvisninger ved Bind I: 156 ff., 346

– beskadigelse Bind I: 178 f.

– betydning af mv. Bind I: 157 ff., Bind II: 184, 188

– FN-konventioner Bind I: 84

– på motorvej Bind I: 138, 373

– vildledende Bind II: 190 ff.

Færdselsuheld

– forpligtelser ved Bind I: 179 ff., 381

– frakendelse af førerret Bind II: 528 ff.

Færdselsuheldsundersøgelse Bind I: 187, 345

Færøerne

– frakendelsers gyldighed Bind I: 493, Bind II: 276, 568 ff.

– færdselslov for Færøerne Bind I: 84, Bind II: 833

– færøske kørekort Bind I: 686, 727 ff.

– inddragelse af førerret Bind II: 707 f.

Føreevnekriteriet

– ved spirituskørsel Bind I: 441 ff.

– ved sygdom, søvnmangel mv.

– frakendelse Bind I: 578 ff., 588 ff.

– objektive og subjektive krav Bind I: 561 ff.

– straf Bind I: 570 ff., 588 ff.

Førerret

– administrativ inddragelse Bind I: 684 ff.

– definition Bind I: 127

– frakendelse, se Frakendelse af førerret

– generhvervelse, se Generhvervelse af førerret

– inddragelse Bind I: 684 ff., Bind II: 703 ff.

– straf, kørsel uden Bind I: 631 ff., Bind II: 297 f.

Førers ansvar

– køretøjets stand Bind I: 779 ff.

G

Gaffeltruck Bind I: 136, Bind II: 247

Garantifond, se DFIM

Gebyr Bind II: 401 ff.

Generhvervelse af førerret

– efter frakendelsestid Bind I: 692 ff., Bind II: 734 ff.

– før tid

– fremgangsmåde Bind II: 721 ff.

– reglerne Bind II: 716 ff., 733

– retspraksis Bind II: 724 ff.

– unge førere Bind II: 745 f., 746 f.

Geografisk gyldighed

– handlinger i udlandet Bind II: 812 ff.

– lovens område Bind I: 102 ff.

Gods

– afmærkning Bind II: 18

– belæsning Bind II: 16 ff., 519 ff.

– farligt gods Bind II: 18 ff.

Godtgørelseskrav, til efterladte Bind II: 213 ff.

Golfvogn Bind I: 125, 130, Bind II: 710

Grundregler Bind I: 148 ff.

Grænseforsikringspolice, se DFIM

Grønland

– frakendelsers gyldighed Bind I: 493, Bind II: 276, 568 ff.

– færdselslov for Grønland Bind I: 84, Bind II: 833

– inddragelse af førerret Bind II: 707 f.

– kørekort Bind I: 686, 701, 727 f., 729 ff.

Grøntkortordningen Bind II: 267 f.

Gående

– færdselsregler for Bind I: 188 ff.

– pligter over for Bind I: 245 ff., 472 ff.

Gågade

– etablering af Bind II: 164

– lokal trafiksanering Bind I: 307

– vigepligt Bind I: 238, 248 f.

Side 881

H

Handicappede

– parkering Bind II: 150, 158 f., 165, 356, 358, 367, 377 f., 831

– reservation af parkeringsplads Bind II: 165

– spirituskørsel Bind I: 537, 540

– særlige regler Bind II: 147 ff.

– særligt formildende omstændigheder Bind II: 627

– særligt hensyn Bind I: 152 f.

Hash, se også Bevidsthedspåvirkende stoffer

– frakendelse af førerret Bind I: 482, 509, 552, 555, 558 ff., Bind II: 579

– lovforslag marts 2017 Bind I: 87 ff.

Hastighed

– almindelige regler Bind I: 310 ff.

– bøde, se Straf

– frakendelse af førerret

– betinget Bind II: 489 ff., 530 ff., 533 f.

– ubetinget Bind II: 580 ff., 610 ff.

– generelle hastighedsgrænser Bind I: 318 ff.

– knallert Bind I: 364 ff.

– letbanekøretøj Bind I: 370 f.

– lokal hastighedsgrænse Bind I: 345 ff.

– politiets målemetoder Bind I: 321 ff., 365 ff.

– sanktioner ved ændret regulering Bind II: 809 ff.

– særlige køretøjer Bind I: 352 ff.

Hastighedsbegrænser Bind I: 357, 785, 796 f., Bind II: 572 f.

Havari

– fjernelse og salg af køretøjer Bind II: 394 ff., 399 f.

– parkering, særregel Bind I: 139 f., Bind II: 393 ff.

– parkeringsafgift Bind II: 360 f.

– pligt til fjernelse af køretøj Bind I: 273 ff.

– på motorvej Bind I: 382 f.

Havariblink Bind I: 179, 272, 274 ff., 277, 282, 295, 382, 810

Helleanlæg Bind I: 204

Hensynsløs kørsel Bind I: 512, 519 ff., 588, 592 f., Bind II: 306 f., 574 ff.

Hestekøretøj Bind I: 198, 292, 294, 410, 546 f., 598, 603, 607, Bind II: 143 ff., 312 f.

Hovedveje

– forbud mod parkering Bind I: 270

– udlægning af Bind II: 156 f.

I

Igangsætning

– almindelig regel Bind I: 210

– frakendelse af førerret Bind II: 471

– tegngivning Bind I: 280

Ikrafttrædelsesbestemmelser mv. Bind II: 826 ff.

Indberetning af færdselsuheldsdata Bind I: 186 f.

Inddragelse af førerret

– betingelser for Bind I: 684 ff., Bind II: 703 ff.

– erstatning for Bind II: 747 ff.

Indretning og udstyr, af køretøjer

– ejers/brugers ansvar Bind I: 772 ff.

– førers ansvar Bind I: 779 ff.

– krav til Bind I: 770 ff., 781 ff.

Informationskontor Bind II: 269 ff.

International vejtransport Bind II: 18, 272

Invalid Bind I: 134, 194, 195 f.

Invalideknallert Bind I: 128, Bind II: 148, 246

Invalidekøretøj Bind I: 656 ff., Bind II: 385

Invalideskilt/symbol Bind II: 149 f., 159, 362

J

Jernbanespor/overkørsel

– afmærkning Bind I: 163

– frakendelse af førerret Bind II: 506 f.

– overhaling foran Bind I: 228, 230

– regler for passage Bind I: 161 ff.

– standsning og parkering Bind I: 263, 266 f., 269, 272, 273 f., Bind II: 358 f.

Side 882

K

Kapkørsel Bind I: 300 f., Bind II: 306, 490, 544 f., 575 f., 580 f., 584, 588, 646, 764

Klapfejl Bind II: 447 ff.

Klassificering, af køretøjer

– tvivlstilfælde Bind I: 798 f.

– ændring af Bind I: 799 ff.

Klassificeringsattest Bind II: 52

Klinisk lægeundersøgelse Bind I: 412. f., 442, 564, 571, 581, 598, 606, 611 ff., Bind II: 571

Klippekortsystemet Bind II: 543 ff.

Knallert

– anvendelse af cykelsti Bind I: 199

– definition Bind I: 127

– frakendelse

– lille knallert Bind II: 696 ff.

– stor knallert, hastighedsforøget Bind II: 538

– generhvervelse, særregel Bind II: 746 f.

– hastighedsgrænse Bind I: 364 ff.

– hastighedsmåling Bind I: 365 ff.

– hastighedsovertrædelser Bind I: 369 f.

– konstruktive ændringer Bind I: 364 ff., Bind II: 538, 699, 802 ff.

– kørekort Bind I: 739 ff.

– køreundervisning Bind I: 744

– salg, udlejning, reparation Bind I: 746 ff.

– særlige regler for Bind I: 393 ff.

Koblingsspecifikation Bind I: 803

Kompensation, lang sagsbehandlingstid Bind II: 439 ff.

Konfiskation

– beslaglæggelse Bind II: 759, 777 ff.

– fakultativ

– betingelser Bind II: 759 ff.

– hos andre end føreren Bind II: 777

– hvilke køretøjer Bind II: 767 ff.

– køretøjer i sameje Bind II: 780 ff.

– fravigelse ved særlige grunde Bind II: 800 f.

– obligatorisk

– bevidsthedspåvirkende stoffer Bind II: 793, 795

– de enkelte regler Bind II: 755 ff., 782 ff., 786 ff., 793 ff., 795 f.

– gentagne overtrædelser Bind II: 786 ff.

– kørsel i frakendelsestiden Bind II: 786

– kørsel uden kørekort Bind II: 786 f.

– lille knallert Bind II: 796 ff., 798 f., 799 f., 801 ff.

– spirituskørsel Bind II: 784 ff., 788, 793, 795

– straffeloven Bind II: 758 ff., 804 ff.

Konstruktive ændringer Bind I: 303, 364 ff., 788, Bind II: 538, 699, 802 ff.

Kontrol, politiets

– børn Bind I: 402 f., 830 f.

– farligt gods Bind II: 25

– førere Bind I: 604 ff.

– køretøjer Bind I: 809 ff.

Kontrolafgift, ved privat parkering Bind II: 372 ff.

Kontrolapparat, se Takograf

Kontrolinstans, køretøjsteknik Bind I: 795 f.

Kontrollerende køreprøve

– betaling for Bind II: 401

– betingelse for generhvervelse Bind I: 698 ff., 708 f.

– efter betinget frakendelse Bind I: 710 ff.

– regler for Bind I: 723 ff.

Krybespor

– anvendelse Bind I: 200 f., 233

– definition Bind I: 129

Kø, påkørsel af Bind II: 525 f.

Køre- og hviletid se Takograf

– AETR-overenskomsten Bind II: 66

- force majeure-reglen Bind II: 72

– færgereglen Bind II: 70 f., 73, 106 f.

– kontrol Bind II: 64, 66, 80 ff.

– reglerne Bind I: 96 ff., Bind II: 61 ff.

– sanktioner

Side 883

– frakendelse af førerret

Bind I: 96 f., Bind II: 102 ff., 535 ff., 604 f.

– rettighedsfrakendelse Bind II: 123

– straf Bind II: 97 ff., 117 ff., 311

– strafansvar Bind II: 88 ff.

– straffemyndighed Bind II: 94 ff., 813

– tilbageholdelse af køretøj Bind II: 123

– takografforordning Bind II 76 ff.

– undtagelser Bind II: 124 ff.

– vejledningsnotater Bind II: 73 f.

Kørebane, definition Bind I: 129

Kørekort Bind I: 622 ff.

– aflevering Bind I: 721 ff.

– betaling Bind II: 401 f.

– erhvervsmæssig personbefordring

– betingelser Bind I: 658 ff.

– nægtelse Bind I: 663 ff.

– invalidekøretøj Bind I: 656 ff.

– kørekortkategorier Bind I: 628 ff.

– lille knallert Bind I: 739 ff., Bind II: 405

– midlertidig fratagelse (»straksfratagelse «) Bind I: 614 ff., Bind II: 705, 710

– motorkøretøj og stor knallert

– alderskrav Bind I: 641 ff.

– ansøgning om Bind I: 653, 655

– forsøgsordning, 17-årige Bind I: 660 ff.

– gyldighedstid Bind I: 676 ff.

– helbredskrav Bind I: 644 ff.

– køreprøve Bind I: 647

– køreundervisning Bind I: 651 f.

– nægtelse pga. misbrug Bind I: 650

– motorredskab Bind I: 736 ff.

– ombytning Bind I: 655, 682 ff., Bind II: 403

– straf, kørsel uden Bind I: 632 ff.

– traktor og motorredskab Bind I: 736 ff.

Kørelys Bind I: 290 f.

Kørelærer

– forpligtelser Bind I: 647 f., 651 f.

– frakendelse af retten Bind I: 764 ff.

– godkendelse Bind I: 622, 651, 654, 659, 680, 758 ff.

– ved øvelseskørsel Bind I: 747 ff., 820

Kørelæreruddannelse Bind I: 758 ff.

Kørende, færdselsregler for

Bind I: 197 ff.

Køreprøve Bind I: 647, Bind II: 401 ff.

Kørestol

– bruger anses som gående Bind I: 193 f., 195 f.

– definition Bind I: 133 f.

Køretøj

– definition Bind I: 130

– dimensioner Bind II: 33

– indretning og udstyr Bind I: 770 ff., 781 ff.

– klassificering Bind I: 798 ff.

– kontrol Bind I: 809 ff.

– mangler, frakendelse af

førerret Bind II: 511 ff.

– produktkrav og -tilsyn

Bind I: 789 ff.

– salg og markedsføring Bind I: 781, 786 ff., 791, 793

Køretøjsregisteret Bind I: 106, 773, Bind II: 244, 246

Køreundervisning

– krav til Bind I: 651 f.

– lille knallert Bind I: 743 f.

– regler om Bind I: 623, 766

– særlig køreundervisning, ved generhvervelse Bind I: 699, 715 ff., 723 ff., Bind II: 634 f.

– øvelseskørsel Bind I: 648, 747 ff.

Kørselsforbud

– betingelser for Bind II: 634 ff.

– gengivelse efter Bind I: 715 ff.

– særlig køreundervisning Bind I: 717 ff.

– vedtagelse af kørselsforbud Bind II: 340 ff.

L

Laserudstyr Bind I: 352, 785

Leg Bind I: 165 ff., 193 f.

Legetøj Bind I: 130 f., 167

Letbanekøretøj

– definition Bind I: 132

Side 884

– frakendelse af førerret Bind II: 413,420, 563 f., 634

– hastighedsgrænse Bind I: 370 f.

– lyd- og lyssignaler Bind I: 283 f., 292

– som jernbane Bind I: 164

– særlige regler for Bind I: 405 ff.

Lokal bekendtgørelse Bind I: 260, Bind II: 169 ff.

Lokale hastighedsgrænser Bind I: 157 f., 346, 356, Bind II: 166 ff.

Lokale trafiksaneringer Bind I: 306 ff.

Lovens område Bind I: 102 ff.

Lydsignal Bind I: 277 ff., 407

Lygteføring Bind I: 284 ff., 290 f., 292 ff., 296

Lygtetændingstiden

– afmærkning i Bind I: 277, 292 ff., 296

– definition Bind I: 132

– lygteføring Bind I: 284 ff., 290 f., 292 ff., 296

Lyssignal Bind I: 277 ff., 407

Løbehjul Bind I: 129, 131

M

Mangler ved køretøj, frakendelse af førerret Bind II: 511 ff., 587, 591 ff.

Markedsføring

– køretøjer, tilbehør, mv. Bind I: 781, 786 ff.,

– personligt sikkerhedsudstyr Bind I: 837 f.

Meddelelser Bind I: 783 f.

Miljøzone Bind II: 172 f.

Minitruck Bind I: 137, 800 f., Bind II: 247

Mobilkran

– definition Bind I: 136, Bind II: 50

– dimensioner Bind II: 38, 53

– frakendelse Bind II: 411, 533 f.

– godkendelse og anvendelse Bind I: 126, Bind II: 48 f., 60

Mobiltelefon Bind I: 617 ff.

Modulvogntog Bind I: 806 f., Bind II:36 f.

Motorcykel

– definition Bind I: 132 f.

– særlige regler for Bind I: 399 ff.

Motordrevet køretøj, definition Bind I: 133

Motorkøretøj

– definition Bind I: 134

– kørekort Bind I: 622 ff.

Motorløb Bind I: 297 ff.

Motorredskab

– definition Bind I: 135 ff.

– indretning og udstyr Bind I: 785

– kørekort Bind I: 736 ff.

Motortrafikvej

– definition Bind I: 137

– særlige færdselsregler Bind I: 384

– udlægning af Bind II: 156 f.

Motorvej

– definition Bind I: 137

– kørsel mod ensretningen, frakendelse af førerret Bind II: 508 ff., 589 ff.

– særlige færdselsregler Bind I: 372 ff., 377 f., 378 ff., 381 ff.

– tegngivning Bind I: 280

Møde, pligter ved Bind I: 218 ff.

N

Narkotika, se Bevidsthedspåvirkende stoffer

Nummerplade Bind I: 808, 810, Bind II: 13, 410

Nødret Bind I: 351, 536 f., 805, Bind II: 203, 393, 447, 451 f., 532, 614, 617, 621, 632 f.

Nødværge Bind I: 536 f., Bind II: 452, 632 f.

O

Offerbidrag Bind II: 417 f.

Omklassificering, af køretøj Bind I: 798 ff.

Område, lovens Bind I: 102 ff.

Oplysningspligt Bind I: 753 ff., 790 ff., Bind II: 137

Optog

– eksamenskørsel mv. Bind I: 786, Bind II: 31

– fri passage for Bind I: 177

– færdselsregler for Bind I: 194 f., Bind II: 31

Side 885

– tilladelse til Bind II: 31

Overanstrengelse Bind I: 546, 562 f., 569, 581, Bind II: 537, 571

Overhaling

– forankørendes pligter Bind I: 227 f.

– forbud mod Bind I: 228 ff., 233 ff.

– frakendelse af førerret Bind II: 481 ff., 581 ff.

– regler om Bind I: 221 ff.

– signalgivning Bind I: 279

Overlæs

– frakendelse af førerret Bind II: 521 f., 534

– kontrol Bind II: 40

– straf Bind II: 41 ff., 311

P

Parkering

– definition Bind I: 138

– forbud mod Bind I: 254 ff., 263 ff., 379

– forpligtelser ved Bind I: 272 ff.

– frakendelse af førerret Bind II: 526

– handicappede Bind II: 147 ff., 159, 165

– havari Bind I: 139 f.

– lygteføring ved Bind I: 292 ff., 296

Parkeringsafgift

– offentlig afgift

– afgiftens størrelse Bind II: 356

– ansvar for Bind II: 366 f.

– handicappede Bind II: 358

– havarerede køretøjer Bind II: 360 f.

– inddrivelse Bind II: 365 f., 372

– modregning Bind II: 372

– overtrædelser Bind II: 356 ff.

– privat afgift Bind I: 87, Bind II: 372 ff.

Parkeringsbekendtgørelse, lokal Bind II: 171

Parkeringskontrol, kommunal Bind I: 86, Bind II: 369 ff.

Parkeringskontrol, privat Bind I: 87, Bind II: 372 ff.

Parkeringskontrollør (under politiet), offentlig Bind II: 368 f.

Parkeringskort Bind II: 148, 159

Parkeringslys Bind I: 292 ff., 296

Parkeringsskiver Bind I: 86, Bind II: 179 ff.

Passagerer, lovligt antal mv. Bind I: 831 ff., Bind II: 13 f., 519 ff.

Periodisk syn Bind I: 811

Personligt sikkerhedsudstyr

– bestemmelser om Bind I: 781 ff., 837 f.

– produktkrav og -tilsyn Bind I: 789 ff.

Personreflekser, krav til Bind I: 787, 837

Politiets tegngivning Bind I: 160

Politirapport, optagelse af Bind I: 186 f.

Positionslys Bind I: 291, 292 ff., 295 f.

Privat klagenævn Bind I: 87

Private veje Bind II: 186 ff.

Processuel behandling

– erstatningssager Bind II: 254 ff.

– straffesager Bind II: 332 ff.

Produktkrav og -tilsyn Bind I: 789 ff.

Prøvetid, betinget frakendelse Bind II: 556 ff.

Prøvningsinstans Bind I: 794 ff.

Påhængskøretøj

– definition Bind I: 140 ff.

– tilkobling Bind I: 781, 785, 801 ff.

Påhængsredskab, definition Bind I: 140 ff.

Påhængsvogn, definition Bind I: 140 ff.

Påkørsel i vejens side, frakendelse Bind II: 503 ff.

Q

Quadricykel Bind I: 124, 374

R

Radarudstyr Bind I: 352, 785

Reaktionslængde Bind I: 313

Recept Bind I: 482 f., 546, 556 ff., 562 f., 571 ff.

Redningsberedskabets køretøjer

– færdselsreglernes anvendelse Bind I: 305 f.

– indretning og udstyr mv. Bind I: 306, 781, 784

Reflekser Bind I: 289 f., 787, 838

Registrering Bind I: 106, 128, 135, 141, 361, 808, Bind II: 246 f.

Side 886

Regresaftale Bind II: 234, 834 ff.

Ressort, for færdselsloven Bind I: 84

Restaurationspersonale, se Beværterreglen

Ridende

– færdselsregler Bind I: 143, 194, 198, 281, 291 f., 618

– lygteføring Bind I: 292

– spirituspåvirkning Bind I: 598 f.

Rulleskøjter Bind I: 166, 193

Rundkørsel Bind I: 146, 237 ff., 280

Rødt lys

– anvisninger for færdslen Bind I: 157

– frakendelse af førerret Bind II: 443, 480 f., 579, 582 ff.

– straf Bind II: 307,

Rådighedstid Bind I: 202, Bind II: 494

S

Sagernes behandling, straffesager Bind II: 332 ff., 339 ff.

Salg og markedsføring Bind I: 781, 786 ff., 791, 793, 837 f.

Sammenfletning Bind I: 214 f.

Sammenkobling Bind I: 803 ff.

Segway Bind I: 128, 131, 785, 801

Selepude Bind I: 816, 825

Selvinkriminering Bind I: 186, 753, 794

Selvkørende motorkøretøjer Bind I: 85

Sidevogn

– definition Bind I: 142

– tilkobling Bind I: 133, 142, 802 f.

Signaler Bind I: 277 ff.

Sikkerhedsafstand Bind I: 202

Sikkerhedssele Bind I: 397, 814 ff.

Sikkerhedsudstyr

– barnestol (autostol) Bind I: 825, 827

– børn Bind I: 786, 824 ff.

– krav til Bind I: 781 ff., 789 ff.

– personligt sikkerhedsudstyr Bind I: 837 f.

– selepude Bind I: 816, 825

– sikkerhedsseler

– brug af Bind I: 397, 814 ff.

– fritagelse Bind I: 821 f., 827 ff.

Skadebehandlingsrepræsentant Bind II: 266

Skolebus Bind I: 155, 217 f., 786

Skolebørnsskilt Bind I: 155, 786

Skolepatrulje

– frakendelse af førerret Bind II: 477

– oprettelse mv. Bind I: 155 f., 160

– særligt hensyn over for Bind I: 152 ff.

Skolevejen Bind I: 154

Slæbning

– erstatning for skader Bind II: 210 ff.

– frakendelse af førerret Bind II: 523, 533 f.

– motorvej og motortrafikvej Bind I: 374

– regler for Bind I: 804 ff.

Spirituskørsel

– efterforbrug Bind I: 432

– forsøg på Bind I: 433 ff.

– frakendelse af førerret Bind I: 488 ff., Bind II: 537, 570

– flere kørsler Bind I: 500 ff.

– førstegangstilfælde Bind I: 489 f.

– gentagelsestilfælde Bind I: 490 ff.

– kørselsforbud Bind I: 490

– lille knallert Bind I: 511

– særligt formildende omstændigheder Bind II: 623 ff.

– uligeartet grundlag Bind I: 489, 491, 496 ff., 580, Bind II: 674 f., 680

– føreevnekriteriet Bind I: 441 ff.

– i brugsstjålet køretøj Bind I: 89, 465, 511, 514 ff.

– i frakendelsestiden Bind II: 291 ff.

– måling i blodet

– kontrolanalyse Bind I: 414 f.

– mindsteværdi Bind I: 413

– promilleerklæring Bind I: 414

– måling i udåndingsluften Bind I: 412, 417 ff.

– bevisalkometer Bind I: 419 ff., 608

– nedbrydningshastighed Bind I: 428

– objektive krav (gerningsindhold) Bind I: 408, 411, 441 ff.

– optagelse af alkohol Bind I: 411 f., 428 ff.

– politiets kontrol Bind I: 604 ff.

Side 887

– screeningsalkometer Bind I: 412, 419, 423, 608

– straf for Bind I: 455 ff., Bind II: 273 ff., 323 f.

– betinget frihedsstraf Bind I: 462 ff.

– bødeberegning Bind I: 458 ff., Bind II: 294 f., 312 ff.

– flere kørsler Bind I: 475 ff.

– formildende omstændigheder Bind I: 532 ff.

– førstegangstilfælde Bind I: 457 ff.

– gentagelse Bind I: 468 ff.

– lille knallert Bind I: 485 ff., Bind II: 295

– skærpende omstændigheder Bind I: 511 ff.

– tillægsbøde Bind I: 465 f.

– subjektive krav

– tilregnelighed Bind I: 444 ff.

– tilregnelse Bind I: 449

– tilbageregning Bind I: 429 ff.

– varetægtsfængsling Bind I: 456

Standselængde Bind I: 313

Standsning

– afgift, se parkeringsafgift

– definition Bind I: 138

– forbud mod Bind I: 254 ff., 263 ff., 379

– forpligtelser ved Bind I: 272 ff.

Standsningsafgift, se Parkeringsafgift

Statens Bilinspektion Bind I: 807

Straf

– betinget objektivt strafansvar Bind II: 325 ff.

– bødeberegning Bind II: 294, 312 ff.

– bødeområdet

– generelt Bind II: 298 ff.

– hastighedsovertrædelser Bind II: 301 ff., 324 ff., 809 ff.

– standsnings- og parkeringsforseelser Bind II: 310

særlig hensynsløs kørsel Bind II: 306 ff.

– flugt fra færdselsuheld Bind II: 297 f.

– gentagelsesvirkning, tidsmæssig grænse Bind II: 322

– kørsel i frakendelsestiden

– bil mv. Bind II: 274 ff., 323

– lille knallert Bind II: 296 f., 324

– spirituskørsel Bind II: 291 ff.

– kørsel uden kørekort Bind II: 297 f.

– spirituskørsel Bind I: 455 ff., Bind II: 273 f., 323

Studenterkørsel, se Eksamenskørsel

Styrthjelm

– anvendelse Bind I: 834 ff.

– fritagelse Bind I: 836

– godkendelse Bind I: 785 Støj Bind I: 303 ff.

Svingning

– frakendelse af førerret Bind II 461 ff.

– pligter ved Bind I: 205 ff., 280

Svækkelse Bind I: 561 ff.

Sygdom Bind I: 561 ff.

Syn, af køretøjer Bind I: 811

Synsfri sammenkobling Bind I: 804

Synsvejledningen Bind I: 783

Særlig hensynsløs kørsel

– frakendelse af førerret Bind II: 574 ff.

– straf Bind II: 306 ff.

Særtransport Bind II: 36, 48 ff., 60

Sættevogn, definition Bind I: 140 f., 142

Søvnmangel, træthed

– forbud mod kørsel Bind I: 561 ff.

– frakendelse af førerret Bind II: 503 f., 571, 586 f.

T

Takograf, takografforordningen

– autorisation af værksteder mv. Bind II: 135 ff.

– fartskriver Bind II: 79

– kontrol Bind II: 80 ff., 137 f.

– reglerne om Bind II: 76 ff., 407

– sanktioner

– frakendelse af førerret Bind I: 96 ff., Bind II: 113 ff., 536, 555 f., 573 f., 605 f.

– rettighedsfortabelse Bind II: 123

– straf Bind II: 105 ff., 117 ff.

– strafansvar Bind II: 88 ff.

– straffemyndighed Bind II: 94 ff., 813

– særligt formildende omstændigheder Bind II: 555 f.

Side 888

– tilbageholdelse af køretøj Bind II: 123

– undtagelser Bind II: 124 ff.

Tegn og tegngivning Bind I: 277 ff., Bind II: 153 f., 155

Tempo 40-kørsel Bind I: 361

Tempo 100-kørsel Bind I: 356 ff., 359 ff., 363

Terminaltraktor Bind I: 144, 800, 804, Bind II: 38

Tilbageholdelse af køretøjer Bind II: 352 ff., 354 f.

Tilisede ruder Bind II: 511 f., 518, 587

Tilkendegivelse

– indenretlig Bind II: 349

– udenretlig Bind II: 339 ff.

Tilkobling Bind I: 770, 781, 801 ff.

Tivolitog Bind 785, 789, Bind II: 31 f.

Totalvægt, se også vægt

– definition Bind I: 142

– størst tilladte Bind II: 39 ff.

Trafikant, definition Bind I: 143

Trafiksanering, lokale Bind I: 306 ff., Bind II: 166

Trafikspejl Bind II: 458

Traktor

– definition Bind I: 137, 143 ff.

– indretning og udstyr Bind I: 785

– kørekort Bind I: 736 ff.

Tuning, knallerter Bind I: 788

Tvangsruter Bind II: 21

Tæt kørsel

– afpasse afstand Bind I: 202 ff.

– frakendelse Bind II: 493 ff., 586

Tættere bebygget område

– definition Bind I: 145

– hastighed Bind I: 318 ff.

Tøbrudsrestriktioner Bind II: 183 f.

U

Udenlandske førere Bind I: 726

Udenlandske kørekort

– ombytning Bind I: 730 ff.

– ret til kørsel i Danmark Bind I: 727 ff.

Udenlandske myndigheder, adgang til kørekortoplysninger Bind I: 735 f.

Udenretlig vedtagelse Bind II: 341 ff.

Udlandet, handlinger foretaget i Bind II: 812 ff.

Udlejning

– knallerter Bind I: 746 ff.

– motorkøretøjer Bind I: 756, 812 f.

Udrykningskørsel

– betingelser Bind I: 168 ff., 379

– frakendelse af førerret Bind II: 510 f.

– pligter over for

– almindelig regel Bind I: 176

– frakendelse af førerret Bind II: 526 f.

– privat udrykning Bind I: 177

Udstyrsbekendtgørelsen Bind I: 784

Udåndingsprøve Bind I: 604 ff.

V

Vanvidskørsel Bind II: 580, 587 ff., 594

Varig bruger Bind I: 772 ff., Bind II: 245 f.

Vedtagelse af førerretsfrakendelse mv. Bind II: 341 ff.

Vej

– afmærkning Bind II: 184 ff.

– afspærring Bind II: 157, 162 ff.

– definition Bind I: 145

– dyr Bind II: 143 ff.

– forurening Bind II: 139 ff.

– genstande på Bind II: 139 ff.

– lovens område Bind I: 102 ff.

Vejafmærkningsbekendtgørelsen Bind I: 157, Bind II: 185

Vejanlæg Bind II: 192

Vejarbejde

– afmærkning Bind II: 190

– frakendelse Bind II: 530 ff.

– færdselsregler Bind II: 155

Vejarbejdskøretøj

– afmærkning Bind I: 205

– færdsel på motorvej Bind I: 374

– placering på vejen Bind I: 204 f., 220

– standsning og parkering Bind I: 271 f.

– svingning Bind I: 209

– særregler Bind I: 204, 209, 220, 271

Vejkryds, se også vigepligt

Side 889

– cyklister Bind I: 388

– definition Bind I: 146, 265

– knallertkørere Bind I: 395

– overhaling Bind I: 229 f.

– placering i Bind I: 206

– særlig forsigtighed mv. Bind I: 193, 236, 245

Vejmyndighed Bind II: 158 f.

Vejregler Bind I: 169, 184 f.

Vending

– frakendelse af førerret Bind II: 469 ff.

– pligter ved Bind I: 210, 280

Veterankøretøj Bind I: 290

Vigepligt

– frakendelse Bind II: 454 ff., 586

– regler om

– højrevigepligt Bind I: 235, 240

– ubetinget vigepligt Bind I: 161, 234, 236 ff.

Vognbane

– afmærkning Bind I: 130

– definition Bind I: 146

Vognbaneskift

– frakendelse af førerret Bind II: 471

– i tæt færdsel Bind I: 231 ff.

– pligter ved Bind I: 211 ff., 280

Vægt

– dispensation Bind II: 47

– egenvægt Bind I: 126

– frakendelse af førerret Bind I: 96 ff., Bind II: 521 ff., 534 f.

– kontrol med Bind I: 809 ff., Bind II: 40

– straf Bind II: 41 ff., 311

– størst tilladte Bind II: 34, 39 ff.

– totalvægt, definition Bind I: 142

– tøbrudsrestriktioner Bind II: 183 f.

Ø

Øvelseskørsel Bind I: 747 ff.

Side 890

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)