Litteraturfortegnelse

i Færdselsloven (1. udg.)
Free access

Litteraturfortegnelse

Allan Philip (1976): Dansk International Privat- og Procesret, 3. udg., København: Djøf Forlag

Anders Vinding Kruse (1989): Erstatningsretten, 5. udg. under medvirken af Jens Møller, København: Djøf Forlag

Bernhard Gomard (1976): Studier i den Danske Straffeproces, København: Djøf Forlag

Bernhard Gomard og Ditlev Wad (1986): Erstatning og godtgørelse, København: Karnov Group

Bernhard Gomard m.fl. (red.) (2013): Kommenteret Retsplejelov, 9. udg., København: Djøf Forlag

Bjarne Frandsen (1970): Håndbog i Færdselslovgivningen, 7. udg., København: Gad

Bo von Eyben og Helle Isager (2015): Lærebog i erstatningsret, 8. udg., København: Djøf Forlag

Camilla Hammerum (2014): Tiltalen, København: Djøf Forlag

Eva Smith, Jørgen Jochimsen, Michael Kistrup og Jakob Lund Poulsen (2008): Straffeprocessen, 2. udg., København: Djøf Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen og Uno Valbak (1992): Farlig kørsel & frakendelse, København: Djøf Forlag

Gorm Toftegaard Nielsen (2016): Straffesagens gang, 6. udg., København: Djøf Forlag

H. Krag Jespersen (1970): Proceskumulation, København: Djøf Forlag

Hans Gammeltoft-Hansen (1998): Strafferetspleje I, 2. udg., København: Djøf Forlag

Hans Henrik Vagner (2004): Færdselsansvar, 4. udg. ved Helle Isager, København: Djøf Forlag

Helle Isager (2014): Færdselsansvar, 5. udg., København: Djøf Forlag

Henning Jønsson og Lisbeth Kjærgaard (2012): Dansk Forsikringsret, 9. udg., København: Djøf Forlag

Henrik Waaben, Steen Taber Rasmussen, Mikael Sjöberg, Christian Sinding og Ole Hansen (1992): Færdselsloven med kommentarer, København: Djøf Forlag

Ivan Sørensen (2015): Dansk Forsikringsret, 6. udg., København: Djøf Forlag

Jens Møller og Michael S. Wiisbye (2002): Erstatningsansvarsloven med kommentarer, 6. udg., København: Djøf Forlag

Joseph Lookofsky og Ketilbjørn Hertz (2015): International privatret på formuerettens område, 5. udg., København: Djøf Forlag

Jørgen Jochimsen (2014): Hovedforhandling i straffesager, 3. udg., København: Karnov Group

Jørgen Jochimsen (2005): Straffesager for landsretten, 2. udg., København: Forlaget Thomson

Knud Waaben (2001): Strafferettens almindelige del II, sanktionslæren, 5. udg., København: Forlaget Thomson – Gad Jura

Side 849

Lars Bo Langsted (2015): Waaben Strafferettens almindelig del, 6. udg., København: Karnov Group

Lars Krunderup (2015): Farlig kørsel, frakendelse af førerretten, København: Djøf Forlag

Lars Lindencrone og Erik Werlauff (2011): Dansk retspleje, 5. udg., København: Forlaget Thomson

Lise Koch (1980): Rettighedstabet, Kriminalistisk Institut, Københavns Universitet

M. Johannes Mikkelsen (1971): Groft Uforsvarlig Kørsel, København: Djøf Forlag

Marianne Stavad (2010): Forsikring af motorkøretøjer, 7. udg., Rungsted Kyst: Forsikringsakademiet

Morten M. Fogt i Palle Bo Madsen m.fl. (red.) (2016): Formueretlige emner, 8. udg., København: Djøf Forlag

Niels Waage (2013): Spirituskørsel mv., 6. udg., København: Karnov Group

Niels Waage (2014): Spirituskørsel mv., 7. udg., København: Karnov Group

Ole Due, Bjarne Christensen, Peter Lilholt, Kirsten Sørensen, Peter Wiese og Bent Østerborg (1979): Kommenteret færdselslov, København: Djøf Forlag

Per Ekelund (1997): Transportaftaler, 2. udg., København: Djøf Forlag

Per Vestergaard Pedersen (2008): Transportret, København: Forlaget Thomson

Peter Arnt Nielsen (1997): International privat- og procesret, København: Djøf Forlag

Stig Jørgensen og Jørgen Nørgaard (1976): Erstatningsret, København: Djøf Forlag

Torben Svenné Schmidt (2000): International Formueret, 2. udg., København: Forlaget Thomson – Gad jura

Ulla Fabricius (2005): Lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven), 3. udg., København: Djøf Forlag

Vagn Greve (1979): Studier i færdselsstrafferet, København: Djøf Forlag

Vagn Greve (2001): Færdselsstrafferet, 3. udg., København: Djøf Forlag

Vagn Greve (2002): Straffene, 2. udg., København: Djøf Forlag

Vagn Greve, Poul Dahl Nielsen og Gorm Toftegaard Nielsen (2012): Kommenteret Straffelov, speciel del, 10. udg., København: Djøf Forlag

Vagn Greve, Poul Dahl Nielsen og Gorm Toftegaard Nielsen (2013): Kommenteret Straffelov, almindelig del, 10. omarb. udg., København: Djøf Forlag

Side 850

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)