Oversigt over motor- og færdselslovgivningen siden 1903

i Færdselsloven (1. udg.)
Free access

Oversigt over motor- og færdselslovgivningen siden 1903

Under kommentaren til de enkelte bestemmelser er i indledningen angivet den 
eller de love med tilhørende lovforarbejder, som bestemmelsen bygger på

Motorlovgivning

 •  Lov 1903-05-15 nr. 124: Kørsel med automobiler: Lovforslag 1902-10-07, Rigsdagstidende 1902/03, tillæg A, sp. 2325, tillæg B, sp. 1031
 •  Lov 1906-03-30 nr. 153: Kørsel med automobiler: Lovforslag 1905-11-15, Rigsdagstidende 1905/06, tillæg A, sp. 2993, tillæg B, sp. 705
 •  Lov 1908-05-27 nr. 180: Kørsel med automobiler: Lovforslag 1907-12-18, Rigsdagstidende 1907/08, tillæg A, sp. 4151, tillæg B, sp. 3641
 •  Lov 1910-04-18 nr. 98: Kørsel med motorvogne og motorcykler: Lovforslag 1909-10-20, Rigsdagstidende 1909/10, tillæg A, sp. 2067, tillæg B, sp. 611
 •  Lov 1913-04-29 nr. 125: Motorkøretøjer: Lovforslag 1912-12-06, Rigsdagstidende 1912/13, tillæg A, sp. 3023, tillæg B, sp. 1341
 •  Lov 1918-03-20 nr. 149: Motorkøretøjer m.v.: Lovforslag 1916-12-15, Rigsdagstidende 1916/17, tillæg A, sp. 3543, tillæg B sp. 2155; Lovforslag 1907-10-17, Rigsdagstidende 1917/18, tillæg A, sp. 2317, tillæg B, sp. 1105
 •  Lov 1921-05-06 nr. 271: Lov om ændringer i lov om motorkøretøjer m.m. af 20. marts 1918: Lovforslag 1921-03-11, Rigsdagstidende 1920/21, tillæg A, sp. 5019, tillæg B, sp. 4089
 •  Lov 1927-07-01 nr. 144: Motorkøretøjer: Lovforslag 1927-02-25, Rigsdagstidende 1926/27, tillæg A, sp. 4705
 •  Lov 1932-04-14 nr. 130: Lov om tillæg til og ændringer i lov nr. 144 af 1. juli 1927 om motorkøretøjer: Lovforslag 1931-11-11, Rigsdagstidende 1931/32, tillæg A, sp. 3669, tillæg B, sp. 1401
 •  Lov 1948-06-09 nr. 270: Lov om ændring i lov nr. 144 af 1. juli 1927 om motorkøretøjer, jf. lov nr. 130 af 14. april 1932 (øvelseskørsel og kørelærere, erhvervsmæssig personbefordring): Lovforslag 1946-12-13, Rigsdagstidende 1946/47, tillæg A, sp. 2773; Rigsdagstidende 1947/48, tillæg A, sp. 3929, tillæg B, sp. 2925:
 •  Lov 1950-05-27 nr. 255: Lov om ændring i lov om motorkøretøjer m.v. (traktorer og arbejdsredskaber): Lovforslag 1950-04-19, Rigsdagstidende 1949/50, tillæg A, sp. 5321
 •  Lov 1951-12-19 nr. 487: Lov om forlængelse af lov 1950-05-27 nr. 255 med 2 måneder: Lovforslag 1951-12-13, Rigsdagstidende 1951/52, tillæg A, sp. 3519
 •  Side 839
 •  Lov 1952-02-29 nr. 55: Lov om ændring i lov om motorkøretøjer m.v. (traktorer og arbejdsredskaber): Lovforslag 1951-11-27, Rigsdagstidende 1951/52, tillæg A, sp. 3393, tillæg B, s. 229
 •  Lov. 1954-03-31 nr. 76: Lov om forlængelse af lov 1952-02-29 nr. 55 med 2 år: Lovforslag 1954-01-14, Folketingstidende 1953/54, tillæg A, sp. 1535, tillæg B, sp. 329
 •  Lov 1953-03-31 nr. 11: Lov om ændring i færdselslov og lov om motorkøretøjer (motorkøretøjets hastighed, hastighedsgrænser for særlige køretøjer, lokale hastighedsgrænser): Lovforslag 1952-10-16, Rigsdagstidende 1952/53, tillæg A, sp. 2817, tillæg B, sp. 1025
 •  Lov 1954-04-13 nr. 122: Lov om ændring i lov om motorkøretøjer (baglygter, nummerpladebelysning og refleksanordninger): Lovforslag 1954-01-14, Folketingstidende 1953/54, tillæg A, sp. 1533, tillæg B, sp. 343
 •  Lov 1954-06-11 nr. 207: Lov om ændring i lov om motorkøretøjer (ansvarsforsikring for knallerter): Lovforslag 1953-12-10, Folketingstidende 1953/54, tillæg A, sp. 1217, tillæg B, sp. 979

Færdselslovgivning

 •  Lov 1923-05-51 nr. 164: Lov om færdsel: Lovforslag 1922-12-15, Rigsdagstidende 1922/23, tillæg A, sp. 3857, tillæg B, sp. 1537
 •  Lov 1932-04-14 nr. 129: Færdselslov: Lovforslag 1931-11-11, Rigsdagstidende 1931/32, tillæg A, sp. 3537
 •  Lov 1933-02-04 nr. 36: Reklametavler og lygter på arbejdsvogne: Lovforslag 1932-12-01, Rigsdagstidende 1932/33, 2. samling, tillæg A, sp. 3279
 •  Lov 1936-04-07 nr. 111: Vigepligt og udrykningskørsel: Lovforslag 1936-01-29, Rigsdagstidende 1935/36, tillæg A, sp 3173
 •  Lov 1953-03-31 nr. 111: Lov om ændring i færdselslov og lov om motorkøretøjer (fuldt stop ved hovedvej): Lovforslag 1952-10-16, Rigsdagstidende 1952/53, tillæg A, sp. 2817, tillæg B, sp. 1025
 •  Lov 1955-05-24 nr. 153: Færdselslov: Lovforslag 1954-11-19, Folketingstidende 1954/55, tillæg A, sp. 209, tillæg B, sp. 621, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 697
 •  Lov 1957-04-12 nr. 122: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1957-01-16, Folketingstidende 1956/57, tillæg A, sp. 1105, tillæg B, sp. 365
 •  Lov 1958-06-07 nr. 183: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1958-05-20, Folketingstidende 1957/58, tillæg A, sp. 2221, tillæg B, sp. 1247
 •  Lov 1959-06-11 nr. 206: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1959-01-16, Folketingstidende 1958/59, tillæg A, sp. 1603, tillæg B, sp. 961, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1119
 •  Lov 1961-03-25 nr. 61: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1961-03-03, Folketingstidende 1960/61, tillæg A, sp. 1161, tillæg B, 221, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 467
 •  Lov 1962-04-13 nr. 130: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1962-02-15, Folketingstidende 1961/62, tillæg A, sp. 991, tillæg B, sp. 687, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 697
 •  Lov 1962-06-16 nr. 199: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1962-03-01, Folketingstidende 1961/62, tillæg A, sp. 1045, tillæg B, sp. 1069, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1115
 •  Side 840
 •  Lov 1963-04-06 nr. 123: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1963-02-28, Folketingstidende 1962/63, tillæg A, sp. 909, tillæg B, sp. 595, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 597
 •  Lov 1964-05-27 nr. 156: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1964-03-12, Folketingstidende 1963/64, tillæg A, sp. 1633, tillæg B, sp. 857
 •  Lov 1966-06-08 nr. 198: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1966-02-17, Folketingstidende 1965/66, tillæg A, sp. 1429, tillæg B, sp. 1089, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1177
 •  Lov 1969-06-04 nr. 223: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1968-12-12, Folketingstidende 1968/69, tillæg A, sp. 3057, tillæg B, sp. 1323
 •  Lov 1970-06-10 nr. 279: Hyrevogne: Lovforslag 1969-10-28, Folketingstidende 1969/70, tillæg A, sp. 1005, tillæg B, sp. 1987, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 2549, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 2549
 •  Lov 1971-04-28 nr. 162: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1970-12-15, Folketingstidende 1970/71, tillæg A, sp. 2291, tillæg B, sp. 1425
 •  Lov 1971-06-09 nr. 261: Erstatning for uberettiget inddragelse af førerbevis: Lovforslag 1970-12-15, Folketingstidende 1970/71, tillæg A, sp. 2291, tillæg B, sp. 1425, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 3049, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 3195
 •  Lov 1972-06-07 nr. 223: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1972-03-10, Folketingstidende 1971/72, tillæg A, sp. 3087, tillæg B, sp. 1829
 •  Lov 1973-06-13 nr. 363: Lov om ændring af færdselsloven (hyrevogne): Lovforslag 1972-12-14, Folketingstidende 1972/73, tillæg A, sp. 2849, tillæg B, sp. 1479, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 2053
 •  Lov 1974-03-13 nr. 115: Generelle hastighedsbegrænsninger: Lovforslag 1974-01-25, Folketingstidende 1973/74, 2. samling, tillæg A, sp. 1057, tillæg B, sp. 131
 •  Lov 1974-06-19 nr. 310: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1974-03-13, Folketingstidende 1973/74, 2. samling, tillæg A, sp. 2335, tillæg B, sp. 843
 •  Lov 1975-06-26 nr. 270: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1975-03-03 (nr. 117), Folketingstidende 1974/75, 2. samling, tillæg A, sp. 1857, tillæg B, sp. 961, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1215
 •  Lov 1976-06-10 nr. 287: Ny færdselslov: Lovforslag 1975-10-09, Folketingstidende 1975/76, tillæg A, sp. 289, tillæg B, sp. 1803, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 2241
 •  Lov 1977-04-27 nr. 167: Lov om ændring af færdselsloven (knallerthastighed): Lovforslag 1977-03-09, Folketingstidende 1976/77, 2. samling, tillæg A, sp. 2423, tillæg B, sp. 93
 •  Lov 1977-06-08 nr. 302: Obligatorisk knallertundervisning: Lovforslag 1977-03-29, Folketingstidende 1976/77, 2. samling, tillæg A, sp. 4117, tillæg B, sp. 755
 •  Lov 1978-06-08 nr. 243: Lov om ændring af retsplejeloven (bl.a. erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, herunder for frakendelse af førerretten m.v.): Lovforslag 1977-12-16, Folketingstidende 1977/78, tillæg A, sp. 2337, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1377
 •  Lov 1978-06-08 nr. 245: Lov om ændring af færdselsloven (sikkerhedsseler og knallerters placering m.v.): Lovforslag 1978-01-27, Folketingstidende 1977/78, tillæg A, sp. 3783, tillæg B, sp. 1083
 •  Lov nr. 1978-06-08 nr. 268: Lov om ændring af færdselsloven (aldersgrænsen for knallertkørere): Lovforslag 1978-02-10, Folketingstidende 1977/78, tillæg A, sp. 4043, tillæg B, sp. 1217
 •  Side 841
 •  Lov 1981-04-29 nr. 191: Generelle hastighedsbegrænsninger på veje uden for tættere bebygget område samt motorveje: Lovforslag 1980-11-28 nr. 97, Folketingstidende 1980/81, tillæg A, sp. 2473, tillæg B, sp. 555
 •  Lov 1981-05-27 nr. 258: Spiritus- og promillekørsel: Lovforslag 1980-03-26 nr. 194, Folketingstidende 1980/81, tillæg A, sp. 4565, tillæg B, sp. 925
 •  Lov 1982-04-28 nr. 165: Standsnings- og parkeringsafgifter samt tilbageholdelse af køretøjer: Lovforslag 1982-02-25 nr. 141, Folketingstidende 1981/82, 2. samling, tillæg A, sp. 3527, tillæg B, sp. 489
 •  Lov 1984-06-06 nr. 299: Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven: Lovforslag 1984-02-22 nr. 80, Folketingstidende 1983/84, 2. samling, tillæg A, sp. 1623, tillæg B, sp. 1117
 •  Lov 1985-04-24 nr. 158: Hastighedsgrænse, køreuddannelse m.v.: Lovforslag 1984-10-03 nr. 12, Folketingstidende 1984/85, tillæg A, sp. 185, tillæg B, sp. 999, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1187
 •  Lov 1985-11-27 nr. 495: Erstatning og forsikring: Lovforslag 1985-10-02 nr. 7, Folketingstidende 1985/86, tillæg A, sp. 307, tillæg B, sp. 67
 •  Lov 1989-12-20 nr. 846: Lov om ændring af færdselsloven (ombytning af kørekort): Lovforslag 1989-08-12 nr. 108, Folketingstidende 1989/90, tillæg A, sp. 2729, tillæg B, sp. 479
 •  Lov 1990-02-07 nr. 62: Lov om ændring af forskellige love (Brugerbetaling for visse forvaltningsafgørelser inden for Justitsministeriets område): Lovforslag 1989-12-06 nr. 98, Folketingstidende 1989/90, tillæg A, sp. 2489, tillæg B, sp. 203
 •  Lov 1990-06-13 nr. 396: Ændring af straffeloven og retsplejeloven m.v.: Lovforslag 1989-10-10 nr. 23, Folketingstidende 1989/90, tillæg A, sp. 749, tillæg B, sp. 1527
 •  Lov 1990-06-13 nr. 401: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1990-01-18 nr. 148, Folketingstidende 1989/90, tillæg A, sp. 4043, tillæg B, sp. 801
 •  Lov 1991-05-08 nr. 278: Generhvervelse af førerret og konfiskation af motorkøretøjer: Lovforslag 1991-01-17 nr. 51, Folketingstidende 1990/91, 2. samling, tillæg A, sp. 1189, tillæg B, sp. 441
 •  Lov 1991-05-08 nr. 279: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1991-01-18 nr. 65, Folketingstidende 1990/91, 2. samling, tillæg A, sp. 1211, tillæg B, sp. 389
 •  Lov 1991-06-06 nr. 351: Lov om ændring af forskellige love inden for Justitsministeriets område: Lovforslag 1991-02-01 nr. 120, Folketingstidende 1990/91, 2. samling, tillæg A, sp. 2941, tillæg B, sp. 583
 •  Lov 1991-12-27 nr. 942: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1991-11-28 nr. 135, Folketingstidende 1991/92, tillæg A, sp. 2865, tillæg B, sp. 335
 •  Lov 1992-04-29 nr. 283: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1992-01-22 nr. 185, Folketingstidende 1991/92, tillæg A, sp.4251, tillæg B, sp. 1011
 •  Lov 1992-05-20 nr. 385: Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven, færdselsloven og udlændingeloven: Lovforslag 1992-01-22 nr. 184, Folketingstidende 1991/92, tillæg A, sp. 4141, tillæg B, sp. 1475, tillægsbetænkning sp. 1501
 •  Lov 1992-05-20 nr. 386: Lov om ændring af visse love inden for Justitsministeriets område (Betalingsbestemmelser): Lovforslag 1992-04-24 nr. 274, Folketingstidende 1991/92, tillæg A, sp. 6597, tillæg B, sp. 2219
 •  Lov 1993-06-30 nr. 469: Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven: Lovforslag 1992-10-07 nr. 35, Folketingstidende 1992/93, tillæg A, sp. 817, tillæg B, sp. 1553
 •  Side 842
 •  Lov 1994-02-09 nr. 98: Lov om ændring af færdselsloven, vægtafgiftsloven og lov om afgift af ansvarsforsikringer af motorkøretøjer m.v.: Lovforslag 1993-11-24 nr. 90, Folketingstidende 1993/94, tillæg A, sp. 1789, tillæg B, sp. 495
 •  Lov 1994-05-18 nr. 382: Lov om ændring af færdselsloven (Periodisk syn af almindelige personbiler): Lovforslag 1994-02-23 nr. 208, Folketingstidende 1993/94, tillæg A, sp. 7203, tillæg B, sp. 993 (Tillægsbetænkning sp. 1169)
 •  Lov 1995-04-19 nr. 258: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1995-03-08 nr. 190, Folketingstidende 1994/95, tillæg A, s. 2418, tillæg B, s. 323
 •  Lov 1995-05-17 nr. 317: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1995-01-11 nr. 111, Folketingstidende 1994/95, tillæg A, s. 1226, tillæg B, s. 342
 •  Lov 1995-12-20 nr. 1122: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1994-10-04 nr. 2, Folketingstidende 1995/96, tillæg A, s. 1, tillæg B, s. 55
 •  Lov 1995-12-20 nr. 1123: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1995-12-06 nr. 124, Folketingstidende 1995/96, tillæg A, s. 2774, tillæg B, s. 261
 •  Lov 1997-06-10 nr. 467: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 1997-02-26 nr. 176, Folketingstidende 1996/97, tillæg A, s. 3702, tillæg B, s. 1006
 •  Lov 1997-06-10 nr. 468: Spiritus- og promillekørsel, mobiltelefoner m.v.: Lovforslag 1997-02-26 nr. 176, Folketingstidende 1996/97, tillæg A, s. 3792, tillæg B, s. 1006
 •  Lov 1998-02-04 nr. 73: Lov om ændring af færdselsloven (Promillekørsel): Lovforslag 1998-01-15 nr. 100, Folketingstidende 1997/98, tillæg A, s. 2155, tillæg B, s. 227
 •  Lov 1998-05-18 nr. 292: Motorcykel med tilkoblet påhængsvogn eller påhængsredskab: Lovforslag 1998-04-22 nr. 74, Folketingstidende 1997/98, 2. samling, tillæg A, s. 1866, tillæg B, s. 118
 •  Lov 1998-07-01 nr. 484: Ændring af færdselsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler: Lovforslag 1998-04-16 nr. 62, Folketingstidende 1997/98, tillæg A, s. 1722, tillæg B, s. 257
 •  Lov 1999-03-30 nr. 187: Lov om ændring af færdselsloven, godskørselsloven og forskellige andre love: Lovforslag 1998-11-27 nr. 108, Folketingstidende 1998/99, tillæg A, s. 2776, tillæg B, s. 449
 •  Lov 2000-04-28 nr. 292: Overførelse af kompetence til kommuner, forsøg med færdselsregulerende foranstaltninger, generhvervelse af førerretten m.v.): Lovforslag 1994-12-15 nr. 156, Folketingstidende 1999/00, tillæg A, s. 4191, tillæg B, s. 528
 •  Lov 2000-05-31 nr. 433: Ændring af forskellige lovbestemmelser i forbindelse med gennemførelsen af en lov om fuldbyrdelse af straf m.v.: Lovforslag 1999-12-08 nr. 146, Folketingstidende 1999/00, tillæg A, s. 3808, tillæg B, s. 1237, tillægsbetænkning sp. 1393
 •  Lov 2000-05-31 nr. 473: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 2000-03-30 nr. 263, Folketingstidende 1999/00, tillæg A, s. 7364, tillæg B, s. 737
 •  Lov 2000-05-31 nr. 475: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 2000-03-30 nr. 262, Folketingstidende 1999/00, tillæg A, s. 7325, tillæg B, s. 736
 •  Lov 2000-12-20 nr. 1316: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 2000-10-05 nr. 4, Folketingstidende 2000/01, tillæg A, s. 1198, tillæg B, s. 369
 •  Lov 2000-12-20 nr. 1318: Lov om ændring af færdselsloven: Lovforslag 2000-11-10 nr. 80, Folketingstidende 2000/01, tillæg A, s. 2172, tillæg B, s. 107
 •  Lov 2001-05-16 nr. 341: Afgørelse om pålæggelse af standsnings- og parkeringsafgift: Lovforslag 2001-02-28 nr. 174, Folketingstidende 2000/01, tillæg A, s. 5128, tillæg B, s. 898
 •  Side 843
 •  Lov 2001-06-07 nr. 498: Skærpelse af straffen for grove færdselslovovertrædelser og indførelse af kørselsforbud: Lovforslag 2001-04-25 nr. 225, Folketingstidende 2000/01, tillæg A, s. 7019, tillæg B, s. 1408
 •  Lov 2002-04-22 nr. 217: Behandling af erstatningskrav efter skader i udlandet: Lovforslag 2002-01-30 nr. 77, Folketingstidende 2001/02, 2. samling, tillæg A, s. 2201, tillæg B, s. 362
 •  Lov 2002-06-06 nr. 380: Ændring af straffeloven, retsplejeloven og færdselsloven: Lovforslag 2002-02-26 nr. 118, Folketingstidende 2001/02, 2. samling, tillæg A, s. 2925, tillæg B, s. 1284
 •  Lov 2002-12-17 nr. 1049: Ændring af færdselsloven, lov om biblioteksvirksomhed og lov om retsafgifter: Lovforslag 2002-10-02 nr. 3, Folketingstidende 2002/03, tillæg A, s. 64, tillæg B, s. 64
 •  Lov 2003-06-10 nr. 432: Motorvejshastighed, skærpet håndhævelse af hastighedsgrænserne og andre initiativer til forbedring af færdselssikkerheden: Lovforslag 2002-10-02 nr. 2, Folketingstidende 2002/03, tillæg A, s. 2, tillæg B, s. 1600
 •  Lov 2004-04-21 nr. 267: Klippekortsystem, skærpede sanktioner ved hastighedsovertrædelser m.v.: Lovforslag 2003-11-26 nr. 98, Folketingstidende 2003/04, tillæg A, s. 3172, tillæg B, s. 1165
 •  Lov 2004-06-09 nr. 473 Godkendelse og syn af køretøjer: Lovforslag 2004-03-24 nr. 201, Folketingstidende 2003/04, tillæg A, s. 6954, tillæg B, s. 1836
 •  Lov 2005-05-24 nr. 363: Sanktionsfastsættelse i sager om spirituskørsel m.v.: Lovforslag 2005-02-23 nr. 7, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 144, tillæg B, s. 265
 •  Lov 2005-06-06 nr. 428: Ændring af en række love som følge af skatteforvaltningsloven: Lovforslag 2005-02-24 nr. 111, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 4357, tillæg B, s. 584
 •  Lov 2005-06-06 nr. 430: Ændring af forskellige love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse: Lovforslag 2005-02-24 nr. 113, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 4670, tillæg B, s. 614
 •  Lov 2005-06-06 nr. 431: Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v.: Lovforslag 2005-04-06 nr. 149, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 6681, tillæg B, s. 639
 •  Lov 2005-06-24 nr. 551: Ændring af færdselsloven og pasloven: Lovforslag 2005-02-24 nr. 29, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 1992, tillæg B, s. 889
 •  Lov 2005-06-24 nr. 552: Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love: Lovforslag 2005-02-24 nr. 30, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 2010, tillæg B, s. 892
 •  Lov 2005-06-24 nr. 554: Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces: Lovforslag 2005-03-30 nr. 132, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 5510, tillæg B, s. 1046
 •  Lov 2005-06-24 nr. 557: Knallerter, køre- og hviletid og nedsættelse af gebyret for børnepas m.v.: Lovforslag 2005-04-13 nr. 153, Folketingstidende 2004/05, 2. samling, tillæg A, s. 6851, tillæg B, s. 1035
 •  Lov 2006-04-19 nr. 303: Sikkerhedsudstyr, samarbejde om kommunal parkeringskontrol m.v.: Lovforslag nr. 2005-11-30, nr. 85, Folketingstidende 2005/06, tillæg A, s. 2546, tillæg B, s. 621
 •  Lov 2006-04-19 nr. 309: Lov om registrering af køretøjer: Lovforslag 2006-01-25 nr. 144, Folketingstidende 2005/06, tillæg A, s. 4298, tillæg B, s. 815
 •  Side 844
 •  Lov 2006-06-08 nr. 538: Ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform): Lovforslag 2006-03-01 nr. 168, Folketingstidende 2005/06, tillæg A, s. 5137, tillæg B, s. 1482, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1833
 •  Lov 2006-06-08 nr. 543: Overgangsbestemmelser vedrørende ændring af reglerne om generhvervelse af førerretten efter frakendelse som følge af spiritus- eller promillekørsel: Lovforslag nr. 2006-04-07 nr. 232, Folketingstidende 2005/2006, tillæg A, s. 7707, tillæg B, s. 1438
 •  Lov 2006-12-20 nr. 1560: Behandling af erstatningskrav efter færdselsuheld m.v.: Lovforslag nr. 2006-10-05 nr. 25, Folketingstidende 2006/07, tillæg A, s. 1202, tillæg B, s. 130
 •  Lov 2006-12-20 nr. 1565: Ændring af færdselsloven og pasloven: Lovforslag 2006-11-15 nr. 71 A, Folketingstidende 2006/07, tillæg A, s. 2463, tillæg B, s. 407. Lovforslaget blev oprindeligt fremsat som L 71, men blev efter 2. behandling delt i to; L 71 A og L 71 B
 •  Lov 2007-02-07 nr. 106: Ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. og forskellige andre love: Lovforslag 2006-11-08 nr. 66, Folketingstidende 2006/07, tillæg A, s. 2349, tillæg B, s. 441
 •  Lov 2007-03-05 nr. 208: Ændring af færdselsloven (Modulvogntog): Lovforslag 2006-10-05 nr. 35, Folketingstidende 2006/07, tillæg A, s. 1241, tillæg B, s. 495
 •  Lov 2007-06-06 nr. 514: Befordring af børn på motorcykel og trehjulet knallert: Lovforslag 2006-11-15 nr. 71 B, Folketingstidende 2006/07, tillæg A, s. 2463, tillæg B, s. 407, tillægsbetænkning, tillæg B, sp. 1253. Lovforslaget blev oprindeligt fremsat som L 71, men blev efter 2. behandling delt i to; L 71 A og L 71 B
 •  Lov 2007-06-06 nr. 524: Alkoholkoncentration i udåndingsluft, nulgrænse for euforiserende stoffer m.v.: Lovforslag 2007-03-14 nr. 180, Folketingstidende 2006/07, tillæg A, s. 6515, tillæg B, s. 1163
 •  Lov 2008-06-17 nr. 491: Konfiskation af knallerter m.v.: Lovforslag 2008-03-12 nr. 96, Folketingstidende 2007/08, 2. samling tillæg A, s. 3499, tillæg B, s. 851
 •  Lov 2008-06-16 nr. 498: Skærpede sanktioner for flugtbilister: Lovforslag 2008-03-28 nr. 164, Folketingstidende 2007/08, 2. samling, tillæg A, s. 5696, tillæg B, s. 1259
 •  Lov 2008-12-19 nr. 1336: Ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love: Lovforslag 2008-10-08 nr. 21, Folketingstidende 2008/09, tillæg A, s. 283, tillæg B, s. 91
 •  Lov 2008-12-19 nr. 1338: Ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love: Lovforslag 2008-10-08 nr. 24, Folketingstidende 2008/09, tillæg A, s. 593, tillæg B, s. 110
 •  Lov 2009-05-06 nr. 347: Straffen for tilsidesættelse af oplysningspligten og frakendelse af førerretten på køre- og hviletidsområdet m.v.: Lovforslag 2008-12-10 nr. 87, Folketingstidende 2008/09, tillæg A, s. 2485, tillæg B, s. 677
 •  Lov 2010-06-25 nr. 716: Skærpet indsats mod vanvidskørsel, indførelse af alkolåsordning og udvidet mulighed for udenretlig vedtagelse af førerretsfrakendelse m.v.: Lovforslag 2010-03-26 nr. 179, Folketingstidende 2009-10
 •  Lov 2010-12-21 nr. 1537: Private fællesveje: Lovforslag 2010-11-05 nr. 48, Folketingstidende 2010-11
 •  Lov 2010-12-21 nr. 1551: Implementering af dele af tredje kørekortdirektiv, ændring af gyldighedstiden for kørekort: Lovforslag 2010-10-06 nr. 5, Folketingstidende 2010-11
 •  Side 845
 •  Lov 2011-03-08 nr. 184: Bødeforhøjelser, obligatorisk konfiskation af køretøjer ved kørsel uden førerret, skærpelse af sanktionerne for kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stopper m.v.: Lovforslag 2010-12-15 nr. 101, Folketingstidende 2010/11
 •  Lov 2011-05-23 nr. 479: Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.: Lovforslag 2011-02-09 nr. 137, Folketingstidende 2010-11
 •  Lov 2012-02-28 nr. 158: Ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven: Lovforslag 2011-12-14 nr. 55, Folketingstidende 2011-12
 •  Lov 2012-02-28 nr. 165: Forbud mod visse konstruktive ændringer af køretøjer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel: Lovforslag 2011-11-23 nr. 39, Folketingstidende 2011/12
 •  Lov 2012-06-18 nr. 565: Aldersgrænsen for førere af lille knallert: Lovforslag 2012-03-28 nr. 117, Folketingstidende 2011-12
 •  Lov 2012-06-18 nr. 570: Frakendelse af retten til at udøve virksomhed som kørelærer m.v.: Lovforslag 2012-04-26 nr. 179, Folketingstidende 2011-12
 •  Lov 2012-12-18 nr. 1241: Forsøgsordning vedrørende kommuners håndhævelse af bestemmelser om cykelparkering: Lovforslag 2012-10-03 nr. 11, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2012-12-18 nr. 1246: Ændring af færdselsloven og lov om fragtaftaler ved international vejtransport: Lovforslag 2012-11-01 nr. 48, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2012-12-23 nr. 1389: Sikkerhed ved reparation af havarerede køretøjer på motorvej m.v.: Lovforslag 2012-11-14 nr. 62, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2013-06-12 nr. 622: Ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder: Lovforslag 2013-03-20 nr. 198, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2013-06-12 nr. 626: Forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort m.v.: Lovforslag 2013-01-30 nr. 128, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2013-06-12 nr. 627: Ændring af sanktionssystemet for overtrædelse af reglerne: Lovforslag 2013-01-30 nr. 128, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2013-06-12 nr. 630: Tempo 100-busser på motorvej: Lovforslag 2013-03-13 nr. 183, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2013-06-12 nr. 631: Civile køreprøvesagkyndige i politiet: Lovforslag 2013-03-13 nr. 183, Folketingstidende 2012-13
 •  Lov 2014-02-26 nr. 169: Lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje (Forhøjelse af afgiften for parkering til gene for personer med handicap m.v. og bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet): Lovforslag 2013-10-31 nr. 54, Folketingstidende 2013-14
 •  Lov 2014-03-19 nr. 245: Ændring af kravene til godkendelse som kørerlærer: Lovforslag 2013-11-27 nr. 85, Folketingstidende 2013-14
 •  Lov 2014-04-14 nr. 372: Lov om indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for visse hastighedsovertrædelser: Lovforslag 2013-11-14 nr. 74, Folketingstidende 2013-14
 •  Lov 2014-04-14 nr. 373: Lov om skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde: Lovforslag 2013-11-14 nr. 74, Folketingstidende 2013-14
 •  Lov 2014-05-14 nr. 457: Lov om skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.: Lovforslag 2014-01-15 nr. 113, Folketingstidende 2013/14
 •  Lov 2014-06-25 nr. 736: Lov om ændring af lov om tv-overvågning (samling af visse af politiets opgaver i opgavefællesskaber og bortsalg af hittegods ved offentligt Side 846 tilgængelig internetauktion m.v.): Lovforslag 2014-03-28 nr. 175, Folketingstidende 2013-14
 •  Lov 2014-12-23 nr. 1494: Letbaner: Lovforslag 2014-10-08 nr. 30, Folketingstidende 2014-15
 •  Lov 2014-12-23 nr. 1495: Konstruktivt bestemt hastighed for motorredskaber m.v.: Lovforslag 2014-10-08 nr. 30, Folketingstidende 2014-15
 •  Lov 2014-12-27 nr. 1520: Offentlige veje m.v.: Lovforslag 2014-10-08 nr. 20, Folketingstidende 2014-15
 •  Lov 2015-02-18 nr. 154: Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.: Lovforslag 2014-11-13 nr. 69, Folketingstidende 2014-15
 •  Lov 2016-04-27 nr. 384: Udøvelse af markedskontrol med udstyr til køretøjer og godkendelse af prøvningsinstanser: Lovforslag 2015-12-10 nr. 83, Folketingstidende 2015-16
 •  Lov 2016-04-27 nr. 385: Forhøjelse af hastighedsgrænsen for campingvogne og andre registreringspligtige påhængskøretøjer, for traktorer og for motorredskaber samt ophævelse af den køretøjsbestemte hastighedsgrænse for lastbiler og tunge vogntog i tættere bebygget område: Lovforslag 2015-12-10 nr. 84, Folketingstidende 2015-16
 •  Lov 2016-05-11 nr. 410: Højere lokale hastighedsgrænser på motortrafikveje og justering af bødetaksten for hastighedsoverskridelser på visse motortrafikveje: Lovforslag 2016-02-24 nr. 133, Folketingstidende 2015-16
 •  Lov 2016-06-08 nr. 659: Forsøgsordning med kørekort til 17-årige betinget af ledsaget kørsel indtil det fyldte 18. år m.v.: Lovforslag 2016-05-24 nr. 161 A, Folketingstidende 2015-16
 •  Lov 2016-06-08 nr. 660: Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til lille knallert: Lovforslag 2016-05-24 nr. 161 B, Folketingstidende 2015-16
 •  Lov 2016-12-27 nr. 1738: Fjernelse af køretøjer på statsveje og kørsel med langsomt kørende motordrevne køretøjer på motorvej over faste forbindelser: Lovforslag 2016-11-09 nr. 60, Folketingstidende 2016-17
 •  Lov 2016-12-27 nr. 1740: Ophævelse af hørekrav for førere af motorkøretøjer: Lovforslag 2016-11-09 nr. 62, Folketingstidende 2016-17
 •  Side 847

Færdselsloven (1. udg.)

med kommentarer Bind I(§§ 1-81 a) og Bind II (§§ 82-143)