Forord

Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem professor Helle Bødker Madsen og lektor emeritus Jens Garde, men ansvaret for de enkelte kapitler påhviler alene den pågældende forfatter. Jens Garde har skrevet bogens kapitel 4, mens Helle Bødker Madsen har skrevet bogens øvrige kapitler, dvs. kapitel 1-3 og 5-12.

Bogen er primært udarbejdet med henblik på undervisningen af jurastuderende på kandidatdelen, men det er vores håb, at den også kan anvendes som håndbog af andre, der har behov for kendskab til psykiatriret.

Materiale fremkommet efter den 10. september 2012 er som hovedregel ikke medtaget.

Tak til ph.d.-studerende Nick Stausholm-Møller, som har ydet bistand ved den tekniske gennemgang af manuskriptet og ved udarbejdelse af bogens stikordsregister. Også tak til korrespondent Jytte Mønster, der ligeledes har bistået med teknisk hjælp.

Aarhus, oktober 2012

Helle Bødker Madsen og Jens Garde

Side 11