Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Psykiatriret (1. udg.)
Free access

Forside og kolofon (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

article image

Helle Bødker Madsen sammen med Jens Garde

Psykiatriret

1. udgave, 1. oplag

© 2013 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Bo Helsted

Tryk: Narayana Press, Gylling

Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro

Printed in Denmark 2013

ISBN 978-87-574-2884-1