Stikordsregister

i Psykiatriret (1. udg.)
Free access

Stikordsregister

§ 71-tilsynet Se Frihedsberøvelse, parlamentarisk kontrol

A

Adoptivbørn   47

Advokat   187, 190, 192, 193

Afdeling   56, 116, 206, 227

Affekteksplosive tilstande    76

Afgørelsesbegreb   69

Afhentning   Se Politiafhentning

Aflåsning   21, 94, 126, 130, 131, 132, 137, 138, 218

–af patientstue    142, 144, 154, 155, 156, 163, 175, 176

Afprøvede lægemidler   106

Aftale    58, 59, 60, 91, 111, 113, 114, 115, 147, 156, 166

Aftalesygehus    5, 66, 67, 68

Aktindsigt    7, 39, 64, 68, 168, 223

–parters    9, 202

Aktivitetstilbud    5, 204

Alarm- og pejlesystemer    119, 128, 129, 142, 144, 153, 158, 163, 178, 193

Alment praktiserende læge    68, 87

Ambulant behandling    79

Analogi    76, 77, 83, 84

Ankenævn   15, 104, 108, 111, 132, 175, 178, 179, 181, 187, 197, 198, 199, 200, 202, 203

Anoreksi   Se Spisevægring

Anstaltsbetragtninger    17, 70, 71, 136

Antipsykotisk medicin    102, 105

Attestudstedende læge    88

B

Badning   Se Tvangsbadning

Befordringsgodtgørelse    67

Begrundelse    69, 104, 119, 143, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 165, 184, 186, 202, 203

Behandleransvaret    45

Behandling    31, 53, 67, 106, 110

Behandlingsindikation    78, 80, 81, 82, 85, 88, 90, 92, 102

Behandlingssæt   106

Behandlingstilbud    30, 41, 60, 103, 105

Beroligende medicin    218

Besigtigelse   Se Inspektion

Beskyttelsesfiksering    74, 94, 120, 129, 130, 142, 147, 154, 158, 159, 163, 175, 178, 188, 189, 220

Beskyttelsesforanstaltning    77, 119, 130

Beskyttelsesmiddel   120, 129, 130

Beslutningshabilitet   22, 30, 31, 46

–mindreårige   20, 21, 22, 26

–varigt inhabile   31, 33

Beslutningskompetence   35, 36, 62, 43, 49, 62, 67, 95

Besøg   18, 56, 71,166, 167, 172, 173, 175, 178, 205

Besøgsven   47, 86

Betænkningstid   31, 61, 87, 96, 103, 104, 105, 106, 171

–samtykke   Se Samtykke betænkningstid

Bevidsthedssløring    138

Bevidsthedsændring    76

Bevidstløshed    52

Bevægelsesuro    109

Bind- og bleskift   138

Bisidder    33

Side 227

Bistandsværge   47, 164, 209, 212

Blodprøve   43, 108, 111

Blodtransfusion   111

Bortvisning    71

Botilbud    15, 115

Bæltefiksering    121, 122, 123, 124, 151, 152

Bælter

–læder   130

–mavebælte    135

–stof    130, 154

Børn   23, 27, 34, 39, 40, 44, 46, 47, 65, 66, 68, 88, 190

C

Censurering af breve    204

Chip    128

D

Daghospitalspatienter    15, 94

DAMP-syndrom    15

Delegation    16, 63

Delir    109, 146

Demens    46, 47, 137, 138

Depotmedicin    106, 107, 116

Depression    109

Destruktion   Se Tilintetgørelse

Diagnosticering   17, 67

Distriktspsykiatriske centre   115

Domstolskontrol

–ankefrist   193

–frihedsberøvelse   20, 21, 25, 188, 189, 190, 191, 197

–intensitet   21, 193

–proces   21, 191, 193

Drop   43, 109, 111

Dropnål   111

Dørlåse, særlige   21, 94, 128, 129, 130, 141, 142, 154, 158, 163, 178, 189, 197

E

Efterprøvelse, obligatorisk   39, 97, 100, 131, 160, 194, 212

Efterladte   70, 179, 198

Eftersamtale   116, 141, 162

Egenacces   168

Elektrostimulation   102, 103, 109, 115, 124, 150

Embedslægen   48, 85

Erstatningsansvar   60, 146, 147, 191, 196

Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD)   24, 26, 190

F

Faglig standard   43, 64

Familieliv, retten til   26, 27

Farlighedsdekret   79, 131, 163, 208, 209, 210

Farlighedsindikation   76, 77, 79, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 199

Fastholdelse   31, 43, 185

Fastspænding   Se Tvangsfiksering

Fiksering

–frivillig   125

Fikseringsbord   130

Folketingets Ombudsmand   56, 57, 101, 175, 176, 178, 199, 205, 227

Forfølgelse   121

Fornyet prøvelse   187, 196, 203

Forsøgsbehandling   112

Forulempende adfærd   120, 121, 132, 136

Forvirringstilstand   129, 137, 138

Forældre   37, 39

Forældremyndighed   23, 24, 26, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 67,165

–begrænsninger   41, 44

–fælles   36

–informeret samtykke   42, 157

Frihedsberøvelse   15, 21, 24, 44, 188, 223, 229

–domstolskontrol   20, 23, 39, 103, 188, 189, 191

–etablering   21, 24

–af mindreårige   23, 24, 40, 42

–ophør   99, 142, 159, 173, 192

–parlamentarisk tilsyn   20, 22, 23, 175, 191, 204

Frivillighed   16, 29, 31

Frivilligt indlagte   81, 93, 94, 98, 112

Fysisk magt   19, 36, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 71, 74, 75, 107, 119, 125, Side 228 126, 127, 142, 144, 152, 158, 163, 175, 178, 181, 200, 212

G

Genoptagelse   200

Genoptræning   67, 69

Giftfrygt   82, 107

Grundsætninger, forvaltningsretlige   68, 70

Gule papirer   88, 190

H

Habilitet   31, 69, 88, 201, 202

–patienters beslutningshabilitet   46

–inhabilitet, varig   40, 46, 49, 50, 51, 52, 79

–inhabilitet, midlertidig   31, 52

Hallucinationer   109

Handsker   120, 124, 129, 130, 218

Helbredelsesindikation   79

Hjemmelskrav

–klarhed   18, 19, 20, 23, 24

–skærpet   19, 20, 23, 24, 39, 73, 74, 77

Hjemvisning   203

Hjerneskade   47

Hjælpepligt   44, 53, 86

Husorden   56

Hygiejne, personlig   51, 62, 119, 138, 139, 142, 145, 159, 163

Hærværk   40, 50, 107, 120, 122, 132, 200

I

Indberetning   60, 147, 148,157, 215, 221

Indespærring   21, 22, 24, 27

Indhentelse af oplysninger   Se Videregivelse/indhentning af oplysninger

Indlæggelse   22, 29, 37, 49, 57, 85, 224

–tvangsmæssig   20, 22, 25, 26, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 110, 116, 142, 148, 149, 159, 161, 179, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 209, 212

Indlæggelsespapirer   88, 89, 90, 92

Inhabilitet   Se Habilitet

Injektion   43, 106, 107, 125, 127, 150, 184, 203

Inspektion   56, 206, 227

Instrukser   69

Integrerede afsnit   137

Interessemodsætninger   Se Habilitet

Intensitetssynspunkter   19, 43

Interne regler   69

Isolation   133, 135

J

Jon-sagen   23, 24, 26, 42, 44

Journalføring   52, 64, 104, 139, 156, 162

K

Kikkertundersøgelse   111

Kirurgiske indgreb   Se Psykokirurgiske indgreb

Klage   175, 178, 179, 181, 198

–over sundhedspersoners faglige virksomhed   176

Klageberettigelse   179, 198

Klagefrister   144, 198, 200

Klagevejledning   45, 65, 69, 86, 97, 111, 119, 141, 143

Kontaktperson   64

Kontrol- og omsorgsperson   48

Koordinationsplaner   58, 59, 60, 61, 113, 115, 157, 158

Kostplan   108

Kriminalforsorgen

–institutioner under   15

Kropsfiksering   125

Kropsvisitation   15, 108, 125, 142

Krænkende adfærd   Se Forulempende adfærd

L

Legemlig lidelse

–tvangsbehandling af   Se Tvangsbehandling, af legemlige lidelser

Lobotomi   112

Læge

–læge-patientforhold   17

Lægesekretær   18

Lås   Se Dørlåse, særlige

Side 229

M

Magt, fysisk   Se Fysisk magt

Maniodepressiv   76

Medicinering   Se Tvangsmedicinering

Medinddragelse   44, 60

Mentalobservation   73, 132, 209

Midlertidigt inhabile 52

Mindreårige

–faktisk modstand   36, 41, 43, 45

–formodet sindssyge   Se Sindssyge, formodet, mindreårige

–frihedsberøvelse   Se Frihedsberøvelse, mindreårige

–informeret samtykke   Se Samtykke, informeret, mindreårige

–inddragelse   44

–og patientrådgiver   39

–sygehusvalg   65, 66, 67

–tvangsprotokollering   157, 158

–udskrivningsbegæring   Se Udskrivningsbegæring, mindreårige

Mindste middels princip   Se Proportionalitetsprincippet

Mistanke, begrundet   139

Modenhedsvurdering   39

Modstand, faktisk   29, 36, 41, 43, 45, 49, 50, 51

Motivation    33, 105

N

Nathospitalspatienter   16

Nærmeste,   Se Pårørende, nærmeste

Nødret   16, 17, 18, 19, 39, 40, 42, 44, 45, 50, 53, 75, 77, 79, 144

Nødværge   16, 18, 39, 50, 79

O

Observationsplan   134, 161

Observationstid   85, 97

Omsorgspligt   45, 51

Opfølgning, tvungen   15, 59, 74, 81, 113, 114, 115, 116, 117, 142, 151, 158, 163, 164, 165, 166, 175, 179, 185, 187, 188, 189, 192, 212

–materielle kriterier   114

–forlængelse   117

–fremgangsmåde   115, 116

–udstrækning   117

Opholdsforbud   71

Oplysningspligt   137

Opsættende virkning   178, 179, 192

Optegnelser   147, 156, 168, 169

Ordinationsskema   105

Orienteringsret, forældres   37

Overførelse til lukket afdeling   94, 153

Overlæge (begreb)   62, 63

Overvågning   136

P

Parlamentarisk tilsyn   Se Frihedsberøvelse, parlamentarisk tilsyn

Part

Partsaktindsigt   Se Aktindsigt, parters

Partshøring   69, 143

Passivitet   22, 29, 31, 35, 36, 49

Patientforsikringen   177, 201

Patientklagenævn   37, 184, 199

Patientombuddet   103, 105, 176, 181, 200, 203, 204, 227

Patientrådgiver

–antagelse   83, 169

–beskikkelse   39, 104, 119, 163, 164, 166, 167, 170, 171, 176

–besøgspligt   166

–ophør af beskikkelse   173

–udskiftning   166, 172

Patientrådgiverfortegnelse   170

Pejlesystemer   Se Alarm- og pejlesystemer

Plejehjem   78

Plejepersonale   95, 123, 159, 171, 210

Pligtmæssigt skøn   68

Politi   21, 42, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99, 115, 116, 117, 140, 149, 151, 179, 189, 190

Politiafhentning   117

Politidirektøren   89

Postundersøgelse   139

Praktiserende læger   68, 196

Private   68, 176

–delegation til   16

–privatdrevne psykiatriske afdelinger   16

–hjemmelskrav, indgreb   19

Procedureregler   16, 24, 51, 69, 95, 104, 141, 186

Side 230

Proportionalitetsprincippet   17, 61, 71, 185

Psykiatriloven

–anvendelsesområde   14, 15, 16, 94

– baggrund   14

–formål   14

–fortolkning   14

Psykiatrisk Center Sct. Hans   178

Psykiatriske Patientklagenævn   117, 136, 144, 165, 167, 175, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 199, 200, 201, 201

Psykiatriteam, udgående   114, 115

Psykiatriske sygdomskriterium   75, 82

Psykiatriske sygehusvæsen   65, 109, 115

Psykokirurgiske indgreb   112

Psykose, som begreb    75, 76

Psykotiske patienter   13

Pårørende, nærmeste   22, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 86, 88

–uenighed med patient   36, 49

R

Radio   71

Registreret partner   86

Remme   62, 111, 120, 123, 124, 125, 127, 129, 130, 133, 135, 152, 218

Repræsentant (fuldmagt)   179, 183, 186, 198

–legal   19, 40, 48, 49, 53

Retlig interesse   198

Retslige patienter   211, 212

Retslægerådet   77, 80, 84, 132, 193, 200, 201, 209, 210

Rusmidler   139, 140

Rygning   56

Røde papirer   88

Røntgenundersøgelse   47

S

Saglighedskravet   68

Sagsbehandlingsregler   Se Procedureregler

Samarbejdssygehus   65, 66

Samlever   47, 86, 95

Samtaleterapi   102, 115

Samtykke, informeret   18, 29, 30, 31, 34, 52, 57, 67, 86, 143

–aktualitetskrav/forhåndssamtykke   33

–behandling uden samtykke   52

–betænkningstid   33

–orm   33, 34

–information   22, 31, 32, 34, 35

–inhabile, midlertidigt   52

–inhabile, varigt   46, 47, 49, 52

–mindreårige   35, 36, 42

–stedfortrædende   35, 40, 46, 48, 49, 50, 52

–stiltiende   22, 29, 34

–tilbagekaldelse   34

–trusler/pres   31

Selvbeskadigelse   Se Selvlemlæstelse

Selvbestemmelsesret   44, 51, 77, 78

Selvlemlæstelse   83

Selvmord   70, 71, 75, 77, 83, 84, 109, 111, 136, 140, 208

Senilitet   129, 138

Sikringsafdelingen under Retspsykiatrisk afdeling   25, 119, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 144, 154, 155, 156, 158, 161, 163, 175, 178, 185, 188, 191, 197, 207, 208

Sindslidende   14, 22, 46, 49, 55, 58, 60, 61, 81, 82, 83, 85, 91, 138, 207

Sindssygdomsbegrebet    Se Psykiatriske sygdomskriterium

Sindssyge, formodet   14, 76

–mindreårige   37, 38

–varigt inhabile   49

Skizofreni   76, 102, 111, 113, 210

Skærmet enhed   137, 138

Skærmning   71, 119, 135, 136, 144, 155, 158, 178

Sladremåtter   128

»Snarest« som retligt begreb   62, 63, 103, 179, 185, 193

Sociale tilbud   59, 60, 221

Sondeernæring   109

Spisevægring   77, 109, 111, 136, 194

Stofbælter   130

Substitution   62, 95

Sundhedspersoner   18, 34, 41, 42, 48, 50, 52, 60, 169

Side 231

Sundhedsstyrelsen   48, 51, 101, 112, 133, 134, 135, 145, 147, 148, 157, 177, 200, 203, 204, 207, 215

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn   65, 176, 181

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn   15, 31, 43, 65, 71, 102, 106, 107, 108, 110, 121, 132, 145, 146, 165, 181, 183, 184, 185, 188, 197, 199, 200, 203, 225

Svingdørspatient   107

Sygehusmyndigheden   56, 139, 144, 145, 147, 159, 167, 170, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 189, 196, 198

Sygehusstandard, god psykiatrisk   55

Sygehusvalg   64

–frit sygehusvalg   64

–udvidet frit sygehusvalg   33, 65

Sygehusvæsen    Se Psykiatriske sygehusvæsen

Sygeplejersker   95, 179

Søskende   47

Søvnløshed   109

T

Tandbørstning   138

Tavshedspligt   64, 167, 169, 184, 201, 202

Telefoni   56, 89, 92, 123,166, 167, 194

Terapi   15, 102, 103, 109, 115

Tilbageførsel   16, 62, 71, 73, 74, 97, 98, 99, 144, 149, 175, 177, 188, 192, 209, 212

Tilbageholdelse    Se Tvangstilbageholdelse

Tilintetgørelse   62, 139, 158, 163

Tilsyn   20, 21, 23, 64, 70, 89, 123, 124, 131, 158, 166, 175, 176, 177, 191, 204, 205, 206

Tilsynsværgeordning   163

Tolkebistand   64

Tort   147, 159, 196

Tourette-syndrom   15

Trusler   84, 121, 179

Tvang   14, 17, 38, 39, 44, 61, 68, 74, 76, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 107, 112, 120, 126, 127, 131, 145, 146, 147, 150, 160, 165, 168, 170, 171, 172, 179, 181, 182, 185, 189, 191, 195, 213, 223

–anvendelse   13, 15, 16, 19, 23, 33, 38, 39, 51, 52, 55, 61, 62, 63, 104, 111, 113, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 154, 158, 162

–begreb   29, 30, 31

–hjemmelskrav    Se Hjemmelskrav

–mindreårige   35, 36

–i straffelovens forstand   29

–i sundhedslovens forstand   29

–varigt inhabile   49

Tvangsbadning   138

Tvangsbehandling   14, 15, 16, 33, 40, 62, 74, 101, 102, 103, 104. 105, 106, 107, 109, 110, 111, 142, 146, 149, 150, 158, 163, 165, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 186, 197, 198, 203, 213, 214, 215

–almindelige betingelser   102, 103, 104

– legemlige lidelser   110, 111

Tvangsernæring   102,108, 115, 108, 109, 115, 150

Tvangsfiksering   120, 121, 122, 125

–fremgangsmåde   123, 124

–materielle betingelser   120, 121, 122, 123, 124

–oppegående   131, 133, 134, 135, 142, 144, 155, 158, 161, 163, 178, 185, 188, 192

–vagt   123, 124

Tvangsindgreb   16, 20, 25, 63, 71, 141, 144, 145, 146, 147, 163, 164, 166, 170, 173, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 195, 197, 198

Tvangsindlæggelse   73, 80, 83, 86, 90

–formelle betingelser   85, 86, 87, 88

–fremgangsmåde   89, 90, 91

–iværksættelse, faktisk   89, 91, 119

–materielle betingelser   75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 85

–modtagelse   92, 93

–obligatorisk   88

Side 232

Tvangsmedicinering   32, 104, 105, 127

–behandlingssæt   106

–doser   106, 153, 185, 186

–fødeindtagelseskrav   105

–lægemidler, afprøvede   106

–ordination   105, 106

–procedureregler   107

– præparatskifte   106

–tidsmæssig udstrækning   107, 108

Tvangsmidler   101, 119, 124, 147, 161

–almindelige betingelse   102, 103, 104

Tvangsprotokol   39, 63, 100, 104, 125, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 156, 157, 158, 160, 167, 182, 186, 194, 203

Tvangstilbageførsel   Se Tilbageførsel

Tvangstilbageholdelse   85, 93, 94

–ambulante patienter   94

–daghospitalspatienter   94

–fremgangsmåde   94, 95

–frivilligt indlagte   98

–kompetence   94

–materielle betingelser

–procedureregler   95, 96, 97

–udskrivning   93, 95, 97

Tøjskifte   138

U

Udeblivelse   16, 98, 99 98, 99

Udespærring   21

Udgang   56, 98, 99

Udskrivningsaftaler   58, 60, 113, 147, 156, 157, 213, 215, 221

Udskrivningsbegæring   38, 93, 95, 96, 99

–mindreårige   37

Uforsvarlighedsbetingelsen   78, 80, 81, 85, 92, 93, 102, 109, 123, 194

Ulempekriterium   82

Umyndige   37, 38, 165, 166

Underretningspligt   143

Undersøgelse

–af patientstuer   139, 140

–af post   Se Postundersøgelse

Undersøgelsesprincippet   202

Unge   Se Mindreårige

Uvildighed   48, 134, 201

V

Vaccination   43

Vagt   71, 87, 95, 102, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 152, 170

Vagtlæge   87

Varetægtsarrestanter   211

Varigt inhabile

–faktisk modstand   49, 50, 51

Vask   Se Tvangsbadning

Vejledning   31, 57, 58, 104, 147, 187

Venflon    Se Dropnål

Venner   171

Videregivelse/indhentning af helbredsoplysninger   30, 47

Vold   84, 121, 179

Vrangforestillinger   102, 109

Værgemål   46, 67

Våben   132, 140

Æ

Ægtefælle   47, 86, 88, 95

Ændring (begreb)   203

Ø

Øjeblikkeligt behandlingsbehov   30, 35, 36, 49, 52, 53