Afgørelser

i Psykiatriret (1. udg.)
Free access

Afgørelser

Ugeskrift for Retsvæsen

U 1926.900 H

U 1971.656 B

U 1975.836 B

U 1976.656 B

U 1978.401 Ø

U 1980.970 Ø

U 1984.665 Ø

U 1985.368 H

U 1989.928 H

U 1989.1007 H

U 1991.774 Ø

U 1993.178 Ø

U 1994.98 V

U 1994.192/1 V

U 1995.529 V

U 1996.188 Ø

U 1996.1242 V

U 1997.470 V

U 1997.853 H

U 1998.337 V

U 2000.1623 V

U 2004.2184 V

U 2008.55 ØLK

U 2008.1286 Ø

U 2009.1835 H

U 2011.2121 V

Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

PKN 0122201N

PKN 0232001A

PKN 0125004P

PKN 0125005A

PKN 0128005A

PKN 0128202A

PKN 0234704A

PKN 0339110P

PKN 0339704P

PKN 0339705P

PKN 0342905A

PKN 0342906A

PKN 0343302A

PKN 0343707P

PKN 0446102P

PKN 0446403

PKN 0446502P

PKN 0446503A

PKN 0446505P

PKN 0448304A

PKN 0448308

PKN 0448601A

PKN 0448602P

PKN 0448605P

PKN 0550106P

PKN 0550601N

PKN 0550602P

PKN 0550801P

PKN 0550803

PKN 0551401A

PKN 0551404A

PKN 0551414

PKN 0553801A

PKN 0553805A

PKN 0554406

PKN 0554408

PKN 0554413

PKN 0555601N

PKN 0654922

PKN 0658403

PKN 0658505

PKN 0658610A

PKN 0659103

PKN 0659107

PKN 0659205

PKN 0659405

PKN 0760601

PKN 0760701

PKN 0760903

PKN 0760904

PKN 0765908

PKN 0766207

PKN 0873102B

Side 225

PKN 0866502

PKN 0867211

PKN 0872806

PKN 0872807

PKN 0873102B

PKN 0873110

PKN 0873112

PKN 0978201

PKN 0974401

PKN 0974501

PKN 0978214

PKN 0978409

PKN 1081109N

PKN 9807106P

PKN 9911402 P

Sag nr. 08F001

Praksissammenfatning af nævnets praksis vedrørende Psykiatriske ankesager 1997-2010

Sag nr. 20.

Praksissammenfatning vedrørende

Psykiatriske ankesager 1997-2011

Sag nr. 1

Sag nr. 10

Sag nr. 42

Sag nr. 44

Sag nr. 45

Sag nr. 66

Sag nr. 95

Folketingets Ombudsmand

FOB 1979.408

FOB 1983.105

FOB 2008.287

Endelig rapport om undersøgelse af egen drift af 30 sager fra Det Psykiatriske Patientklagenævn i Frederiksborg Amt, jf. nr. 2002-2612-980

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland (j.nr. 2010-1767-4248)

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Esbjerg (j.nr. 2009-3732-342)

Hjemmesider

http://www.sjtrem.com/content/19/S2/P49

Patientombuddet

Patientombuddets nyhedsbrev af 3. marts 2011

Etisk Råd

Det Etiske Råds udtalelse af 26. oktober 2011, »Sygdomsbehandling af inhabile demente«

Side 226