Planloven (1. udg.)

med kommentarer

Ingen adgang

Denne lovkommentar indeholder de regler, som er nødvendige at have kendskab til for dem, der arbejder med fysisk planlægning og til afklaring af juridiske problemstillinger inden for planlovens område.

Adgang til fuld tekst