Afgørelsesregister

i Multimodale transporter (1. udg.)
Free access

Afgørelsesregister

Danske afgørelser:

Højesteret:

UfR 2008, s. 1638 H (Lakseørredrognsagen) 32, 50, 143, 301

UfR 2006, s. 632 H 101, 189

UfR 2004, s. 287 H (Dåseskinke-dommen) 158

UfR 2001, s. 1511 H (Rynkeby) 158

UfR 1989, s. 593 H 54, 55, 66, 259, 261

UfR 1982, s. 398 H (Søretten i ørkenen) 157

UfR 1968, s. 586 H 98

Sø- og Handelsretten

FED 2004, s. 702 S (Palliser Bay) 163

FED 2002, s. 1849 S (Oksekøds-dommen) 147

FED 2002, s. 703 S (House of Prince) 163

FED 2000, s. 1911 S (JBL-udstyret) 147

UfR 2000, s. 1400 S (Skibsradioudstyret) 147

UfR 1984, s. 577 SH (Rejerne fra Hirtshals) 267

Vestre Landsret:

UfR 1996, s. 332 V 102, 103

Øvrige afgørelser

Sø- og Handelsrettens utrykte dom af 15.01.2009 i sag S12/07 70

UfR 2007, s. 1123 SH/K 32, 54, 156, 159, 267, 301

UfR 2005, s. 770 S (Brooklyn Bridge) 159

FED 1998, s. 2127 SH 99

Forbrugerklagenævnet:

Sag nr. 08/04886, afgjort den 21.10.2008. Afgørelsen er (endnu) ikke offentliggjort af Forbrugerklagenævnet 290

Øvrige nordiske afgørelser:

NDS 2006, s. 44 70

NDS 1995, s. 239 126

NDS 1979, s. 364 48, 125

NDS 1961, s. 325 125

Tyske afgørelser:

BGH 17.07.2008, ZR 181/05, TranspR 2008, s. 365 ff. 145, 195, 233, 236, 237, 148

BGH 30.09.1993, ZR 258/91, BGHZ 123, s. 303 ff. 208

BGH 17.05.1989, ZR 211/87, TranspR 1990, s. 19 ff. 60

BGH 24.06.1987, ZR 127/85, BGHZ 101, s. 172, NJW 1988, s. 640 ff. 206, 209, 298

BGH 27.10.1978, ZR 30/77, VersR 1979, s. 276 ff. 99

BGH 29.10.1962, II ZR 31/61-Hamburg, VersR 1963, s. 45 ff. 100

Franske afgørelser:

Jugement du tribunal de commerce de Bobigny, 24.11.1995, Les Mutelles du Mans mod Transport Assistance Services (T.A.S.), Bulletin des Transport et de la Logistique nr. 2643 fra 1996. 58

Side 321

Engelske afgørelser:

Court of Appeal 27.03.2002, Quantum Corporation Inc and others v Plane Trucking Ltd, [2002] 2 Lloyd’s Report, s. 25 ff. 50, 59, 67, 144, 147, 148, 149, 153, 195, 233, 253

Hollandske afgørelser:

Court of Appeal Den Haag, 22.06.2010, sag nr. 105.106.644. Dommen er endnu utrykt. 148, 153, 162, 269, 271

Rechtbank Rotterdam, 11.04.2007, sag nr. 231066 / HA ZA 05-124. Dutch Law Reports Schip & Schade 2009, s. 55 ff. 148

Belgiske afgørelser:

Hof van Cassatie, 08.11.2004, sag nr. C.03.0510.N, (TNT Express-sagen) 147

Andre myndigheder

UfR 1996, s. 332 V 103; 105

Side 322