Patentloven (1. udg.)

med kommentarer

Ingen adgang

Patentretten er en vigtig del af det moderne videnssamfunds retlige infrastruktur, og patenter har i dag stor betydning for både store og små virksomheder, hvad enten de er optaget af at beskytte egne opfindelser gennem udtagelse af patent, eller ønsker at undgå konflikt med andres rettigheder. Bogen fokuserer på dansk patentret , dvs. de regler i Patentloven, der regulerer udstedelsen af patenter og håndhævelsen af patentret i Danmark for danske myndigheder. Dansk Patentret sættes dog ind i europæiske og internationale sammenhænge, da fx europæiske patenter kan sættes i kraft og dermed håndhæves i Danmark. "Patentloven med kommentarer" tilbyder en sjælden gennemgang af den danske patentlov og samler dansk lovregulering sammenholdt med praksis og regulering i europæisk og international sammenhæng.

GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst