Forord

Denne bog er et af resultaterne af arbejdet med projektet Markedsstaten – en juridisk undersøgelse af rammerne for konkurrence og samarbejde. Projektet består af 4 delprojekter, som hver især belyser juridiske aspekter af den offentlige sektors øgede anvendelse af markedsmæssige principper i forbindelse med dens opgavevaretagelse.

Det ene delprojekt analyserer statslig og kommunal deltagelse i driftsvirksomhed (firmatisering). Det andet delprojekt undersøger de regler, der regulerer offentlige instansers markedsdeltagelse, hvilket sker med henblik på at fastslå og systematisere fællestræk, som kendetegner reglerne. Det tredje delprojekt giver en beskrivelse af, hvordan kontrakten kan anvendes som redskab til at skabe ramme om samarbejde mellem offentlige instanser og private virksomheder om varetagelse af den offentlige sektors opgaver. Og det fjerde delprojekt – som denne bog er et resultat af – er fokuseret på begrebet Offentlig-Privat Samarbejde (OPS) og inddrager en række juridiske discipliner i analysen af begrebet.

De 4 delprojekter har resulteret i en række artikler, og foruden denne bog forventes yderligere 2 bøger om centrale temaer i projektet. Spørgsmål vedrørende projektet er velkomne og kan rettes til undertegnede.

Projektet gennemføres af professor Bent Ole Gram Mortensen (Syddansk Universitet), professor Michael Steinicke (Aarhus Universitet), lektor Tobias Indén (Syddansk Universitet) og lektor Karsten Naundrup Olesen (Syddansk Universitet) og er støttet økonomisk af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv.

I forbindelse med denne bog retter vi en tak til sekretær Laya Lykke for arbejde med korrekturlæsning, til stud.jur. Alexandra Iskandar for arbejdet med at verificere databaseindhold og til stud.merc.jur. Trine Skovlund Hansen for arbejde med noter og registre.

Bogen er et fælles projekt, men arbejdet med at skrive den har været fordelt sådan, at Tobias Indén har skrevet kapitlerne 3 og 4, mens Karsten Naundrup Olesen har skrevet kapitlerne 1, 2, 5 og 6.

Odense, november 2011

Tobias Indén og Karsten Naundrup Olesen

Side 11