Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet (1. udg.)

Ingen adgang

For at bistå parternes advokater og voldgiftsdommerne med at udnytte fordelene ved den partsautonomi, der er grundlaget for alle voldgiftssager, forsøger vi i bogen at give praktiske råd og vink samt at komme med anbe-falinger om »best practice« vedrørende voldgiftssagens behandling. Formå-let med bogen er at være et opslagsværk i såvel dansk som international voldgift for praktikere. Bogen tager sit naturlige udgangspunkt i Voldgiftsinstituttets regler for behandling af voldgiftssager (2008). For at illustrere og perspektivere reg-lerne vil der kunne findes adskillige henvisninger til voldgiftsloven, andre voldgiftsinstitutioners regler samt relevant domspraksis mv.

Adgang til fuld tekst