Forside og kolofon

i Straffesagens gang (5. udg.)
Free access

Forside og kolofon

article image

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

København 2011

STRAFFESAGENS GANG

Gorm Toftegaard Nielsen

5. udgave, 3. oplag

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan.

Omslag: Mette og Eric Mourier

Sats: JurSats

Tryk: Ecograf, Højbjerg

Printed in Denmark 2015

ISBN 978-87-574-2514-7

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Gothersgade 137

1123 København K

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

e-mail: forlag@djoef.dk

www.djoef-forlag.dk