Love

Retsplejeloven§ 17090, 93, 95, 176 f
§ 7 153§ 17172, 81, 172, 178 ff, 191 f
§ 12 153, 158§ 17295, 178
§ 28 a 54, 146, 150§ 17372, 178
§ 28 b 146§ 178127, 175, 179
§ 29 54, 81, 151 f, 173§ 180175
§ 29 a 81, 151, 173§ 181169
§ 29 c 151§ 182170
§ 29 d 151 f§ 183169 f
§ 29 e 151§ 184167 ff, 193
§ 30 54, 152§ 185184
§ 31 54 f, 152§ 201185
§ 31 a 55§ 214144, 207
§ 32 148 ff§ 216207
§ 32 a 150§ 218209
§ 32 b 55§ 218 a208
§ 41 a 122, 147, 150, 211§ 219150
§ 41 b 122, 147, 211§ 219 a166, 184, 209 f
§ 41 c 122, 147§ 33460
§ 41 d 107§ 68327, 32
§ 41 f 146, 212§ 68431 f
§ 60 66 f, 158 ff§ 68531, 185
§ 61 158 ff§ 686115, 153 f, 156 f, 206 f, 212
§ 62 160§ 68799, 154
§ 66 158§ 688153
§ 91 142§ 689120
§ 95 99§ 694114
§ 96 43, 45, 100, 143§ 696134
§ 98 39, 102 ff§ 705113
§ 99 39, 99§ 718 a44
§ 101 39, 45, 99§ 718 b44
§ 102 107§ 719106 f
§ 110 40, 42§ 72198, 102, 106 f, 109
§ 115 50§ 72243, 110 ff, 163
§ 116 50§ 723111
§ 126 39§ 724107, 118, 123
§ 150 142, 186§ 72956, 182
§ 151 146§ 729 a58 ff, 64, 66, 74, 176, 210
§ 168 175§ 729 b59, 122, 176, 210
§ 169 67, 176§ 729 c57, 66, 176, 210 f

Side 223

§ 729 d107, 122, 210 f    § 77168
§ 73048    § 77268
§ 73148, 61, 165    § 78268
§ 731 a61    § 78381
§ 73261, 71    § 78993
§ 73360    § 79168
§ 73460    § 791 a86
§ 741 a183    § 79388 f
§ 741 b183    § 79489 ff
§ 741 c184    § 79589, 92 f
§ 741 e185    § 79690 ff
§ 741 f185    § 79790
§ 74235, 38, 41    § 79891 f
§ 74333    § 79988, 93
§ 74464, 74 f    § 80093 f
§ 745 c72 f    § 80195, 97
§ 745 d63 f, 73    § 80295 f, 178
§ 745 e57 f, 73    § 80368, 95, 178
§ 74666, 68, 92    § 80469, 94, 178
§ 74770, 174    § 80595
§ 74856 f, 90 f, 94, 96, 114, 174    § 80694 f
§ 74939    § 80796
§ 75070, 76 f    § 807 a96
§ 75174    § 807 d96
§ 75247, 70 ff, 76, 168, 195    § 81451
§ 75372    § 821 a76
§ 754168    § 821 d73
§ 754 a78 ff    § 83161, 113 ff, 129, 154, 212
§ 754 b80 f    § 832113, 121 ff, 213
§ 754 c81    § 834130 ff, 213
§ 754 d67, 81 f    § 835138
§ 754 e78    § 836136 f, 198
§ 75548, 70, 75 f, 82, 89    § 837138 f, 172 f, 186
§ 757164    § 84081, 176
§ 75848    § 841139
§ 76076 f    § 843 a44
§ 76243, 75, 80, 159 f    § 843 b44
§ 76457, 68    § 844169
§ 76743 f, 161    § 845151, 170 f
§ 76843    § 846136
§ 768 a44    § 849141 ff

Side 224

§ 850141 ff            § 1008122
§ 852162            § 1012122, 215
§ 853162 f            § 1016 a53
§ 854162            § 1017147
§ 855164 ff, 188            § 1017 a 56
§ 85681, 170 ff, 181            § 1017 b 56, 148, 152
§ 861166 f            § 1017 c 148
§ 863167 f            § 1018 a 72
§ 865169 
§ 866170            Arbejdsmiljøloven
§ 867168            § 82 112
§ 87159, 165, 186 ff 
§ 87257, 189            CCPR 27
§ 874138            Art. 5 27
§ 876194            Art. 28 26
§ 877193            Art. 14 145
§ 879194 
§ 880140            Dyreværnsloven
§ 883194, 198 ff            § 28 198
§ 884208 
§ 891150, 153, 207            EMRK 24 ff
§ 893194            Art. 2 24
§ 894207            Art. 3 83
§ 895130, 213            Art. 5 83, 218
§ 896214            Art. 6 21, 44 f, 59 f, 65, 69, 98,
§ 896 a213 f            121, 125, 144 f, 159 ff, 164, 167,
§ 897213 f            174 f, 184, 186, 189, 191 f, 215
§ 899215            Art. 8 71, 83, 179, 182
§ 900198, 216            Art. 10 83, 150
§ 902166 
§ 904209            Forvaltningsloven
§ 912158            § 2 107, 130
§ 922119, 156            § 18 107
§ 975181            § 22 107, 130
§ 976181            § 25 107, 130
§ 987166            § 27 49 f, 54
§ 98928            § 28 50, 52, 54, 148
§ 991122, 185 
§ 992187            Færdselsloven
§ 99731, 215            § 53 40, 106
§ 100761            § 55 40

Side 225

§ 7740Retssikkerhedsloven
§ 119157, 212§ 9 36, 46, 84
§ 119 a108, 123§ 10 36 f, 46, 84
§ 119 b123 
§ 12129Rigsretsloven
§ 7727 f
Grundloven
§ 329, 120Skattekontrolloven
§ 1622, 27§ 6 35
§ 2025§ 16 196
§ 5722, 106§ 20 29, 123
§ 5922§ 21 30
§ 6022 
§ 6522, 144, 153Straffeloven
§ 7122, 83 f§ 1 154 f
§ 7222, 46, 83, 86, 88 ff§ 16 163, 207
  § 21 117
Konkurrenceloven§ 2377, 132, 135
§ 23 a 129§ 55121, 215
 § 68163
Lov om social service§ 7061
§ 52 111§ 73163
 § 8245, 127 f
Lov om TV-overvågning§ 84197
§ 3 a 34§ 89138
 § 9330
Lov om§ 110 f103
undersøgelseskommissioner§ 119136, 196, 204
§ 4 28§ 13538
§ 25 51§ 14839
§ 26 51 f§ 15249 f
§ 30 145§ 158179 f
 § 159167, 179 f
Miljøbeskyttelsesloven§ 162203
§ 110 111§ 16369, 75, 203
 § 16421, 38 f
Offentlighedsloven§ 16538 f
§ 2 49, 60§ 171136, 190
 § 175203
Politiloven§ 182196
§ 2 49, 52, 78§ 191133
 § 216134

Side 226

§ 218195 f              § 278117, 203
§ 226196              § 279117, 203
§ 235137              § 280197
§ 241155, 157              § 283201
§ 244196              § 28590, 117, 134
§ 245111, 204              § 286117, 134
§ 246196, 204              § 28790, 117, 134
§ 249157              § 288117, 124, 134, 138
§ 250196, 198              § 29139, 131
§ 252116, 136, 204              § 293 a131
§ 260196              § 299197
§ 264 a84              § 30539, 197
§ 26638  
§ 266 b157, 201              TEU 
§ 26738, 50 f, 85              Art. 6       26
§ 26938, 147  
§ 27528              TEUF 
§ 276135              Art. 267       204
§ 277202 f  

Side 227