Oversigt over anvendte forkortelser

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Free access

Oversigt over anvendte forkortelser

article image

article image

article image

article image