Forord (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

i Lærebog i dansk og international køberet (4. udg.)
Free access

Forord (samt indholdsfortegnelse i PDF version)

Den foreliggende 4. udgave af »Lærebog i dansk og international køberet« er en ajourføring af 3. udgave med inddragelse af nye domme og ny litteratur. Det er ikke foretaget mere omfattende ændringer af købeloven siden sidste udgave, men de ændringer, der er foretaget ved lov nr. 523 af 6. juni 2007 (om forældelse) og lov nr. 718 af 25. juni 2010 (om rekonstruktion) er naturligvis medtaget.

Af pædagogiske grunde har vi ikke anvendt noter i bogen, men har – i det omfang det er fundet hensigtsmæssigt – indarbejdet litteraturhenvisninger mv. i hovedteksten.

Fremstillingen er en decideret lærebog og er i omfang tilpasset det timetal, der er til rådighed for undervisningen i faget køberet på bacheloruddannelsen i jura på universitetet.

Vi takker stud. jur. Lise Steensgaard for omhyggelig og tålmodig udarbejdelse af registrene til denne bog.

Materiale, som er fremkommet efter den 1. april 2011, har kun undtagelsesvis kunnet medtages.

Århus, juni 2011

Lars Hedegaard Kristensen

Anne-Dorte Bruun Nielsen

Torsten Iversen

Side 5